Położnictwo - Katowice i woj. śląskie

Położnictwo - Katowice i woj. śląskie

Położnictwo - Katowice i woj. śląskie

Studia w Katowicach

Położnictwo

Odkryj kierunek Położnictwo w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Położnictwo studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku położnictwo w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2021/2022, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje 192 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SUM.

 

Położna jest niezwykle istotną postacią w życiu kobiety i jej rodziny, zwłaszcza że zajmuje się rozpoznawaniem i monitorowaniem ciąży prawidłowej, samodzielnym przyjęciem porodu siłami natury, a także wykrywaniem stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. W trakcie zdobywanego wykształcenia nabywa umiejętności w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania.

Absolwenci zatrudniani są w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w dziedzinie położnictwa i ochrony zdrowia.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek położnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Katowicach?

Położnictwo to prężnie rozwijające się studia w Katowicach, które nieustannie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych kandydatów. Warto rozważyć także udział w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych. Finaliści i laureaci cieszą się z reguły przywilejami, które zapewniają im pewniejsze miejsce na wymarzonych studiach.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • język polski,
 • język obcy,
 • dowolny przedmiot
 
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów


Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Katowicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Studia medyczne na kierunku położnictwo na przestrzeni dziejów odznaczay się dużym sfeminizowaniem, jednakże od wielu lat także mężczyźni decydują się na pełnienie medycznej pieczy nad kobietą. Zawód położnej bądź położnego bardzo często kojarzy się nam z opieką nad noworodkiem oraz służeniem pomocy kobiecie w okresie ciąży, porodu oraz połogu. Tak naprawdę rola specjalistów w tej dziedzinie jest dużo większa i może sprowadzać się do pielęgnacji kobiet na całym etapie jej życia w przypadku, gdy dana kobieta jest chora ginekologicznie lub onkologicznie.
Absolwent kierunku położnictwo w Katowicach zajmuje się przede wszystkim wspieranie kobiety w różnych etapach jej życia, przede wszystkim w czasie porodu, ale także podczas przechodzenia menopauzy. Z tego powodu musi odznaczać się delikatnością, empatią, jak również odpowiedzialnością i odpornością na stres zwłaszcza w ekstremalnych warunkach. Jeśli pragniesz pomagać kobietom przejść przez najważniejsze etapy ich życia, a także zajmować się noworodkami, pielęgnować je i doglądać, w jaki sposób się rozwijają, ten zawód jest właśnie dla Ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Kierunek położnictwo w Katowicach to jeden z najstarszych zawodów medycznych. W dzisiejszych czasach wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego studiów położniczych nie mogło zabraknąć także na Śląsku, zwłaszcza na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Interdyscyplinarny program kształcenia przewiduje najważniejsze przedmioty z zakresu medycyny i położnictwa, a wśród nich nie zabraknie: podstaw opieki położnej, ginekologii i opieki ginekologicznej, anatomii, fizjologii, mikrobiologii, badań fizykalnych i wielu innych. Niezbędna wiedz i umiejętności zapewniają absolwentom kierunku położnictwo wysoką pozycję na rynku pracy. Studia w Katowicach dążą do wykształcenia najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie, którzy będą szczycić się zaufaniem w wielu kwestiach wśród przyszłych pacjentów.
 

4. Praca po studiach

Studia medyczne na kierunku położnictwo zapewniają swoim absolwentom wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do zajmowania się kobietą ciężarną, rodzącą, a także noworodkiem w pierwszych dniach jego życia. Wiedza ta obejmuje medycynę perinatalną oraz postępowanie profilaktyczne i pielęgnacyjne.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalach prywatnych i publicznych, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie położnictwa i ochrony zdrowia. Możliwości jest bardzo wiele, dlatego absolwenci najczęściej cieszą się satysfakcjonującym i stabilnym zatrudnieniem.
Studia medyczne w Katowicach na kierunku położnictwo można odbywać zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Tryb niestacjonarny dotyczy jedynie drugiego stopnia kształcenia. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kładzie nacisk na kształcenie dzienne ze względu na obszerny materiał merytoryczny, którego opanowanie jest niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie położnej bądź położnego. Wiedza i umiejętności praktyczne wiążą się z dużą ilością godzin praktyki zawodowej, której w trybie zaocznym nie udałoby się zrealizować.
 

5. Program studiów i przedmioty

Interdyscyplinarny program kształcenia nastawiony jest na wiedzę z zakresu medycyny i położnictwa. Siatka zajęć przewiduje takie przedmioty jak na przykład:
 • podstawy opieki położnej,
 • ginekologia i opieka ginekologiczna,
 • anatomia,
 • fizjologia,
 • dydaktyka medyczna
 • i wiele innych.

 

Zajęcia realizowane są w postaci wykładów, seminariów i ćwiczeń, które odbywają się także w formie praktycznej w szpitalach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowców.
Ogólna wiedza medyczna i szczegółowa wiedza z zakresu położnictwa ułatwia samodzielne podjęcie pracy jako położna bądź położny już po pierwszym etapie kształcenia. Absolwenci zdobywają niezbędne umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej lub skomplikowanej, samodzielnego przyjęcia porodu naturalnego oraz wykrywania stanów, które odbiegają od normy zarówno u matki, jak i dziecka na każdym etapie — ciąży, porodu i połogu.
Absolwenci są także w stanie przekazać niezbędną wiedzę na temat rozrodu i metod planowania rodziny nie tylko w aspekcie biologicznym, ale i społeczno-wychowawczym. Profesjonalna wiedza sprawia, że położni mają duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i jakość życia rodziny.
Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Katowicach?

Studia na kierunku położnictwo w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Katowicach na kierunku położnictwo można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Na tym etapie student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych i położniczych, które ułatwiają podjęcie pracy zawodowej po osiągnięciu dyplomu licencjata.
Studia magisterskie odbywają się na drugim stopniu i trwają cztery semestry. Etap ten zapewnia kontynuowanie edukacji zdobytej na pierwszym stopniu. Gwarantuje podniesienie jej jakości w zakresie praktycznym i oferuje uzupełnienie treści merytorycznych o elementy administrowania i nadzoru w stosunku do opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej.
Jaka praca po kierunku położnictwo w Katowicach?

Jaka praca po kierunku położnictwo w Katowicach?

Absolwenci studiów położniczych zdobywają niezbędne umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety ciężarnej, kobiety i jej rodziny, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka. Zawód położnej lub położnego jest niezwykle odpowiedzialny i stresujący, dlatego wymaga najlepszych ekspertów w tej dziedzinie.
Absolwenci zajmują się promocją zdrowia w stosunku do kobiety i noworodka. Profilaktyka i profesjonalna opieka położniczo-ginekologiczna podkreśla umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej i zagrożonej, samodzielnego przyjęcia porodu sposobem naturalnym, a także wykrywania stanów, które mogą odbiegać od normy zarówno w matki, jak i dziecka na każdym etapie ciąży.
Studenci, którzy ukończyli kierunek studiów w Katowicach taki jak położnictwo podejmują pracę w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z różnych dziedzin nauk medycznych, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w obszarze położnictwa i ochrony zdrowia.
Położne i położni zajmują się opieką nad kobietą w ciąży, prowadzeniem i przyjmowaniem porodu i połogu, poradnictwem w zakresie żywienia kobiety w ciąży i noworodka, edukacją w zakresie metod planowania rodziny, a także edukacją w zakresie szczepień ochronnych.
Kierunek położnictwo w Katowicach zapewnia stabilne zatrudnienie w wielu sektorach publicznych i prywatnych, dlatego od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i dobrą opinią wśród studentów i przyszłych kandydatów na studia.
 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Położnictwo?

Absolwenci kierunku studiów Położnictwo po zdaniu egzaminu zawodowego, który uprawnia ich do wykonywania zawodu położnej, mogą zacząć poszukiwania swojej pierwszej pracy w zawodzie. Mogą skierować się np. do szpitali, prywatnych klinik, szkół rodzenia lub poradni. Niektórzy decydują się na otworzenie własnej działalności. Czym zajmują się położne na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Położna

Po ukończeniu studiów na kierunku Położnictwo absolwenci zdają państwowy egzamin zawodowy, który uprawnia ich do wykonywania zawodu położnej. Na absolwentów czeka wiele miejsc pracy, ponieważ w polskiej służbie zdrowia są braki w kadrze medycznej na tym stanowisku, podobnie jak ma to miejsce z pielęgniarkami. Czym zajmuje się położna? Odpowiada ona za opiekę nad kobietą w ciąży i przygotowuje ją na zostanie matką poprzez edukację w zakresie opieki nad dzieckiem i jego żywienia. Jednak najważniejszym zadaniem położnej jest przyjmowanie porodów i opieka nad kobietą w okresie połogu, który bywa ciężki dla świeżo upieczonych matek.

Położna pracując, w szkole rodzenia, może również przygotowywać kobiety do porodu poprzez pokazywanie odpowiednich ćwiczeń dla ciężarnych oraz przez uczenie technik oddychania, które okazują się niezwykle istotne w czasie porodu.

Mediana zarobków położnej wynosi około 4090 zł brutto miesięcznie, jednak zarobki położnej mogą być uzależnione od wziętej liczby nadgodzin, a także od tego, czy prowadzi ona własną praktykę położniczą oraz, czy kogoś zatrudnia.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

 

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierunek studiów Położnictwo proponowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest realizowany w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 192 osób)
 • niestacjonarnym

 

Położnictwo jest skierowane dla osób, które interesują się naukami medycznymi, a także są odporne na widok krwi, a co najważniejsze na stres, który jest nieodłączną częścią pracy położnej. Dodatkowym atutem kandydata będą solidne podstawy z takich przedmiotów jak biologia i chemia, ponieważ to właśnie na nich bazuje wiedza na kierunku Położnictwo.

Studiując na kierunku studiów Położnictwo, zdobędziesz szeroką wiedzę, z zakresu nauk ścisłych takich jak biologia i chemia oraz dowiesz się, jak funkcjonuje organizm człowieka. Poznasz wszystkie układy, jakie wchodzą w skład budowy organizmu z naciskiem na układ rozrodczy, a także dowiesz się, jak funkcjonuje. W trakcie studiów będziesz brać udział w zajęciach praktycznych w szpitalach, gdzie będziesz nabierać doświadczenia pod okiem lekarzy.

Program studiów na kierunku Położnictwo opiera się m.in. na takich przedmiotach jak np. biologia, chemia, podstawy opieki położnej, fizjologia i anatomia, a także język obcy. Dodatkowo studenci są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych w szpitalach i klinikach pod okiem doświadczonych położnych i lekarzy.

Absolwenci kierunku studiów Położnictwo po zdaniu egzaminu zawodowego mogą podjąć pracę położnej m.in. w szpitalach, klinikach, szkołach rodzenia, ośrodkach badawczych, a także mogą otworzyć własną praktykę położniczą po uprzednim uzyskaniu pozwolenia.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Katowicach?

Kandydaci, którzy rozważają studia na kierunku położnictwo w Katowicach, powinni pamiętać o tym, że osoba pracująca jako położna lub położny:
 • musi być odporna na stres,
 • powinna radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych i szybko podejmować trafne decyzje,
 • powinna radzić sobie z przedmiotami ścisłymi i łatwo przyswajać wiedzę z zakresu biologii i chemii,
 • musi posiadać umiejętności komunikacyjne i odznaczać się dużą dozą empatii.
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli posiadasz te cechy, studia położnicze mogą być właśnie dla Ciebie! Pamiętaj jednak, że jest to kierunek niezwykle popularny, cieszący się renomą, dlatego kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu. Z tego powodu musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych, zdawanych również na poziomie rozszerzonym. Wśród najwyżej punktowanych przedmiotów znajduje się biologia, chemia, matematyka i fizyka. Bez znajomości z zakresu tego materiału niezwykle trudno będzie Ci odnaleźć się na tego typu studiach medycznych.
By zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzony kierunek, rozważ także udział w olimpiadach lub konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie wysokie miejsca na listach przyjętych, ponieważ przypisuje się im maksymalne ilości punktów. Pod uwagę możesz wziąć na przykład:
 • Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
 • Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki.
W przypadku kierunku położnictwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu odpowiednich dokumentów, gdy tylko znajdziesz się na liście przyjętych. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń informujących o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach, jeśli oczywiście je posiadasz. Dokumenty zazwyczaj należy dostarczyć osobiście. Szczegółowe wymogi rekrutacyjne znajdują się na stronie uczelni w Katowicach.
 
STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo w Katowicach?

Studia medyczne w zakresie położnictwa to jedne z najstarszych nauk medycznych. Z tego powodu cieszą się nieustającą popularnością i wypracowaną renomą.

Dominika, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Uwielbiam pracę z przyszłymi mamami i opiekę nad noworodkami. Położnictwo to niezwykle rozwijający kierunek. Absolutnie nie żałuję mojego wyboru.

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (1)

Lena odpowiedz

Bardzo polecam!