Studia ekonomiczne Rzeszów

Studia ekonomiczne Rzeszów

Studia ekonomiczne Rzeszów

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Rzeszowie

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia ekonomiczne Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia ekonomiczne w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA EKONOMICZNE W RZESZOWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Ekonomia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finanse i rachunkowość stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie są studia ekonomiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE W RZESZOWIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Rzeszowie należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.

Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W RZESZOWIE POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI EKONOMICZNE W RZESZOWIE

STUDIA EKONOMICZNE W RZESZOWIE - PODYPLOMOWE

A
B
D
F
H
K
M
P
R
S
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia ekonomiczne w Rzeszowie?

Choć na pierwszy rzut oka studia ekonomiczne w Rzeszowie mogą wydawać się kierunkiem ścisłym, sama nauka ekonomiczna do wyłącznie ścisłych nie należy. Oczywiście, statystyka i analiza matematyczna jest na porządku dziennym, jednak ekonomia w bardzo dużym stopniu opiera się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii.

Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych. Dlatego też studia ekonomiczne w Rzeszowie stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

 

Studia ekonomiczne w Rzeszowie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia ekonomiczne są jednymi z najpopularniejszych wśród wybieranych propozycji kształcenia przez maturzystów, studentów, absolwentów. W Rzeszowie możesz kształcić się w tym zakresie w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, drugi stopień to natomiast studia magisterskie, które możesz realizować w trakcie czterech semestrów. Studia magisterskie bardzo często są kontynuacją studiów pierwszego stopnia.

Uczelnie w Rzeszowie oferują kształcenie w zakresie studiów podyplomowych, które możesz realizować niestacjonarnie w trakcie dwóch/trzech semestrów. Do tej kategorii możemy zaliczyć, na przykład audyt wewnętrzny, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych, mediacje i negocjacje z elementami psychologii.

Kierunki ekonomiczne możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, natomiast na studiach zaocznych w weekendy od piątku/soboty do niedzieli. Sam/a zdecyduj, który tryb edukacji odpowiada Ci bardziej.

czytaj dalej studia w Rzeszowie

 

Kierunki studiów ekonomicznych w Rzeszowie

Do kategorii studiów ekonomicznych w Rzeszowie zaliczyć możemy przede wszystkim ekonomię, finanse i rachunkowość, zarządzanie w sporcie. Interdyscyplinarnie tworzone kierunki kształcenia urozmaicane są poprzez specjalizacje, które pozwalają zgłębiać najbardziej zajmujące elementy nauk ekonomicznych i finansowych.

Rzeszowskie placówki akademickie proponują także studia podyplomowe, które przeznaczone są dla osób, posiadających już tytuł poświadczający wykształcenie wyższe. Wśród popularnych kierunków podyplomowych znajdziesz na przykład: usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, handel zagraniczny i negocjacje, finanse, rachunkowość zarządcza i controlling, analityk biznesowy systemów informatycznych.

Zajęcia na poszczególnych specjalizacjach i studiach podyplomowych mogą odbywać się w języku polskim lub w języku angielskim. Anglojęzyczne kształcenie pozwala obyć się z językiem obcym na tyle, by absolwenci swobodnie wkraczali na międzynarodowy rynek pracy. Zapoznaj się szczegółowo z ofertą kształcenia uczelni w Rzeszowie.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów ekonomicznych:

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie w sporcie

czytaj dalej kierunki studiów w Rzeszowie

 

Gdzie studiować kierunki ekonomiczne w Rzeszowie?

Studia ekonomiczne w Rzeszowie możesz realizować na dwóch największych tamtejszych uczelniach. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego proponuje kształcenie w zakresie ekonomii oraz finansów i rachunkowości, natomiast Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej umożliwi Ci studiowanie finansów i rachunkowości oraz zarządzania w sporcie.

Obie uczelnie są doskonale przystosowane merytorycznie i technicznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie nauk ekonomicznych, finansowych i z zakresu zarządzania. Pamiętaj jednak, że każda z tych placówek akademickich ma inny charakter kształcenia. Uczelnie w Rzeszowie proponują zarówno kształcenie podstawowe, jak i podyplomowe.

Kierunki podyplomowe znajdziesz także w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Poza tym studia ekonomiczne proponuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. Uczelnia podlega pod Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie. Fascynujące kierunki ekonomiczne znajdziesz w wielu rzeszowskich ośrodkach akademickich, dlatego warto zapoznać się z ofertą każdego z nich.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki ekonomiczne w Rzeszowie:

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

 

Jak wybrać studia ekonomiczne w Rzeszowie, aby mieć dobrą pracę?

Studia ekonomiczne uznawane są za jedne z najbardziej opłacalnych w XXI wieku. Wynika to z faktu, że interdyscyplinarne kształcenie pozwala zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności, cenione przez pracodawców różnych branż i dziedzin społecznych i gospodarczych. Wybierając konkretny kierunek studiów, warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się na aktualnym rynku pracy. Zapotrzebowanie na danych specjalistów może być cenną wskazówką, jeśli chodzi o wybór ścieżki kształcenia i kariery.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • analityk finansowy
 • specjalista do spraw ryzyka i analiz kredytowych
 • przedstawiciel handlowy
 • doradca biznesowy
 • młodszy specjalista ds. importu
 • doradca ds. leasingu
 • główny księgowy
 • kierownik działu finansowego
 • właściciel biura rachunkowego
 • kontroler finansowy
 • dyrektor finansowy

 

Absolwenci poszczególnych kierunków i realizowanych dzięki nim specjalizacji zatrudniani są w sektorach i segmentach rynku europejskiego, działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw prywatnych, instytucjach krajowej administracji skarbowej, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych, konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych i wydawniczych. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, a kompleksowa edukacja pozwala łączyć wiedzę ekonomiczną z marketingiem, pracą dziennikarską, a nawet działalnością prawną.

Warto studiować to, co naprawdę nas interesuje. Jest to istotne, ponieważ dzięki temu, studenci chętniej się kształcą i bardziej przykładają się do zajęć obowiązkowych i dodatkowych, absolwenci zaś częściej wykazują satysfakcję zawodową z podejmowanej pracy. Kierunki ekonomiczne wymagają od kandydatów odpowiednich predyspozycji interpersonalnych i zainteresowań. Nie każdy odnajdzie się w finansach i rachunkowości, nie wszyscy również chcemy zarządzać działalnością sportową. Wybierz idealny kierunek dla siebie i studiuj w Rzeszowie. 

czytaj dalej jakie studia wybrać

 
Jak wybrać uczelnię wyższą w Rzeszowie?

W Rzeszowie znajdziesz wiele szanowanych i znanych w całym kraju placówek akademickich zarówno publicznych, jak i prywatnych. Warto jednak pamiętać, że każda placówka odznacza się unikatowym charakterem kształcenia i oryginalną ofertą kształcenia. Oznacza to, że nie wszędzie możesz studiować taki sam kierunek, a jeśli dany kierunek występuje na kilku uczelniach, kształcenie na nim będzie wyglądało zupełnie inaczej.

Ostatecznie zupełnie inny program studiów finansów i rachunkowości przedstawi Uniwersytet Rzeszowski w stosunku do programu Politechniki Rzeszowskiej. Kierunek, który chcesz studiować, może być dobrą wskazówką w stosunku do uczelni, którą warto wybrać w zależności od ścieżki kształcenia.

Zapoznaj się szczegółowo z metodyką działania, programami stażowymi i stypendialnymi, ofertami praktyk, a także ofertami kół naukowych i wymian międzyuczelnianych, które mają w swoich ofertach uczelnie w Rzeszowie. Warto również zapoznać się z opiniami absolwentów na temat danych kierunków studiów, kadr i ośrodków akademickich.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia ekonomiczne w Rzeszowie?

Rzeszów to bardzo popularne miasto akademickie, stolica województwa podkarpackiego. Podobnie jak w innych studenckich miastach, czekają tutaj na Ciebie różnego rodzaju atrakcje, które mają urozmaicać lata nauki, przesiadywania w bibliotekach bądź na zajęciach pozauczelnianych. Studenci mogą korzystać z różnego rodzaju wydarzeń sportowych, kulturowych, imprez masowych.

Władze miasta chętnie współpracują z uczelniami i firmami/instytucjami, przygotowując programy stażowe i oferty praktyk, które dla studentów i absolwentów stają się pierwszymi doświadczeniami zawodowymi. Uczelnie kompleksowo opracowują programy studiów, opierając się często na oczekiwaniach współczesnych pracodawców. Organizują także targi pracy, które pozwalają studentom uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania odnoszące się do wyboru przyszłego zawodu.

Władze poszczególnych placówek akademickich dążą do rozwoju badawczego i zawodowego studentów. W murach uczelni organizowane są konferencje naukowe, zakładane są koła naukowe, a także odbywają się konkursy na granty badawcze. Możesz wziąć udział w wymianie międzyuczelnianej w kraju lub za granicą, jak również możesz uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach i spotkaniach z ludźmi ze świata nauki, techniki, wydarzeń społeczno-politycznych.

Studia to ważny czas w życiu każdego rozwijającego się człowieka. Na tym etapie najczęściej zawiera się najtrwalsze przyjaźnie i znajomości istotne z perspektywy rozwijającej się kariery zawodowej. Studia ekonomiczne w Rzeszowie realizowane są na dwóch najistotniejszych uczelniach, które w skali całego kraju odznaczają się wysokim poziomem.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Rzeszowie to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora,  firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET RZESZOWSKI STUDIA EKONOMICZNE

Na Wydziale Ekonomii zorganizowany jest kierunek Ekonomia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami (Specjalności takie same na studiach I i II stopnia): Ekonomia przedsiębiorstwa, Europejska integracja gospodarcza, Gospodarka regionalna i lokalna, Ekonomia usług biznesowych oraz Gospodarka finansowa i rachunkowość. Uniwersytet Rzeszowski prowadzi także nabór na studia podyplomowe: Audyt wewnętrzny, Certyfikowany Coach, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro oraz Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej.

dowiedz się więcej

 


POLITECHNIKA RZESZOWSKA STUDIA EKONOMICZNE

Kolejną uczelnią publiczną w Rzeszowie, na której można studiować ekonomię oraz kierunki jej pokrewne jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza. Tutaj kierunki ekonomiczne znajdują się na Wydziale Zarządzania. Są to:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych oraz Komunikacja i transport
 • Finanse i rachunkowość (studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Rachunkowość i podatki oraz Bankowość i rynki finansowe
 • Logistyka (studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Systemy transportowe oraz Zarządzanie procesami logistycznymi
 • Zarządzanie (studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie działalnością gospodarczą, Nowoczesny marketing, Zarządzanie projektami, Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji oraz Zarządzanie finansami.
 • Logistyka (studia II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie transportem w logistyce oraz Logistyka miejska
 • Zarządzanie (studia II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie organizacjami publicznymi, Zarządzanie firmą, Profesjonalny menedżer, Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie, Zarządzanie rozwojem regionalnym i projektami UE, Komunikacja w biznesie, Zarządzanie produktem, Informatyczne techniki marketingu oraz Zarządzanie organizacjami publicznymi.

dowiedz się więcej

 


WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie, na Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu prowadzi studia ekonomiczne na kierunku Zarządzanie (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), ze specjalnościami: Zarządzanie, Zarządzanie turystyką, Zarządzanie w biznesie, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie finansami oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie prowadzi również zajęcia na ekonomicznych studiach podyplomowych, na kierunkach: Prawno – organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej, Doradztwo podatkowe, Zarządzanie sprzedażą, Bankowość i prawo bankowe, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Audyt wewnętrzny, Ubezpieczenia gospodarcze, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie sektorem energetycznym, Zarządzanie dobrami kultury, Zarządzanie nieruchomościami, Podatki i prawo podatkowe, Prawo gospodarcze, Studia menedżerskie oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 


WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prowadzi zajęcia z ekonomii i przedmiotów pokrewnych na Wydziale Ekonomicznym, na kierunkach:

 • Ekonomia (studia I stopnia), ze specjalnościami: Handel i marketing, Biznes międzynarodowy, Księgowość, Zarządzanie w lotnictwie - Aviation Management (studia w języku angielskim), Zarządzanie międzynarodowe - International Management (studia w języku angielskim) oraz Zarządzanie finansami - Financial Management (studia w języku angielskim).
 • Zarządzanie (studia I stopnia), ze specjalnościami: Finanse i rachunkowość w zarządzaniu, Zarządzanie formą oraz Zarządzanie międzynarodowe
 • Logistyka (studia I stopnia), ze specjalnościami: Transport i spedycja, Logistyka międzynarodowa oraz Informatyka w systemach logistycznych
 • Ekonomia (studia II stopnia), ze specjalnościami: Biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami, Logistyka i zarządzanie produkcją, Rachunkowość oraz Gospodarka turystyczna

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie organizuje również ekonomiczne studia podyplomowe (wybrane kierunki na różnych wydziałach): Analityk biznesowy systemów informatycznych, Analityka biznesowa dla menedżerów, Audyt wewnętrzny, Doradca podatkowy, Handel zagraniczny i negocjacje, Menedżer logistyki, Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce (dla nauczycieli), Rachunkowość, Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych), Szacowanie nieruchomości, Zamówienia publiczne, Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych, Zarządzanie energią - Audyt energetyczny, Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych oraz Zarządzanie sprzedażą i marketingiem.

 

 

Komentarze (0)