Studia ekonomiczne Olsztyn

Studia ekonomiczne Olsztyn

Studia ekonomiczne Olsztyn

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Olsztynie

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia ekonomiczne Olsztyn | woj. warmińsko mazurskie

Choć na pierwszy rzut oka studia ekonomiczne w Olsztynie mogą wydawać się kierunkiem ścisłym, sama nauka ekonomiczna do wyłącznie ścisłych nie należy. Oczywiście, statystyka i analiza matematyczna jest na porządku dziennym, jednak ekonomia w bardzo dużym stopniu opiera się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii. Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych.

Studia ekonomiczne w Olsztynie stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich. Dlatego też studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OLSZTYNIE SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI EKONOMICZNE W OLSZTYNIE

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne w Olsztynie 

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Olsztynie należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy.

Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Olsztynie

Studia ekonomiczne to dobra propozycja dla tych, którzy chcieliby uzyskać wykształcenie ważne, perspektywiczne, a także takie, na które zawsze będzie popyt na rynku pracy. Dyscypliny z tego obszaru, na czele ze sztandarową Ekonomią od wielu lat zajmują wysokie pozycje wśród kandydatów, a skoro zainteresowanie jest duże, to można mieć pewność, że każdy kto chce zdobyć wiedzę otrzyma wybór w jakiej formie chciałby to robić. Studia ekonomiczne w Olsztynie stanowią interesującą przestrzeń kształcenia, w której oprócz wspomnianej już Ekonomii występują między innymi takie ścieżki kształcenia jak: Analityka gospodarcza, Biznes i rynki międzynarodowe, czy Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe.

Osoby zainteresowane nauką w formie niestacjonarnej muszą jednak zwrócić baczną uwagę na fakt, co rozumiane jest przez pojęcie studiów niestacjonarnych. Dobrze wiemy, że kształcenie w formule niestacjonarnej dzieli się na studia wieczorowe i zaoczne. Dokładne zaznajamianie się z opisami kierunków jest bardzo istotne, ponieważ tych realizowanych wieczorowo jest znacznie mniej, a nawet nie występują w ogolę w ofertach dydaktycznych niektórych uczelni. Stąd bardzo często studia niestacjonarne rozumiane są wyłącznie jako zaoczne. Zaoczne czyli jakie? Weekendowe, ponieważ prowadzone w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele. Częstotliwość odbywania zajęć nie ma wpływu na program nauczania i jest on identyczny do tego, realizowanego na studiach dziennych.

STUDIA EKONOMICZNE W OLSZTYNIE - PODYPLOMOWE

Praca po studiach ekonomicznych w Olsztynie 

Studia ekonomiczne w Olsztynie to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora,  firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA EKONOMICZNE 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prowadzi na Wydziale Nauk Ekonomicznych studia ekonomiczne na kierunkach:

 • Ekonomia studia licencjackie I stopnia
 • Ekonomia studia magisterskie II stopnia, ze specjalnościami: Ekonomia międzynarodowa, Rynki i marketing, Ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe
 • Zarządzanie studia licencjackie I stopnia
 • Zarządzanie studia magisterskie II stopnia, ze specjalnościami: Rachunkowość i zarządzanie finansami, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji studia licencjackie I stopnia

dowiedz się więcej 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie organizuje także nabór na studia podyplomowe z ekonomii i przedmiotów pokrewnych. Są to kierunki: Doradca Finansowy, Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro (Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej), Menedżer jakości, Rachunkowość przedsiębiorstw, Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej (partnerzy: Bank Handlowy w Warszawie, Citibank International plc. i Citibank Europe plc.), W zakresie audytu i kontroli wewnętrznej, W zakresie Ekonomii - Rachunkowość budżetowa, W zakresie rachunkowości, Zarządzanie biznesem, Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, Zarządzanie finansami w sporcie, Zarządzanie funduszami unijnymi oraz Zarządzanie i marketing w oświacie.

 


WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I EKONOMII TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ 

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie organizuje studia ekonomiczne na Wydziale Informatyki i Ekonomii. Aktualnie prowadzone kształcenie odbywa się na kierunku:

 • Ekonomia (studia pierwszego stopnia - licencjackie), ze specjalnościami: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • Ekonomia (studia drugiego stopnia - magisterskie), ze specjalnościami: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Gospodarowanie zasobami ludzkimi oraz Informatyka w biznesie i administracji.

Studia realizowane są w formie studiów niestacjonarnych i trwają sześć semestrów na studiach licencjackich bądź cztery semestry na studiach magisterskich.

 


OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA STUDIA EKONOMICZNE 

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego prowadzi zajęcia na kierunkach:

 • Ekonomia (studia trzyletnie licencjackie niestacjonarne), ze specjalnościami: Bankowość i ubezpieczenia, Rachunkowość i audyt przedsiębiorstwa, Kadry i płace w organizacji.
 • Ekonomia (studia dwuletnie uzupełniające magisterskie), ze specjalnościami: Ekonomia przedsiębiorstwa, Transport i logistyka, Finanse przedsiębiorstwa oraz Gospodarka kapitałem ludzkim. Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanych ekonomistów wyposażonych w kompetencje i wiedzę niezbędne do diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków zmian stanu gospodarki i jej podmiotów – przedsiębiorstw i instytucji.
 • Zarządzanie (studia trzyletnie, licencjackie, niestacjonarne), ze specjalnościami: Kadry i płace w organizacji, Rachunkowość i audyt przedsiębiorstwa, Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie, Zarządzanie sprzedażą oraz Bankowość i ubezpieczenia. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących działania, w tym planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, skierowane na zasoby organizacji rozumiane  jako zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne, wykorzystywanych dla realizacji celów organizacji.
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia 3,5 - letnie, inżynierskie niestacjonarne), ze specjalnościami: Inżynieria przedsięwzięć inwestycyjnych, Inżynieria logistyczna oraz Produkcja mebli.

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego prowadzi także nabór na studia ekonomiczne podyplomowe, na kierunkach: Akademia przedsiębiorczości, Ekonomika handlu zagranicznego, Mediacje i negocjacje, Nowoczesne Zarządzanie marketingowe, rachunkowość budżetowa i finanse publiczne, Zarządzanie i administracja, Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie, Zarządzanie sprzedażą, Kadry i place w praktyce organizacji, Rachunkowość i controlling oraz Przedsiębiorczość dla nauczycieli. 

 


ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA STUDIA EKONOMICZNE 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie kształci w zawodach: Technik ekonomista. Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista potrafi stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych, obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki, sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług, posługiwać się technicznymi środkami biurowymi, ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze, prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, urzędem skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami, prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych, sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej, obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej, organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej oraz stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)