Geofizyka w geologii studia

Geofizyka w geologii studia - kierunek studiów

Propozycja studiowania na kierunku geofizyka w geologii jest przede wszystkim skierowana do uczniów o umysłach ścisłych, zainteresowanych naukami o Ziemi, innych planetach i obiektach Układu Słonecznego, zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w ich wnętrzach oraz metodami geofizycznymi i geologicznymi wykorzystywanymi dla celów badawczych i praktycznych. Jeśli w dodatku do owych zainteresowań przodujesz w matematyce, geografii, chemii, fizyce oraz biologii kierunek geofizyka w geologii może być idealnym dla Ciebie, szczególnie, gdy widzisz siebie po studiach w roli badacza lub odkrywcy np. nowych złóż surowców.

Jako student możesz zetknąć się z przedmiotami z zakresu zaawansowanej matematyki – analiza matematyczna i algebra; fizyki czy informatyki. Szczególny nacisk będzie również kładziony na zajęcia praktyczne, aby zapoznać oraz oswoić studenta z najnowocześniejszymi zdobyczami technologicznymi, które używane są podczas wykonywania badań geofizycznych, takich jak aparatury kontrolno-pomiarowe. Zostaną Ci przedstawione podstawowe oraz rozszerzone zagadnienia z zakresu nauk takich jak sejsmologia, meteorologia, fizyka kwantowa, termodynamika, technologie cyfrowe, mineralogia, paleontologia, tektonika płyt, fizyka subatomowa, geochemia, geologia złóż, astronomia, astrofizyka, gruntoznawstwo czy petrologia.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geofizykę w geologii

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • metod poszukiwawczych i odkrywczych
  • posługiwania się najnowszym sprzętem badawczym
  • dokonywania pomiarów geofizycznych
  • geologii i fizyki oraz ich zależności
  • interpretacji pomiarów i korzystania z dostępnych baz danych
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geofizyka w geologii

Absolwent kierunku geofizyka w geologii znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • firmach geodezyjnych
  • placówkach badawczo-odkrywczych
  • instytucie Geofizyki
  • laboratoriach
  • jednostkach naukowych zajmujących się m.in. badaniami wydobywczymi czy kosmicznymi

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na geofizykę w geologii, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, fizyka i astronomia, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOFIZYKA W GEOLOGII

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOFIZYKA W GEOLOGII

Komentarze (0)