E-historia - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku e-historia

Odkryj kierunek e-historia w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

11.02.2023

E-historia studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku e-historia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku e-historia w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Łodzi e-historię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ).
 

W odpowiedzi na gwałtowny rozwój technologii cyfrowych i informatycznych powstał kierunek e-historia. Studia te skierowane są do wszystkich miłośników historii, którzy oprócz tradycyjnych zagadnień chcieliby poznać także metody poruszania się w świecie nowoczesnej technologii. W toku kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i liczne umiejętności, które okażą się nieocenione w pracy w środowisku sieci internetowej.

Jako absolwent kierunku e-historia będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w placówkach administracyjnych, samorządowych, muzealnych oraz edukacyjnych. Z powodzeniem odnajdziesz się także w pracy w mediach, jako bloger lub publicysta.

 

czytaj dalej wszystko o E-historia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek E-HISTORIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

E-historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku e-historia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek e-historia w Łodzi?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku e-historia:

 • drugi język obcy,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język grecki i kultura antyczna,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

E-historia w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku e-historia w Łodzi?

Studia na kierunku e-historia oferują swoim studentom zdobycie kompleksowej wiedzy na temat historii i nauk historycznych, a także ich miejsca w przestrzeni internetowej oraz możliwości ich wykorzystania, weryfikowania oraz rozpowszechniania.

Jeśli zdecydujesz się na wybór tego kierunku, w czasie kształcenia poznasz liczne zjawiska charakterystyczne dla poszczególnych epok, jak również nauczysz się samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy badawcze. Co więcej, pod okiem doświadczonej kadry akademickiej dowiesz się, w jaki sposób połączyć zdobytą wiedzę historyczną z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku e-historia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Podczas kształcenia na kierunku e-historia poznasz konsekwencje przemian politycznych, społecznych, gospodarczych oraz kulturowych, które zachodziły w różnych epokach. Nauczysz się też wykorzystywać tradycyjne i elektroniczne zasoby wiedzy podczas selekcji informacji potrzebnych do badań. W Twoim planie zajęć znajdą się takie przedmioty, jak m.in. historia nowożytna Polski, tworzenie stron internetowych, nauki historyczne w e-świecie, a także technologia informacyjna i kartografia w e-świecie. W czasie licznych zajęć o charakterze praktycznym dowiesz się też, w jaki sposób prowadzić merytoryczne dyskusje, używając przy tym naukowych argumentów.

Co więcej, jako student e-historii będziesz mógł wybrać jedną z dwóch ścieżek naukowych, które znacząco poszerzą Twoje kwalifikacje w wybranym obszarze. Na specjalizacji, jaką jest historia religii, zdobędziesz informacje z zakresu rozwoju religii w różnych epokach historycznych, a także dowiesz się więcej o twórcach i przywódcach religijnych. W przypadku drugiej specjalizacji, polityczno-społecznej, nie ma na stałe przypisanych tematów przedmiotów, co umożliwi dużą elastyczność w doborze omawianych zagadnień.

Ile trwają studia na kierunku e-historia w Łodzi?

Studia na kierunku e-historia trwają 3 lata (studia I stopnia).

E-historia w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku e-historia w Łodzi?

Jako absolwent studiów na kierunku e-historia będziesz potrafił doskonale wykorzystać swoją wiedzę humanistyczną w pracy z technologiami informatycznymi. Możesz rozwijać swoją karierę zawodową zostając pracownikiem muzeów, wydawnictw czy placówek administracyjnych i edukacyjnych. Nic nie stoi też na przeszkodzie, abyś spróbował swoich sił jako bloger lub publicysta.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku e-historia:

 • placówki administracyjne,
 • placówki edukacyjne,
 • muzea,
 • wydawnictwa,
 • instytucje kulturowe.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

E-historia Łódź studia i stopnia

E-historia Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

E-historia Łódź studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku e-historia w Łodzi

Studia I stopnia

Kierunki historyczne w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia