Budownictwo studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Budownictwo studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Budownictwo studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Studia I stopnia w Katowicach i woj. śląskim

budownictwo

Odkryj budownictwo w Katowicach i woj. śląskim i i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Budownictwo studia I stopnia (inżynierskie) Katowice i woj. śląskie

Studia na kierunku budownictwo na uczelniach wyższych to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz niepublicznej (prywatnych) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo studia I stopnia Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek budownictwo w Katowicach?

Aby zostać studentem kierunku budownictwo w Katowicach powinieneś zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, takich jak: fizyka, chemia, biologia lub informatyka. Wszystkie aktualne informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej wybranej uczelni.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo na uczelniach śląskich najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Katowicach ?

Budownictwo towarzyszy człowiekowi już od najdawniejszych czasów, kiedy to zamienił on koczowniczy tryb życia na osiadły. Wtedy to budynki zaczęły pełnić wiele różnorodnych funkcji, między innymi użytkową, religijną czy mieszkalną, i tak pozostało do dzisiaj. Współcześnie, w dobie rozwoju gospodarczego i urbanistycznego, zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru budownictwa jest coraz większe. W odpowiedzi na tego typu potrzeby powstał kierunek budownictwo w Katowicach.

Osoby, które zdecydują się aplikować na studia inżynierskie powinny interesować się naukami ścisłymi i technicznymi oraz osiągać dobre wyniki z fizyki, matematyki i informatyki. Równie istotną kwestią będzie zdolność analitycznego myślenia, kreatywność, wyobraźnia przestrzenna oraz znajomość nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku budownictwo na uczelniach śląskich realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 4 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku budownictwo w Katowicach będzie oscylował głównie wokół nauk ścisłych i technicznych. W czasie studiów będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę inżynierską, którą z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak:

 • chemia
 • fizyka
 • wytrzymałość materiałów
 • geodezja
 • geotechnika
 • mechanika budowli
 • technologia, ekonomika i organizacja

Jako student zapoznasz się także z regulacjami prawa budowlanego i wymogami projektowania różnego typu budowli. Ponadto, wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne i nauczysz się zasad rysunku technicznego, projektowania konstrukcji czy podstaw grafiki komputerowej. W pracy inżyniera budowlanego bardzo ważne są kompetencje z zakresu zarządzania zespołem pracowniczym oraz odpowiedniej organizacji pracy, dlatego też w programie przewidziano warsztaty, na których rozwiniesz się właśnie w tym kierunku.

Co więcej, wszyscy studenci będą musieli dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do ich potrzeb i zainteresowań naukowych. Aktualną ofertę modułów specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku budownictwo na uczelniach śląskich w zależności od typu studiów trwają 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo trwają cztery lat, czyli osiem semestrów. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz dyplom inżyniera.

 

Jaka praca po studiach?

Absolwenci studiów inżynierskich bez problemu odnajdują się na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Dlatego też po ukończeniu kierunku budownictwo będziesz miał wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł związać swoją przyszłość zawodową z firmami budowlanymi, wykończeniowymi i deweloperskimi. Ponadto, idealnie sprawdzisz się w zawodzie kierownika budowy, gdzie wykorzystasz umiejętności z zakresu zarządzania zdobyte w czasie studiów. Co więcej, możesz znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych lub w agencjach nieruchomości.

Absolwenci często decydują się na zatrudnienie w firmach zajmujących się nadzorem budowlanym, wytwórniach elementów i maszyn budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z branżą budowlaną i architektoniczną. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo na uczelniach śląskich?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo na uczelniach śląskich:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Kierunki architektura i budownictwo w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)