Położnictwo - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Położnictwo

Odkryj kierunek Położnictwo w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Położnictwo studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Położnictwo w Toruniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. 

Studia na kierunku położnictwo w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia położnicze poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk medycznych, biologicznych i psychologicznych. Absolwenci położnictwa mają szeroką wiedzę na temat funkcjonowania organizmu noworodków i sprawowania opieki nad ciężarną kobietą. Poza umiejętnościami takimi jak rozpoznawanie ciąży czy odbieranie porodu, studenci uczą się kompetencji społecznych ważnych w przypadku postępowania z depresją poporodową.

Najczęstszym miejscem pracy absolwentów tego kierunku są szpitale, kliniki oraz placówki medyczne posiadające oddziały położnicze. Studia położnicze dają kompetencje niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie np. metod planowania rodziny. Położne i położnicy znajdują zatrudnienie także w szkołach rodzenia czy sanatoriach.

 

Uczelnie

W Toruniu położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku położnictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Toruniu takie jak położnictwo wzbudzają zainteresowanie wśród kandydatów na studia medyczne. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz postarać się o wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz: biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę, geografię lub informatykę. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku położnictwo potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Ina May Gaskin wyznała: „A ja poddałam się mocy narodzin”. Zawód położnej bądź położnego to istotnie kwestia powołania, które musi być uskrzydlone empatią i cierpliwością, a także rodzinnym ciepłem. Gaskin uważała także, że wiedza kobiety-położnej jest nawet ważniejsza od wiedzy chirurga. To położne bowiem towarzyszą kobietom na każdym etapie od ciąży do porodu aż po połóg i wiedzą jak działa kobiece ciało.

Kandydaci na studia medyczne w zakresie położnictwa powinni naturalnie przyswajać treści związane z naukami ścisłymi, zwłaszcza biologią i chemią. Ważna jest także odporność na stres i racjonalne myślenie w przypadku sytuacji kryzysowych. Jeśli odnajdujesz w sobie tego typu cechy, kierunek położnictwo w Toruniu może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku położnictwo w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia medyczne w Toruniu w zakresie położnictwa możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczelnie w Toruniu starają się zapewnić najwyższy poziom kształcenia w każdej dziedzinie, również w zakresie nauk medycznych.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii, chemii czy fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie, intensywny nadzór położniczy, epidemiologia, czynniki szkodliwe wpływające na płód, ginekologia, standardy i procedury w opiece położniczej, opieka położnicza nad kobietą niepełnosprawną, badania fizykalne w zaawansowanej opiece położniczej, mechanizm działania leków i wystawianie recept i wiele innych.

 

4. Praca po studiach

Kierunek położnictwo w Toruniu zapewnia swoim absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Studenci położnictwa przygotowują się do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w specjalistycznej oraz podstawowej opiece zdrowotnej, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauk medycznych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych. Położne i położni służą wiedzą położniczą, ginekologiczną czy neonatologiczną, odnoszą się tym samym do kobiety i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rodzenie naturalne,
 • urologia w położnictwie, neonatologii i ginekologii,
 • standardy i procedury w opiece położniczej,
 • opieka położnicza nad kobietą niepełnosprawną,
 • epidemiologia,
 • badania fizykalne w zaawansowanej opiece położniczej,
 • diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie,
 • terapia wybranymi produktami leczniczymi i środkami specjalnego
 • i wiele innych.

 

Zajęcia odbywają się w ramach ćwiczeń, laboratoriów, seminariów czy wykładów. Studenci odbywają także praktyki zawodowe.

Kierunek położnictwo w Toruniu zapewnia studentom gruntowne przygotowanie do pełnienia obowiązków położonej lub położnego. Absolwenci szczycą się wykształceniem medycznym i zaznajamiają się z tym, w jaki sposób funkcjonuje człowiek. Szczegółową wiedzę zdobywają w kontekście samego położnictwa, ale i pielęgniarstwa. Zdobyte umiejętności pozwalają absolwentom odebrać poród, zweryfikować prawidłowość przebiegu ciąży, a także przekazywać wiedzę odnoszącą się do profilaktyki zdrowia. Ważne są także rozwinięte zdolności empatyczne i komunikacyjne, jak również cierpliwość i odporność na sytuacje stresujące.

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Toruniu?

Studia na kierunku Położnictwo w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Toruniu na kierunku położnictwo podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim. Po ukończeniu tego etapu z powodzeniem możesz podjąć pracę w zawodzie, a także przystąpić do dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. W trakcie czterech semestrów możesz poszerzyć swoją wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Studia magisterskie może realizować absolwent pierwszego stopnia położnictwa lub innego kierunku z zakresu nauk medycznych, na przykład absolwent pielęgniarstwa.

Położnictwo w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat położnictwa
studia II stopnia 2 lata magister położnictwa

Jaka praca po kierunku położnictwo w Toruniu?

Absolwenci studiów położniczych w Toruniu zyskują odpowiednie kompetencje do zajmowania się kobietą ciężarną i jej rodziną, kobietą rodzącą i noworodkiem w odniesieniu do promocji zdrowia, profilaktyki czy też profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Absolwenci potrafią rozpoznawać i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie przyjmują poród naturalny, wykrywają stany odbiegające od normy zarówno u matki, jak i dziecka na etapie ciąży, porodu i połogu. Studenci położnictwa przygotowywani są do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, także w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

Kierunek położnictwo w Toruniu kształci najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Studenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w instytucjach badawczych, w ośrodkach opieki zdrowotnej, w szpitalach, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w instytucjach państwowych i samorządowych działających w obszarze położnictwa i ochrony zdrowia, w instytucjach zajmujących się poradnictwem i rozpowszechnianiem wiedzy z różnych dziedzin nauk medycznych.

Położne i położni udzielają wskazówek w zakresie żywienia kobiety w ciąży i karmienia noworodka, przekazują wiedzę w zakresie szczepień ochronnych, mogą także edukować młodzież w zakresie metod antykoncepcyjnych. Współpracują z mediami społecznościowymi, wydawnictwami, palcówkami edukacyjnymi, instytucjami zajmującymi się opieką zdrowotną i promocją zdrowia. Możliwości pracy i rozwoju jest bardzo wiele, dlatego studia medyczne w zakresie położnictwa wzbudzają zainteresowanie wielu kandydatów na studia. Kierunek tego typu jest przeznaczony zwłaszcza dla ludzi z powołaniem, dlatego rozważ swój udział w rekrutacji.

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMK.

 

Kierunek położnictwo - uczelnie w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Położnictwo studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 

Położnictwo studia niestacjonarne - uczelnie w Toruniu

 

Położnictwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu
 

Uczelnie w Toruniu - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Toruniu?

Położnictwo to bardzo ważny kierunek studiów, który pomaga kobiecie przejść przez tak ważny w jej życiu okres ciąży, porodu i połogu. Nie jest to jednak kierunek dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą cierpliwą i empatyczną?
 • Czy potrafisz radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia położnicze są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz: biologię, chemię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę, geografię lub informatykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. Antoniego Swinarskiego.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku położnictwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

położnictwo studia

studia medyczne w Toruniu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku położnictwo w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku położnictwo uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród studiów medycznych.

Martyna, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Bycie położną to powołanie. Towarzysz kobietom i ich rodzinom w tym ważnym momencie powiększenia rodziny. Pielęgnujesz nowe życie. Nie może być nic bardziej magicznego, mimo że studia wiążą się z dużą odpowiedzialnością i stresem.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Toruń studia i stopnia

Położnictwo Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Toruń studia stacjonarne

Położnictwo Toruń studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Toruniu

Rozwiń

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia