Geofizyka studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Czym jest geofizyka? Jest to nauka, której głównym celem jest badanie Ziemi i jej właściwości wszelkimi dostępnymi fizyce metodami. Podążając za Wikipedią: „Przedmiotem badań w geofizyce są procesy fizyczne zachodzące obecnie oraz w przeszłości w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze”. Jeśli więc jesteś zainteresowany studiowaniem na kierunku geofizyka, musisz wiedzieć, że geografia, fizyka oraz matematyka będą nieodłącznie obecne w Twoim programie studiów. Przydatne będą też umiejętności wielopłaszczyznowego myślenia oraz wyobraźnia przestrzenna, jak i zainteresowania astronomią w zakresie budowy planet i drobnych ciał Układu Słonecznego.

 

Program studiów i przedmioty

Specjalności, które będzie mógł wybrać student to między innymi fizyka atmosfery, fizyka Ziemi i planet czy fizyka środowiska. Zetknie się również z przedmiotami takimi jak mechanika kwantowa, fizyka statyczna, współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki, termodynamika atmosfery, podstawy meteorologii, teoria sprężystości i reologia, planetologia czy sejsmologia. W zależności od wybranej specjalności geofizyki przedmioty będą się zmieniać i pojawią się takie, które będą ukierunkowane na konkretną specjalizację. Studenci będą też brali udział w praktycznych zajęciach takich jak laboratoria, pracownie fizyczne i geofizyczne.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na geofizykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOFIZYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GEOFIZYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geofizykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • fizyki kwantowej
 • współczesnej mechaniki teoretycznej
 • hydrodynamiki
 • meteorologii
 • termodynamiki atmosfery

Jak wyglądają studia na kierunku geofizyka?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek Geofizyka obecnie jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na powyższy kierunek, zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk ścisłych, geograficznych oraz technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku geofizyka będziesz miał okazję zyskać specjalistyczną wiedzę na temat nauk ścisłych, a także geodezji, geologii czy górnictwa. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Techniki wizualizacji danych
 • Geofizyka ogólna
 • Wstęp do astrofizyki

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku geofizyka będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu wykształcisz wiele cennych umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. W czasie licznych warsztatów nauczysz się rozpoznawać budowę geologiczną oraz strukturę przypowierzchniową, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi oraz aparatury. Studenci rozwiną także kompetencje z zakresu dokonywania analizy uzyskanych wyników badawczych. Jako student będziesz miał również obowiązek uczęszczania na lektorat z języka obcego, dzięki któremu zdobędziesz cenne zdolności językowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOFIZYKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku geofizyka będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOFIZYKA STUDIA I STOPNIA

GEOFIZYKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geofizyka

Absolwent kierunku geofizyka znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • kopalniach
 • placówkach badawczych
 • firmach geodezyjnych
 • instytucie Geofizyki
 • instytucjach ochrony środowiska

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GEOFIZYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOFIZYKA

Komentarze (0)