Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Studia w Warszawie

polityka oświatowa - menedżer oświaty

Odkryj studia polityka oświatowa - menedżer oświaty w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Polityka oświatowa – menedżer oświaty studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci ścieżki kształcenia polityka oświatowa – menedżer oświaty rozwijają się kompleksowo w zakresie pełnienia funkcji np. kierowniczej lub doradczej w środowisku edukacyjno-dydaktycznym. Uczestnicy zajęć zdobywają interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są np. do: sprawnego przeprowadzania działań negocjacyjno-mediacyjnych; pełnienia funkcji menedżera w oświacie; oceniania polityki oświatowej i edukacji w Europie; konstruowania projektów edukacyjnych czy twórczego rozwiązywania problemów.

Studia na tej ścieżce przygotowują także np. do wystąpień publicznych, zarządzania zespołem, regulowania stresu w pracy zarządczej, wprowadzania innowacji edukacyjnych, poprawiania jakości funkcjonowania instytucji edukacyjnych, przeprowadzania badań zgodnie z powszechną metodologią badań społecznych.

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia np. w: ośrodkach szkoleniowych, placówkach oświatowych, przedsiębiorstwach.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Polityka oświatowa – menedżer oświaty

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

W trakcie zajęć studenci ścieżki polityka oświatowa – menedżer oświaty poznają m.in.: metodologię badań społecznych, założenia antropologii kulturowej, zasady ewaluacji instytucji edukacyjnych, filozofię edukacji, współczesne kierunki pedagogiczne czy podstawy pedagogiki porównawczej. W programie znajdują się również przedmioty podzielone na dwa moduły, kształtujące umiejętności praktyczne studentów, które związane są kolejno z organizowaniem pracy instytucji oświatowych oraz pełnieniem roli kierowniczej w oświacie.

W programie studiów na ścieżce kształcenia polityka oświatowa – menedżer oświaty znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Umiejętności pedagogiczne
 • Praktyka pedagogiczna asystencka u dyrektora placówki
 • Instytucje państwa obywatelskiego
 • Praktyki w instytucjach i fundacjach
 • Zarządzanie oświatą
 • Konstruowanie projektów edukacyjnych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: roli pedagoga w organizacji oświaty; rodzajów instytucji oświatowych; specyfiki polityki oświatowej; zasad zarządzania oświatą,

Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w dowolnej jednostce odpowiedzialnej m.in. za kształcenie, prowadzenie działań dydaktyczno-wychowawczych czy edukacyjnych. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą wykorzystać nabyte kompetencje również np. do pełnienia roli kierowniczej lub doradczej w innych organizacjach, charakteryzujących się podobną strukturą do systemu oświaty.

Absolwent ścieżki kształcenia polityka oświatowa – menedżer oświaty może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki szkoleniowe
 • placówki oświatowe
 • jednostki administracji rządowej lub samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Polityka oświatowa – menedżer oświaty to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Studia na pedagogice umożliwiają studentom rozwinięcie cennych kompetencji miękkich, które związane są m.in. z: komunikacją społeczną, autoprezentacją, prowadzeniem warsztatów i szkoleń, budowaniem ścieżki kariery zawodowej. W trakcie nauki uczestnicy zajęć poznają np. techniki i narzędzia, które umożliwiają im m.in. projektowania, wdrażanie i ewaluowanie projektów wychowawczych - zarówno indywidualnych, jak i grupowych w środowiskach wielokulturowych.

Absolwenci pedagogiki są kompleksowo przygotowani do pracy na stanowiskach takich, jak np.: trener, szkoleniowiec, animator, doradca zawodowy, nauczyciel, opiekun, wychowawca czy specjalista ds. HR. Ponadto studia te umożliwiają absolwentom podjęcie zatrudnienia np. w instytucjach kultury i oświaty, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych czy organizacjach pomocy społecznej.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)