Pielęgniarstwo studia zaoczne Kraków

Pielęgniarstwo studia zaoczne Kraków

Pielęgniarstwo studia zaoczne Kraków

Studia zaoczne w Krakowie

pielęgniarstwo

Odkryj pielęgniarstwo w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

Pielęgniarstwo studia zaoczne Kraków

 

Dla kogo ten kierunek?

Pielęgniarstwo to termin stosowany na określenie ogółu zadań i działań podejmowanych przez zawodowe pielęgniarki i pielęgniarzy. Choć jako odrębna dyscyplina, pielęgniarstwo wykształciło się dopiero w XIX wieku, to już od zarania dziejów podejmowano szereg działań związanych z szeroko pojętą opieką nad chorymi. Często za kolebkę tej sztuki medycznej wskazuje się zakony, w których organizowano prowizoryczne szpitale i przytułki. Jak pokazuje historia, musiało upłynąć wiele czasu, żeby pielęgniarstwo zaczęło być traktowane jako zawód, jednak od tego czasu profesja ta cieszy się dużym szacunkiem i zaufaniem społecznym, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie stale rośnie. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek pielęgniarstwo w Krakowie.

Kandydaci, którzy chcieliby dostać się na studia medyczne powinni interesować się naukami ścisłymi, biologicznymi, przyrodniczymi oraz chemicznymi. Jednak najważniejsze jest poczucie powołania oraz odpowiedzialna i empatyczna postawa wobec innych. Jeżeli posiadasz wszystkie te cechy to kierunek pielęgniarstwo w Krakowie powinien być twoim wyborem.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia medyczne w Krakowie cieszą się bardzo dużą popularnością, a ze względu na swoją długą i bogatą tradycję, z roku na rok są coraz chętniej wybierane przez studentów. Dlatego też coraz częściej można znaleźć je w ofercie krakowskich uczelni. Obecnie pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończenie uczelni o tak dobrej renomie i pozycji jest gwarancją wszechstronnego wykształcenia i przygotowania zawodowego.

Program studiów na kierunku pielęgniarstwo oscyluje głównie wokół nauk ścisłych, medycznych, biologicznych i chemicznych. Studenci, którzy zdecydują się wziąć udział w rekrutacji na studia medyczne rozwiną zarówno swoją wiedzę teoretyczną, jak i zdobędą niezwykle istotne, umiejętności praktyczne. W siatce zajęć przewidziano między innymi, takie przedmioty jak: zdrowie publiczne, fizjologia, genetyka, anatomia, zdrowie publiczne, promocja zdrowia oraz wiele innych. Program kształcenia zakłada także realizacje praktyk studenckich, dzięki którym będziesz mógł poznać specyfikę pielęgniarstwa oraz zdobyć cenne kwalifikacje zawodowe.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie kształcą doskonałych specjalistów z zakresu różnorodnych dziedzin, którzy bez problemu odnajdują się na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami studiów medycznych.

Po ukończeniu pielęgniarstwa będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w specjalistycznych szpitalach, gabinetach lekarskich i poradniach zdrowia. Co więcej, idealnie odnajdziesz się jako pracownik administracji publicznej, szczególnie w jednostkach związanych z ochroną zdrowia. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w domach opieki społecznej, żłobkach lub klubach dziecięcych. Absolwenci doskonale odnajdują się także w zawodzie położnej, opiekuna medycznego osób starszych, przedstawiciela medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza środowiskowego. Co więcej, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zyskać nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie są ceny studiów na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Wszyscy studenci, którzy zdecydują się na realizacje studiów niestacjonarnych muszą pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat. Wysokość czesnego jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni. Jako że na przestrzeni czasu może ona ulec znaczącej zmianie, ważne abyś dokładnie sprawdzał wszystkie aktualności zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 25.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 25.05.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.07.2020
do 23.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 22.07.2020
do 01.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Krakowie?

Uczelnie w Krakowie są przygotowane do przyjęcia jak największej ilości chętnych, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i zdobyć wykształcenie, a tym samym zyskać szansę na przyszłościową pracę. Jednak, aby zostać studentem kierunku pielęgniarstwo musisz spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. Ponadto, kandydaci są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Dokładne informacje na temat wymagań znajdziesz na stronach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni w Krakowie.

KIERUNKI MEDYCZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie można realizować w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy ma możliwość wyboru najlepszej i najbardziej dopasowanej do swoich potrzeb, opcji. Jeżeli zdecydujesz się na studia zaoczne, musisz pamiętać, że zajęcia odbywają się w wybrane piątki, soboty i niedziele.

Program studiów medycznych w Krakowie oscyluje głównie wokół nauk medycznych, ścisłych, biologicznych i przyrodniczych. Ze względu na jego interdyscyplinarny i nowoczesny charakter, studenci mają szansę zdobyć zarówno kompleksowe przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne. W ofercie kształcenia przewidziano praktyki, które są integralną częścią studiów medycznych. Ich pełny, łączny wymiar wynosi 1200 godzin, co jest wystarczającym czasem na zapoznanie się ze specyfiką pielęgniarstwa oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych. Ponadto, w siatce zajęć przewidziano wiele interesujących przedmiotów, między innymi:

  • podstawy pielęgniarstwa
  • promocja zdrowia
  • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
  • zdrowie publiczne
  • genetyka
  • fizjologia
  • anatomia

 

oraz wiele innych. Oprócz bloku podstawowego będziesz mógł korzystać z szerokiego wachlarza zajęć fakultatywnych i uzupełniających, dzięki czemu rozwiniesz swoje zainteresowania i zdobędziesz dodatkowe umiejętności. Wszyscy studenci będą mieli dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni, gdzie będą mogli doskonalić swoje kompetencje. Co więcej, wzbogacisz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię medyczną, co zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym, w którym wykształcenie medyczne jest wysoko cenione. Wszystkie dokładne informacje związane z programem nauczania oraz praktykami zawodowymi znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. Pielęgniarstwo także należy do tej grupy. Studia pierwszego stopnia skierowane są do absolwentów szkoły średniej, którzy zadali egzamin maturalny i chcieliby zdobywać dalsze wykształcenie. W tym przypadku nauka trwa trzy lata i kończy się otrzymaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa. Natomiast studia magisterskie będą odpowiednim wyborem dla absolwentów studiów wyższych. Osoby, które zdecydują się na tę formę studiów, na naukę będą musiały przeznaczyć trzy lub nawet cztery semestry. Abiturienci, którzy otrzymają tytuł magistra będą mogli kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich, które umożliwią im rozpoczęcie kariery naukowej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia medyczne, mimo swojego wysokiego poziomu kształcenia, nieprzerwanie od lat cieszą się dużym zainteresowaniem studentów, którzy chcą związać swoją przyszłość z wymagającą i odpowiedzialną dyscypliną zawodową, jaką jest pielęgniarstwo. Jeżeli ty także chciałbyś aplikować na kierunek pielęgniarstwo w Krakowie, powinieneś zastanowić się najpierw nad kilkoma istotnymi kwestiami, mianowicie:

  • Czy interesujesz się tematami związanymi z naukami ścisłymi, medycznymi, biologicznymi i przyrodniczymi?
  • Czy jesteś osobą empatyczną i czujesz powołanie by nieść pomoc innym?
  • Czy jesteś osobą odpowiedzialną i zaangażowaną w swoje obowiązki oraz chciałbyś związać swoją przyszłość z wymagającą branżą medyczną?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania to studia na kierunku pielęgniarstwo będą dla ciebie odpowiednim wyborem. Mimo, że uczelnie w Krakowie przygotowane są na przyjęcie, jak największej liczby chętnych, to musisz pamiętać o spełnieniu kilku warunków, które zdecydują o twoim przyjęciu na studia. Pierwszym i najważniejszym z nich jest zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których należą: biologia, chemia i fizyka. Ponadto, wszyscy kandydaci muszą pamiętać o dostarczeniu wymaganego zaświadczenia od lekarza medyny pracy.

Wszyscy przyszli studenci będą zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania harmonogramu ustalonego przez komisję rekrutacyjną. Po pozytywnym przejściu przez Elektroniczną Rejestracje Kandydatów oraz cały proces rekrutacyjny będziesz musiał osobiście dostarczyć niezbędne dokumenty. Najczęściej jest to świadectwo maturalne, podanie o przyjęcie na studia, zaświadczenie od lekarza oraz zdjęcia legitymacyjne. Wszystkie niezbędne informacje i aktualności związane z rekrutacją, znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej wydziału. Warto, abyś przed przystąpieniem do rekrutacji, szczegółowo się z nimi zapoznał.

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Absolwenci studiów medycznych bez problemu odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Wykształcenie, wiedza oraz kwalifikacje, które zdobędziesz na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie sprawią, że znajdziesz ciekawą i rozwijającą pracę.

Przede wszystkim zostaniesz kompleksowo przygotowany do zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, który będziesz mógł wykonywać w miejscach bezpośrednio związanych z medycyną. Idealnie sprawdzisz się jako pracownik specjalistycznych szpitali, przychodni lub prywatnych gabinetów lekarskich. Równie ciekawą opcją może być związanie przyszłości z punktami poboru krwi, a także stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Abiturienci często decydują się na pracę w domach opieki społecznej, żłobkach, przedszkolach lub klubikach dziecięcych, gdzie są odpowiedzialni za udzielanie pomocy medycznej najmłodszym. Interesującą alternatywą jest zatrudnienie w administracji publicznej, szczególnie w jednostkach odpowiedzialnych za ochronę zdrowia.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach Sił Zbrojnych czy Służby Więziennej. Inne, ciekawe zawody to: położna, opiekun medyczny osób starszych, przedstawiciel medyczny, pielęgniarka/pielęgniarz środowiskowy, asystent lekarza. Ponadto, znajomość języka obcego i specjalistycznej terminologii medycznej otworzy Ci drzwi do kariery w środowisku międzynarodowym, gdzie doceniana jest branża pielęgniarska. Abiturienci odnajdą się także w zawodzie pracownika biurowego w jednostkach ochrony zdrowia, w których będą odpowiedzialni za dokumentacje medyczną. Co więcej, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich i tym samym zyskać nowe, cenne perspektywy zawodowe.

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia medyczne w Krakowie są częstym wyborem studentów, którzy chcą zdobyć stabilny zawód, na który zawsze będzie zapotrzebowanie.

Tak o kierunku pielęgniarstwo mówi Karolina, studentka drugiego roku:

Chociaż wiedziałam, że studia pielęgniarskie będą wymagać ode mnie dużego poświęcenia i zaangażowania, to nie żałuję swojej decyzji. Jestem szczęśliwa kiedy mogę pomagać innym i dodatkowo widzę efekty mojej pracy, a kierunek pielęgniarstwo dzięki swojemu praktycznemu profilowi, w pełni mi to umożliwia. Polecam te studia wszystkim, które chcą rozwijać swoją wiedzę medyczną i realizować się w tym pięknym i przynoszącym satysfakcję, zawodzie.

Komentarze (0)