Advertisement

Kosmetologia - Kraków
Dodaj do ulubionych

07.04.2023

Kosmetologia studia Kraków 2023 | województwo małopolskie

Studia na kierunku Kosmetologia w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku kosmetologia w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kosmetologia w Krakowie rozpocznie się 12 kwietnia 2023 r. i potrwa do 29 września 2023 r. | Kosmetologia Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie kosmetologię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychAkademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF), Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Farmaceutyczny UJ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia z kosmetologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku kosmetologia w Krakowie: marketing i zarządzanie w kosmetologiipodologiawellness & spa ... specjalności na kosmetologii w Krakowie >.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku kosmetologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brane pod uwagę są wyniki z egzaminów maturalnych.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku kosmetologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 6000 zł do 6500 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku kosmetologia w Krakowie >
 

czytaj dalej wszystko o Kosmetologia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek KOSMETOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kosmetologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kosmetologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kosmetologia w Krakowie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

Kandydaci na kosmetologię powinni przygotować się w szczególności do obowiązkowych egzaminów maturalnych. Dobrze, by rozważyli oni także kilka przedmiotów dodatkowych – wśród nich powinny znaleźć się np. matematyka, biologia lub chemia.

Przykładowe przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji 2023/2024 na kierunek kosmetologia w Krakowie: matematyka, biologia, chemia.

 

Kosmetologia Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku kosmetologia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wybrać jeden przedmiot maturalny spośród: biologia, chemia lub matematyka. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na kosmetologię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kosmetologia w Krakowie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kosmetologię w Krakowie

Kosmetologię jako kierunek oferują dwie uczelnie publiczne – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (stacjonarne, niestacjonarne) oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (stacjonarne).

Ponadto kosmetologię można studiować w dwóch prywatnych szkołach prywatnych w Krakowie – zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

 

Gdzie studiować kosmetologię bezpłatnie w Krakowie

Kosmetologię w ramach studiów bezpłatnych w Krakowie można studiować stacjonarnie w dwóch krakowskich uczelniach publicznych – Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Gdzie studiować kosmetologię niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarne studia na kierunku kosmetologia w Krakowie oferuje jedna uczelnia publiczna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz dwie prywatne szkoły wyższe (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia).

Dowiedz się więcej kosmetologia w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na kosmetologii w Krakowie

Studia niestacjonarne w Krakowie są zazwyczaj płatne zarówno w uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Cena za jeden rok akademicki na kierunku kosmetologia w tym mieście waha się od 6000 zł do 6500 zł. ceny - kosmetologia Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Krakowie żadna ze szkół wyższych nie oferuje kandydatom możliwości podjęcia bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku kosmetologia. Osoby, którym zależy na rozpoczęciu takiej nauki, mogą zdecydować się na studia stacjonarne.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku
Kosmetologia to kierunek czerpiący z nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studenci kosmetologii zdobywają szczegółową wiedzę m.in.: o kosmetykach i substancjach używanych do wytwarzania kosmetyków, technologii produktów kosmetycznych, metabolizmie i skutkach działania kosmetyków, a także prawidłowym stosowaniu produktów kosmetycznych.
 

 
Praca po studiach
Kosmetolog przygotowany jest do m.in.: współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołami kosmetologów czy nadzorowania przebiegu sortowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Absolwenci kosmetologii mogą szukać zatrudnia np. w placówkach, które zajmują się promocją zdrowia i urody (gabinet odnowy biologicznej, SPA i Wellness, gabinety kosmetyczne itp.) lub przemysłem kosmetycznym.
 

Program studiów i przedmioty

Kosmetologia przewiduje realizację programu nauczania zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W toku kształcenia przewidywane są liczne zajęcia poświęcone zagadnieniom z zakresu nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Studenci tego kierunku zmagać się będą z kierunkowymi przedmiotami, które pozwolą im poznać podstawowe założenia i definicje z zakresu kosmetologii.

W programie studiów na kierunku kosmetologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia;
 • mikrobiologia;
 • farmakologia w kosmetologii;
 • anatomia;
 • kosmetologia.

Studenci kosmetologii zdobywają także specjalistyczne umiejętności oraz wiedzę z zakresu określonych aspektów współczesnej kosmetologii.

Przykładowe przedmioty poświęcone kosmetologii:


Ponadto uczestnicy zajęć mają szansę rozwinąć wyjątkowe zdolności, które niezbędne są m.in. do wykonywania specyficznych zabiegów kosmetologicznych lub prowadzenia działań na rzecz promocji zdrowia i urody. W tym celu studenci mogą wybrać jedną z licznych specjalizacji na kierunku kosmetologia

Przykładowe specjalizacje na kierunku kosmetologia w Krakowie:

 • kosmetologia stosowana i pielęgnacyjna;
 • kosmetologia w promocji zdrowia;
 • kosmetologia medyczna;
 • czy kosmetologia estetyczna.

 

Ogólne cele kształcenia

Interdyscyplinarny charakter kosmetologii pozwala studentom zrozumieć różnorodne konteksty tej dziedziny – zarówno medyczne, jak i humanistyczne, estetyczne czy ekonomiczne. Rosnące wymagania estetyczne współczesnych klientów wymagają od kosmetologów profesjonalnej wiedzy, zdolności manualnych, a także estetycznego wyczucia. Studenci kosmetologii poznają najważniejsze założenia charakterystyczne dla tego kierunku. W trakcie studiów przygotowują się do pełnienia różnorodnych zawodów związanych z medycyną kosmetyczną czy pielęgnacją. Przyszli specjaliści rozwijają swoje zdolności manualne, które skutecznie wykorzystują w przeprowadzaniu określonych zabiegów leczniczych z wykorzystaniem kosmetyków.

Studenci kosmetologii zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu dziedzin takich jak m.in. medycyna, biologia czy chemia. Studenci tego kierunku edukują się w zakresie właściwej pielęgnacji zdrowia i urody, a także promują praktyki służące prowadzeniu aktywnego stylu życia stosowaniu norm racjonalnego żywienia. Absolwenci kosmetologii uczą się tego, w jaki sposób poprawnie odczytywać skład produktów kosmetycznych oraz jak przeprowadzać ocenę parametrów składników znajdujących się w recepturze danego produktu kosmetycznego.

Absolwenci kosmetologii mogą rozpocząć pracę w różnorodnych centrach i klinikach związanych z pełnieniem usług leczniczych, kosmetycznych czy pielęgnacyjnych. Dzięki odpowiednim umiejętnościom oraz specjalistycznej wiedzy przyszli kosmetolodzy cenieni są zarówno w zawodach z branży Beauty, jak i w medycynie czy marketingu. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą podjąć zatrudnienie np. na stanowisku masażysty, wizażysty, konsultanta, specjalisty ds. kontroli jakości, doradcy konsumenta czy szkoleniowca. Ponadto absolwenci kosmetologii nabyte w trakcie studiów kompetencje mogą wykorzystać np. w mediach.

 

Gdzie studiować na kierunku kosmetologia w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Adnrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia oraz Małopolskiej Wyższej Szkole im. Józefa Dietla w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia, w roku akademickim 2022/2023, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 6600 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów.

Uczelnie w Krakowie- kierunek kosmetologia

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na określonych kierunkach studiów jest ograniczona, a uczelnie przyjmują kandydatów w oparciu o utworzoną w trakcie postępowania kwalifikacyjnego listę rankingową. Zakwalifikowani zostają ci kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę punktów w procesie rekrutacji.

Limity miejsc na kierunku kosmetologia w Krakowie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w publicznych szkołach wyższych są bezpłatne. Za naukę w prywatnej szkole wyższej, a także za studia niestacjonarne w uczelni publicznej należy najczęściej zapłacić.

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 6600 zł
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – 6800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacje na temat wyników rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Uczelnie przekazują te dane w indywidualnie wyznaczonym przez siebie terminie. W ten sposób kandydaci mogą poznać swoje miejsce na liście rankingowej oraz liczbę punktów zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie zazwyczaj przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które zostały dostarczone przez kandydata osobiście do siedziby szkoły wyższej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Termin doręczenia kompletu dokumentów może różnić się w poszczególnych uczelniach – jest on ustalany indywidualnie przez każdą placówkę.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji oraz opublikowaniu informacji dotyczących listy rankingowej na określone kierunki studiów, zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne do wybranych uczelni. Zazwyczaj mają oni na to kilka dni – należy doręczyć kompletny zestaw dokumentów w określonym przez uczelnię terminie, gdyż spóźnienie może skutkować skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Uczelnie w Krakowie - kierunek kosmetologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Farmaceutyczny UJ) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku kosmetologia w Krakowie?

Studia na kierunku kosmetologia to nęcąca propozycja dla osób, dla których estetyczny wygląda stanowi bardzo ważny aspekt życia.

 

Malwina, studentka trzeciego roku, mówi:

Uwielbiam makijaż, wizaż i wszystkie elementy, która są z nim związane. Cieszę się, że mogę studiować w Krakowie, bo wiem, że moja pasja opiera się na podstawie profesjonalnej wiedzy z zakresu medycyny. To bardzo ważne w przyszłej pracy z klientkami!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kosmetologia Kraków studia i stopnia

Kosmetologia Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kosmetologia Kraków studia stacjonarne

Kosmetologia Kraków studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kosmetologia w Krakowie

Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK KOSMETOLOGIA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia