Położnictwo - Katowice i woj. śląskie

Położnictwo - Katowice i woj. śląskie

Położnictwo - Katowice i woj. śląskie
Dodaj do ulubionych

21.07.2022

Położnictwo studia Katowice 2022 | woj. śląskie

Studia na kierunku położnictwo w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku położnictwo w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu ŚUM) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
Położna jest niezwykle istotną postacią w życiu kobiety i jej rodziny, zwłaszcza że zajmuje się rozpoznawaniem i monitorowaniem ciąży prawidłowej, samodzielnym przyjęciem porodu siłami natury, a także wykrywaniem stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. W trakcie zdobywanego wykształcenia nabywa umiejętności w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Katowicach i woj. śląskim na kierunku położnictwo w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: dowolny przedmiot, język obcy, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku położnictwo w Katowicach >
 
Praca po studiach
Absolwenci zatrudniani są w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w dziedzinie położnictwa i ochrony zdrowia.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek położnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Katowicach?

Położnictwo to prężnie rozwijające się studia w Katowicach, które nieustannie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych kandydatów. Warto rozważyć także udział w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych. Finaliści i laureaci cieszą się z reguły przywilejami, które zapewniają im pewniejsze miejsce na wymarzonych studiach.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • język polski,
 • język obcy,
 • dowolny przedmiot
 
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Katowicach i woj. śląskim

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Katowicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Studia medyczne na kierunku położnictwo na przestrzeni dziejów odznaczay się dużym sfeminizowaniem, jednakże od wielu lat także mężczyźni decydują się na pełnienie medycznej pieczy nad kobietą. Zawód położnej bądź położnego bardzo często kojarzy się nam z opieką nad noworodkiem oraz służeniem pomocy kobiecie w okresie ciąży, porodu oraz połogu. Tak naprawdę rola specjalistów w tej dziedzinie jest dużo większa i może sprowadzać się do pielęgnacji kobiet na całym etapie jej życia w przypadku, gdy dana kobieta jest chora ginekologicznie lub onkologicznie.
Absolwent kierunku położnictwo w Katowicach zajmuje się przede wszystkim wspieranie kobiety w różnych etapach jej życia, przede wszystkim w czasie porodu, ale także podczas przechodzenia menopauzy. Z tego powodu musi odznaczać się delikatnością, empatią, jak również odpowiedzialnością i odpornością na stres zwłaszcza w ekstremalnych warunkach. Jeśli pragniesz pomagać kobietom przejść przez najważniejsze etapy ich życia, a także zajmować się noworodkami, pielęgnować je i doglądać, w jaki sposób się rozwijają, ten zawód jest właśnie dla Ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

Studia na kierunku informatyka w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Kierunek położnictwo w Katowicach to jeden z najstarszych zawodów medycznych. W dzisiejszych czasach wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego studiów położniczych nie mogło zabraknąć także na Śląsku, zwłaszcza na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Interdyscyplinarny program kształcenia przewiduje najważniejsze przedmioty z zakresu medycyny i położnictwa, a wśród nich nie zabraknie: podstaw opieki położnej, ginekologii i opieki ginekologicznej, anatomii, fizjologii, mikrobiologii, badań fizykalnych i wielu innych. Niezbędna wiedz i umiejętności zapewniają absolwentom kierunku położnictwo wysoką pozycję na rynku pracy. Studia w Katowicach dążą do wykształcenia najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie, którzy będą szczycić się zaufaniem w wielu kwestiach wśród przyszłych pacjentów.
 

4. Praca po studiach

Studia medyczne na kierunku położnictwo zapewniają swoim absolwentom wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do zajmowania się kobietą ciężarną, rodzącą, a także noworodkiem w pierwszych dniach jego życia. Wiedza ta obejmuje medycynę perinatalną oraz postępowanie profilaktyczne i pielęgnacyjne.
Absolwenci znajdują zatrudnienie w szpitalach prywatnych i publicznych, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych i publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie położnictwa i ochrony zdrowia. Możliwości jest bardzo wiele, dlatego absolwenci najczęściej cieszą się satysfakcjonującym i stabilnym zatrudnieniem.
Studia medyczne w Katowicach na kierunku położnictwo można odbywać zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Tryb niestacjonarny dotyczy jedynie drugiego stopnia kształcenia. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kładzie nacisk na kształcenie dzienne ze względu na obszerny materiał merytoryczny, którego opanowanie jest niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie położnej bądź położnego. Wiedza i umiejętności praktyczne wiążą się z dużą ilością godzin praktyki zawodowej, której w trybie zaocznym nie udałoby się zrealizować.
 

5. Program studiów i przedmioty

Interdyscyplinarny program kształcenia nastawiony jest na wiedzę z zakresu medycyny i położnictwa. Siatka zajęć przewiduje takie przedmioty jak na przykład:
 • podstawy opieki położnej,
 • ginekologia i opieka ginekologiczna,
 • anatomia,
 • fizjologia,
 • dydaktyka medyczna
 • i wiele innych.

 

Zajęcia realizowane są w postaci wykładów, seminariów i ćwiczeń, które odbywają się także w formie praktycznej w szpitalach i pracowniach kształcenia kierunkowego pod nadzorem wykładowców.
Ogólna wiedza medyczna i szczegółowa wiedza z zakresu położnictwa ułatwia samodzielne podjęcie pracy jako położna bądź położny już po pierwszym etapie kształcenia. Absolwenci zdobywają niezbędne umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej lub skomplikowanej, samodzielnego przyjęcia porodu naturalnego oraz wykrywania stanów, które odbiegają od normy zarówno u matki, jak i dziecka na każdym etapie — ciąży, porodu i połogu.
Absolwenci są także w stanie przekazać niezbędną wiedzę na temat rozrodu i metod planowania rodziny nie tylko w aspekcie biologicznym, ale i społeczno-wychowawczym. Profesjonalna wiedza sprawia, że położni mają duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i jakość życia rodziny.
Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Katowicach?

Studia na kierunku położnictwo w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Katowicach na kierunku położnictwo można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Na tym etapie student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych i położniczych, które ułatwiają podjęcie pracy zawodowej po osiągnięciu dyplomu licencjata.
Studia magisterskie odbywają się na drugim stopniu i trwają cztery semestry. Etap ten zapewnia kontynuowanie edukacji zdobytej na pierwszym stopniu. Gwarantuje podniesienie jej jakości w zakresie praktycznym i oferuje uzupełnienie treści merytorycznych o elementy administrowania i nadzoru w stosunku do opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej.

Położnictwo w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku położnictwo w Katowicach?

Absolwenci studiów położniczych zdobywają niezbędne umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety ciężarnej, kobiety i jej rodziny, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka. Zawód położnej lub położnego jest niezwykle odpowiedzialny i stresujący, dlatego wymaga najlepszych ekspertów w tej dziedzinie.
Absolwenci zajmują się promocją zdrowia w stosunku do kobiety i noworodka. Profilaktyka i profesjonalna opieka położniczo-ginekologiczna podkreśla umiejętności rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej i zagrożonej, samodzielnego przyjęcia porodu sposobem naturalnym, a także wykrywania stanów, które mogą odbiegać od normy zarówno w matki, jak i dziecka na każdym etapie ciąży.
Studenci, którzy ukończyli kierunek studiów w Katowicach taki jak położnictwo podejmują pracę w publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, to znaczy w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z różnych dziedzin nauk medycznych, urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w obszarze położnictwa i ochrony zdrowia.
Położne i położni zajmują się opieką nad kobietą w ciąży, prowadzeniem i przyjmowaniem porodu i połogu, poradnictwem w zakresie żywienia kobiety w ciąży i noworodka, edukacją w zakresie metod planowania rodziny, a także edukacją w zakresie szczepień ochronnych.
Kierunek położnictwo w Katowicach zapewnia stabilne zatrudnienie w wielu sektorach publicznych i prywatnych, dlatego od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i dobrą opinią wśród studentów i przyszłych kandydatów na studia.
 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Położnictwo?

Absolwenci kierunku studiów Położnictwo po zdaniu egzaminu zawodowego, który uprawnia ich do wykonywania zawodu położnej, mogą zacząć poszukiwania swojej pierwszej pracy w zawodzie. Mogą skierować się np. do szpitali, prywatnych klinik, szkół rodzenia lub poradni. Niektórzy decydują się na otworzenie własnej działalności. Czym zajmują się położne na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Położna

Po ukończeniu studiów na kierunku Położnictwo absolwenci zdają państwowy egzamin zawodowy, który uprawnia ich do wykonywania zawodu położnej. Na absolwentów czeka wiele miejsc pracy, ponieważ w polskiej służbie zdrowia są braki w kadrze medycznej na tym stanowisku, podobnie jak ma to miejsce z pielęgniarkami. Czym zajmuje się położna? Odpowiada ona za opiekę nad kobietą w ciąży i przygotowuje ją na zostanie matką poprzez edukację w zakresie opieki nad dzieckiem i jego żywienia. Jednak najważniejszym zadaniem położnej jest przyjmowanie porodów i opieka nad kobietą w okresie połogu, który bywa ciężki dla świeżo upieczonych matek.

Położna pracując, w szkole rodzenia, może również przygotowywać kobiety do porodu poprzez pokazywanie odpowiednich ćwiczeń dla ciężarnych oraz przez uczenie technik oddychania, które okazują się niezwykle istotne w czasie porodu.

Mediana zarobków położnej wynosi około 4090 zł brutto miesięcznie, jednak zarobki położnej mogą być uzależnione od wziętej liczby nadgodzin, a także od tego, czy prowadzi ona własną praktykę położniczą oraz, czy kogoś zatrudnia.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

 

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Katowicach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2022/2023, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje 192 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SUM.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo w Katowicach:

 

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

Limity miejsc

Limity miejsc ustalane są odgórnie przez każdą z katowickich uczelni. Studia medyczne każdego roku cieszą się sporym zainteresowaniem wśród maturzystów, dlatego zdecydowanie warto postarać się o dobre wyniki maturalne bowiem tylko one mogą zagwarantować dostanie się na wybrane studia

Jak zostać studentem położnictwa? O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego. W rekrutacji brane są pod uwagę takie przedmioty, jak dowolny przedmiot, język obcy oraz język polski. Dodatkowo może być również potrzebne zaświadczenie wydawane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdza predyspozycje do wykonywania zawodu.

