Położnictwo - Olsztyn

Położnictwo - Olsztyn

Studia na kierunku położnictwo w Olsztynie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

17.01.2024

Położnictwo studia Olsztyn 2024 | woj. warmińsko-mazurskie

Położnictwo w Olsztynie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej), a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UWM wyniósł 120 punktów. 

Studia na kierunku położnictwo w Olsztynie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku położnictwo w Olsztynie rozpocznie się 6 czerwca 2024 r. i potrwa do 22 lipca 2024 r. | Położnictwo Olsztyn - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia położnicze poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk medycznych, biologicznych i psychologicznych. Studenci zdobywają podstawową wiedzę m.in. z farmakologii, pediatrii, neonatologii i ratownictwa medycznego. Absolwenci położnictwa posiadają także wiedzę na temat funkcjonowania organizmu noworodków, sprawowania opieki nad ciężarną kobietą oraz wiedzą jak postępować w przypadku występowania depresji poporodowej.

Najczęstszym miejscem pracy absolwentów tego kierunku są szpitale oraz publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Studia położnicze dają kompetencje niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie np. metod planowania rodziny. Położne i położnicy znajdują zatrudnienie także w szkołach rodzenia czy klinikach ginekologicznych.

 

Uczelnie

W Olsztynie położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Olsztynie na kierunku położnictwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierune położnictwo w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • fizyka 
 • język obcy
 • matematyka

 

Studia medyczne w Olsztynie na kierunku położnictwo uchodzą za jedne z najbardziej obleganych. Kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę i astronomię, język obcy nowożytny, matematykę. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku położnictwo potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić kandydatom komfortowe studiowanie. Właśnie dlatego studia medyczne na kierunku położnictwo możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci studia w formie regularnych spotkań i systematycznej nauki, wybierz tryb dzienny. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, rozważ spotkania weekendowe i studia zaoczne. Pamiętaj jednak, że tryb niestacjonarny jest płatny nawet na uczelniach publicznych.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Sylwia Szwed wyznała: „Myślę, że ta moja kobiecość bardzo rozwinęła się przez mój zawód. Bo stajemy się kobietami, przebywając z innymi kobietami”. Uważa się, że zawód położnej, ale coraz częściej także położonego, wybierany jest z powołania, które wiąże się z potrzebą obcowania z kobietami w okresie ciąży i ich rodzinami, które oczekują dziecka. Zwłaszcza kobiety potrafią doskonale wcielić się w macierzyńską rolę i otoczyć swoją opieką przyszłe matki, które potrzebują wsparcia w tak pięknym, ale także trudnym i stresującym momencie.

Idealni kandydaci na studia medyczne w ramach położnictwa muszą mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych. Studenci muszą odznaczać się empatią i cierpliwością, a także powinni racjonalnie reagować w sytuacjach kryzysowych. Jeśli uważasz, że odznaczasz się tego typu cechami, kierunek położnictwo w Olsztynie może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku położnictwo w Olsztynie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Studia w Olsztynie na kierunku położnictwo to jedna z najpopularniejszych propozycji kierunków medycznych. Położnictwo możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie dbają o najwyższy poziom kształcenia i oferują wiele możliwości rozwoju.

 

4. Praca po studiach

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak położnictwo zapewniają swoim studentom gruntowne wykształcenie. Absolwenci szczycą się wiedzą odnoszącą się, chociażby do rozpoznawania ciąży i sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, prowadzenia porodu fizjologicznego, monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej, sprawowania opieki nad matką i monitorowania przebiegu okresu poporodowego, badania noworodków i sprawowania opieki nad nimi, wykrywania stanów odbiegających od normy zarówno u matki, jak i u dziecka.

Studia medyczne na kierunku położnictwo zapewniają absolwentom możliwość zatrudnienia w szpilach i klinikach w sali poporodowej, w oddziałach położniczych, patologii ciąży, ginekologicznych, onkologii ginekologicznej, neonatologicznych, patologii noworodka, na salach operacyjnych położniczo-ginekologicznych.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • neonatologia i opieka neonatologiczna,
 • anestezjologia i stany zagrożenia życia,
 • rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii,
 • podstawy ratownictwa medycznego,
 • farmakologia,
 • genetyka i parazytologia,
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu,
 • podstawy opieki położniczej,
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
 • biofizyka,
 • podstawy pielęgniarstwa
 • i wiele innych.

Studenci zdobywają potrzebną wiedzę teoretyczną i praktyczną odnoszącą się do świadczeń zdrowotnych wobec kobiety ciężarnej, rodzącej, jej rodziny, noworodka. Potrafią rozpoznawać ciążę i sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, przeprowadzać badania niezbędne w monitorowaniu ciąży fizjologicznej, prowadzić poród fizjologiczny, monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej, przyjmować poród siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza, podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, sprawować opiekę nad matką i monitorować przebieg okresu poporodowego, przyjmować poród z położenia miednicowego i ręcznie wydobyć łożysko, wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

Uczelnie w Olsztynie - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Szkoła Zdrowia Publicznego UWM) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Olsztynie?

Studia na kierunku Położnictwo w Olsztynie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek położnictwo w Olsztynie ma tylko jeden cykl kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować na pierwszym stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim. Ukończenie studiów licencjackich umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także daje perspektywę dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia innego kierunku z zakresu nauk medycznych.

Położnictwo w Olsztynie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat położnictwa

Jaka praca po kierunku położnictwo w Olsztynie?

Kierunek położnictwo w Olsztynie zapewnia swoim absolwentom bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Studenci są przygotowywani do pracy w szpitalach i klinikach w sali poporodowej, w oddziałach położniczych, ginekologicznych, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, patologii noworodka, neonatologicznych, na salach operacyjnych położniczo-ginekologicznych.

Absolwenci posiadają kompetencje do zajmowania się nie tylko kobietą ciężarną, ale i jej rodziną. Specjalistyczna wiedza odnosi się zwłaszcza do postępowania z kobietą rodzącą i noworodkiem. Studenci przygotowują się do promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Studenci uczą się, w jaki sposób rozpoznawać i monitorować ciążę prawidłową, przyjmować poród naturalny, wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Właśnie dlatego odnajdują się w pracy w specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej, w lecznictwie zamkniętym, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Absolwenci są zatrudniani w instytucjach badawczych, w ośrodkach opieki zdrowotnej, w instytucjach państwowych i samorządowych działających w obszarze położnictwa i ochrony zdrowia, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w szpitalach, w instytucjach zajmujących się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z różnych dziedzin nauk medycznych. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala absolwentom udzielać wskazówki w zakresie żywienia kobiety w ciąży i karmienia noworodka, szczepień ochronnych, a także metod antykoncepcyjnych. Absolwenci w ramach opieki zdrowotnej i promocji zdrowia współpracują z mediami społecznościowymi, placówkami edukacyjnymi, wydawnictwami lub instytucjami, które zajmują się opieką roztaczaną nad kobietami w ciąży i noworodkami.

Ile punktów na położnictwo w Olsztynie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 120 punktów.

czytaj dalej progi na położnictwo w Olsztynie

 

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Olsztynie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Kierunek położnictwo - uczelnie w Olsztynie

 

czytaj dalej uczelnie w Olsztynie

 

Położnictwo studia stacjonarne - uczelnie w Olsztynie

 

Położnictwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Olsztynie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Olsztynie?

Położnictwo to niezwykle ważny kierunek studiów, który pod swoją opiekę bierze zwłaszcza kobiety, a tym samym ich rodziny. Studia medyczne w tym zakresie są bardzo trudne i wymagające, ale także inspirujące. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą empatyczną i potrafisz racjonalnie działać nawet w sytuacjach ekstremalnych?
 • Czy w przyszłości pragniesz pomagać kobietom w ich najpiękniejszych dniach związanych z ciążą i macierzyństwem?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę i astronomię, język obcy nowożytny, matematykę. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują na najwyższych pozycjach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Matematycznej lub w Olimpiadzie Biologicznej.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku położnictwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne w Olsztynie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Olsztyn studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Olsztyn studia stacjonarne

w Olsztynie

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku położnictwo uchodzą za jedne z najbardziej obleganych wśród propozycji studiów medycznych.

Karolina, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyznała:

Niektórzy uważają, że stan kobiety, która jest w ciąży, jest błogosławiony. Nie można się temu sprzeciwiać, jest to przecież bardzo ważny moment w życiu nie tylko kobiet, ale także ich rodzin. Moment ten wymaga wielu wyrzeczeń i poddany jest wielu próbom. Pragnę brać w tym udział i dzielić się wiedzą na ten temat.

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia