Położnictwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Położnictwo studia 2023 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku położnictwo w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata położnictwa lub magistra położnictwa).

Studia na kierunku położnictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Trójmieście położnictwo możesz studiować w ramach kierunku 1 uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu GUMED) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
W trakcie zdobywania wiedzy na kierunku położnictwo w Trójmieście możesz nabyć wiedzę odnoszącą się do nauk medycznych, zwłaszcza medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa, a także do nauk humanistycznych i społecznych. Studenci wykształcają umiejętności sprowadzające się do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologiczne.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku położnictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.Wykaz opłat za studia na kierunku położnictwo w Trójmieście >
 
 
Praca po studiach
Absolwenci zatrudniani są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w szpitalach, specjalistycznej, ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek położnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Położnictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Żeby dostać się na studia medyczne na kierunku Położnictwo, trzeba będzie wykazać się dobrą znajomością zagadnień przyrodniczych podczas egzaminu maturalnego, najlepiej na poziomie rozszerzonym, gdyż mnożnik używany do przeliczenia punktów będzie wówczas większy, a tym samym wzrosną szansę na dostanie się na ten kierunek studiów.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.
 

Wiodącymi przedmiotami dla Położnictwa na większości uczelni w Polsce będą: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni postarać się, aby uzyskane przez nich oceny końcowe podczas zmagań z poprzednim etapem edukacji były jak największe.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Położnictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Zapotrzebowanie na absolwentów medycznych kierunków studiów jest niesłabnące na dzisiejszym rynku pracy. Trudno się temu dziwić – ludzie od zarania dziejów zmagają się z różnorakimi przypadłościami natury zdrowotnej, chorowanie jest nieodłącznym elementem życia niemal każdego człowieka. Podobnie sprawa wygląda z położnictwem – każdy z nas został urodzony. Odpowiednia opieka medyczna wykwalifikowanego sztabu położników zapewniła ci bezpieczne przyjście na świat.

Studia na kierunku Położnictwo to doskonała propozycja dla wszystkich miłośników nauk medycznych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z udzielaniem fachowej pomocy kobietom ciężarnym, rodzącym i w okresie połogu.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Lista przedmiotów, jakim będziesz musiał sprostać podczas edukacji na Położnictwie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie długa. Wśród nich, w zależności od wybranej uczelni, z dużym prawdopodobieństwem znajdą się:

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Psychologia
 • Patologia
 • Embriologia
 • Filozofia i etyka zawodu położnika
 • Ginekologia i opieka ginekologiczna

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku położnictwo w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Każdy z przyszłych studentów Położnictwa poza oczywistą chęcią do zdobywania wiedzy kierunkowej, powinien cechować się odpowiednim charakterem i osobowością. Tylko zestaw złożony z ambicji i wrodzonych predyspozycji osobistych sprawi, że będziesz miał szansę na osiągnięcie sukcesu w trakcie tych studiów oraz w późniejszej karierze zawodowej.

W takim razie jaki powinieneś być, żeby uchodzić za idealnego kandydata na opisywany kierunek studiów? Praca położnika to codzienny kontakt z ludźmi. Warunkiem koniecznym jest umiejętność odnalezienia w sobie ogromu empatii wobec przyszłych pacjentek oraz ich dzieci. Ponadto dobrze, gdybyś z łatwością przyswajał skomplikowaną wiedzę medyczną. Jeśli uważasz, że opis pasuje do ciebie, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na Położnictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie!

Studia  w Trójmieście na kierunku Położnictwo można podjąć dwojako – w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Wobec tego czy absolwenci kończący jeden lub drugi tryb będą mieli większe szanse na dzisiejszym rynku pracy? Oczywiście, że nie.

Studia stacjonarne to propozycja dla osób, którzy chcieliby niemal całkowicie poświęcić się zdobywaniu wyższego wykształcenia, a ich plany raczej nie obejmują podejmowania żadnej aktywności zawodowej równolegle. Regularność zdobywanej wiedzy pozwala na utrwalenie wiadomości bez konieczności przypominania sobie o nich za każdym kolejnym podejściem do nauki.

Studia niestacjonarne natomiast mogą podjąć wszyscy ci, których tryb życia generuje potrzebę weekendowego kształcenia. Będą mogli oni podjąć pracę zarobkową lub wywiązać się z innych życiowych zobowiązań, bez uszczerbku na swojej edukacji.

 

4. Wiedza i umiejętności

Niezależnie od wyboru miejsca przyswajania edukacji, czyli uczelni wyższej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, każdy z absolwentów będzie mógł pochwalić się doskonałym zestawem umiejętności, uzupełnionych solidnymi podstawami teoretycznymi, które uczynią go pożądanym pracownikiem wielu specjalistycznych zakładów medycznych.

Przygoda ze studiami rozpocznie się od obowiązku przyswojenia podstaw ogólnomedycznych. Co to oznacza w praktyce? Każdy ze studentów nauczy się anatomii, fizjologii i genetyki człowieka, dzięki czemu stanie się zdolny do podjęcia opieki nad kobietą i noworodkiem, znajdującymi się w różnych stanach chorobowych, a także do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków.

Pod okiem wyspecjalizowanych praktyków położnictwa poznasz najskuteczniejsze techniki pielęgnacyjne, które można wykonać przy noworodku unikając ryzyka uszkodzenia delikatnych elementów jego ciała. Poznasz istotę rozwoju płodowego w każdym etapie ciąży, a także nauczysz się podejmowania opieki nad kobietą w okresie połogu.

Podstawy psychologii pozwolą ci na łatwiejsze znalezienie wspólnego języka z każdą z pacjentek, a także lepsze zrozumienie stresowej sytuacji, w jakiej znajdują się będąc tuż przed porodem.

Ile trwają studia na kierunku Położnictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Położnictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku położnictwo w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Położnictwo dzielą się na dwa komplementarne etapy, których ukończenie gwarantuje otrzymanie przez absolwenta szerokiej wiedzy i umiejętności, docenionej w przyszłej pracy zawodowej. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata.

Warto jednak pomyśleć o rozpoczęciu kolejnego, drugiego etapu studiów. Wartościowej wiedzy nigdy dosyć.

Magisterskie studia drugiego stopnia to opcja dla absolwentów z dyplomu licencjata, którzy chcieliby rozwijać się jeszcze bardziej. Będą trwały jedynie dwa lata, a ich ukończenie zagwarantuje znaczne poszerzenie możliwości zawodowych – sam więc widzisz, że zdecydowanie warto!

Położnictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat położnictwa
studia II stopnia 2 lata magister położnictwa

Jaka praca po studiach na kierunku Położnictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Zastanawiasz się, jaki zawód zagwarantuje ci ukończenie Pielęgniarstwa? Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzięki gronu wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców, są doskonałym wyborem, jeśli chcesz jako absolwent mieć stabilną i dobrze płatną pracę. Pielęgniarstwo, jako jeden z kierunków reprezentujących studia medyczne, doskonale odpowiada na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy.

Pierwszą myślą, jaka z pewnością przyjdzie ci do głowy, jeśli zaczniesz zastanawiać się nad tym, jaką placówkę możesz obrać za cel swojego przyszłego zatrudnienia, będą szpitale. Oddziały położnicze, obecne w znacznej części szpitali w Polsce, cierpią na niedostatek położników i położnych – tych nigdy za wiele z powodu rosnącego przyrostu naturalnego.

Oczywiście szpitale nie są jedyną opcją wyboru dla absolwentów studiów pielęgniarskich, chcących rozpocząć karierę zawodową. Dzięki gruntownemu przygotowaniu pod względem wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych noworodkom, będziesz mógł rozpocząć pracę na własną rękę, podejmując się wyzwań pomocy świeżo upieczonym rodzicom w opiece nad dzieckiem w zaciszu domowym.

Prywatne i publiczne gabinety ginekologiczne będą ci wdzięczne za zasilenie grona pracowników służby zdrowia – pomoc lekarzowi przy rejestracji pacjentów, a także opiece nad ciężarnymi może być cennym źródłem doświadczenia lub stałą pracą gwarantującą zadowalające przychody.

Te i wiele innych możliwości zawodowych może na ciebie czekać, jeśli tylko zdecydujesz się na podjęcie i ukończenie studiów pielęgniarskich w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Jak sam widzisz, praca pielęgniarki i pielęgniarza się opłaca, więc nie wahaj się dłużej i aplikuj na ten kierunek na dowolnie wybranej przez siebie uczelni!

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Położnictwo?

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu pozwolenia do wykonywania zawodu położnej absolwenci szukają swojej pierwszej pracy w zawodzie. Najczęściej kierują oni swoje kroki do szpitali, prywatnych placówek, szkół rodzenia lub coraz częściej decydują się na otworzenie własnej prywatnej praktyki. Ile średnio zarabiają położne oraz co należy do ich codziennych obowiązków?

 

Położna

Zawód położnej możemy niewątpliwie zaliczyć do jednego z zawodów zaufania publicznego. Kandydat na stanowisko położnej powinien być odporny na stresogenne sytuacje, ponieważ na barkach położnej spoczywa bardzo duża odpowiedzialność za porody, a niektóre nie przebiegają zgodnie z planem i pojawiają się komplikacje, na które położna powinna być przygotowana. Jednak czym zajmuje się położna na co dzień? Poza przyjmowaniem porodów zajmuje się opieką nad swoimi pacjentkami. Może je edukować z zakresu opieki nad noworodkiem, a także przygotowywać do porodu np. poprzez ćwiczenia oddechowe, które pomagają kobietom w czasie rozwiązania. Pomaga również kobietom w czasie połogu i uczy je oraz ich partnerów jak zajmować się noworodkiem.

Położna poza pracą na etacie np. w szpitalu lub szkole rodzenia może poprowadzić własną działalność, na którą musi uprzednio uzyskać pozwolenie od okręgowej izby pielęgniarek i położnych, a także spełnić pewne wymagania np. takie jak dwuletnie doświadczenie w zawodzie.

Mediana zarobków położnej wynosi około 4090 zł brutto miesięcznie, jednak zarobki położnej są uzależnione od liczby nadgodzin, a także od tego, czy prowadzi ona własną działalność.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2022/2023, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 52 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na GUMED.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo w Trójmieście:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Limity miejsc ustalane są odgórnie przez każdą z uczelni w Trójmieście. Podobnie dzieje się  w przypadku położnictwa. Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 52 miejsca. 

Jak zostać studentem położnictwa w Trójmieście? O przyjęciu na studia w Trójmieście decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie rekrutacji, która polega na konkursie świadectw maturalnych.

W rekrutacji na położnictwo brane są pod uwagę takie przedmioty, biologia, chemia, fizyka oraz matematyka.    

Limity miejsc na kierunku położnictwo w Trójmieście:  

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): 52  

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w Trójmieście w uczelniach publicznych są bezpłatne.  

Studia niestacjonarne z kolei są płatne, niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Stawki czesnego mogą różnić się w zależności od uczelni.

Ceny studiów na kierunku położnictwo w Trójmieście:  

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): 52  

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na położnictwo w Trójmieście kandydaci czekają około kilku tygodni na ogłoszenie wyników rekrutacji. Kiedy można spodziewać się ogłoszenia wyników?

Po opublikowaniu list osób zakwalifikowanych na położnictwo w Trójmieście kandydaci mają kilka dni na złożenie kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): do 17.07.2022   

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych na położnictwo w Trójmieście kandydaci muszą złożyć komplety dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

Uczelnie w Trójmieście najczęściej decydują się na osobiste dostarczenie kompletu papierów przez kandydatów.

Co, jeśli kandydat nie może pojawić się osobiście na wydziale w wyznaczonym terminie? W takim przypadku może on wysłać dokumenty pocztą tradycyjną – liczy się data nadania listu.  

Kandydaci na położnictwo w Trójmieście muszą mieć na uwadze, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie, bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

Jakie dokumenty są niezbędne na położnictwo w Trójmieście? Należy dostarczyć m.in. świadectwo dojrzałości, podanie, oświadczenia, zdjęcie do legitymacji, a także zaświadczenia np. o osiągnięciach i olimpiadach (jeśli kandydat takie posiada i były one brane pod uwagę w czasie rekrutacji).

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po opublikowaniu list kandydaci muszą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne. Jest to bardzo ważny etap. Kiedy należy to zrobić? Osoby zakwalifikowane mają zwykle kilka dni na dostarczenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Terminy dostarczania dokumentów są również ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie. W przypadku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dokumenty można dostarczać od 5 sierpnia do 11 sierpnia 2022 roku.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej): od 05.08.2022 do 11.08.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Położnictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Położnictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Zanim zdecydujesz się na jakikolwiek krok życiowy, musisz najpierw poznać jego konsekwencje i szczegółowy proces prowadzący przez całokształt danej decyzji. Analogicznie jest z wyborem kierunku studiów – żeby z pełną świadomością i uniknięciem niepotrzebnych stresorów dołączyć do grona praktyków wybranego kierunku, powinieneś zapoznać się z procedurami rekrutacyjnymi.

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopociena których będziesz mógł podjąć jakiekolwiek studia medyczne, ustalają własne zasady, którym należy sprostać, aby móc pochwalić się tytułem absolwenta wybranego kierunku. Wiele zależy również od odgórnego regulaminu którego ustalenia mogą ulegać zmianom na przestrzeni czasu, dlatego warto orientować się w bieżących zasadach aplikacji śledząc stronę internetową wybranej uczelni.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na Położnictwo w Trójmieście, będzie zgłoszenie swojej kandydatury w procesie elektronicznej rejestracji kandydatów. Na tym etapie staniesz przed zadaniem wypełnienia formularza, znajdującego się na stronie internetowej wybranej uczelni osiągniętymi na maturze lub w trakcie pierwszego etapu studiów wynikami.

Jeśli jesteś laureatem lub finalistą olimpiad z przedmiotów przyrodniczych o zasięgu ogólnopolskim, twoje szanse na znalezienie swojego nazwiska na liście przyjętych na Położnictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zostaną znacznie zwiększone – otrzymasz wówczas stuprocentowy wynik maturalny na poziomie rozszerzonym z przedmiotu pokrywającego się tematycznie z olimpiadą.

 

Potrzebne dokumenty

Kiedy uda ci się przebrnąć przez długi czas niepewności, podczas którego będzie dokonywany wybór idealnych kandydatów na studia położnicze, pozostanie ci już tylko najprzyjemniejsza z części – dostarczenie niezbędnych dokumentów. Najprawdopodobniej będziesz potrzebował:

 • Fotografii o wymiarach 35X45mm
 • Dowodu osobistego
 • Świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • Kserokopii powyższych dokumentów
 • Formularza ze strony internetowej uczelni

 

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne w Trójmieście

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Położnictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Zacząłeś na poważnie myśleć o wyborze kierunku studiów dla siebie, ale wciąż nie jesteś przekonany, czy ten, na który zamierzasz się zdecydować, będzie tym właściwym? Opinie innych studentów powinny nieco rozwiać twoje wątpliwości.

Izabela, studentka ostatniego roku Pielęgniarstwa w Trójmieście, mówi:

„Przeprowadziłam się z Łodzi do Trójmiasta i była to najlepsza decyzja w moim życiu. Gdańsk jest miastem spokojnym i jednocześnie tętniącym życiem, dlatego każdy znajdzie tam swoje miejsce. A dlaczego zdecydowałam się na Położnictwo? Uważam, że ten kierunek jest bardzo przyszłościowy mimo, że trudny. Jestem już na finiszu i szczerze mogę polecić ten wybór wszystkim zainteresowanym.”

Poziom i tryb studiów


Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie