Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej - Warszawa

Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej - Warszawa

Studia na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej w Warszawie możesz podjąć na.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

22.02.2024

Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej studia Warszawa - 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć stacjonarnie.

Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej - Warszawa
Studia na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej w Warszawie rozpocznie się 6 czerwca 2024 r. i potrwa do 10 lipca 2024 r. | Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej Warszawa - terminy rekrutacji >

 

Opis kierunku

W ramach studiów na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej studenci zyskują obszerną wiedzę i kompetencje w zakresie realizowania interdyscyplinarnego warsztatu badawczego.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej przygotowują absolwentów do rozpoczęcia pracy w zakresie edukacji, kultury, organizacji pozarządowej czy administracji.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia w Warszawie na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej przeznaczona jest dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich lub inżynierskich) dowolnego kierunku.

W ramach kwalifikacji przygotowywany jest ranking zgodnie z punktami przyznanymi kandydatowi w ramach rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej omówienie lektur za pomocą metod i narzędzi humanistyki cyfrowej. Kandydat powinien  przeczytać dwie lektury (wyszczególnione w spisie uczelni) i przygotować krótkie wystąpienie na jeden z wybranych tematów.

Kierunki studiów w Warszawie, do których należy historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej na liście rangkingowej umieszczają wyłącznie osoby, które uzyskały co najmniej 60 punktów w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA KULTURY W DOBIE HUMANISTYKI CYFROWEJ?

Studia w ramach kształcenia na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej, mają charakter ogólnohumanistyczny. Obejmują zagadnienia w zakresie nauk o sztuce, historii, archeologii, nauk o kulturze czy religii.

Uczelnie w Warszawie na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej, w programie dydaktycznym uwzględniły także seminaria dyplomowe obejmujące zakres epok historycznych, praktyki zawodowe. Siatkę zajęć podzielono na tematyczne bloki obejmujące moduł metodologiczny „Teorie, techniki i tradycje badawcze”, specjalizacyjny „Historia kultury – interpretacje i inspiracje”, praktyczny na temat cyfrowych narzędzi i współczesnej humanistyki.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia magisterskie,

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej kształcą specjalistów, którzy wykazują się wiedzą w zakresie teorii, metodyki badań naukowych. Znają także historię kultury w zakresie sztuki, historii, archeologii i religii.

Potrafią posługiwać się językiem programowania Python 3, znają jego podstawy składni oraz struktury danych. Archiwizują i digitalizują źródła, bazy danych źródeł materialnych oraz niematerialnych. Przetwarzają teksty i wytwarzają zasoby sieciowe. Wykorzystują trójwymiarowe modele, wizualizacje i animacje w praktyce badawczej.

Uczelnie w Warszawie - kierunek historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA KULTURY W DOBIE HUMANISTYKI CYFROWEJ?

Studia na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej trwają 2 lata (studia magisterskie).

Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA KULTURY W DOBIE HUMANISTYKI CYFROWEJ

Studia realizowane na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej przygotowują absolwentów do rozwoju kariery zawodowej w zakresie różnych dziedzin. Odnajdą się wykonując pracę w środowisku pozaakademickim i poza placówkami edukacji formalnej na stanowiskach w instytucji kultury, administracji publicznej czy w instytucji pożytku publicznego, odpowiedzialnej za kulturę.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej

  • instytucje kultury,
  • instytucje administracji publicznej centralnej i lokalnej,
  • instytucje pożytku publicznego,
  • dziennikarze,
  • marketing,
  • reklama,
  • komunikacja społeczna.

Studia na kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej obejmują aktualne treści kształcenia, które przygotowują absolwentów do rozpoczęcia pracy zawodowej w tym obszarze.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej Warszawa studia stacjonarne

Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej w Warszawie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia