Studia ekonomiczne Rzeszów

Studia ekonomiczne Rzeszów

Studia ekonomiczne Rzeszów

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Rzeszowie

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

09.01.2024

Studia ekonomiczne Rzeszów 2024 | woj. podkarpackie

Studia ekonomiczne w Rzeszowie możesz podjąć w 2 uczelniach publicznych: Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Uniwersytecie Rzeszowskim oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia ekonomiczne Rzeszów
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia ekonomiczne w Rzeszowie rozpocznie się 22 kwietnia 2024 r. i potrwa do 26 września 2024 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia ekonomiczne w Rzeszowie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, geografia, język obcy, informatyka, wiedza o społeczeństwie, historia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia ekonomiczne w Rzeszowie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka danych w biznesie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Ekonomia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finanse i rachunkowość stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finanse i rachunkowość - studia online online I stopnia, II stopnia
Zrównoważony rozwój i środowisko stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie są ekonomiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska

Kierunki ekonomiczne:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki ekonomiczne:

EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki ekonomiczne w Rzeszowie

SORTOWANIE:

Studia ekonomiczne w Rzeszowie - podyplomowe

A
D
F
H
K
M
P
R
S
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne 2024/2025

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Rzeszowie należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.

Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Ile osób na miejsce na studia ekonomiczne w Rzeszowie

Studia ekonomiczne w Rzeszowie należą do jednej z najbardziej popularnych grup kierunków. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim na finanse i rachunkowość ubiegało się prawie 3 kandydatów na jedno miejsce, a na ekonomię ponad 2 kandydatów. 

 

Limity miejsc na studia ekonomiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów ekonomicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach ekonomicznych w Rzeszowie:

 

Ekonomia:

 • Uniwersytet Rzeszowski: 190

 

Finanse i rachunkowość:

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: 180
 • Uniwersytet Rzeszowski: 210

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024).

 

Ile kosztują studia ekonomiczne w Rzeszowie

Studia mogą być bezpłatne oraz odpłatne, a wszystko uzależnione jest od tego, czy podejmujemy naukę w uczelni publicznej czy niepublicznej oraz w jakim trybie- stacjonarnym czy niestacjonarnym. Bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne prowadzone przez uczelnie publiczne. Pozostałe formy kształcenia są już formami płatnymi, a zatem należy zapłacić za studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz za studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach niepublicznych.

 

Ekonomia:

 • Uniwersytet Rzeszowski: 3800 zł

 

Finanse i rachunkowość:

 • Uniwersytet Rzeszowski: 3800 zł
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: 6500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji podawane są do wiadomości zazwyczaj w lipcu, jednak każda uczelnia publikuje listę osób zakwalifikowanych innego dnia. Niezależnie od tego, wyniki będą udostępnione w internetowych systemach rejestracji kandydatów.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Rzeszowie:

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: lipiec 2024
 • Uniwersytet Rzeszowski: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Składanie dokumentów rekrutacyjnych to etap postępowania, który w każdej uczelni może wyglądać nieco inaczej. Różnice mogą dotyczyć samych zestawów dokumentów, które mogą być mniejsze lub większe, jak również formy ich dostarczenia. Najczęściej uczelnie wymagają, aby dokumenty złożyć osobiście, jak również często spotykaną formą jest wysyłka pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Składanie dokumentów rekrutacyjnych dotyczy wyłącznie tych kandydatów, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Mówiąc inaczej, jeśli otrzymaliśmy taką informację to znak, że możemy skompletować wymagany zestaw i dostarczyć go w odpowiedniej formie. Co ważne, na złożenie dokumentów mamy jasno określony czas, którego należy przestrzegać. Spóźnienia mogą skutkować nawet wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Rzeszowie:

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: lipiec 2024
 • Uniwersytet Rzeszowski: od lipca do sierpnia 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne kierunki niestacjonarne w Rzeszowie polecane dla ciebie

Jak wyglądają studia ekonomiczne w Rzeszowie?

Studia ekonomiczne w Rzeszowie to kierunki studiów, dzięki którym można pozyskać dogłębną wiedzę oraz liczne umiejętności w zakresie mechanizmów funkcjonowania gospodarki, funkcjonowania banków i instytucji finansowych, analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowej jednostek gospodarczych. To także możliwość rozwijania umiejętności w zakresie diagnozowania czynników kształtujących przedsiębiorczość w środowisku lokalnym, sporządzania ekspertyz doradczych, obsługi ekonomiczno- finansowej działalności przedsiębiorstw.

Najpopularniejsze kierunki ekonomiczne w Rzeszowie: Ekonomia, Finanse i rachunkowość.

Współczesne studia ekonomiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach ekonomicznych

Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy między innymi w działach finansowo- księgowych przedsiębiorstw, administracji publicznej, bankach spółdzielczych i komercyjnych, firmach doradztwa finansowego.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Rzeszowie na popularnych stanowiskach wymagających wiedzy z obszarów ekonomii, finansów oraz rachunkowości wahają się od 4700 zł do 8600 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stanowiska, stażu pracy, miejsca pracy, miejscowości).

 

Typ studiów

Choć na pierwszy rzut oka studia ekonomiczne w Rzeszowie mogą wydawać się kierunkiem ścisłym, sama nauka ekonomiczna do wyłącznie ścisłych nie należy. Oczywiście, statystyka i analiza matematyczna jest na porządku dziennym, jednak ekonomia w bardzo dużym stopniu opiera się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii.

Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych. Dlatego też studia ekonomiczne w Rzeszowie stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

 

Studia ekonomiczne w Rzeszowie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia ekonomiczne są jednymi z najpopularniejszych wśród wybieranych propozycji kształcenia przez maturzystów, studentów, absolwentów. W Rzeszowie możesz kształcić się w tym zakresie w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, drugi stopień to natomiast studia magisterskie, które możesz realizować w trakcie czterech semestrów. Studia magisterskie bardzo często są kontynuacją studiów pierwszego stopnia.

Uczelnie w Rzeszowie oferują kształcenie w zakresie studiów podyplomowych, które możesz realizować niestacjonarnie w trakcie dwóch/trzech semestrów. Do tej kategorii możemy zaliczyć, na przykład audyt wewnętrzny, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych, mediacje i negocjacje z elementami psychologii.

Kierunki ekonomiczne możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, natomiast na studiach zaocznych w weekendy od piątku/soboty do niedzieli. Sam/a zdecyduj, który tryb edukacji odpowiada Ci bardziej.

czytaj dalej studia w Rzeszowie

 

Kierunki studiów ekonomicznych w Rzeszowie

Do kategorii studiów ekonomicznych w Rzeszowie zaliczyć możemy przede wszystkim ekonomię, finanse i rachunkowość, zarządzanie w sporcie. Interdyscyplinarnie tworzone kierunki kształcenia urozmaicane są poprzez specjalizacje, które pozwalają zgłębiać najbardziej zajmujące elementy nauk ekonomicznych i finansowych.

Rzeszowskie placówki akademickie proponują także studia podyplomowe, które przeznaczone są dla osób, posiadających już tytuł poświadczający wykształcenie wyższe. Wśród popularnych kierunków podyplomowych znajdziesz na przykład: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, handel zagraniczny i negocjacje, finanse, rachunkowość zarządcza i controlling, analityk biznesowy systemów informatycznych.

Zajęcia na poszczególnych specjalizacjach i studiach podyplomowych mogą odbywać się w języku polskim lub w języku angielskim. Anglojęzyczne kształcenie pozwala obyć się z językiem obcym na tyle, by absolwenci swobodnie wkraczali na międzynarodowy rynek pracy. Zapoznaj się szczegółowo z ofertą kształcenia uczelni w Rzeszowie.

 

Kierunki ekonomiczne w Rzeszowie - rekrutacja 2024/2025

czytaj dalej kierunki studiów w Rzeszowie

 

Gdzie studiować kierunki ekonomiczne w Rzeszowie?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: mechanizmów funkcjonowania gospodarki, instrumentów polityki gospodarczej i społecznej. Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy w biurach rachunkowych i księgowych, bankach, instytucjach sektora finansowego, działach HR, administracji publicznej, korporacjach.

Studia ekonomiczne w Rzeszowie możesz realizować na dwóch największych tamtejszych uczelniach. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego proponuje kształcenie w zakresie ekonomii oraz finansów i rachunkowości, natomiast Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej umożliwi Ci studiowanie finansów i rachunkowości oraz zarządzania w sporcie.

Obie uczelnie są doskonale przystosowane merytorycznie i technicznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie nauk ekonomicznych, finansowych i z zakresu zarządzania. Pamiętaj jednak, że każda z tych placówek akademickich ma inny charakter kształcenia. Uczelnie w Rzeszowie proponują zarówno kształcenie podstawowe, jak i podyplomowe.

Kierunki podyplomowe znajdziesz także w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Poza tym studia ekonomiczne proponuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Uczelnia podlega pod Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie. Fascynujące kierunki ekonomiczne znajdziesz w wielu rzeszowskich ośrodkach akademickich, dlatego warto zapoznać się z ofertą każdego z nich.

 

Gdzie studiować kierunki ekonomiczne w Rzeszowie:

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rzeszowski

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie


Kierunki ekonomiczne - uczelnie publiczne (państwowe) w Rzeszowie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rzeszowski

czytaj dalej uczelnie publiczne w Rzeszowie

 

 

Jak wybrać studia ekonomiczne w Rzeszowie, aby mieć dobrą pracę?

Studia ekonomiczne uznawane są za jedne z najbardziej opłacalnych w XXI wieku. Wynika to z faktu, że interdyscyplinarne kształcenie pozwala zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności, cenione przez pracodawców różnych branż i dziedzin społecznych i gospodarczych. Wybierając konkretny kierunek studiów, warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się na aktualnym rynku pracy. Zapotrzebowanie na danych specjalistów może być cenną wskazówką, jeśli chodzi o wybór ścieżki kształcenia i kariery.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • analityk finansowy
 • specjalista do spraw ryzyka i analiz kredytowych
 • przedstawiciel handlowy
 • doradca biznesowy
 • młodszy specjalista ds. importu
 • doradca ds. leasingu
 • główny księgowy
 • kierownik działu finansowego
 • właściciel biura rachunkowego
 • kontroler finansowy
 • dyrektor finansowy

 

Absolwenci poszczególnych kierunków i realizowanych dzięki nim specjalizacji zatrudniani są w sektorach i segmentach rynku europejskiego, działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw prywatnych, instytucjach krajowej administracji skarbowej, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych, konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych i wydawniczych. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, a kompleksowa edukacja pozwala łączyć wiedzę ekonomiczną z marketingiem, pracą dziennikarską, a nawet działalnością prawną.

Warto studiować to, co naprawdę nas interesuje. Jest to istotne, ponieważ dzięki temu, studenci chętniej się kształcą i bardziej przykładają się do zajęć obowiązkowych i dodatkowych, absolwenci zaś częściej wykazują satysfakcję zawodową z podejmowanej pracy. Kierunki ekonomiczne wymagają od kandydatów odpowiednich predyspozycji interpersonalnych i zainteresowań. Nie każdy odnajdzie się w finansach i rachunkowości, nie wszyscy również chcemy zarządzać działalnością sportową. Wybierz idealny kierunek dla siebie i studiuj w Rzeszowie. 

czytaj dalej jakie studia wybrać

 
Jak wybrać uczelnię wyższą w Rzeszowie?

W Rzeszowie znajdziesz wiele szanowanych i znanych w całym kraju placówek akademickich zarówno publicznych, jak i prywatnych. Warto jednak pamiętać, że każda placówka odznacza się unikatowym charakterem kształcenia i oryginalną ofertą kształcenia. Oznacza to, że nie wszędzie możesz studiować taki sam kierunek, a jeśli dany kierunek występuje na kilku uczelniach, kształcenie na nim będzie wyglądało zupełnie inaczej.

Ostatecznie zupełnie inny program studiów finansów i rachunkowości przedstawi Uniwersytet Rzeszowski w stosunku do programu Politechniki Rzeszowskiej. Kierunek, który chcesz studiować, może być dobrą wskazówką w stosunku do uczelni, którą warto wybrać w zależności od ścieżki kształcenia.

Zapoznaj się szczegółowo z metodyką działania, programami stażowymi i stypendialnymi, ofertami praktyk, a także ofertami kół naukowych i wymian międzyuczelnianych, które mają w swoich ofertach uczelnie w Rzeszowie. Warto również zapoznać się z opiniami absolwentów na temat danych kierunków studiów, kadr i ośrodków akademickich.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia ekonomiczne w Rzeszowie?

Rzeszów to bardzo popularne miasto akademickie, stolica województwa podkarpackiego. Podobnie jak w innych studenckich miastach, czekają tutaj na Ciebie różnego rodzaju atrakcje, które mają urozmaicać lata nauki, przesiadywania w bibliotekach bądź na zajęciach pozauczelnianych. Studenci mogą korzystać z różnego rodzaju wydarzeń sportowych, kulturowych, imprez masowych.

Władze miasta chętnie współpracują z uczelniami i firmami/instytucjami, przygotowując programy stażowe i oferty praktyk, które dla studentów i absolwentów stają się pierwszymi doświadczeniami zawodowymi. Uczelnie kompleksowo opracowują programy studiów, opierając się często na oczekiwaniach współczesnych pracodawców. Organizują także targi pracy, które pozwalają studentom uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania odnoszące się do wyboru przyszłego zawodu.

Władze poszczególnych placówek akademickich dążą do rozwoju badawczego i zawodowego studentów. W murach uczelni organizowane są konferencje naukowe, zakładane są koła naukowe, a także odbywają się konkursy na granty badawcze. Możesz wziąć udział w wymianie międzyuczelnianej w kraju lub za granicą, jak również możesz uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach i spotkaniach z ludźmi ze świata nauki, techniki, wydarzeń społeczno-politycznych.

Studia to ważny czas w życiu każdego rozwijającego się człowieka. Na tym etapie najczęściej zawiera się najtrwalsze przyjaźnie i znajomości istotne z perspektywy rozwijającej się kariery zawodowej. Studia ekonomiczne w Rzeszowie realizowane są na dwóch najistotniejszych uczelniach, które w skali całego kraju odznaczają się wysokim poziomem.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Rzeszowie to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora,  firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI STUDIA EKONOMICZNE

Na Wydziale Ekonomii zorganizowany jest kierunek Ekonomia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami (Specjalności takie same na studiach I i II stopnia): Ekonomia przedsiębiorstwa, Europejska integracja gospodarcza, Gospodarka regionalna i lokalna, Ekonomia usług biznesowych oraz Gospodarka finansowa i rachunkowość. Uniwersytet Rzeszowski prowadzi także nabór na studia podyplomowe: Audyt wewnętrzny, Certyfikowany Coach, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro oraz Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej.

dowiedz się więcej

 


POLITECHNIKA RZESZOWSKA STUDIA EKONOMICZNE

Kolejną uczelnią publiczną w Rzeszowie, na której można studiować ekonomię oraz kierunki jej pokrewne jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza. Tutaj kierunki ekonomiczne znajdują się na Wydziale Zarządzania. Są to:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz Komunikacja i transport
 • Finanse i rachunkowość (studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Rachunkowość i podatki oraz Bankowość i rynki finansowe
 • Logistyka (studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Systemy transportowe oraz Zarządzanie procesami logistycznymi
 • Zarządzanie (studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie działalnością gospodarczą, Nowoczesny marketing, Zarządzanie projektami, Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji oraz Zarządzanie finansami.
 • Logistyka (studia II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie transportem w logistyce oraz Logistyka miejska
 • Zarządzanie (studia II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie organizacjami publicznymi, Zarządzanie firmą, Profesjonalny menedżer, Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie, Zarządzanie rozwojem regionalnym i projektami UE, Komunikacja w biznesie, Zarządzanie produktem, Informatyczne techniki marketingu oraz Zarządzanie organizacjami publicznymi.

dowiedz się więcej

 


WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie, na Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu prowadzi studia ekonomiczne na kierunku Zarządzanie (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie, Zarządzanie turystyką, Zarządzanie w biznesie, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie finansami oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie prowadzi również zajęcia na ekonomicznych studiach podyplomowych, na kierunkach: Prawno – organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej, Doradztwo podatkowe, Zarządzanie sprzedażą, Bankowość i prawo bankowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Audyt wewnętrzny, Ubezpieczenia gospodarcze, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie sektorem energetycznym, Zarządzanie dobrami kultury, Zarządzanie nieruchomościami, Podatki i prawo podatkowe, Prawo gospodarcze, Studia menedżerskie oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 


WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi zajęcia z ekonomii i przedmiotów pokrewnych na Wydziale Ekonomicznym, na kierunkach:

 • Ekonomia (studia I stopnia), ze specjalnościami: Handel i marketing, Biznes międzynarodowy, Księgowość, Zarządzanie w lotnictwie - Aviation Management (studia w języku angielskim), Zarządzanie międzynarodowe - International Management (studia w języku angielskim) oraz Zarządzanie finansami - Financial Management (studia w języku angielskim).
 • Zarządzanie (studia I stopnia), ze specjalnościami: Finanse i rachunkowość w zarządzaniu, Zarządzanie formą oraz Zarządzanie międzynarodowe
 • Logistyka (studia I stopnia), ze specjalnościami: Transport i spedycja, Logistyka międzynarodowa oraz Informatyka w systemach logistycznych
 • Ekonomia (studia II stopnia), ze specjalnościami: Biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami, Logistyka i zarządzanie produkcją, Rachunkowość oraz Gospodarka turystyczna

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje również ekonomiczne studia podyplomowe (wybrane kierunki na różnych wydziałach): Analityk biznesowy systemów informatycznych, Analityka biznesowa dla menedżerów, Audyt wewnętrzny, Doradca podatkowy, Handel zagraniczny i negocjacje, Menedżer logistyki, Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce (dla nauczycieli), Rachunkowość, Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych), Szacowanie nieruchomości, Zamówienia publiczne, Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych, Zarządzanie energią - Audyt energetyczny, Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych oraz Zarządzanie sprzedażą i marketingiem.

 

 

komentarze (0)