Studia II stopnia magisterskie Łódź

Studia II stopnia magisterskie Łódź

Studia II stopnia Łódź (magisterskie)

Studia II stopnia w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym,) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Łodzi

Kierunki studiów - Łódź: znaleziono 156

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka chemiczna II stopnia stacjonarne
Analiza danych II stopnia stacjonarne
Animacja II stopnia stacjonarne
Archeologia II stopnia stacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka II stopnia stacjonarne
Automatyka i sterowanie robotów II stopnia stacjonarne
Bankowość i finanse cyfrowe II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Bezpieczeństwo narodowe - studia online II stopnia online
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biegły rewident i audyt finansowy II stopnia niestacjonarne
Biogospodarka zrównoważona II stopnia stacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Biznes i przedsiębiorczość II stopnia niestacjonarne
Biżuteria II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business and digital analytics II stopnia stacjonarne
Business management II stopnia stacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu II stopnia stacjonarne
Chemia materiałów i nanotechnologia II stopnia stacjonarne
Chemia w kryminalistyce II stopnia stacjonarne
Computer science and information technology II stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dietetyka - studia online II stopnia online
Dyrygentura II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji II stopnia stacjonarne
E-historia II stopnia niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Ekonometria i analityka danych II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia studia w języku angielskim II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopnia stacjonarne
Elektroradiologia II stopnia stacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energy systems in the built environment II stopnia stacjonarne
Environmental management II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa II stopnia stacjonarne
Filologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia - studia online II stopnia online
Filologia angielska II stopnia stacjonarne
Filologia germańska II stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską II stopnia stacjonarne

Poziom studiów na uczelniach

Uczelnie w Łodzi

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Kierunki studiów: 69 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów: 109 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 10

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 64 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

Kierunki studiów: 2 (I stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Muzyczna w Łodzi

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Uniwersytet WSB Merito Łódź

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 118 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 32 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Łodzi - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia magisterskie w Łodzi

Studia magisterskie w Łodzi stanowią dla większości naturalny wybór po zakończeniu kształcenia pierwszego stopnia. Warto rozważyć je przede wszystkim ze względu na ich uzupełniający charakter. Pamiętaj, że studia licencjackie wyposażają cię w pakiet podstawowych kompetencji. Będą one docenione na rynku pracy, warto zastanowić się jednak, czy wystarczą one w pełni podczas trwania twojej kariery zawodowej.

Studia magisterskie znajdziesz w ofercie większości łódzkich uczelni. To dzięki nim będziesz mógł poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę. Mogą stanowić one kontynuację twojego kształcenia ze studiów pierwszego stopnia. Jeśli czujesz jednak, że potrzebujesz zmiany, możesz wybrać zupełnie inny profil nauki. Pamiętaj, że czeka cię wtedy odrobinę więcej pracy, ponieważ będziesz musiał wyrównać różnice programowe, które występują pomiędzy poszczególnymi kierunkami.

Nie zapominaj również o tym, że studia II stopnia zaadresowane są wyłącznie do abiturientów kształcenia I stopnia lub jednolitych magisterskich. To tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra umożliwi ci udział w rekrutacji, dzięki któremu ponownie przekroczysz próg wybranej uczelni.

Niezależnie od wybranej uczelni studia II stopnia w Łodzi będą czasem poszerzania twojej wiedzy oraz przygotowań do obrony najważniejszej pracy dyplomowej. Dzięki pomyślnej obronie otrzymasz tytuł magistra, a to on stanie się twoim kluczem do otwarcia wszystkich możliwych drzwi zawodowego rozwoju.

Studia magisterskie powinny być wybierane przez osoby, które kompleksowo chciałby zadbać o swoje wykształcenie. To one sprawią, że twoja wiedza i umiejętności nabiorą specjalistycznego wymiaru. Dziś pracodawcy doceniają zarówno doświadczenie na rynku pracy, lecz także ambicje i nieustanne dążenie do intelektualnego rozwoju. Studia II stopnia w Łodzi niewątpliwie się do niego przyczynią.

 

 

Opinie (0)