Geofizyka w geologii studia - kierunek studiów

Propozycja studiowania na kierunku geofizyka w geologii jest przede wszystkim skierowana do uczniów o umysłach ścisłych, zainteresowanych naukami o Ziemi, innych planetach i obiektach Układu Słonecznego, zjawiskami fizycznymi zachodzącymi w ich wnętrzach oraz metodami geofizycznymi i geologicznymi wykorzystywanymi dla celów badawczych i praktycznych. Jeśli w dodatku do owych zainteresowań przodujesz w matematyce, geografii, chemii, fizyce oraz biologii kierunek geofizyka w geologii może być idealnym dla Ciebie, szczególnie, gdy widzisz siebie po studiach w roli badacza lub odkrywcy np. nowych złóż surowców.

Jako student możesz zetknąć się z przedmiotami z zakresu zaawansowanej matematyki – analiza matematyczna i algebra; fizyki czy informatyki. Szczególny nacisk będzie również kładziony na zajęcia praktyczne, aby zapoznać oraz oswoić studenta z najnowocześniejszymi zdobyczami technologicznymi, które używane są podczas wykonywania badań geofizycznych, takich jak aparatury kontrolno-pomiarowe. Zostaną Ci przedstawione podstawowe oraz rozszerzone zagadnienia z zakresu nauk takich jak sejsmologia, meteorologia, fizyka kwantowa, termodynamika, technologie cyfrowe, mineralogia, paleontologia, tektonika płyt, fizyka subatomowa, geochemia, geologia złóż, astronomia, astrofizyka, gruntoznawstwo czy petrologia.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na geofizykę w geologii, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, fizyka i astronomia, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOFIZYKA W GEOLOGII

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Kierunek geofizyka w geologii prowadzony jest przez:

Wydział Geologii UW

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geofizykę w geologii

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • metod poszukiwawczych i odkrywczych
  • posługiwania się najnowszym sprzętem badawczym
  • dokonywania pomiarów geofizycznych
  • geologii i fizyki oraz ich zależności
  • interpretacji pomiarów i korzystania z dostępnych baz danych

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geofizyka w geologii

Absolwent kierunku geofizyka w geologii znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • firmach geodezyjnych
  • placówkach badawczo-odkrywczych
  • instytucie Geofizyki
  • laboratoriach
  • jednostkach naukowych zajmujących się m.in. badaniami wydobywczymi czy kosmicznymi

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOFIZYKA W GEOLOGII

Komentarze (0)