Wspieranie rozwoju osobowości

Wspieranie rozwoju osobowości

Wspieranie rozwoju osobowości

Studia w Warszawie

wspieranie rozwoju osobowości

Odkryj studia wspieranie rozwoju osobowości w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Wspieranie rozwoju osobowości studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Wspieranie rozwoju osobowości to unikalna propozycja kształcenia, która znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich. Zadedykowana jest ona przede wszystkim tym osobom, które swoją zawodową przyszłość chciałyby związać z sektorem psychologicznym. Dziś cieszy się on niezwykłą popularnością, ponieważ coraz częściej dostrzegamy korzyści, płynące z zachowywania równowagi psychicznej.

Dzięki kształceniu kierunkowemu studenci będą mogli występować w przyszłości w charakterze trenerów grup nieterapeutycznych. W praktyce oznacza to, że będą oni pracować przede wszystkim z osobami, które po prostu chcą zatroszczyć się o zbilansowany rozwój swojej osobowości. Studenci odnajdą w siatce programowej między innymi przedmioty takie jak: trening interpersonalny, trening asertywności, czy warsztat kompetencji psychologicznych.

Zajęcia, które znalazły się w siatce, mają przede wszystkim wymiar praktyczny. To bowiem przede wszystkim umiejętności pozwolą znaleźć abiturientom zatrudnienie we wszelkich poradniach psychologicznych, ośrodkach szkoleniowych, poradniach pedagogicznych czy świetlicach środowiskowych. Mogą oni także pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Wspieranie rozwoju osobowości

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Program studiów i przedmioty

Studia na ścieżce kształcenia wspieranie rozwoju osobowości skierowane są do osób zainteresowanych m.in. indywidualnym rozwojem człowieka, a także jego miejscem w organizacji. Studenci w trakcie nauki poznają np.: funkcjonowanie różnego rodzaju organizacji; strategie działania i rozwoju organizacji; zasady kultury organizacyjnej; różnorodne postawy wobec pracy; formy nieterapeutycznej pracy z grupami; mechanizmy komunikacji i wpływu.

W programie wspierania rozwoju osobowości znajdują się przedmioty poświęcone np.: konfliktom wewnątrz organizacji; mechanizmom psychologicznym wspierającym rozwój osobowości człowieka dorosłego; zastosowaniu coachingu w praktyce; zasadom etycznym trenera osobowości; procesom rozwoju osobowości; rodzajom treningów osobowościowych.

W programie studiów na wspieraniu rozwoju osobowości znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Proces i techniki pracy w coachingu indywidualnym w podejściu wielopoziomowym
 • Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń
 • Inteligencja emocjonalna
 • Regulacja emocji
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Człowiek w procesie rozwoju
 • Projektowanie treningów, warsztatów i szkoleń

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów zaburzeń emocjonalnych i psychicznych; technik psychoterapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta lub klienta; zastosowania psychoterapii w różnorodnych środowiskach.

Absolwenci wspierania rozwoju osobowości mogą ubiegać się o odpowiednie uprawnienia, które umożliwią im podjęcie pracy w roli zawodowego trenera grupowego lub coacha indywidualnego. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą być cenione m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach, korporacjach czy centrach szkoleniowych. Ponadto absolwenci są gotowi do prowadzenia własnej działalności coachingowej.

Absolwent wspierania rozwoju sobowości może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • ośrodki szkoleniowe
 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Wspieranie rozwoju osobowości to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Studia na psychologii skierowane są do osób zainteresowanych m.in. pracą z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi, które zmagają się z problemami dotyczącymi np. zaburzeń psychicznych, rozwoju emocjonalnego, kształtowania tożsamości czy funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto, w zależności od ukończonej ścieżki kształcenia, absolwenci psychologii znają również zastosowanie tej dziedziny m.in. w biznesie, marketingu, zarządzaniu zasobami ludzkimi, profilaktyce społecznej czy badaniach naukowych.

Osoby, które ukończyły psychologię, mogą liczyć na zatrudnienie np. w: nowoczesnych przedsiębiorstwach, działach HR, instytucjach międzynarodowych, ośrodkach wychowawczych i resocjalizacyjnych, domach dziecka, szkołach, instytucjach kulturalnych, szpitalach, klinikach czy gabinetach pedagogiczno-psychologicznych. Ponadto absolwenci tego kierunku są gotowi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)