Aby wziąć udział w rekrutacji na kierunek położnictwo w Katowicach należy w terminie zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym uczelni, a następnie dostarczyć komplet dokumentów wraz ze zdjęciem.  

Limity miejsc na kierunku położnictwo w Katowicach

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach): 192

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei w przypadku studiów niestacjonarnych wymagane jest czesne – niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Stawki mogą różnić się w zależności od uczelni. Przyszli studenci mają również możliwość rozłożenia czesnego na raty – zainteresowani więcej informacji na ten temat mogą znaleźć na stronie wybranej uczelni.

Ceny studiów na kierunku położnictwo w Katowicach

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach):

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po wybraniu kierunku studiów kandydaci rejestrują swoją kandydaturę. Następnie czekają oni na wyniki rekrutacji. Jak wygląda sam proces rekrutacji, na jakie etapy się dzieli i co najważniejsze – kiedy można spodziewać się wyników?

Po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym uczelni i wpisaniu wyników maturalnych z takich przedmiotów, jak: dowolny przedmiot, język obcy oraz język polski – w przypadku położnictwa, kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci muszą mieć na uwadze, że każda z uczelni może ustalić inny termin. 

Gdzie można znaleźć informację o zakwalifikowaniu się ? Informację o dostaniu się na położnictwo w Katowicach, kandydaci będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach): do 13.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po zakwalifikowaniu się na położnictwo w Katowicach przyszli studenci muszą w terminie złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Uczelnie najczęściej decydują się na osobiste dostarczenie kompletu papierów przez kandydata. Jednak istnieją również inne możliwości, takie jak dostarczenie dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną (zazwyczaj są to dokumenty w formie skanów).

Kandydaci muszą mieć na uwadze, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie bowiem niedopilnowanie terminu może wiązać się z wykreśleniem z listy.

Jakie dokumenty są potrzebne? Do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy dostarczyć świadectwo dojrzałości, podanie, oświadczenia, zdjęcie do legitymacji, a także zaświadczenia np. o osiągnięciach i olimpiadach (jeśli kandydat takie posiada i były one brane pod uwagę w czasie rekrutacji). Na kierunki medyczne może okazać się również niezbędne zaświadczenie potwierdzające predyspozycje do wykonywania zawodu.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby zakwalifikowane mają zwykle kilka dni na dostarczenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Przyszli studenci muszą dopilnować tego, aby dostarczyć komplet dokumentów w terminie, a także we właściwej formie bowiem brak któregoś z dokumentów może być równoznaczny z wykreśleniem z listy.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach): od 19.07.2022 do 27.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

 

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Katowicach?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Katowicach?

Kandydaci, którzy rozważają studia na kierunku położnictwo w Katowicach, powinni pamiętać o tym, że osoba pracująca jako położna lub położny:
 • musi być odporna na stres,
 • powinna radzić sobie w sytuacjach ekstremalnych i szybko podejmować trafne decyzje,
 • powinna radzić sobie z przedmiotami ścisłymi i łatwo przyswajać wiedzę z zakresu biologii i chemii,
 • musi posiadać umiejętności komunikacyjne i odznaczać się dużą dozą empatii.
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli posiadasz te cechy, studia położnicze mogą być właśnie dla Ciebie! Pamiętaj jednak, że jest to kierunek niezwykle popularny, cieszący się renomą, dlatego kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu. Z tego powodu musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych, zdawanych również na poziomie rozszerzonym. Wśród najwyżej punktowanych przedmiotów znajduje się biologia, chemia, matematyka i fizyka. Bez znajomości z zakresu tego materiału niezwykle trudno będzie Ci odnaleźć się na tego typu studiach medycznych.
By zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzony kierunek, rozważ także udział w olimpiadach lub konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie wysokie miejsca na listach przyjętych, ponieważ przypisuje się im maksymalne ilości punktów. Pod uwagę możesz wziąć na przykład:
 • Olimpiadę Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
 • Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki.
W przypadku kierunku położnictwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu odpowiednich dokumentów, gdy tylko znajdziesz się na liście przyjętych. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń informujących o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach, jeśli oczywiście je posiadasz. Dokumenty zazwyczaj należy dostarczyć osobiście. Szczegółowe wymogi rekrutacyjne znajdują się na stronie uczelni w Katowicach.
 
STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo w Katowicach?

Studia medyczne w zakresie położnictwa to jedne z najstarszych nauk medycznych. Z tego powodu cieszą się nieustającą popularnością i wypracowaną renomą.

Dominika, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Uwielbiam pracę z przyszłymi mamami i opiekę nad noworodkami. Położnictwo to niezwykle rozwijający kierunek. Absolutnie nie żałuję mojego wyboru.

Poziom i tryb studiów


Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (1)

Lena odpowiedz

Bardzo polecam!

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski