Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia - Rzeszów

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia - Rzeszów

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia - Rzeszów

Studia II stopnia w Rzeszowie

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytecie Rzeszowskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Podczas tworzenia ustaleń kwalifikacyjnych, uczelnie w Rzeszowie kierowały się przede wszystkim specyfiką danego kierunku. Dlatego jeżeli masz zamiar kandydować na bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia, musisz posiadać dyplom potwierdzający ukończenie poprzedniego etapu edukacji wyższej.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni – zapoznaj się z nimi, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań wynikających z niewiedzy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie - zasady rekrutacji

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Porządek publiczny, rozumiany jako prawidłowe i sprawne działanie organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz powoływanie jednostek, których celem jest przeciwdziałanie aktom terroryzmu, cyberprzestępczości oraz innych rodzajów zagrożeń wewnątrz państwa, jest kluczowe w perspektywie dalszego rozwoju cywilizacyjnego i komfortu psychicznego społeczeństwa.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której nagle wszystkie służby mundurowe przestałyby działać, wojsko zaprzestałoby oczekiwań w stanie gotowości, a wszelkie akty bezprawia stanowiłyby przedmiot codziennej obserwacji ludności. Prawdopodobnie dane państwo zamieniłoby się w jeden wielki chaos.

Na szczęście powyższa wizja może pozostać jedynie wytworem wyobraźni, między innymi dzięki absolwentom bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia wojskowe na tym kierunku oferują uzyskanie wszechstronnego wykształcenia w takich dziedzinach, jak między innymi ekonomia i prawo oraz zyskanie kompetencji odnoszących się do szeroko rozumianych zagrożeń występujących wewnątrz państwa oraz przeciwdziałania im.

Chciałbyś rozpocząć studia w Rzeszowie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne? Odpowiedz na poniższe pytania, a być może rozwiejesz ewentualne wątpliwości:

 • Interesuje cię poznanie specyfiki pracy służb mundurowych?
 • Posiadasz tytuł licencjata lub inżyniera z obszaru nauk o bezpieczeństwie lub wojskowych i chciałbyś doskonalić kompetencje?
 • Poważnie myślisz o związaniu przyszłości z działaniami antyterrorystycznymi lub profilaktycznymi w obrębie bezpieczeństwa?

Jeżeli tak, to bez wahania aplikuj na bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie!

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów

Przyszli kandydaci na rzeszowskie bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia powinni mieć świadomość czekającego ich obszernego programu kształcenia. W trakcie edukacji poznasz od podszewki specyfikę działania służb mundurowych, takich jak policja, służba celna, czy graniczna, zrozumiesz, dlaczego ciągła gotowość wojska jest tak ważna oraz zgłębisz najważniejsze kwestie prawne, dotyczące powoływania określonych służb w przypadkach zagrożenia.

Żyjemy w świecie zinformatyzowanym, gdzie cyberprzestępczość jest zauważalna na każdym kroku. Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego poznają sposoby zapobiegania atakom hakerskim oraz nauczą się szerzenia profilaktyki, mającej na celu ochronę cennych danych osobowych. Oto przykładowe przedmioty z siatki programowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia:

 • historia doktryn polityczno-prawnych,
 • prawo celne,
 • prawo karne skarbowe,
 • czynności operacyjno-rozpoznawcze.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Takie kierunki studiów w Rzeszowie, jak na przykład bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia, oferują uzyskanie tytułu magistra tym, którzy wcześniej ukończyli edukację na wybranych kierunkach licencjackich lub inżynierskich. Twoja nauka potrwa dwa lata, pod warunkiem, że terminowo zaliczysz każdy z czterech semestrów. Zwieńczeniem nauki będzie dyplom z tytułem magistra.

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy na uposażonych we wszechstronną wiedzę i umiejętności absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego nie brakuje. Będziesz mógł postarać się o zatrudnienie nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami.

Służby mundurowe, takie jak policja, straż graniczna, straż celna, wojskowość oraz niektóre instytucje państwowe staną się potencjalnymi miejscami twojej pracy. Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego będą mogli ponadto zatrudnić się w wybranych jednostkach administracyjnych oraz uczelniach wyższych na stanowisku wykładowców akademickich.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia II stopnia) w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne (studia II stopnia) w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Rzeszowie

Komentarze (0)