Położnictwo - Zielona Góra

Położnictwo - Zielona Góra

Studia na kierunku położnictwo w Zielonej Górze możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

01.04.2024

Położnictwo - studia Zielona Góra 2024 | woj. lubuskie

Studia na kierunku położnictwo to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Położnictwo - Zielona Góra
Studia na kierunku położnictwo w Zielonej Górze
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Kształcenie na kierunku położnictwo ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do sprawowania opieki nad kobietami w ciąży, podczas porodu, w trakcie połogu, a także opieki nad noworodkami. Studenci zdobywają wiedzę na temat procesów fizjologicznych związanych z ciążą, porodem i połogiem. Uczą się też rozpoznawać i reagować na ewentualne komplikacje. Poznają metody oceny stanu zdrowia ciężarnych kobiet, prowadzenia badań diagnostycznych oraz planowania opieki medycznej w okresie przedporodowym.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku położnictwo przygotowują absolwentów do pracy w roli położonych na oddziałach położniczych i salach porodowych, zapewniając opiekę kobietom w ciąży, podczas porodu i połogu. Mogą pracować także w przychodniach położniczych, prowadząc badania przedporodowe, udzielając porad i świadcząc opiekę połogową dla nowych mam oraz ich dzieci. Absolwent podejmie również pracę w ośrodkach zdrowia rodziny, świadcząc opiekę ciężarnym, prowadząc porady laktacyjne czy zapewniając wsparcie rodzicom w opiece nad noworodkami.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze na ten kierunek prowadzona jest w formie konkursu świadectw maturalnych. Uwzględnia się wyniki z egzaminu z języka obcego nowożytnego, biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo?

Potrzeba wykształcenia specjalistów zdolnych świadczyć kompleksową opiekę nad kobietami w okresie cięży, porodu i połogu, a także nad noworodkami sprawiła, że uczelnie w Zielonej Górze w porozumieniu z aktywnymi praktykami i ośrodkami położnictwa przygotowały studia właśnie na kierunku położnictwo.

Program zajęć obejmuje praktyczne szkolenia w zakresie asystowania przy porodach naturalnych, cesarskich cięciach oraz innych procedurach związanych z opieką nad matką i dzieckiem w trakcie porodu. Studenci uczą się udzielania opieki połogowej, w tym oceny stanu zdrowia, karmienia piersią, opieki nad ranami po porodzie oraz wsparcia psychologicznego.

W siatce zajęć uwzględniono też zagadnienia związane z promocją zdrowia, planowaniem rodziny, higieną zdrowotną oraz profilaktyką chorób zakaźnych u kobiet i u dzieci. Medyczne kierunki studiów w Zielonej Górze zazwyczaj prowadzą praktyczne kształcenie przy minimalnym udziale wykładów. Nie inaczej jest w przypadku kierunku położnictwo. Studenci zdobywają doświadczenie praktyczne w trakcie staży w szpitalach, przychodniach położniczych oraz innych placówkach opieki zdrowotnej, pod nadzorem doświadczonych położonych i lekarzy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia licencjackie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają dogłębną wiedzę na temat procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie kobiet w czasie ciąży, podczas porodu i połogu, a także są w stanie rozpoznać i reagować na ewentualne komplikacje.

Potrafią prowadzić badania przedporodowe, diagnozować ewentualne zagrożenia dla zdrowia matki i dziecka, a także świadczyć opiekę medyczną w okresie przedporodowym. Dzięki licznym praktycznym zajęciom, jakie oferują studia w Zielonej Górze na kierunku położnictwo, absolwenci są też przygotowani do udzielania pomocy podczas porodu naturalnego, cesarskiego cięcia, a także innych procedur medycznych związanych z procesem porodu. Zapewniają jednocześnie wsparcie fizyczne i emocjonalne matce.

Absolwent jest również wyposażony w umiejętności niezbędne do udzielania opieki połogowej zarówno matce, jak i noworodkowi, w tym prowadząc ocenę stanu zdrowia, wspierając w karmieniu piersią, opiece nad ranami po porodzie.

Uczelnie w Zielonej Górze - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku położnictwo?

Studia na kierunku położnictwo trwają 3 lata (studia licencjackie).

Położnictwo w Zielonej Górze - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku położnictwo

Absolwenci mogą pracować jako położne na oddziałach położniczych i salach porodowych, które zapewniają opiekę kobietom w ciąży, podczas porodu i połogu. Mogą też znaleźć zatrudnienie w przychodniach położniczych prowadząc badania przedporodowe, udzielając porad i świadcząc opiekę połogową dla nowych mam i ich dzieci.

Absolwent może również specjalizować się w opiece nad kamieniem piersią i pracować jako konsultant laktacyjny w poradniach laktacyjnych. Osoby z wykształceniem położniczym znajdą zatrudnienie również w roli edukatora w szkołach medycznych, ucząc przyszłe położne, pielęgniarki czy lekarzy lub prowadząc kursy edukacyjne dla przyszłych rodziców na temat opieki nad dziećmi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku położnictwo

  • położne na oddziałach położniczych,
  • ośrodki zdrowia rodziny,
  • poradnie laktacyjne,
  • agencje zdrowia publicznego,
  • edukatorzy laktacyjni i położniczy.

Efekty kształcenia na studiach z zakresu położnictwa pozwalają absolwentom działać jako wysoce wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie położnictwa zdolni do świadczenia profesjonalnej i bezpiecznej opieki zdrowotnej dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, a także dla noworodków.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Zielona Góra studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Zielona Góra studia stacjonarne

Położnictwo w Zielonej Górze

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia