Studia II stopnia magisterskie Łódź

Studia II stopnia magisterskie Łódź

Studia II stopnia magisterskie Łódź

Studia magisterskie

w Łodzi 2022

Odkryj studia II stopnia w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia Łódź (magisterskie)

Studia II stopnia w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym,) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Łodzi

Kierunki studiów - Łódź: znaleziono 157

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka chemiczna II stopnia stacjonarne
Analiza danych II stopnia stacjonarne
Animacja II stopnia stacjonarne
Archeologia II stopnia stacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka II stopnia stacjonarne
Bankowość i finanse cyfrowe II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online II stopnia online
Biogospodarka zrównoważona II stopnia stacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Biżuteria II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business and digital analytics II stopnia stacjonarne
Business management II stopnia stacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne
Chemia budowlana II stopnia stacjonarne
Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu II stopnia stacjonarne
Chemia materiałów i nanotechnologia II stopnia stacjonarne
Chemia w kryminalistyce II stopnia stacjonarne
Computer science and information technology II stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dietetyka - studia online II stopnia online
Dyrygentura II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Ekonometria i analityka danych II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia studia w języku angielskim II stopnia stacjonarne
Electronic and telecommunication engineering II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopnia stacjonarne
Elektroradiologia II stopnia stacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka II stopnia stacjonarne
Energy systems in the built environment II stopnia stacjonarne
Environmental management II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa II stopnia stacjonarne
Filologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne
Filologia angielska - studia online II stopnia online
Filologia germańska II stopnia stacjonarne
Filologia germańska - studia online II stopnia online
Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską II stopnia stacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Filologia polska - studia online II stopnia online
Filologia romańska II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska II stopnia stacjonarne
Filologia słowiańska II stopnia stacjonarne
Filologia włoska II stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia stacjonarne
Finanse i biznes międzynarodowy II stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna II stopnia stacjonarne
Fotografia i multimedia II stopnia stacjonarne
Future mobility II stopnia stacjonarne
Geografia II stopnia stacjonarne
Geografia stosowana II stopnia niestacjonarne
Geoinformacja II stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne
Grafika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Grafika - studia online II stopnia online
Historia II stopnia stacjonarne
Historia sztuki II stopnia stacjonarne
Human-computer interaction II stopnia stacjonarne
Industrial biotechnology II stopnia stacjonarne
Informatologia z biznesowym językiem angielskim II stopnia stacjonarne
Informatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka - studia online II stopnia online
Informatyka stosowana II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Instrumentalistyka II stopnia stacjonarne
International and political studies II stopnia stacjonarne
International cultural studies II stopnia stacjonarne
Inwestycje i nieruchomości II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i biochemiczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska w budownictwie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki II stopnia stacjonarne
Kosmetologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kosmetologia - studia online II stopnia online
Kryminologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kryminologia - studia online II stopnia online
Kultura i sztuka współczesna II stopnia stacjonarne
Leśnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej II stopnia stacjonarne
Logistyka w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w gospodarce II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia II stopnia stacjonarne
Master in mechanical engineering II stopnia stacjonarne
Master of business studies II stopnia stacjonarne
Master of operations management II stopnia stacjonarne
Matematyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka stosowana II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media audiowizualne i kultura cyfrowa II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia kulturowe II stopnia stacjonarne
Mikrobiologia II stopnia stacjonarne
Muzyka w mediach i produkcja muzyki II stopnia stacjonarne
Nanotechnologia II stopnia stacjonarne
Nauczanie chemii II stopnia stacjonarne
Nowe media II stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optometria II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Papiernictwo i poligrafia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika - studia online II stopnia online
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
Planowanie przestrzenne II stopnia stacjonarne
Politologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Politologia - studia online II stopnia online
Położnictwo II stopnia stacjonarne
Praca socjalna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo ochrony danych osobowych II stopnia niestacjonarne
Prawo ochrony zdrowia II stopnia niestacjonarne
Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia niestacjonarne
Prawo zatrudnienia - kadry i płace II stopnia niestacjonarne
Projektowanie ubioru II stopnia stacjonarne
Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia II stopnia niestacjonarne
Rewitalizacja miast II stopnia stacjonarne
Reżyseria II stopnia stacjonarne
Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne II stopnia stacjonarne
Rzeźba II stopnia stacjonarne
Socjologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne
Sztuki sceniczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Techniki dentystyczne II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna II stopnia stacjonarne
Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia stacjonarne
Tkanina i stylizacja wnętrz II stopnia stacjonarne
Translatoryka II stopnia stacjonarne
Transport II stopnia stacjonarne
Turystyka zrównoważona II stopnia stacjonarne
Włókiennictwo II stopnia stacjonarne
Wojskoznawstwo II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne i zdrowotne II stopnia stacjonarne
Wzornictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online II stopnia online
Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Łodzi

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów: 115 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 72 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 10

Politechnika Łódzka

Kierunki studiów: 66 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 23 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 85 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Muzyczna w Łodzi

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne Domy studenckie: 1

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunki studiów: 15 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 78 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Łodzi - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia magisterskie w Łodzi

Studia magisterskie w Łodzi stanowią dla większości naturalny wybór po zakończeniu kształcenia pierwszego stopnia. Warto rozważyć je przede wszystkim ze względu na ich uzupełniający charakter. Pamiętaj, że studia licencjackie wyposażają cię w pakiet podstawowych kompetencji. Będą one docenione na rynku pracy, warto zastanowić się jednak, czy wystarczą one w pełni podczas trwania twojej kariery zawodowej.

Studia magisterskie znajdziesz w ofercie większości łódzkich uczelni. To dzięki nim będziesz mógł poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę. Mogą stanowić one kontynuację twojego kształcenia ze studiów pierwszego stopnia. Jeśli czujesz jednak, że potrzebujesz zmiany, możesz wybrać zupełnie inny profil nauki. Pamiętaj, że czeka cię wtedy odrobinę więcej pracy, ponieważ będziesz musiał wyrównać różnice programowe, które występują pomiędzy poszczególnymi kierunkami.

Nie zapominaj również o tym, że studia II stopnia zaadresowane są wyłącznie do abiturientów kształcenia I stopnia lub jednolitych magisterskich. To tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra umożliwi ci udział w rekrutacji, dzięki któremu ponownie przekroczysz próg wybranej uczelni.

Niezależnie od wybranej uczelni studia II stopnia w Łodzi będą czasem poszerzania twojej wiedzy oraz przygotowań do obrony najważniejszej pracy dyplomowej. Dzięki pomyślnej obronie otrzymasz tytuł magistra, a to on stanie się twoim kluczem do otwarcia wszystkich możliwych drzwi zawodowego rozwoju.

Studia magisterskie powinny być wybierane przez osoby, które kompleksowo chciałby zadbać o swoje wykształcenie. To one sprawią, że twoja wiedza i umiejętności nabiorą specjalistycznego wymiaru. Dziś pracodawcy doceniają zarówno doświadczenie na rynku pracy, lecz także ambicje i nieustanne dążenie do intelektualnego rozwoju. Studia II stopnia w Łodzi niewątpliwie się do niego przyczynią.

 

 

Komentarze (0)