Studia ekonomiczne Rzeszów

Studia ekonomiczne Rzeszów

Studia ekonomiczne Rzeszów

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Rzeszowie

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia ekonomiczne Rzeszów | woj. podkarpackie

Choć na pierwszy rzut oka studia ekonomiczne w Rzeszowie mogą wydawać się kierunkiem ścisłym, sama nauka ekonomiczna do wyłącznie ścisłych nie należy. Oczywiście, statystyka i analiza matematyczna jest na porządku dziennym, jednak ekonomia w bardzo dużym stopniu opiera się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii. Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych.

Dlatego też studia ekonomiczne w Rzeszowie stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich. Studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE W RZESZOWIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI EKONOMICZNE W RZESZOWIE

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Rzeszowie należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.

Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE NIESTACJONARNE W RZESZOWIE

STUDIA EKONOMICZNE W RZESZOWIE - PODYPLOMOWE

A
D
F
H
K
M
P
R
S
U
Z
Rozwiń

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Rzeszowie to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora,  firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI STUDIA EKONOMICZNE

Na Wydziale Ekonomii zorganizowany jest kierunek Ekonomia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami (Specjalności takie same na studiach I i II stopnia): Ekonomia przedsiębiorstwa, Europejska integracja gospodarcza, Gospodarka regionalna i lokalna, Ekonomia usług biznesowych oraz Gospodarka finansowa i rachunkowość. Uniwersytet Rzeszowski prowadzi także nabór na studia podyplomowe: Audyt wewnętrzny, Certyfikowany Coach, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro oraz Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej.

dowiedz się więcej

 


POLITECHNIKA RZESZOWSKA STUDIA EKONOMICZNE

Kolejną uczelnią publiczną w Rzeszowie, na której można studiować ekonomię oraz kierunki jej pokrewne jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza. Tutaj kierunki ekonomiczne znajdują się na Wydziale Zarządzania. Są to:

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz Komunikacja i transport
  • Finanse i rachunkowość (studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Rachunkowość i podatki oraz Bankowość i rynki finansowe
  • Logistyka (studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Systemy transportowe oraz Zarządzanie procesami logistycznymi
  • Zarządzanie (studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie działalnością gospodarczą, Nowoczesny marketing, Zarządzanie projektami, Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji oraz Zarządzanie finansami.
  • Logistyka (studia II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie transportem w logistyce oraz Logistyka miejska
  • Zarządzanie (studia II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie organizacjami publicznymi, Zarządzanie firmą, Profesjonalny menedżer, Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie, Zarządzanie rozwojem regionalnym i projektami UE, Komunikacja w biznesie, Zarządzanie produktem, Informatyczne techniki marketingu oraz Zarządzanie organizacjami publicznymi.

dowiedz się więcej

 


WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie, na Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu prowadzi studia ekonomiczne na kierunku Zarządzanie (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie, Zarządzanie turystyką, Zarządzanie w biznesie, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie finansami oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie prowadzi również zajęcia na ekonomicznych studiach podyplomowych, na kierunkach: Prawno – organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej, Doradztwo podatkowe, Zarządzanie sprzedażą, Bankowość i prawo bankowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Audyt wewnętrzny, Ubezpieczenia gospodarcze, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie sektorem energetycznym, Zarządzanie dobrami kultury, Zarządzanie nieruchomościami, Podatki i prawo podatkowe, Prawo gospodarcze, Studia menedżerskie oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 


WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi zajęcia z ekonomii i przedmiotów pokrewnych na Wydziale Ekonomicznym, na kierunkach:

  • Ekonomia (studia I stopnia), ze specjalnościami: Handel i marketing, Biznes międzynarodowy, Księgowość, Zarządzanie w lotnictwie - Aviation Management (studia w języku angielskim), Zarządzanie międzynarodowe - International Management (studia w języku angielskim) oraz Zarządzanie finansami - Financial Management (studia w języku angielskim).
  • Zarządzanie (studia I stopnia), ze specjalnościami: Finanse i rachunkowość w zarządzaniu, Zarządzanie formą oraz Zarządzanie międzynarodowe
  • Logistyka (studia I stopnia), ze specjalnościami: Transport i spedycja, Logistyka międzynarodowa oraz Informatyka w systemach logistycznych
  • Ekonomia (studia II stopnia), ze specjalnościami: Biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami, Logistyka i zarządzanie produkcją, Rachunkowość oraz Gospodarka turystyczna

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje również ekonomiczne studia podyplomowe (wybrane kierunki na różnych wydziałach): Analityk biznesowy systemów informatycznych, Analityka biznesowa dla menedżerów, Audyt wewnętrzny, Doradca podatkowy, Handel zagraniczny i negocjacje, Menedżer logistyki, Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce (dla nauczycieli), Rachunkowość, Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych), Szacowanie nieruchomości, Zamówienia publiczne, Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych, Zarządzanie energią - Audyt energetyczny, Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych oraz Zarządzanie sprzedażą i marketingiem.

 

 

Komentarze (0)