Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Położnictwo studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Ina May Gaskin stwierdziła: „Jeśli kobieta nie wygląda podczas porodu jak bogini, to znaczy, że ktoś nie traktuje jej jak należy”. Położnictwo kształci specjalistów z powołaniem do opiekowania się kobietami w każdym momencie od poczęcia do narodzin dziecka, a także po jego narodzinach. Położne i położni zajmują się kobietami i ich rodzinami udzielając najpotrzebniejszych rad i oferując niezbędną opiekę medyczną.

Studia na kierunku położnictwo w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku położnictwo w Białymstoku rozpocznie się 4 maja 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | Położnictwo Białystok - terminy rekrutacji >

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie położnictwa nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne, aby przyszli studenci odznaczali się cierpliwością, odpornością na stres, ale także empatią i komunikatywnością. Jeśli w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści medyczne wiążące się zwłaszcza z życiem kobiety, kierunek położnictwo w Białymstoku może być właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak położnictwo możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku oferują bardzo wiele kierunków studiów i starają się zapewnić najwyższy poziom kształcenia oraz wielogodzinne praktyki zawodowe.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: techniki położnicze i prowadzenie porodu, podstawy opieki położniczej, anestezjologia i stany zagrożenia życia, ginekologia i opieka ginekologiczna, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, podstawowa opieka zdrowotna, rehabilitacja w położnictwie, ginekologii i neonatologii, profilaktyka chorób zakaźnych w położnictwie i ginekologii, embriologia, anatomia, psychologia prokreacyjna i prenatalna i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku położnictwo zapewniają wiele możliwości pracy i rozwoju. Abiturienci zajmują się przeprowadzaniem diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, świadczą specjalistyczną opiekę w położnictwie, neonatologii i ginekologii, zajmują się zarządzaniem w położnictwie, monitorują prawidłowy przebieg ciąży, ale potrafią także wykryć wszelkie nieprawidłowości, które zachodzą w matce lub w dziecku.

Studenci są przygotowywani do pracy w oddziałach położniczych, w oddziałach patologii ciąży, w oddziałach ginekologicznych, w oddziałach onkologii ginekologicznej, w oddziałach neonatologicznych, w oddziałach patologii noworodka, w szpitalach i klinikach w sali poporodowej, na salach operacyjnych położniczo-ginekologicznych.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Białymstoku?

Kierunek położnictwo w Białymstoku to jeden z najbardziej popularnych kierunków medycznych, a wybierają go zwłaszcza kobiety. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę, matematykę. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku położnictwo potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Białymstoku?

Studia medyczne w Białymstoku na kierunku położnictwo możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci studia w formie regularnych spotkań i systematycznej nauki, warto rozważyć tryb dzienny studiowania. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, rozważ spotkania weekendowe i studia zaoczne. Pamiętaj, że tryb niestacjonarny jest płatny nawet na uczelniach publicznych.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • podstawy opieki położniczej,
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu,
 • profilaktyka chorób zakaźnych w położnictwie i ginekologii,
 • anestezjologia i stany zagrożenia życia,
 • ginekologia i opieka ginekologiczna,
 • onkologia ginekologiczna,
 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • rehabilitacja w położnictwie, ginekologii i neonatologii,
 • seksuologia,
 • komunikowanie interpersonalne,
 • promocja zdrowia
 • i wiele innych.

Studenci rozwijają się także w zakresie zdrowia publicznego, zarządzania w położnictwie i socjologii. Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które odnosi się do nauk medycznych, zwłaszcza medycyny perinatalnej, ginekologii i pielęgniarstwa, neonatologii, także nauk społecznych i humanistycznych. Studenci zdobywają niezbędne umiejętności, które umożliwiają im prawidłowe wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiet i ich rodzin, kobiet ciężarnych, rodzących, a także noworodka. Zajmują się profilaktyką, opieką położniczo-ginekologiczną, promocją zdrowia, udzielaniem informacji w zakresie antykoncepcji, kwestii prenatalnych i perinatalnych. Studenci potrafią pracować w zespole, rozwijają umiejętności empatyczne i komunikacyjne, a także zdolności wychowawcze i badawcze.

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku kierunek położnictwo oferują w ramach dwóch komplementarnych cyklów kształcenia. Oznacza to, że tego typu studia medyczne możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim, który upoważnia absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie w założeniu poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Warto podkreślić, że studia drugiego stopnia mogą realizować przede wszystkim abiturienci pierwszego stopnia położnictwa lub pokrewnych kierunków medycznych, takich jak pielęgniarstwo.

Położnictwo w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat położnictwa
studia II stopnia 2 lata magister położnictwa

Jaka praca po kierunku położnictwo w Białymstoku?

Kierunek położnictwo w Białymstoku jest niezwykle zajmującą dziedziną nauk medycznych, która skupia się na życiu kobiety i rodziny. Studenci zdobywają wykształcenie, które kładzie nacisk na znajomość przepisów odnoszących się do zawodu położniczej, przeprowadzenia diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii, opieki specjalistycznej w położnictwie, neonatologii i ginekologii, zarządzania w położnictwie.

Absolwenci chętnie zatrudniani są w ośrodkach opieki zdrowotnej, w instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w obszarze położnictwa i ochrony zdrowia, w instytucjach badawczych, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w szpitalach, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z różnych dziedzin nauk medycznych. Studia medyczne przygotowują abiturientów położnictwa do pracy na oddziałach położniczych, na oddziałach ginekologicznych, na oddziałach onkologii ginekologicznej, na oddziałach patologii ciąży, na oddziałach patologii noworodka, na oddziałach neonatologicznych, w szpitalach i klinikach w sali poporodowej i w sali ginekologicznej, na salach operacyjnych położniczo-ginekologicznych.

Absolwenci zgłębiają najważniejsze informacje, które pozwalają w odpowiedni sposób postępować z kobietą rodzącą i noworodkiem. Kierunek umożliwia rozpoznawanie i monitorowanie ciąży prawidłowej, przyjmowanie porodu sposobem naturalnym, wykrywanie stanów odbiegających od normy w każdym etapie ciąży. Absolwenci zajmują się także promocją zdrowia i edukacją zdrowotną, a w tym udzielaniem informacji odnoszących się do diety kobiety i noworodka, szczepień ochronnych oraz metod antykoncepcyjnych, co sprowadza się do współpracy z mediami społecznościowymi, instytucjami badawczymi, wydawnictwami, a także szkołami i uczelniami.

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

 

Położnictwo studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

 
Położnictwo studia niestacjonarne - uczelnie w Białymstoku

 

Położnictwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Białymstoku?

Położnictwo to studia medyczne, które są przeznaczone dla ludzi z powołaniem, pragnących towarzyszyć kobietom w najważniejszych momentach ich życia – od poczęcia do narodzin. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści medyczne, związane zwłaszcza z ginekologicznymi uwarunkowaniami ciała kobiety i macierzyństwem?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i odpartą na stres?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę, matematykę. Maksymalną ilość punktów zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się zawsze wysokimi miejscami na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Biologicznej lub w Olimpiadzie Chemicznej.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku położnictwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, podania i oświadczenia, ankiety osobowej, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne w Białymstoku

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo w Białymstoku?

Studia medyczne w Białymstoku na kierunku położnictwo są jednymi z najbardziej obleganych.

Wiktoria, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Uczestniczenie w życiu kobiety od momentu poczęcia dziecka do jego narodzin to niezwykła przygoda. Chcę w tym uczestniczyć i pomagać kobietom pokonywać wszelkie trudności, które może spotkać na swojej drodze w tym okresie. Wszechstronne przygotowanie medyczne i położnicze pomaga mi dbać o pacjentki i ich rodziny.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Białystok studia i stopnia

Położnictwo Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Białystok studia stacjonarne

Położnictwo Białystok studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Białymstoku

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia