Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Rzeszów

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Rzeszów

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Rzeszów

Studia I stopnia

w Rzeszowie 2022

Odkryj studia I stopnia w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Studia I stopnia Rzeszów (licencjackie i inżynierskie)

Studia I stopnia w Rzeszowie to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Rzeszowie

Kierunki studiów - Rzeszów: znaleziono 90

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agroleśnictwo I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnology I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemical and process engineering I stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electrical engineering I stopnia stacjonarne
Elektromobilność I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne
English philology I stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i planowanie przestrzenne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne
Information technology I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria środków transportu I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria w medycynie I stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka rozrywkowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja cyfrowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komunikacja międzykulturowa I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w sektorze rolno-spożywczym I stopnia stacjonarne
Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego I stopnia stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia stacjonarne
Management I stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia stacjonarne
Mathematics I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronics I stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne
Nursing I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optyka okularowa I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polonistyka stosowana I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w zarządzaniu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rolnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Systemy diagnostyczne w medycynie I stopnia stacjonarne
Sztuki wizualne I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia stacjonarne
Turystyka historyczna i kulturowa I stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Rzeszowie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska

Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 17 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki studiów: 62 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 42 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 86 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 21 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Rzeszowie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia I stopnia licencjackie i inżynierskie w Rzeszowie

Studia pierwszego stopnia to forma kształcenia wyższego, skierowana do absolwentów szkół średnich legitymujących się dyplomem maturalnym. Nauka na tego typu studiach trwa od trzech do trzech i pół lat i kończy się nadaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Jeżeli zależy Ci na zdobyciu wszechstronnego wykształcenia i gruntownego przygotowania zawodowego, to studia licencjackie powinny być twoim wyborem.

Ze względu na popularność tej formy nauczania, wiele uczelni w całej Polsce decyduje się na wprowadzenie studiów I stopnia do swoich ofert kształcenia. Jednym z miast, w którym możesz je realizować jest Rzeszów. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na studia pierwszego stopnia w Rzeszowie będą mogli wybierać spośród wielu atrakcyjnych kierunków, związanych między innymi z naukami ścisłymi, humanistycznymi, technicznymi, biologicznymi czy medycznymi.

Studia I stopnia w Rzeszowie wyróżniają się ciekawym i dopasowanym do realiów współczesnego świata oraz obecnego rynku pracy, programem nauczania. W planie znajdą się zarówno zajęcia teoretyczne, jak i warsztaty praktyczne, dzięki którym zdobędziesz doświadczenie i cenne kwalifikacje zawodowe. Ponadto, studenci będą mogli skorzystać z bogatej oferty praktyk zawodowych, specjalizacji, kół naukowych czy interesujących zajęć fakultatywnych.

Absolwenci studiów licencjackich w Rzeszowie, dzięki zdobytemu wykształceniu i kompetencjom zyskają wiele może możliwości rozwoju zawodowego, także na arenie międzynarodowej. Po uzyskaniu dyplomu licencjata lub inżyniera zasadne możliwe będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

 

Komentarze (0)