Położnictwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Położnictwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku położnictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Gdański Uniwersytet Medyczny

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

28.06.2024

Położnictwo studia 2024 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Położnictwo w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia przygotowują do wykonywania zawodu położnej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu embriologii czy opieki ginekologicznej. 

Położnictwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Studia na kierunku położnictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

W trakcie zdobywania wiedzy na kierunku położnictwo w Trójmieście możesz nabyć wiedzę odnoszącą się do nauk medycznych, zwłaszcza medycyny perinatalnej, embriologii, ginekologii i pielęgniarstwa, a także do nauk humanistycznych i społecznych. Studenci wykształcają umiejętności sprowadzające się do wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologiczne.

Położne i położnicy znajdują zatrudnienie m.in. w szkołach rodzenia czy sanatoriach. Studia położnicze dają kompetencje niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie np. metod planowania rodziny. Najczęstszym miejscem pracy absolwentów tego kierunku są szpitale, kliniki oraz placówki medyczne posiadające oddziały położnicze.

 

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku położnictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 13 maja 2024 r. i potrwa do 10 września 2024 r. | Położnictwo Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku położnictwo w Trójmieście można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. 

Gdzie studiować kierunek położnictwo w Trójmieście

W Trójmieście położnictwo możesz studiować w ramach kierunku 1 uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2024/2025, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 64 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na GUMED.

 

Kierunek położnictwo - uczelnie w Trójmieście:

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Trójmieście

W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku położnictwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka, fizyka. położnictwo Trójmiasto - przedmioty maturalne

Żeby dostać się na studia medyczne na kierunku Położnictwo, trzeba będzie wykazać się dobrą znajomością zagadnień przyrodniczych podczas egzaminu maturalnego, najlepiej na poziomie rozszerzonym, gdyż mnożnik używany do przeliczenia punktów będzie wówczas większy, a tym samym wzrosną szansę na dostanie się na ten kierunek studiów.

Wiodącymi przedmiotami dla Położnictwa na większości uczelni w Polsce będą: biologia, chemia, matematyka, fizyka. Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni postarać się, aby uzyskane przez nich oceny końcowe podczas zmagań z poprzednim etapem edukacji były jak największe.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Trójmieście

Studia na kierunku położnictwo w Trójmieście realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Lista przedmiotów, jakim będziesz musiał sprostać podczas edukacji na Położnictwie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie długa. Wśród nich, w zależności od wybranej uczelni, z dużym prawdopodobieństwem znajdą się:

  • Anatomia
  • Fizjologia
  • Psychologia
  • Patologia
  • Embriologia
  • Filozofia i etyka zawodu położnika
  • Ginekologia i opieka ginekologiczna

 

Nabywane umiejętności

Niezależnie od wyboru miejsca przyswajania edukacji, czyli uczelni wyższej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, każdy z absolwentów będzie mógł pochwalić się doskonałym zestawem umiejętności, uzupełnionych solidnymi podstawami teoretycznymi, które uczynią go pożądanym pracownikiem wielu specjalistycznych zakładów medycznych.

Przygoda ze studiami rozpocznie się od obowiązku przyswojenia podstaw ogólnomedycznych. Co to oznacza w praktyce? Każdy ze studentów nauczy się anatomii, fizjologii i genetyki człowieka, dzięki czemu stanie się zdolny do podjęcia opieki nad kobietą i noworodkiem, znajdującymi się w różnych stanach chorobowych, a także do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków.

Pod okiem wyspecjalizowanych praktyków położnictwa poznasz najskuteczniejsze techniki pielęgnacyjne, które można wykonać przy noworodku unikając ryzyka uszkodzenia delikatnych elementów jego ciała. Poznasz istotę rozwoju płodowego w każdym etapie ciąży, a także nauczysz się podejmowania opieki nad kobietą w okresie połogu.

Podstawy psychologii pozwolą ci na łatwiejsze znalezienie wspólnego języka z każdą z pacjentek, a także lepsze zrozumienie stresowej sytuacji, w jakiej znajdują się będąc tuż przed porodem.

Polecane:

 

Po jakim profilu na kierunek położnictwo w Trójmieście

Na kierunku położnictwo najlepiej odnajdą się absolwenci szkół średnich, którzy ukończyli klasy o profilu biologiczno-chemicznym lub ogólnym, ale z rozszerzeniem z przedmiotów przyrodniczych. Biologia jest kluczowym przedmiotem, który dostarcza fundamentalnej wiedzy o funkcjonowaniu organizmu ludzkiego, co jest niezbędne w pracy położnej. Chemia natomiast pozwala na zrozumienie procesów biochemicznych zachodzących w ciele, co jest istotne w kontekście farmakologii i opieki nad pacjentką.

Kandydaci na studia położnicze powinni posiadać solidne podstawy z zakresu biologii i chemii, gdyż te przedmioty są najczęściej wymagane podczas rekrutacji na uczelniach medycznych. Oprócz tych przedmiotów, kandydaci mogą również zdawać na maturze przedmioty takie jak fizyka czy matematyka, które również mogą być brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku położnictwo w Trójmieście są trudne

Studia na kierunku położnictwo w Trójmieście są wymagające i intensywne, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Program kształcenia na tym kierunku jest zróżnicowany i obejmuje szeroki zakres wiedzy medycznej, biologicznej i społecznej. Studenci muszą opanować podstawy anatomii, fizjologii, embriologii, genetyki oraz wielu innych dziedzin, które są kluczowe dla prawidłowego wykonywania zawodu położnej.

Jednym z największych wyzwań dla studentów położnictwa jest połączenie nauki teoretycznej z praktyką kliniczną. Studenci spędzają wiele godzin na zajęciach w szpitalach, gdzie mają okazję pracować z pacjentkami i noworodkami pod okiem doświadczonych położnych i lekarzy. Praktyki te są niezbędne, aby zdobyć umiejętności i doświadczenie, jednak mogą być bardzo wymagające.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na położnictwie w Trójmieście

Studia na kierunku położnictwo w Trójmieście obejmują wiele zróżnicowanych przedmiotów, z których niektóre mogą być bardziej wymagające niż inne. Wśród najtrudniejszych przedmiotów, z jakimi muszą zmierzyć się studenci położnictwa, często wymienia się anatomię, fizjologię, farmakologię oraz patofizjologię.

W programie kształcenia możemy również spodziewać się przedmiotów takich jak m.in.: embriologia i genetyka, mikrobiologia i parazytologia, psychologia, podstawy ratownictwa medycznego, zdrowie publiczne, neonatologia i opieka neonatologiczna, radiologia czy pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Kluczem do sukcesu na tych studiach jest sumienna, systematyczna oraz skrupulatna nauka oraz chęć szerzenia swoich umiejętności.

 

Czy studia na kierunku położnictwo w Trójmieście to studia z przyszłością

Studia na kierunku położnictwo w Trójmieście są zdecydowanie studia z przyszłością. Zapotrzebowanie na wykwalifikowane położne jest stale wysokie. Położnictwo to dziedzina medycyny, która zawsze będzie niezbędna. Położne odgrywają kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia.

Studia na kierunku położnictwo oferują szerokie możliwości zatrudnienia. Absolwenci mogą pracować w szpitalach, klinikach, prywatnych gabinetach, a także w środowisku domowym, prowadząc porody domowe i opiekę poporodową. Położne mogą również specjalizować się w różnych dziedzinach, takich jak neonatologia, ginekologia, czy też edukacja prenatalna, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy. Wielu absolwentów decyduje się na pracę w innych krajach, korzystając z możliwości międzynarodowej kariery zawodowej.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na położnictwo w Trójmieście

Dostanie się na studia na kierunku położnictwo w Trójmieście może być wyzwaniem, biorąc pod uwagę dużą liczbę chętnych oraz wymagania rekrutacyjne. Kandydaci muszą wykazać się dobrymi wynikami z egzaminu maturalnego, zwłaszcza z przedmiotów przyrodniczych, takich jak biologia i chemia. Istotne jest, aby dobrze przygotować się do matury i osiągnąć jak najwyższe wyniki z wymaganych przedmiotów.

Proces rekrutacyjny zazwyczaj opiera się na wynikach z matury z przedmiotów kluczowych dla tego kierunku. Najczęściej wymagane są wysokie wyniki z biologii oraz chemii. Często brane są pod uwagę także wyniki z fizyki lub matematyki. W zależności od uczelni, punkty rekrutacyjne mogą być również przyznawane za wyniki z języka obcego oraz języka polskiego. Konkurs świadectw, czyli ranking kandydatów na podstawie ich wyników maturalnych, decyduje o przyjęciu na studia.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku położnictwo w Trójmieście jest matematyka

Na studiach na kierunku położnictwo w Trójmieście matematyka nie jest przedmiotem wiodącym, jednak jej znajomość może okazać się przydatna. Program kształcenia położnych skupia się głównie na przedmiotach medycznych i biologicznych, jednak elementy matematyki pojawiają się w kontekście statystyki medycznej, analizy danych oraz farmakologii.

Elementy matematyki pojawiają się w kontekście statystyki medycznej, farmakologii oraz analizy danych. Umiejętność posługiwania się matematyką jest przydatna w pracy położnej, dlatego warto mieć solidne podstawy z tego przedmiotu. W pracy położnej ważna jest również umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, które rozwijane są między innymi poprzez naukę matematyki.

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Trójmieście

Studia na kierunku położnictwo w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Położnictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat położnictwa
studia II stopnia 2 lata magister położnictwa

Jaka praca po położnictwie

Zastanawiasz się, jaki zawód zagwarantuje ci ukończenie Pielęgniarstwa? Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzięki gronu wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców, są doskonałym wyborem, jeśli chcesz jako absolwent mieć stabilną i dobrze płatną pracę. Pielęgniarstwo, jako jeden z kierunków reprezentujących studia medyczne, doskonale odpowiada na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy.

Pierwszą myślą, jaka z pewnością przyjdzie ci do głowy, jeśli zaczniesz zastanawiać się nad tym, jaką placówkę możesz obrać za cel swojego przyszłego zatrudnienia, będą szpitale. Oddziały położnicze, obecne w znacznej części szpitali w Polsce, cierpią na niedostatek położników i położnych – tych nigdy za wiele z powodu rosnącego przyrostu naturalnego.

Oczywiście szpitale nie są jedyną opcją wyboru dla absolwentów studiów pielęgniarskich, chcących rozpocząć karierę zawodową. Dzięki gruntownemu przygotowaniu pod względem wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych noworodkom, będziesz mógł rozpocząć pracę na własną rękę, podejmując się wyzwań pomocy świeżo upieczonym rodzicom w opiece nad dzieckiem w zaciszu domowym.

Prywatne i publiczne gabinety ginekologiczne będą ci wdzięczne za zasilenie grona pracowników służby zdrowia – pomoc lekarzowi przy rejestracji pacjentów, a także opiece nad ciężarnymi może być cennym źródłem doświadczenia lub stałą pracą gwarantującą zadowalające przychody.

Te i wiele innych możliwości zawodowych może na ciebie czekać, jeśli tylko zdecydujesz się na podjęcie i ukończenie studiów pielęgniarskich w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Jak sam widzisz, praca pielęgniarki i pielęgniarza się opłaca, więc nie wahaj się dłużej i aplikuj na ten kierunek na dowolnie wybranej przez siebie uczelni!

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po położnictwie w Trójmieście

Znalezienie pracy po ukończeniu studiów na kierunku położnictwo w Trójmieście nie jest trudne, ponieważ zapotrzebowanie na wykwalifikowane położne jest stale wysokie. Położnictwo to dziedzina medycyny, która zawsze będzie potrzebna, ponieważ obejmuje opiekę nad kobietami w ciąży, prowadzenie porodów oraz opiekę nad noworodkami.

Absolwenci kierunku położnictwo mają szerokie możliwości zatrudnienia w różnych placówkach medycznych. Mogą pracować w szpitalach, klinikach, prywatnych gabinetach, a także w środowisku domowym, prowadząc porody domowe i opiekę poporodową. Położne mogą również specjalizować się w różnych dziedzinach, takich jak neonatologia, ginekologia, czy też edukacja prenatalna, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów położnictwo

Po ukończeniu studiów i uzyskaniu pozwolenia do wykonywania zawodu położnej absolwenci szukają swojej pierwszej pracy w zawodzie. Najczęściej kierują oni swoje kroki do szpitali, prywatnych placówek, szkół rodzenia lub coraz częściej decydują się na otworzenie własnej prywatnej praktyki. Ile średnio zarabiają położne oraz co należy do ich codziennych obowiązków?

 

Położna

Zawód położnej możemy niewątpliwie zaliczyć do jednego z zawodów zaufania publicznego. Kandydat na stanowisko położnej powinien być odporny na stresogenne sytuacje, ponieważ na barkach położnej spoczywa bardzo duża odpowiedzialność za porody, a niektóre nie przebiegają zgodnie z planem i pojawiają się komplikacje, na które położna powinna być przygotowana. Jednak czym zajmuje się położna na co dzień? Poza przyjmowaniem porodów zajmuje się opieką nad swoimi pacjentkami. Może je edukować z zakresu opieki nad noworodkiem, a także przygotowywać do porodu np. poprzez ćwiczenia oddechowe, które pomagają kobietom w czasie rozwiązania. Pomaga również kobietom w czasie połogu i uczy je oraz ich partnerów jak zajmować się noworodkiem.

Położna poza pracą na etacie np. w szpitalu lub szkole rodzenia może poprowadzić własną działalność, na którą musi uprzednio uzyskać pozwolenie od okręgowej izby pielęgniarek i położnych, a także spełnić pewne wymagania np. takie jak dwuletnie doświadczenie w zawodzie.

Mediana zarobków położnej wynosi około 5900 zł brutto miesięcznie, jednak zarobki położnej są uzależnione od liczby nadgodzin, a także od tego, czy prowadzi ona własną działalność.

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Jak wygląda rekrutacja na położnictwo w Trójmieście

Położnictwo - rekrutacja na uczelniach w Trójmieście:

sprawdź rekrutacja na studia w Trójmieście

 

Jakie przedmioty liczą się na położnictwie w Trójmieście

Dostanie się na kierunek położnictwo w Trójmieście wymaga zdania matury z określonych przedmiotów, które są kluczowe dla dalszej nauki w tej dziedzinie. Najważniejszymi przedmiotami branymi pod uwagę podczas rekrutacji są biologia oraz jeden z przedmiotów do wyboru: chemia, fizyka lub matematyka.

Biologia jest podstawowym przedmiotem, ponieważ położnictwo to kierunek mocno związany z naukami przyrodniczymi i medycznymi. Wiedza z biologii jest niezbędna do zrozumienia procesów zachodzących w organizmach żywych. Tematy takie jak genetyka, embriologia, fizjologia człowieka czy anatomia są kluczowe dla przyszłych położnych. Oprócz tych kluczowych przedmiotów, uczelnie mogą również brać pod uwagę wyniki z języka polskiego oraz języka obcego. Solidne przygotowanie do matury z tych przedmiotów jest kluczowe dla przyszłych studentów, którzy pragną rozpocząć karierę w dziedzinie położnictwa.


 

Limity miejsc

Limity miejsc ustalane są odgórnie przez każdą z uczelni w Trójmieście. Podobnie dzieje się  w przypadku położnictwa. Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje 64 miejsca. 

Jak zostać studentem położnictwa w Trójmieście? O przyjęciu na studia w Trójmieście decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie rekrutacji, która polega na konkursie świadectw maturalnych.

W rekrutacji na położnictwo brane są pod uwagę takie przedmioty, biologia, chemia, fizyka oraz matematyka.    

Limity miejsc na kierunku położnictwo w Trójmieście:  

  • Gdański Uniwersytet Medyczny: 64  

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na położnictwo w Trójmieście kandydaci czekają około kilku tygodni na ogłoszenie wyników rekrutacji. Kiedy można spodziewać się ogłoszenia wyników?

Po opublikowaniu list osób zakwalifikowanych na położnictwo w Trójmieście kandydaci mają kilka dni na złożenie kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

  • Gdański Uniwersytet Medyczny: lipiec 2024   

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych na położnictwo w Trójmieście kandydaci muszą złożyć komplety dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

Uczelnie w Trójmieście najczęściej decydują się na osobiste dostarczenie kompletu papierów przez kandydatów.

Co, jeśli kandydat nie może pojawić się osobiście na wydziale w wyznaczonym terminie? W takim przypadku może on wysłać dokumenty pocztą tradycyjną – liczy się data nadania listu.  

Kandydaci na położnictwo w Trójmieście muszą mieć na uwadze, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie, bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

Jakie dokumenty są niezbędne na położnictwo w Trójmieście? Należy dostarczyć m.in. świadectwo dojrzałości, podanie, oświadczenia, zdjęcie do legitymacji, a także zaświadczenia np. o osiągnięciach i olimpiadach (jeśli kandydat takie posiada i były one brane pod uwagę w czasie rekrutacji).

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po opublikowaniu list kandydaci muszą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne. Jest to bardzo ważny etap. Kiedy należy to zrobić? Osoby zakwalifikowane mają zwykle kilka dni na dostarczenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Terminy dostarczania dokumentów są również ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie. W przypadku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dokumenty można dostarczać od 25 lipca 2023 roku.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

  • Gdański Uniwersytet Medyczny: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Ile kosztują studia na kierunku położnictwo w Trójmieście

Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

Sprawdź

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Położnictwo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Położnictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Położnictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Zacząłeś na poważnie myśleć o wyborze kierunku studiów dla siebie, ale wciąż nie jesteś przekonany, czy ten, na który zamierzasz się zdecydować, będzie tym właściwym? Opinie innych studentów powinny nieco rozwiać twoje wątpliwości.

Izabela, studentka ostatniego roku Pielęgniarstwa w Trójmieście, mówi:

„Przeprowadziłam się z Łodzi do Trójmiasta i była to najlepsza decyzja w moim życiu. Gdańsk jest miastem spokojnym i jednocześnie tętniącym życiem, dlatego każdy znajdzie tam swoje miejsce. A dlaczego zdecydowałam się na Położnictwo? Uważam, że ten kierunek jest bardzo przyszłościowy mimo, że trudny. Jestem już na finiszu i szczerze mogę polecić ten wybór wszystkim zainteresowanym.”

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia