Dietetyka studia II stopnia – Łódź

Dietetyka studia II stopnia – Łódź

Dietetyka studia II stopnia – Łódź

Studia II stopnia w Łodzi

Dietetyka

Odkryj dietetykę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Dietetyka studia II stopnia (magisterskie) Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Dietetyka w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kilku niepublicznych szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka studia II stopnia – Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek dietetyka w Łodzi?

Aby dostać się na studia magisterskie na kierunku dietetyka w Łodzi, powinieneś posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych czy nauk o kulturze fizycznej.

W procesie rekrutacji na jednej z uczelni przewidziano także rozmowę kwalifikacyjną. Ponadto, wszyscy kandydaci będą zobowiązani do terminowego dostarczenia wymaganych dokumentów. Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Łodzi - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETYKA?

 

Dietetyka to w dużym uproszczeniu nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Do obowiązków profesjonalnych dietetyków należy między innymi opracowywanie zasad zdrowego żywienia, edukacja żywieniowa czy zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, między innymi otyłości. Współcześnie w dobie kultu ciała i popularności zdrowego trybu życia, specjaliści z zakresu tych dziedzin mogą liczyć na wiele ciekawych ofert zawodowych. Jeżeli więc chciałbyś rozwinąć swoją wiedzę na temat żywienia, to kierunek dietetyka w Łodzi powinien być twoim wyborem.

Studia medyczne w Łodzi będą odpowiednie dla osób insertujących się naukami biologicznymi, przyrodniczymi, chemicznymi i naukami o zdrowiu. Jeżeli dodatkowo prowadzisz zdrowy tryb życia i chciałbyś podzielić się swoją wiedzą i pasją z innymi, to koniecznie weź udział w rekrutacji na kierunek dietetyka.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Łodzi mają w swojej ofercie pełną gamę studiów medycznych, do których należy także dietetyka. Jeżeli chcesz dowiedzieć się gdzie możesz zrealizować ten kierunek, odwiedź dział znajdujący się poniżej.

Program studiów na kierunku dietetyka będzie oscylował wokół nauk:

 • medycznych
 • biologicznych
 • przyrodniczych
 • chemicznych

 

Studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę na temat żywienia osób zdrowych i chorych, a także diagnostyki i leczenia chorób wynikających ze złych nawyków żywieniowych. Większa część zajęć będzie miała wymiar praktyczny, dzięki czemu rozwiniesz swoje kompetencje i zyskasz cenne kwalifikacje zawodowe.

Co więcej, w czasie studiów będziesz mógł korzystać z nowoczesnych programów komputerowych, stosowanych na co dzień w branży dietetycznej. Zarówno wykłady, jak i ćwiczenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów i praktyków, którzy chętnie podzielą się z tobą swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Dietetyka w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek dietetyka w Łodzi jest dostępny zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Druga opcja będzie odpowiednia dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby rozwijać swoją wiedzę i kompetencje. W tym przypadku nauka trwa dwa lata, czyli cztery semestry i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DIETETYKA?

Absolwenci łódzkich uczelni, dzięki uzyskanej wiedzy i wszechstronnemu wykształceniu, nie mają problemów z odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy. Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku dietetyka będziesz miał wiele możliwości rozwoju zawodowego. Przede wszystkim, znajdziesz zatrudnienie w:

 • poradniach dietetycznych
 • szpitalach
 • prywatnych klinikach

 

Równie ciekawym i przyszłościowym rozwiązaniem jest związanie swojej przyszłości z ośrodkami spa i wellness, klubami sportowymi czy placówkami edukacyjnymi. Uzyskaną wiedzę chemiczną, biologiczną i medyczną z powodzeniem wykorzystasz w:

 • laboratoriach
 • zakładach przetwórstwa żywności
 • firmach produkujących żywność

 

Abiturienci często decydują się na karierę w mediach, redakcjach czasopism i wydawnictwach specjalizujących się w tematyce medycznej. Co więcej, możesz zdecydować się na założenie własnej działalności gospodarczej o profilu dopasowanym do twojego wykształcenia.

Gdzie studiować na kierunku Dietetyka (studia II stopnia) w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek dietetyka (studia II stopnia) w Łodzi

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Co warto sprawdzić, idąc na studia II stopnia na kierunku dietetyka?

 

Jak wygląda proces rekrutacji?

Studia drugiego stopnia w zakresie dietetyki są przeznaczone dla osób, które mają tytuł licencjata bądź magistra z tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę na dyplomie oraz średnią wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, a także działalność naukową.

Po zakwalifikowaniu się na wymarzony kierunek pamiętaj, aby dostarczyć potrzebne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Sprawdź, jakie formularze należy wypełnić, ile zdjęć legitymacyjnych należy oddać do dziekanatu, zweryfikuj także świadectwa i wnioski, które należy złożyć, by rekrutacja przebiegła sprawnie i pomyślnie.

 

Czy te studia są dla Ciebie?

Nim wybierzesz kształcenie w zakresie dietetyki, zastanów się, czy jest to propozycja właśnie dla Ciebie. Odnajdą się tu osoby, które lubią smacznie i zdrowo jeść oraz wyznają kult zdrowego, pełnego aktywności życia.

Kandydaci powinni mieć umiejętności planistyczne, które z korzyścią wpłyną na konstruowanie żywienia dla różnych grup ludności. To także studia dla osób, które chcą zdobyć tytuł magistra, ułatwiający awans zawodowy.

Czy warto iść na studia II stopnia na kierunku dietetyka?

Studia medyczne drugiego stopnia w zakresie dietetyki poszerzają wiedzę zdobywaną na pierwszym stopniu oraz umożliwiają zdobycie dodatkowych kompetencji, użytecznych podczas wykonywania zawodu.

Kompleksowo opracowywany program kształcenia wypełniony jest przedmiotami bardziej złożonymi w stosunku do tych, które masz okazję realizować na licencjacie.

Masz okazję zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do dietoprofilaktyki, metodologii badań żywieniowych, a także żywienia sportowców oraz kobiet ciężarnych i karmiących.

Drugi stopień da Ci wiele możliwości, by nauczyć się planowania i wprowadzania żywienia indywidualnego i zbiorowego dla zróżnicowanych grup ludzi. Zawodowo będziesz mógł/mogła zapobiegać i wspomagać leczenie chorób dietozależnych dzięki odpowiednim zaleceniom żywieniowym.

Zajmiesz się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, w domach opieki społecznej i placówkach, które świadczą usługi żywieniowe.

Studia II stopnia niestacjonarne na kierunku dietetyka

Studia w Łodzi w zakresie dietetyki drugiego stopnia mogą być realizowane stacjonarnie i niestacjonarnie. Forma niestacjonarna realizowana jest w trybie zaocznym, co oznacza, że zajęcia uwzględniane w programie kształcenia realizowane są w weekendy.

Pamiętaj o tym, że edukacja w tym zakresie jest płatna. Ceny semestralne i roczne różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Szczegółowe informacje znajdziesz bezpośrednio na stronach placówek akademickich.

Jeśli chodzi o proces rekrutacji, odbywający się w zakresie studiów magisterskich na dietetyce, najważniejsze jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez łódzkie uczelnie. W zależności od uczelni (publiczna/niepubliczna) o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń bądź dyplom poświadczający wykształcenie wyższe na poziomie licencjatu czy studiów magisterskich.

To Ty decydujesz, w jakim trybie chcesz się kształcić. Studia zaoczne są rozwiązaniem dla osób, które chcą połączyć życie naukowe z zawodowym i osobistym.

Kierunki medyczne w Łodzi

farmacja
położnictwo
Rozwiń

Komentarze (0)