Biologia - Toruń

Biologia - Toruń

Biologia - Toruń

Studia w Toruniu

biologia

Odkryj biologię w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Biologia studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku biologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biologia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek biologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • matematyka

 

Jeśli interesuje Cię kierunek biologia, warto wcześniej zapoznać się z wymogami kwalifikacyjnymi. W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych.

Wymogi rekrutacyjne są różne i uzależnione od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA TORUŃ STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA TORUŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
60
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku biologia w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek biologia w Toruniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Toruniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA W TORUNIU?

Biologia to kompleksowo opracowany kierunek kształcenia, który umożliwi Ci zrozumienie mechanizmów i praw rządzących procesami, które zachodzą na poszczególnych etapach organizacji życia. Uznawana jest za jedną z najdynamiczniej rozwijających się nauk, dzięki czemu na rynku pracy znajdziemy wiele możliwości zatrudnienia.

Studenci mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do biologii i nauk jej pokrewnych, takich jak biomedycyna i bioetyka. Będziesz miał/a okazję zdobyć kompetencje, które wiążą się z poznaniem i opanowaniem metod i strategii badawczych, które stosuje się w biologii eksperymentalnej i środowiskowej.

Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych salach wykładowych, pracowniach laboratoryjnych i komputerowych. Mają charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia w zakresie biologii możesz realizować w trakcie dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata, studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają dwa lata i uzupełniają wiedzę zdobytą na poziomie pierwszego stopnia.

Studia biologiczne prowadzone są przede wszystkim w trybie stacjonarnym, co oznacza, że zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w siedzibie poszczególnych wydziałów. Na uczelniach publicznych tryb dzienny jest bezpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie opracowanym programie kształcenia na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak: biogeografia, patofizjologia, biologia wybranych grup zwierząt, embriologia i histologia zwierząt, toksykologia, neurobiologia, ekologia ewolucyjna, genetyka, fizjologia zwierząt, European protected areas.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w dziedzinie biologii i nauk jej pokrewnych, a także nabywają kompetencje sprowadzające się do poznawania i wykorzystywania metod i strategii badawczych w biologii eksperymentalnej i środowiskowej.

Studenci poszerzają wiedzę odnoszącą się do różnorodności biologicznej na poziomie taksonomicznym, biocenotycznym, krajobrazowym oraz na podstawie przeobrażeń środowiska pod wpływem działalności człowieka.

Nauczysz się także używać różnego rodzaju sprzętów badawczych i działać na oprogramowaniu komputerowym wykorzystywanym w biologii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA W TORUNIU?

Studia na kierunku Biologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA W TORUNIU?

Absolwenci biologii mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Są przygotowywani do pracy w laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, w za­kładach hodowli roślin i zwierząt, a także w laboratoriach diagnostycznych i medycznych, które wykorzystują metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biologia:

 • jednostki naukowo-badawcze
 • instytucje związane z ochroną przyrody i środowiska
 • laboratoria branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biotechnologicznej
 • szkoły i uczelnie wyższe
 • instytucje opieki zdrowotnej
 • przemysł spożywczy i rolniczy

Możesz być zatrudniony/a w służbach ochrony środowiska, jednost­kach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych.

Komentarze (0)