Pielęgniarstwo - Zielona Góra

Pielęgniarstwo - Zielona Góra

Pielęgniarstwo studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Christie Watson w swojej książce „Pielęgniarki. Sceny ze szpitalnego życia” stwierdziła: „Zawód pielęgniarki wymaga elastyczności i umiejętności przystosowania się do nowych warunków oraz przekierowania energii tam, gdzie potrzebują jej w danej chwili pacjenci i współpracownicy, nawet jeśli to terra incognita". Pielęgniarki i pielęgniarze to niezależni pracownicy ochrony zdrowia, którzy biorą czynny udział w szpitalnym życiu pacjentów. Opiekują się chorymi, asystują lekarzom podczas operacji czy zabiegów, pomagają lekarzom w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także promują zdrowie.
Interdyscyplinarny kierunek studiów, a także wszechstronność zawodowa wymaga od kandydatów dużej dozy cierpliwości i odporności na stres, a także chęci do nieustannego rozwoju i uzupełniania swojej wiedzy w zakresie nauk medycznych, które opierają się na naukach ścisłych z dziedziny chemii, biologii czy fizyki.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak pielęgniarstwo możesz realizować na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia zapewnia gruntowne wykształcenie w szerokim zakresie i pragnie zapewnić swoim studentom możliwość rozwoju w dziedzinach, które są dla nich najbardziej interesujące.
Program kształcenia opiera się na biologii, chemii czy fizyce i odnosi się do szeroko pojętych nauk medycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, mikrobiologia i parazytologia, podstawy ratownictwa medycznego, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Zielonej Górze na kierunku pielęgniarstwo kształtują najlepszych w swoim fachu specjalistów. Absolwenci podejmują współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu, który zajmuje się planowaniem i realizowaniem usług zdrowotnych. Podejmowana współpraca ma za zadanie zachowanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, komunikowanie się z pacjentem, rodziną pacjenta, a także środowiskiem medycznym.
Studenci są przygotowywani do pracy w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach służby medycznej, szkolnictwie, systemie ratownictwa medycznego, w szpitalach, klinikach, ośrodkach zdrowia, a także w administracji państwowej i samorządowej.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

     Kierunek pielęgniarstwo w Zielonej Górze to bardzo renomowany kierunek studiów związany z naukami medycznymi. Jeśli pragniesz pomagać ludziom i mieć nieustanny kontakt z pacjentem, tego typu studia medyczne są właśnie dla Ciebie. Na jedno miejsce jest jednak bardzo wielu chętnych, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz przedmiotów obowiązkowych, takich jak matematyka, język polski i język obcy nowożytny, powinieneś zdać wybrane przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Rozważ zwłaszcza biologię, chemię, geografię, matematykę, fizykę i astronomię.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     KIERUNKI MEDYCZNE W ZIELONEJ GÓRZE

     Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

     Studia w Zielonej Górze na kierunku pielęgniarstwo możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne wiążą się z regularnymi spotkaniami, systematyczną nauką i dużą ilością praktyki. Uczelnie w Zielonej Górze zdają sobie sprawę z tego, że czasem ilości materiału nie da zrealizować się w trakcie studiów zaocznych, które przewidują jedynie spotkania weekendowe.
     Program kształcenia opiera się na przedmiotach, których podłoże stanowi biologia, chemia czy fizyka. Obfituje w nauki medyczne odnoszące się do funkcjonowania człowieka, takie jak anatomia czy fizjologia. W siatce zajęć znajdziesz także:
     • rehabilitację i pielęgnowanie niepełnosprawnych,
     • opiekę paliatywną,
     • psychiatrię i pielęgniarstwo psychiatryczne,
     • podstawy opieki zdrowotnej,
     • pediatrię i pielęgniarstwo pediatryczne,
     • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
     • chirurgię i pielęgniarstwo chirurgiczne,
     • neurologię i pielęgniarstwo neurologiczne
     • i wiele innych.
     Przyszli pielęgniarze i pielęgniarki mogą specjalizować się na przykład w pielęgniarstwie chirurgicznym, ratunkowym, pediatrycznym, opieki paliatywnej i wiele innych. Zweryfikuj na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze oferty specjalnościowe oraz możliwości rozwoju.
     Studia medyczne w Zielonej Górze zapewniają swoim absolwentom specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów zawodowych czy też organizacji i nadzorowania opieki pielęgniarskiej. Przyszli specjaliści pracują nad odpornością na stres i szybkim reagowaniem w sytuacjach kryzysowych. Zdolności empatyczne i komunikacyjne pozwalają im na lepszą współpracę z pacjentami, rodzinami pacjentów i lekarzami. Pielęgniarze i pielęgniarki muszą wykształcić w sobie obowiązkowość i bardzo dobry system organizacji pracy, który usprawni działanie na rzecz ratowania zdrowia i życia pacjentów.

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     PIELĘGNIARSTWO ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

     Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

     Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak pielęgniarstwo podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz realizować je zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to trzyletni okres licencjacki. Po sześciu semestrach kończy się egzaminem, który zapewnia tytuł licencjata. Pierwszy etap kształcenia zapewnia niezbędną wiedzę do podjęcia pracy w zawodzie, a także pozwala na kontynuowanie edukacji na stopniu drugim.
     Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach kształcenie kończy się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że może je realizować absolwent, który ma tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.

     Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

     PIELĘGNIARSTWO ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA

     PIELĘGNIARSTWO ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

     Kierunek pielęgniarstwo w Zielonej Górze to bardzo ważny kierunek studiów, który kształci najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Jeśli Twoim życiowym planem jest niesienie pomocy innym i spełnianie się w tego typu roli ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Warto jednak zweryfikować, czy czujesz do tego powołanie. W tym celu zadaj sobie kilka pytań, na przykład:
     • Czy nauki ścisłe nie sprawiają Ci problemów?
     • Czy jesteś odporny na stres i potrafisz szybko i racjonalnie działać w sytuacjach kryzysowych?
     • Czy masz predyspozycje komunikacyjne i empatyczne, które umożliwią Ci kontakt z pacjentami, ich rodzinami czy lekarzami?
     Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być bardzo dobrą opcją rozwoju. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz przedmiotów obligatoryjnych takich jak język polski, matematyka czy język obcy, powinieneś zdawać dodatkowe przedmioty na poziomie rozszerzonym. Rozważ biologię, chemię, język obcy nowożytny, matematykę, fizykę i astronomię lub geografię. Wysokie miejsca na listach przyjętych zapewni Ci także udział w konkursach przedmiotowych bądź olimpiadach. Laureaci i finaliści zdobywają maksymalne ilości punktów. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej bądź Olimpiadzie Geograficznej.
     Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku pielęgniarstwo i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
     Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, zaświadczenia od lekarza, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

     Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

     Uczelnie w Zielonej Górze zapewniają swoim absolwentom interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie nauk medycznych. Abiturienci pielęgniarstwa mogą prowadzić własną działalność i zajmować się zindywidualizowaną opieką zdrowotną i zarządzać nią. Absolwenci są zatrudniani w publicznych i niepublicznych jednostkach medycznych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w różnych podmiotach leczniczych, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, placówkach nauczania i wychowania, w ośrodkach naukowo-badawczych lub na uczelniach. Studenci przygotowywani są także do pracy w ośrodkach służby medycznej, uzdrowiskach, hospicjach, szkolnictwie lub administracji państwowej i samorządowej.
     Abiturienci zajmują się promocją zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, terapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Zajmują się ludźmi chorymi w szpitalach, sanatoriach, uzdrowiskach, stacjach pogotowia ratunkowego i w poradniach specjalistycznych. Współpracują także z ludźmi zdrowymi w miejscach nauczania i wychowania, poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej.
     Studia medyczne w Zielonej Górze na kierunku pielęgniarstwo kształtują najlepszych w swojej dziedzinie ekspertów, którzy są wsparciem dla lekarzy, ale stanowią także niezależnych pracowników, którzy na podstawie zdobytą wiedzę i umiejętności roztaczają opiekę nad pacjentem. Wykształcenie medyczne pozwala również współpracować z mediami oraz administracją samorządową i państwową. Tak interdyscyplinarny i prestiżowy kierunek zapewnia wiele możliwości pracy i rozwoju.

     Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Zielonej Górze?

     Studia w Zielonej Górze na kierunku pielęgniarstwo to niezwykle trudny, wymagający wiele poświęcenia kierunek studiów.

     Alicja, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, wyznała:

     Zawsze chciałam służyć ludziom pomocą, kiedy jej najbardziej potrzebują. Pracując z pacjentami mam możliwość realizacji swojej życiowej misji. Z reguły jest bardzo trudno, to w końcu ciężka praca. Ale są momenty, które podnoszą na duchu i pokazują, jak ważni jesteśmy dla tych ludzi.

     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

     Jakie studia medyczne wybrać

     Co zdawać na maturze

     Komentarze (0)