FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Dodaj do ulubionych

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata  (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych, fizyki i radiologii. Ponadto nauczą się obsługi aparatury badawczej, pomiarowej i elektronicznej. Ponadto poznają zasady diagnostyki obrazowej oraz wykonywana rezonansu magnetycznego i badań ultrasonograficznych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ośrodkach onkologicznych, komórkach radiacyjnych, szpitalach, prywatnych klinikach i gabinetach lekarskich oraz w zakładach diagnostyki obrazowej. Co więcej mogą założyć własną działalność gospodarczą o profilu związanym z uzyskanym wykształceniem.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Maturzyści, którzy chcą kontynuować naukę na studiach medycznych powinni pamiętać o spełnieniu kilku istotnych warunkach. Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji na kierunek fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej, należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi oraz podjąć odpowiednie przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej to:

 • matematyka

 • fizyka, chemia lub biologia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ?

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej skierowane są do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z systemem ochrony zdrowia. Studenci będą mieli szansę zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych oraz rozwinąć kwalifikacje zawodowe z zakresu medycyny i nauk fizycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk medycznych, fizycznych, ścisłych oraz technicznych. W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z fizyką i chemią ogólną, anatomia radiologiczną, fizjologią, radiobiologią oraz fizyką jądrową.

Osoby, które aplikują na powyższe studia wykształcą także szereg umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się wykonywania badań radiologicznych i ultrasonograficznych oraz poznają zasady diagnostyki obrazowej. Co więcej, dowiedzą się, w jaki sposób obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą i pomiarową oraz zyskają umiejętność przeprowadzania rezonansu magnetycznego. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zrealizują w placówkach ochrony zdrowia.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ?

Studia na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ?

Ukończenie studiów medycznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej znajdą zatrudnienie w szpitalach oraz prywatnych klinikach i gabinetach lekarskich. Ponadto mogą podjąć prace w w komórkach radiacyjnych instytucji odpowiedzialnych za pomiar skażeń, zakładach diagnostyki obrazowej oraz w laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej:

 • szpitale

 • prywatne kliniki

 • gabinety diagnostyki obrazowej

 • gabinety radiologiczne

 • ośrodki naukowo-badawcze

 • instytucje odpowiedzialne za pomiar skażeń wywołanych ekspozycją na promieniowanie jonizujące.

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYCZNE PODSTAWY RADIOTERAPII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Komentarze (0)