Biotechnologia medyczna - Toruń

Biotechnologia medyczna - Toruń

Biotechnologia medyczna - Toruń

Studia w Toruniu

biotechnologia medyczna

Odkryj biotechnologię medyczną w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Biotechnologia medyczna studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku biotechnologia medyczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia medyczna - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek biotechnologia medyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Biotechnologia medyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia medyczna?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biotechnologia medyczna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język polski
 • matematyka

 

Na biotechnologię medyczną dostaną się Ci, którzy sprostają wymaganiom kwalifikacyjnym. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Proces rekrutacji jest zmienny w stosunku do trybu i poziomu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku biotechnologia medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA TORUŃ STUDIA I STOPNIA

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA TORUŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biotechnologia medyczna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biotechnologia medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
30
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biotechnologia medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia medyczna w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia medyczna w Toruniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Toruniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA W TORUNIU?

Biotechnologia medyczna to nowoczesny kierunek studiów, który umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy odnoszącej się do nauk przyrodniczych i medycznych. W trakcie realizowanych zajęć studenci poznają narzędzia i techniki badawcze, które stosuje się w naukach przyrodniczych w zakresie nauk medycznych.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach laboratoryjnych i komputerowych. Studenci mają okazję poznać rolę eksperymentu w biotechnologii, biologii molekularnej i medycynie, a przy okazji uczą się obsługiwać specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie komputerowe.

Będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie matematyki, statystyki, informatyki, a także w odniesieniu do funkcjonowania organizmu człowieka.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biotechnologia medyczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Biotechnologię medyczną możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra.

Studia biologiczne możesz realizować przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi, dodatkowymi i fakultatywnymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne i odbywają się w ich siedzibach. Kandydaci są zobowiązani do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek biotechnologia medyczna w Toruniu tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, co umożliwia zdobycie wszechstronnego wykształcenia, które obejmuje nauki biologiczne, chemiczne, a także biofizyczne mechanizmy funkcjonowania komórek i narządów.

Zdobędziesz wiedzę odnoszącą się do genetyki ogólnej, molekularnej, genetyki człowieka, genetyki klinicznej i genetyki populacyjnej.

W trakcie realizowanych zajęć nauczysz się wykorzystywać techniki i narzędzia badawcze istotne w trakcie przeprowadzania badań z zakresu biotechnologii, nauk biologicznych i medycznych. Będziesz w stanie korzystać z narzędzi informatycznych w celu pozyskiwania i przechowywania danych

Stosując specjalistyczne metody matematyczne, statystyczne i informatyczne, będziesz mógł/mogła wykonywać obliczenia związane z procesami biologicznymi i biotechnologicznymi. Nauczysz się pracować w zespole, a także zdobędziesz wiedzę użyteczną w przypadku zarządzania przedsiębiorstwem.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA W TORUNIU?

Studia na kierunku Biotechnologia medyczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA W TORUNIU?

Absolwenci biotechnologii medycznej mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Na rynku pracy odnajdują się w roli specjalistów lub ekspertów w instytutach i ośrodkach badawczych, które zajmują się opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych technik i technologii w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym oraz w rolnictwie.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biotechnologia medyczna:

 • instytucje monitoringu i ochrony środowiska
 • przedsiębiorstwa, które produkują żywność funkcjonalną i suplementy diety
 • laboratoria kontroli jakości
 • laboratoria badawczo-rozwojowe i diagnostyczne
 • instytucje, które zajmują się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów)

Możesz założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwenci zatrudniani są również w laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, firmach farmaceutycznych i kosmetycznych.

Komentarze (0)