Dodaj do ulubionych

25.07.2022

Pielęgniarstwo studia Zielona Góra 2022 | woj. lubuskie

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Zielonej Górze to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Zielonej Górze
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo w Zielonej Górze rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 18 września 2022 r. | Pielęgniarstwo Zielona Góra - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Zielonej Górze pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane było przez ponad 11,5 tys. kandydatów. 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Zielonej Górze na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek pielęgniarstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • język obcy
 • matematyka

 

Kierunek pielęgniarstwo w Zielonej Górze to bardzo renomowany kierunek studiów związany z naukami medycznymi. Jeśli pragniesz pomagać ludziom i mieć nieustanny kontakt z pacjentem, tego typu studia medyczne są właśnie dla Ciebie. Na jedno miejsce jest jednak bardzo wielu chętnych, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz przedmiotów obowiązkowych, takich jak matematyka, język polski i język obcy nowożytny, powinieneś zdać wybrane przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Rozważ zwłaszcza biologię, chemię, geografię, matematykę, fizykę i astronomię.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Zielonej Górze

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku pielęgniarstwo możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne wiążą się z regularnymi spotkaniami, systematyczną nauką i dużą ilością praktyki. Uczelnie w Zielonej Górze zdają sobie sprawę z tego, że czasem ilości materiału nie da zrealizować się w trakcie studiów zaocznych, które przewidują jedynie spotkania weekendowe.
Program kształcenia opiera się na przedmiotach, których podłoże stanowi biologia, chemia czy fizyka. Obfituje w nauki medyczne odnoszące się do funkcjonowania człowieka, takie jak anatomia czy fizjologia. W siatce zajęć znajdziesz także:
 • rehabilitację i pielęgnowanie niepełnosprawnych,
 • opiekę paliatywną,
 • psychiatrię i pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • podstawy opieki zdrowotnej,
 • pediatrię i pielęgniarstwo pediatryczne,
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
 • chirurgię i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • neurologię i pielęgniarstwo neurologiczne
 • i wiele innych.
Przyszli pielęgniarze i pielęgniarki mogą specjalizować się na przykład w pielęgniarstwie chirurgicznym, ratunkowym, pediatrycznym, opieki paliatywnej i wiele innych. Zweryfikuj na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze oferty specjalnościowe oraz możliwości rozwoju.
Studia medyczne w Zielonej Górze zapewniają swoim absolwentom specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów zawodowych czy też organizacji i nadzorowania opieki pielęgniarskiej. Przyszli specjaliści pracują nad odpornością na stres i szybkim reagowaniem w sytuacjach kryzysowych. Zdolności empatyczne i komunikacyjne pozwalają im na lepszą współpracę z pacjentami, rodzinami pacjentów i lekarzami. Pielęgniarze i pielęgniarki muszą wykształcić w sobie obowiązkowość i bardzo dobry system organizacji pracy, który usprawni działanie na rzecz ratowania zdrowia i życia pacjentów.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Christie Watson w swojej książce „Pielęgniarki. Sceny ze szpitalnego życia” stwierdziła: „Zawód pielęgniarki wymaga elastyczności i umiejętności przystosowania się do nowych warunków oraz przekierowania energii tam, gdzie potrzebują jej w danej chwili pacjenci i współpracownicy, nawet jeśli to terra incognita". Pielęgniarki i pielęgniarze to niezależni pracownicy ochrony zdrowia, którzy biorą czynny udział w szpitalnym życiu pacjentów. Opiekują się chorymi, asystują lekarzom podczas operacji czy zabiegów, pomagają lekarzom w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także promują zdrowie.
Interdyscyplinarny kierunek studiów, a także wszechstronność zawodowa wymaga od kandydatów dużej dozy cierpliwości i odporności na stres, a także chęci do nieustannego rozwoju i uzupełniania swojej wiedzy w zakresie nauk medycznych, które opierają się na naukach ścisłych z dziedziny chemii, biologii czy fizyki.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Zielonej Górze realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Zielonej Górze umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak pielęgniarstwo możesz realizować na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia zapewnia gruntowne wykształcenie w szerokim zakresie i pragnie zapewnić swoim studentom możliwość rozwoju w dziedzinach, które są dla nich najbardziej interesujące.
 

4. Praca po studiach

Studia w Zielonej Górze na kierunku pielęgniarstwo kształtują najlepszych w swoim fachu specjalistów. Absolwenci podejmują współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu, który zajmuje się planowaniem i realizowaniem usług zdrowotnych. Podejmowana współpraca ma za zadanie zachowanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, komunikowanie się z pacjentem, rodziną pacjenta, a także środowiskiem medycznym.
Studenci są przygotowywani do pracy w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach służby medycznej, szkolnictwie, systemie ratownictwa medycznego, w szpitalach, klinikach, ośrodkach zdrowia, a także w administracji państwowej i samorządowej.
 
5. Program studiów i przedmioty
Program kształcenia opiera się na biologii, chemii czy fizyce i odnosi się do szeroko pojętych nauk medycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, mikrobiologia i parazytologia, podstawy ratownictwa medycznego, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych i wiele innych.
 
W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
 • mikrobiologia i parazytologia
 • podstawy ratownictwa medycznego
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

 

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Zielonej Górze, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak pielęgniarstwo podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz realizować je zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to trzyletni okres licencjacki. Po sześciu semestrach kończy się egzaminem, który zapewnia tytuł licencjata. Pierwszy etap kształcenia zapewnia niezbędną wiedzę do podjęcia pracy w zawodzie, a także pozwala na kontynuowanie edukacji na stopniu drugim.
Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach kształcenie kończy się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że może je realizować absolwent, który ma tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

Pielęgniarstwo w Zielonej Górze - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa

Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze zapewniają swoim absolwentom interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie nauk medycznych. Absolwenci pielęgniarstwa mogą prowadzić własną działalność i zajmować się zindywidualizowaną opieką zdrowotną i zarządzać nią. Absolwenci są zatrudniani w publicznych i niepublicznych jednostkach medycznych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w różnych podmiotach leczniczych, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, placówkach nauczania i wychowania, w ośrodkach naukowo-badawczych lub na uczelniach. Studenci przygotowywani są także do pracy w ośrodkach służby medycznej, uzdrowiskach, hospicjach, szkolnictwie lub administracji państwowej i samorządowej.
Absolwenci zajmują się promocją zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, terapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Zajmują się ludźmi chorymi w szpitalach, sanatoriach, uzdrowiskach, stacjach pogotowia ratunkowego i w poradniach specjalistycznych. Współpracują także z ludźmi zdrowymi w miejscach nauczania i wychowania, poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej.
Studia medyczne w Zielonej Górze na kierunku pielęgniarstwo kształtują najlepszych w swojej dziedzinie ekspertów, którzy są wsparciem dla lekarzy, ale stanowią także niezależnych pracowników, którzy na podstawie zdobytą wiedzę i umiejętności roztaczają opiekę nad pacjentem. Wykształcenie medyczne pozwala również współpracować z mediami oraz administracją samorządową i państwową. Tak interdyscyplinarny i prestiżowy kierunek zapewnia wiele możliwości pracy i rozwoju.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Zielonogórski oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Pielęgniarstwo studia w Zielonej Górze - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Zielonej Górzej

Uczelnie w Zielonej Górze - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

Kierunek pielęgniarstwo w Zielonej Górze to bardzo ważny kierunek studiów, który kształci najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Jeśli Twoim życiowym planem jest niesienie pomocy innym i spełnianie się w tego typu roli ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Warto jednak zweryfikować, czy czujesz do tego powołanie. W tym celu zadaj sobie kilka pytań, na przykład:
 • Czy nauki ścisłe nie sprawiają Ci problemów?
 • Czy jesteś odporny na stres i potrafisz szybko i racjonalnie działać w sytuacjach kryzysowych?
 • Czy masz predyspozycje komunikacyjne i empatyczne, które umożliwią Ci kontakt z pacjentami, ich rodzinami czy lekarzami?
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być bardzo dobrą opcją rozwoju. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz przedmiotów obligatoryjnych takich jak język polski, matematyka czy język obcy, powinieneś zdawać dodatkowe przedmioty na poziomie rozszerzonym. Rozważ biologię, chemię, język obcy nowożytny, matematykę, fizykę i astronomię lub geografię. Wysokie miejsca na listach przyjętych zapewni Ci także udział w konkursach przedmiotowych bądź olimpiadach. Laureaci i finaliści zdobywają maksymalne ilości punktów. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej bądź Olimpiadzie Geograficznej.
Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku pielęgniarstwo i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, zaświadczenia od lekarza, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.
 
STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

kierunki studiów w Zielonej Górze

studia w Zielonej Górze

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

studia medyczne w Zielonej Górze

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku pielęgniarstwo to niezwykle trudny, wymagający wiele poświęcenia kierunek studiów.

Alicja, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, wyznała:

Zawsze chciałam służyć ludziom pomocą, kiedy jej najbardziej potrzebują. Pracując z pacjentami mam możliwość realizacji swojej życiowej misji. Z reguły jest bardzo trudno, to w końcu ciężka praca. Ale są momenty, które podnoszą na duchu i pokazują, jak ważni jesteśmy dla tych ludzi.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Zielona Góra studia i stopnia

Pielęgniarstwo Zielona Góra studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Zielona Góra studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Zielona Góra studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Zielonej Górze

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia