Advertisement

Pielęgniarstwo studia zaoczne Kraków

Studia zaoczne w Krakowie

pielęgniarstwo

Odkryj pielęgniarstwo w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

Dodaj do ulubionych

06.12.2022

Pielęgniarstwo studia zaoczne Kraków 2023

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

 

Opis kierunku

Dla wielu ludzi, pomoc chorym i otaczanie ich opieką, to największe zawodowe marzenie. Takie ambicje najłatwiej spełnić, wybierając pielęgniarstwo. To kierunek, dzięki któremu można zgłębić wiedzę z zakresu nauk medycznych (np. anatomii, czy genetyki) oraz zdobyć praktyczne umiejętności, dotyczące odpowiedniej pielęgnacji pacjentów i asystowania w ich leczeniu. 

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Popyt na pielęgniarki i pielęgniarzy jest bardzo duży – absolwenci kierunku bez problemu powinni znaleźć pracę w szpitalach, przychodniach, czy zakładach opiekuńczo-leczniczych. To nie są jednak jedyne opcje zatrudnienia. Osoby po pielęgniarstwie mogą również pracować w domach opieki społecznej, szkołach lub zakładach penitencjarnych. 

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo studia zaoczne Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Pielęgniarstwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Wszyscy studenci, którzy zdecydują się na realizacje studiów niestacjonarnych muszą pamiętać o konieczności poniesienia odpowiednich opłat. Wysokość czesnego jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnych uczelni. Jako że na przestrzeni czasu może ona ulec znaczącej zmianie, ważne abyś dokładnie sprawdzał wszystkie aktualności zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Krakowie - zasady rekrutacji

 

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo (zaoczne) w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo (zaoczne) w Krakowie

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

1. Dla kogo ten kierunek?

Pielęgniarstwo to termin stosowany na określenie ogółu zadań i działań podejmowanych przez zawodowe pielęgniarki i pielęgniarzy. Choć jako odrębna dyscyplina, pielęgniarstwo wykształciło się dopiero w XIX wieku, to już od zarania dziejów podejmowano szereg działań związanych z szeroko pojętą opieką nad chorymi. Często za kolebkę tej sztuki medycznej wskazuje się zakony, w których organizowano prowizoryczne szpitale i przytułki. Jak pokazuje historia, musiało upłynąć wiele czasu, żeby pielęgniarstwo zaczęło być traktowane jako zawód, jednak od tego czasu profesja ta cieszy się dużym szacunkiem i zaufaniem społecznym, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie stale rośnie. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek pielęgniarstwo w Krakowie.

Kandydaci, którzy chcieliby dostać się na studia medyczne powinni interesować się naukami ścisłymi, biologicznymi, przyrodniczymi oraz chemicznymi. Jednak najważniejsze jest poczucie powołania oraz odpowiedzialna i empatyczna postawa wobec innych. Jeżeli posiadasz wszystkie te cechy to kierunek pielęgniarstwo w Krakowie powinien być twoim wyborem.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia medyczne w Krakowie cieszą się bardzo dużą popularnością, a ze względu na swoją długą i bogatą tradycję, z roku na rok są coraz chętniej wybierane przez studentów. Dlatego też coraz częściej można znaleźć je w ofercie krakowskich uczelni. Obecnie pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończenie uczelni o tak dobrej renomie i pozycji jest gwarancją wszechstronnego wykształcenia i przygotowania zawodowego.

 

4. Praca po studiach

Studia w Krakowie kształcą doskonałych specjalistów z zakresu różnorodnych dziedzin, którzy bez problemu odnajdują się na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami studiów medycznych.

Po ukończeniu pielęgniarstwa będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w specjalistycznych szpitalach, gabinetach lekarskich i poradniach zdrowia. Co więcej, idealnie odnajdziesz się jako pracownik administracji publicznej, szczególnie w jednostkach związanych z ochroną zdrowia. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w domach opieki społecznej, żłobkach lub klubach dziecięcych. Absolwenci doskonale odnajdują się także w zawodzie położnej, opiekuna medycznego osób starszych, przedstawiciela medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza środowiskowego. Co więcej, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zyskać nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program studiów medycznych w Krakowie oscyluje głównie wokół nauk medycznych, ścisłych, biologicznych i przyrodniczych. Ze względu na jego interdyscyplinarny i nowoczesny charakter, studenci mają szansę zdobyć zarówno kompleksowe przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne. W ofercie kształcenia przewidziano praktyki, które są integralną częścią studiów medycznych. Ich pełny, łączny wymiar wynosi 1200 godzin, co jest wystarczającym czasem na zapoznanie się ze specyfiką pielęgniarstwa oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych.

 

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy pielęgniarstwa
 • promocja zdrowia
 • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • zdrowie publiczne
 • genetyka
 • fizjologia
 • anatomia

 

oraz wiele innych. Oprócz bloku podstawowego będziesz mógł korzystać z szerokiego wachlarza zajęć fakultatywnych i uzupełniających, dzięki czemu rozwiniesz swoje zainteresowania i zdobędziesz dodatkowe umiejętności. Wszyscy studenci będą mieli dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni, gdzie będą mogli doskonalić swoje kompetencje. Co więcej, wzbogacisz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię medyczną, co zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym, w którym wykształcenie medyczne jest wysoko cenione. Wszystkie dokładne informacje związane z programem nauczania oraz praktykami zawodowymi znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Krakowie można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. Pielęgniarstwo także należy do tej grupy. Studia pierwszego stopnia skierowane są do absolwentów szkoły średniej, którzy zadali egzamin maturalny i chcieliby zdobywać dalsze wykształcenie. W tym przypadku nauka trwa trzy lata i kończy się otrzymaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa. Natomiast studia magisterskie będą odpowiednim wyborem dla absolwentów studiów wyższych. Osoby, które zdecydują się na tę formę studiów, na naukę będą musiały przeznaczyć cztery semestry. Abiturienci, którzy otrzymają tytuł magistra będą mogli kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich, które umożliwią im rozpoczęcie kariery naukowej.

Pielęgniarstwo w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Absolwenci studiów medycznych bez problemu odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Wykształcenie, wiedza oraz kwalifikacje, które zdobędziesz na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie sprawią, że znajdziesz ciekawą i rozwijającą pracę.

Przede wszystkim zostaniesz kompleksowo przygotowany do zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, który będziesz mógł wykonywać w miejscach bezpośrednio związanych z medycyną. Idealnie sprawdzisz się jako pracownik specjalistycznych szpitali, przychodni lub prywatnych gabinetów lekarskich. Równie ciekawą opcją może być związanie przyszłości z punktami poboru krwi, a także stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Abiturienci często decydują się na pracę w domach opieki społecznej, żłobkach, przedszkolach lub klubikach dziecięcych, gdzie są odpowiedzialni za udzielanie pomocy medycznej najmłodszym. Interesującą alternatywą jest zatrudnienie w administracji publicznej, szczególnie w jednostkach odpowiedzialnych za ochronę zdrowia.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach Sił Zbrojnych czy Służby Więziennej. Inne, ciekawe zawody to: położna, opiekun medyczny osób starszych, przedstawiciel medyczny, pielęgniarka/pielęgniarz środowiskowy, asystent lekarza. Ponadto, znajomość języka obcego i specjalistycznej terminologii medycznej otworzy Ci drzwi do kariery w środowisku międzynarodowym, gdzie doceniana jest branża pielęgniarska. Abiturienci odnajdą się także w zawodzie pracownika biurowego w jednostkach ochrony zdrowia, w których będą odpowiedzialni za dokumentacje medyczną. Co więcej, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich i tym samym zyskać nowe, cenne perspektywy zawodowe.

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Krakowie?

W procesie rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Uczelnie w Krakowie są przygotowane do przyjęcia jak największej ilości chętnych, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i zdobyć wykształcenie, a tym samym zyskać szansę na przyszłościową pracę. Jednak, aby zostać studentem kierunku pielęgniarstwo musisz spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. Ponadto, kandydaci są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Dokładne informacje na temat wymagań znajdziesz na stronach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni w Krakowie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na poszczególne kierunki studiów decyduje limit miejsc. Osoby, które biorą udział w rekrutacji na studia, obejmowane są postępowaniem kwalifikacyjnym, w wyniku którego tworzona jest lista rankingowa – na jej podstawie uczelnie decydują, czy dany kandydat zakwalifikował się na wybrany kierunek.

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarne studia w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są zazwyczaj płatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunki studiów publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym przez nie terminie. Kandydaci otrzymują informacje w prywatnych profilach w systemach rekrutacyjnych, które wykorzystywane są przez daną szkołę wyższą.

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można składać najczęściej osobiście w siedzibie wskazanej przez wybraną szkołę wyższą. Osoby, które nie mogą samodzielnie dostarczyć dokumentacji w wyznaczonym terminie, mogą czasem przekazać kompletny zestaw za pośrednictwem upoważnionych do tego osób trzecich (wzory wniosków o pełnomocnictwo najczęściej znajdują się na oficjalnych stronach uczelni). Niektóre szkoły dopuszczają także możliwość wysłania plików za pomocą poczty tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do siedziby szkoły wyższej w terminie ustalonym przez daną uczelnię – najczęściej formalności dopełnić można w ciągu kilku dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci powinni pamiętać o tym, by złożyć dokumenty na czas oraz w poprawnej formie. Dokumentacja musi być kompletna – kandydaci na fizjoterapię wśród dokumentów rekrutacyjnych powinni także zawrzeć aktualne orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów, które zostało wystawione przez lekarza medycyny pracy.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2022 do 19.07.2022

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia medyczne, mimo swojego wysokiego poziomu kształcenia, nieprzerwanie od lat cieszą się dużym zainteresowaniem studentów, którzy chcą związać swoją przyszłość z wymagającą i odpowiedzialną dyscypliną zawodową, jaką jest pielęgniarstwo. Jeżeli ty także chciałbyś aplikować na kierunek pielęgniarstwo w Krakowie, powinieneś zastanowić się najpierw nad kilkoma istotnymi kwestiami, mianowicie:

 • Czy interesujesz się tematami związanymi z naukami ścisłymi, medycznymi, biologicznymi i przyrodniczymi?
 • Czy jesteś osobą empatyczną i czujesz powołanie by nieść pomoc innym?
 • Czy jesteś osobą odpowiedzialną i zaangażowaną w swoje obowiązki oraz chciałbyś związać swoją przyszłość z wymagającą branżą medyczną?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania to studia na kierunku pielęgniarstwo będą dla ciebie odpowiednim wyborem. Mimo, że uczelnie w Krakowie przygotowane są na przyjęcie, jak największej liczby chętnych, to musisz pamiętać o spełnieniu kilku warunków, które zdecydują o twoim przyjęciu na studia. Pierwszym i najważniejszym z nich jest zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których należą: biologia, chemia i fizyka. Ponadto, wszyscy kandydaci muszą pamiętać o dostarczeniu wymaganego zaświadczenia od lekarza medyny pracy.

Wszyscy przyszli studenci będą zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania harmonogramu ustalonego przez komisję rekrutacyjną. Po pozytywnym przejściu przez Elektroniczną Rejestracje Kandydatów oraz cały proces rekrutacyjny będziesz musiał osobiście dostarczyć niezbędne dokumenty. Najczęściej jest to świadectwo maturalne, podanie o przyjęcie na studia, zaświadczenie od lekarza oraz zdjęcia legitymacyjne. Wszystkie niezbędne informacje i aktualności związane z rekrutacją, znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej wydziału. Warto, abyś przed przystąpieniem do rekrutacji, szczegółowo się z nimi zapoznał.

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Krakowie?

Studia medyczne w Krakowie są częstym wyborem studentów, którzy chcą zdobyć stabilny zawód, na który zawsze będzie zapotrzebowanie.

Tak o kierunku pielęgniarstwo mówi Karolina, studentka drugiego roku:

Chociaż wiedziałam, że studia pielęgniarskie będą wymagać ode mnie dużego poświęcenia i zaangażowania, to nie żałuję swojej decyzji. Jestem szczęśliwa kiedy mogę pomagać innym i dodatkowo widzę efekty mojej pracy, a kierunek pielęgniarstwo dzięki swojemu praktycznemu profilowi, w pełni mi to umożliwia. Polecam te studia wszystkim, które chcą rozwijać swoją wiedzę medyczną i realizować się w tym pięknym i przynoszącym satysfakcję, zawodzie.

Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)