Studia historyczne Łódź

Studia historyczne Łódź

Studia historyczne Łódź

Największy wybór studiów

historycznych w Łodzi

Odkryj kierunki historyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

27.01.2023

Studia historyczne w Łodzi | woj. łódzkie

Studia z historyczne w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia historyczne Łódź
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia historyczne w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia historyczne w Łodzi

Studia historyczne w Łodzi to kierunki kształcenia, dzięki którym można uzyskać wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Studia zajmują się przede wszystkim przekazywaniem wiedzy o przeszłości, ale również wiedzy o procesach i mechanizmach politycznych, społecznych i gospodarczych, a także wiedzy dotyczącej istotnych przemian artystycznych i procesów zachodzących we współczesnej architekturze i przestrzeni miejskiej.

Najpopularniejsze kierunki historyczne w Łodzi: Historia, Historia sztuki.

Współczesne studia historyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach historycznych

Absolwenci studiów historycznych odnajdują się w pracy w placówkach oświatowych, placówkach kulturalnych, muzeach, mediach, dyplomacji, administracji państwowej i samorządowej, galeriach, fundacjach.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z wiedzą historyczną wahają się od 2800 zł do 5000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia historyczne w Łodzi w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, historia sztuki, język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA HISTORYCZNE W ŁODZI - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Archeologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
E-historia niestacjonarne I stopnia
Historia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Historia sztuki stacjonarne I stopnia, II stopnia
Wojskoznawstwo stacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są studia historyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki historyczne:

ARCHEOLOGIA
E-HISTORIA
HISTORIA

Pokaż więcej

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HISTORYCZNE W ŁODZI

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia historyczne w Łodzi

Aby rozpocząć przygodę studiowania historii w Łodzi należy bardzo dobrze przygotować się z przedmiotów historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny, dwa z nich musicie opanować w stopniu bardzo dobrym.

Bardzo ważne są wyniki egzaminu maturalnego z języka obcego, tutaj na aspekt posługiwania się innym językiem zwraca się szczególną uwagę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI HISTORYCZNE W ŁODZI

STUDIA HISTORYCZNE W ŁODZI - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia historyczne w Łodzi

Kim jest historyk? To przede wszystkim człowiek rozumiejący przyczynowo-skutkowy charakter dziejów. To nauczyciel życia. To osoba, kierująca się potrzebą katalogowania i upamiętniania wydarzeń, postaci i rzeczy.

Studia historyczne w Łodzi prowadzone są na Uniwersytecie Łódzkim przez niewielki, ale bardzo znaczący na arenie naukowej, Instytut Historii. Sporo czasu podczas kształcenia poświęca się nauce o losach świata – studiując historię poznacie bardzo dokładnie zdarzenia z przeszłości, sytuacje, zjawiska i procesy, jakie wpływały na rozwój ludzkości.

Bazując na tej wiedzy, układając sobie po kolei rozwój wydarzeń, zrozumiecie na czym tak właściwie polega życie, nauczycie się porządkować, lepiej rozumieć otaczającą rzeczywistość oraz interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze.

Po studiach historycznych w Łodzi będziecie wszechstronnie wykształconymi humanistami o bogatych zainteresowaniach. Uniwersytecki Instytut Historii w Łodzi to ceniona jednostka w krajobrazie studiów historycznych w naszym kraju, jak i za granicą. Pracownicy naukowi prowadzą tu bardzo szerokie badania, są dociekliwi i cierpliwi.

Studenci często wyjeżdżają w ramach programów Erasmus-Sokrates do zagranicznych uczelni, z których studentami wspólnie prowadzą projekty badawcze.

Studia historii nie tylko zakuwanie dat i przypominanie sobie o postaciach, które gdzieś tam, kiedyś uczyniły coś tam. Tu szczegóły mają znaczenie, prowadzą do pogłębionego rozumienia współczesnego świata. Jak można takie możliwości wykorzystać?

 

Studia historyczne w Łodzi możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia historyczne w Łodzi możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Uzupełnienie dla tej formy kształcenia stanowią studia drugiego stopnia, które po dwóch latach kończą się egzaminem magisterskim.

Dla osób, które ukończyły już jakieś studia wyższe, uczelnie w Łodzi przygotowały ofertę studiów podyplomowych, rozwijających interesujące zagadnienia. Studia podyplomowe są realizowane w trakcie dwóch semestrów w trybie niestacjonarnym.

Możesz studiować na przykład kierunek historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami uczenia się, który pozwoli zdobyć potrzebne kompetencje pedagogiczne.

Studia stacjonarne możesz realizować od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne mają charakter nauczania weekendowego.

Pamiętaj, że nie każdy kierunek możesz studiować zarówno dziennie, jak i zaocznie. Nie każda oferta ma także charakter uzupełniający w formie nauczania magisterskiego. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wybranej uczelni.

czytaj dalej studia w Łodzi

 

Kierunki studiów historycznych w Łodzi

Studia historyczne w Łodzi mają unikatowy charakter. Do kategorii tej możemy zaliczyć nie tylko historię, historię sztuki czy wojskoznawstwo. To każdy kierunek, dla którego historia staje się podłożem w tworzonym programie studiów. Właśnie dlatego łódzka oferta kształcenia w tym zakresie skupia się także na archeologii bądź etnologii i antropologii kulturowej.

Przyszli etnolodzy i antropolodzy opisują kulturę tradycyjną i współczesną, badając tym samym zachodzące w dzisiejszym świecie różnego rodzaju zjawiska. Archeolodzy podróżują w czasie, odtwarzając działania człowieka i ich skutki.

Nowością może być e-historia, kierunek innowacyjny w skali Polski, który łączy wiedzę historyczną ze światem nowoczesnych technologii oraz sieci internetowej. Możesz także wybrać okcydentalistykę, która jest oryginalnym pomysłem kształcenia, badającego rozwój i osiągnięcia cywilizacji zachodniej w różnych wymiarach.

Dla tych, którzy chcą rozwinąć logiczne myślenie, zdobyć krytyczny ogląd świata, a także zdolności analityczne, idealną propozycją może okazać się filozofia. Studia historyczne są wielowymiarowe, a ich ukończenie wiąże się z umiejętnościami poszukiwanymi na aktualnym rynku pracy.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów historycznych:

 • archeologia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • e-historia
 • filozofia
 • historia
 • historia sztuki
 • okcydentalistyka
 • wojskoznawstwo

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

Gdzie studiować studia historyczne w Łodzi?

Studia historyczne w Łodzi możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Tak zwane miasto czterech kultur, a więc miasto czterech historii obowiązkowo musi wykazać się kształceniem historycznym. Możliwości Uniwersytet daje bardzo wiele, zwłaszcza że przedstawia bogatą ofertę kierunków, takich jak historia, historia sztuki, archeologia czy wojskoznawstwo.

Bogaty w historię, ale i nowoczesne rozwiązania Instytut Historii stawia na kształcenie nie tylko teoretyczne, ale i zdobywanie praktycznych umiejętności. Nieobce będą Ci negocjacje, granty badawcze, analizy tekstów i obrazów.

Uniwersytet Łódzki dba o wysoki poziom kształcenia, a w swoim szeregach ma najlepszych specjalistów, którzy chętnie dzielą się zdobytym zawodowym doświadczeniem. Uczelnie w Łodzi zapewniają także wszelkie niezbędne do pracy naukowej wyposażenie oraz stawiają na interdyscyplinarny charakter studiów, dlatego nie bez powodów łączą historię ze światem technologii i Internetu.

 

Uczelnie na których można studiować kierunki historyczne w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Jak wybrać studia historyczne w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Jakie studia historyczne wybrać, by mieć dobrą pracę? Odpowiedzieć na to pytanie nie jest łatwo niezależnie od tego, jaki kierunek będziesz studiować – lekarski, ścisły, filologiczny.

Możesz być jednak pewien/pewna, że studia historyczne dają bardzo wiele możliwości przede wszystkim dlatego, że oferują uniwersalne kształcenie i zdobycie niezbędnych do pracy umiejętności, chociażby analitycznych czy negocjacyjnych. Nie jest to tylko teoretyczne nauczanie historii, ale szerokie spectrum badawcze, oparte na najnowszych technologiach.

Absolwenci studiów historycznych pracują w instytutach historycznych, muzeach, galeriach sztuki, placówkach kulturowych, instytutach archeologicznych. Archeolodzy, chociażby bardzo często zatrudniani są przez firmy prywatne, które wykonują wykopaliska pod budowę budynków czy autostrad.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • historyk
 • historyk sztuki
 • archeolog
 • etnolog
 • polityk
 • dziennikarz
 • archiwista
 • ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego
 • specjalista od spraw cywilizacji Zachodu

 

Kierunki historyczne, czy to związane z historią sztuki, czy też historią, archeologią, etnologią, wojskoznawstwem, filozofią, są przede wszystkim dla pasjonatów. To wiele godzin wyrzeczeń, posiedzeń w archiwach i bibliotekach, w deszczu podczas wykopalisk, podczas sympozjów poświęconych wojnom.

Nie nudzić się tutaj będą Ci, którzy szczerze interesują się tematem. Rynek pracy nie jest łaskawy dla kierunków humanistycznych, jednak Ci, którzy chcą się im poświęcić, nie powinni się załamywać. Stoi on otworem dla tych, którzy wytrwale szukają sposobu na spełnienie życiowych pasji. Pracodawcy poszukują specjalistów pewnych swoich racji i umiejętności.

Świat otwiera się bardzo na sztukę, dlatego historycy znający się na temacie są poszukiwani przez muzea i galerie. Świat też nieustannie się buduje, dlatego poszykuje specjalistów, którzy przekopią jego szczątki. Inspiruje się, a jednocześnie jest zaniepokojony tym, co dzieje się na Zachodzie, dlatego tak ważne jest, by byli ludzie, którzy zweryfikują sytuacje historyczno-społeczno-gospodarcze w tym rejonie.

Ostatecznie wiele wydawnictw, agencji reklamowych, instytucji kultury poszukuje filozofów i etnologów. Jeśli się chce, to znajdzie się zawód marzeń i to jeszcze z bardzo dobrą pensją.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 
Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Wybór uczelni w Łodzi jest prosty. Kształcenie w zakresie historii i pokrewnym jej kierunkom oferuje przede wszystkim Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny i podlegające mu instytuty ma w swojej ofercie wiele tradycyjnych kierunków, ale także wiele kierunków unikatowych w skali Polski, takich jak na przykład e-historia czy okcydentalistyka.

Uniwersytet stawia na interdyscyplinarny charakter kształcenia, dlatego bardzo chętnie łączy różne dziedziny kształcenia. Podłoże dla e-historii stanowi wiedza historyczna i informatyczna, a dla wojskoznawstwa historia z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Kompleksowo opracowane programy kształcenia wymaga specjalistycznie wyposażonych pracowni komputerowych i laboratoryjnych, a także dostępu do bibliotek i archiwów. Uczelnie w Łodzi dbają o jakość przekazywanej wiedzy, a także kładą nacisk na naukę w praktyce. Możesz spodziewać się wyjazdów terenowych, różnego rodzaju praktyk i wielu ofert stażowych, które powstają we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia historyczne w Łodzi?

Łódź często określana jest jako miasto czterech kultur: niemieckiej, żydowskiej, polskiej, rosyjskiej. Skupia się nie tylko na kulturze, ale i historii tych narodowości. Zajmuje się organizacją wielu wydarzeń historycznych i festiwali kulturowych z tym związanych.

Poza tym jako Ziemia Obiecana, a jednocześnie miasto typowo industrialne słynie z bogatej historii, niecodziennej architektury oraz niezwykłych odkryć historycznych i archeologicznych. Jako miasto studentów Łódź jest wykopaliskiem wrażeń tradycyjnych, a zarazem miejscem innowacyjnym, które skłania młode umysły do rozwoju.

Młodzi w Łodzi mogą liczyć na jakość kształcenia, ale i atrakcje, które wzbogacą studenckie lata o doświadczenia umożliwiające poznanie nowych kultur i ludzi. Studenckie przeżycia mają kluczowe znaczenie dla życia osobistego i zawodowego abiturientów.

Miasto bardzo chętnie obejmuje opieką studentów i absolwentów, oferując szereg programów stażowych i praktyk wprowadzających ich na rynek pracy. Uczelnie zaś mają w swojej ofercie programy stypendialno-socjalne, pomagające dążyć do zdobywania wiedzy i korzystać z ofert gwarantujących rozwój w zakresie sztuki czy sportu.

Uczelnie w Łodzi starają się wyciągnąć sedno z kierunków historycznych, dlatego dają możliwość brania udziału w grantach badawczych, konferencjach naukowych, kołach naukowych, ale również ułatwiają udział w wykopaliskach i ćwiczeniach terenowych oraz wymianach międzynarodowych. Kształcenie w tym zakresie odbywa się więc nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie.

Jeśli zastanawiasz się, czy warto studiować w Łodzi, albo czy warto w Łodzi studiować kierunki historyczne, odpowiedź jest oczywista. Miasto otwiera się na przybywających studentów, a Wydział Filozoficzno-Historyczny nieustannie modyfikuje programy kształcenia oraz remontuje pracownie, które mają odpowiadać wymogom kształcenia i pozwalać zdobywać praktyczne umiejętności.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach historycznych w Łodzi

Gdzie tak właściwie może pracować historyk – absolwent z wykształceniem humanistycznym, który najlepiej zna się na historii Polski, historii powszechnej? Przy zdobywaniu ogromnej wiedzy studenci uczą się trudnej sztuki krytycznej obserwacji współczesności, wydarzeń politycznych i społecznych, potrafią analitycznie myśleć.

Przez wzgląd na troskę o znajomość języków obcych, absolwenci są biegli w co najmniej jednym języku, potrafią się szybko uczyć, mają genialną pamięć! Kolejną kompetencją, z jaką wchodzą na rynek pracy, jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami informacyjnymi.

Takie osoby mogą starać się o zatrudnienie w ośrodkach oświatowych (szkołach), kulturalnych, muzealnych, ale również mediach, administracji (Wydziały Archiwów Miast). Wiele osób po studiach historycznych wchodzi w świat dyplomacji i polityki, tak na przykład ostatni prezydent naszego kraju Bronisław Komorowski to historyk z wykształcenia. Czyż nie jest to motywujące? 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA HISTORYCZNE

Uniwersytet Łódzki zaprasza na Wydział Filozoficzno - Historyczny na studia:

 • Historia – studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, specjalności: ogólnohistoryczna, archiwistyczna, nauczycielska
 • Historia sztuki - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Archeologia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne w Instytucie Etnologii i Archeologii UŁ
 • Wojskoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Dowiedz się więcej>

 

Poza Uniwersytetem nie znajdziecie innych możliwości kształcenia się w kierunku historii w Łodzi – niezwykle ciekawym dla historyka mieście, w którym zderzają się cztery kultury, czyli cztery historie, których wciąż nie zbadano i nie poznano w stopniu satysfakcjonującym. Może to zadanie czeka na Was?

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)