Geofizyka studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Czym jest geofizyka? Jest to nauka, której głównym celem jest badanie Ziemi i jej właściwości wszelkimi dostępnymi fizyce metodami. Podążając za Wikipedią: „Przedmiotem badań w geofizyce są procesy fizyczne zachodzące obecnie oraz w przeszłości w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze”. Jeśli więc jesteś zainteresowany studiowaniem na kierunku geofizyka, musisz wiedzieć, że geografia, fizyka oraz matematyka będą nieodłącznie obecne w Twoim programie studiów. Przydatne będą też umiejętności wielopłaszczyznowego myślenia oraz wyobraźnia przestrzenna, jak i zainteresowania astronomią w zakresie budowy planet i drobnych ciał Układu Słonecznego.

 

Program studiów i przedmioty

Specjalności, które będzie mógł wybrać student to między innymi fizyka atmosfery, fizyka Ziemi i planet czy fizyka środowiska. Zetknie się również z przedmiotami takimi jak mechanika kwantowa, fizyka statyczna, współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki, termodynamika atmosfery, podstawy meteorologii, teoria sprężystości i reologia, planetologia czy sejsmologia. W zależności od wybranej specjalności geofizyki przedmioty będą się zmieniać i pojawią się takie, które będą ukierunkowane na konkretną specjalizację. Studenci będą też brali udział w praktycznych zajęciach takich jak laboratoria, pracownie fizyczne i geofizyczne.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na geofizykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOFIZYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GEOFIZYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Fizyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geofizykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • fizyki kwantowej
  • współczesnej mechaniki teoretycznej
  • hydrodynamiki
  • meteorologii
  • termodynamiki atmosfery

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOFIZYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOFIZYKA STUDIA I STOPNIA

GEOFIZYKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geofizyka

Absolwent kierunku geofizyka znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • kopalniach
  • placówkach badawczych
  • firmach geodezyjnych
  • instytucie Geofizyki
  • instytucjach ochrony środowiska

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GEOFIZYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOFIZYKA

Komentarze (0)