Global change biology - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku global change biology

Odkryj kierunek global change biology w Toruniu i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Global change biology studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku global change biology to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku global change biology w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku global change biology w Toruniu rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Global change biology Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu global change biology możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku global change biology oferują zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie zarządzania środowiskiem i prognozowania zachodzących zmian. W trakcie kształcenia studenci zostaną też kompleksowo przygotowani do samodzielnego przeprowadzania różnego rodzaju analiz ekologicznych oraz dowiedzą się, w jaki sposób podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w specjalistycznych wydawnictwach, administracji lokalnej i państwowej, firmach prywatnych, a także w szeroko pojętych mediach.

 

 

czytaj dalej wszystko o Global change biology - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek GLOBAL CHANGE BIOLOGY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Global change biology stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek global change biology w Toruniu?

Kandydaci na studia na kierunku global change biology przyjmowani będą na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Global change biology w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku global change biology w Toruniu?

W dzisiejszych czasach zmiany środowiska przyrodniczego są widoczne w skali globalnej, toteż istnieje pilna potrzeba poszerzenia wiedzy na temat zarówno przyczyn i mechanizmów, jak i możliwych konsekwencji zachodzących zmian. Z uwagi na te współczesne trendy w Toruniu powstał innowacyjny kierunek studiów, jakim jest global change biology. Oferuje on studentom niezwykle szerokie spektrum wykładów, zajęć laboratoryjnych oraz zajęć terenowych, które obejmują wszystkie aspekty zmian w środowisku z perspektywy globalnej.

Co ważne, program studiów na kierunku global change biology umożliwia też studentom udział w jednej z dwóch ścieżek kształcenia. Pierwsza z nich, oparta wyłącznie na programie uczelni w Toruniu, umożliwia uzyskanie dyplomu tamtejszego uniwersytetu. Druga ścieżka natomiast obejmuje wyjazd na trzecim semestrze na studia do Neapolu w ramach programu Erasmus+ i uzyskanie dyplomu zarówno uczelni toruńskiej, jak i zagranicznej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku global change biology możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku global change biology studenci będą mieli okazję poznać liczne zagadnienia dotyczące biologii, ochrony środowiska oraz nauk przyrodniczych. Pod okiem wykwalifikowanej kadry akademickiej nauczą się też oceny wybranego materiału biologicznego przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i aparatury laboratoryjnej. Dodatkowo zagłębią się w meandry prawa europejskiego, którego poznanie jest niezbędne do pracy w międzynarodowych instytucjach zajmujących się ochroną przyrody. Nauczą się również, w jaki sposób zarządzać środowiskiem i podejmować działania proekologiczne, mające na celu zapobieganie dalszym zmianom klimatycznym.

Co więcej, jako że studia na tym kierunku realizowane są w całości w języku angielskim, studenci zyskają też szansę na znaczne poszerzenie swoich kompetencji lingwistycznych oraz na opanowanie specjalistycznej terminologii branżowej z zakresu kierunku kształcenia, co ułatwi im rozwój kariery zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym.

 

Ile trwają studia na kierunku global change biology w Toruniu?

Studia na kierunku global change biology trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

Global change biology w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku global change biology w Toruniu?

Jako absolwent studiów na kierunku global change biology będziesz kompleksowo przygotowany do pracy jako konsultant w jednostkach lokalnej administracji, firmach prywatnych, a także w różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych korporacjach. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z pracą w mediach czy specjalistycznych wydawnictwach.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku global change biology:

  • administracja państwowa i lokalna,
  • instytucje zajmujące się ochroną środowiska,
  • ośrodki badawcze,
  • firmy prywatne,
  • międzynarodowe firmy i korporacje,
  • media,
  • specjalistyczne wydawnictwa.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Global change biology Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Global change biology Toruń studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia