Studia ekonomiczne Zielona Góra

Studia ekonomiczne Zielona Góra

Studia ekonomiczne Zielona Góra

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Zielonej Górze

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia ekonomiczne Zielona Góra | woj. lubuskie

Choć na pierwszy rzut oka studia ekonomiczne w Zielonej Górze mogą wydawać się kierunkiem ścisłym, sama nauka ekonomiczna do wyłącznie ścisłych nie należy. Oczywiście, statystyka i analiza matematyczna jest na porządku dziennym, jednak ekonomia w bardzo dużym stopniu opiera się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii. Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych.

Dlatego też studia ekonomiczne w Zielonej Górze stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich. Dlatego też studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE W ZIELONEJ GÓRZE

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

KIERUNKI EKONOMICZNE W ZIELONEJ GÓRZE

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne w Zielonej Górze

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Zielonej Górze należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.

Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA EKONOMICZNE W ZIELONEJ GÓRZE - PODYPLOMOWE

Praca po studiach ekonomicznych w Zielonej Górze

Studia ekonomiczne w Zielonej Górze to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora,  firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI STUDIA EKONOMICZNE

W Zielonej Górze znajduje się tylko jedna uczelnia publiczna, na której otwarte są studia ekonomiczne. Jest to Uniwersytet Zielonogórski. Ci, których interesują kierunki ekonomiczne powinni udać się na Wydział Ekonomii i Zarządzania tej właśnie uczelni. Prowadzone są tu zajęcia na studiach licencjackich I stopnia, na kierunkach:

  • Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne)
  • Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne)
  • Bezpieczeństwo Narodowe
  • Logistyka (stacjonarne i niestacjonarne)

dowiedz się więcej

Oraz na studiach uzupełniających magisterskich II stopnia, na kierunkach:

  • Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Menedżer personalny, Finanse, bankowość i ubezpieczenia we współczesnej gospodarce, Zarządzanie projektami, Zarządzanie kryzysowe oraz Zarządzanie logistyczne
  • Bezpieczeństwo Narodowe (stacjonarne i niestacjonarne)
  • Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne)

Uniwersytet Zielonogórski daje również możliwość kontynuowania nauki na studiach ekonomicznych podyplomowych, na kierunkach: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro oraz Profilaktyka patologii organizacyjnych.

 


WYŻSZA SZKOŁA HANDLU I FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH STUDIA EKONOMICZNE

Drugą uczelnią w Zielonej Górze, gdzie prowadzone są zajęcia na studiach ekonomicznych i około-ekonomicznych jest Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II. Tutaj, na Wydziale Ekonomii i Handlu Międzynarodowego, otwarte są kierunki:

  • Ekonomia (studia stacjonarne i zaoczne I i II stopnia), ze specjalnościami: Ekonomika i zarządzanie usługami turystycznymi, Gospodarowanie nieruchomościami, Handel międzynarodowy, Rachunkowość i finanse organizacji oraz Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej.
  • Polityka społeczna, ze specjalnościami: Polityka społeczna w Unii Europejskiej, Finanse i zarządzanie usługami społecznymi oraz Praca Socjalna.

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II zapewnia również bogatą ofertę studiów podyplomowych: Zarządzanie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zamówienia publiczne, Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi, Zarządzanie w jednostkach ochrony służby zdrowia i ubezpieczenia społeczne, Zintegrowane systemy zarządzania, zarządzanie bezpieczeństwem publicznym oraz ochrona informacji niejawnych oraz Bezpieczeństwo ekonomiczne.

Komentarze (0)