Administracja studia zaoczne Lublin

Studia zaoczne w Lublinie

administracja

Odkryj administrację w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

16.12.2022

Administracja studia niestacjonarne (zaoczne) Lublin 2023

Studia na kierunku Administracja w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku administracja w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

Słowo administracja wywodzi się z łacińskiego administrare, które oznacza „być pomocnym”. Studia na tym kierunku kształcą przyszłych pracowników administracji, przygotowując ich do współpracy z innymi ludźmi. Podczas studiów można zgłębić wiedzę dotyczącą m.in. ekonomii, prawa, czy funkcjonowania samorządowej, państwowej i międzynarodowej administracji publicznej. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku administracja w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 wahają się od 3230 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów.

 

Praca po studiach

Wykształcenie pozwala na rozwój kariery w instytucjach administracji publicznej, na każdym jej szczeblu. Absolwenci mogą również podjąć pracę w prywatnych firmach (np. bankach, przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych) lub organizacjach pozarządowych.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia zaoczne Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prawno - administracyjny stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawno - administracyjny

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja w Lublinie?

Realizacja studiów w trybie zaocznym wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat. Kierunek administracja w Lublinie nie stanowi w tej kwestii wyjątku. Wszyscy studenci, którzy zdecydują się podjąć naukę na studiach niestacjonarnych muszą pamiętać o zapłacie czesnego, którego wysokość różni się zależności od uczelni i jest ustalana przez władze konkretnej akademii.
Zazwyczaj, uczelnie dają możliwość realizacji płatności w kilku dogodnych ratach. Koszty mogą ulegać zmianom, zależnym od różnorodnych czynników, dlatego też studenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z regulaminem opłat przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego. Wszystkie niezbędne informacje związane z kwestiami finansowymi znajdują się na oficjalnych stronach internetowych uczelni. Ponadto, znajdziesz tam aktualną ofertę dostępnych zniżek i promocji, które pozwolą Ci zmniejszyć wysokość czesnego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Lublinie - zasady rekrutacji

 

Gdzie studiować na kierunku administracja (niestacjonarne) w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (niestacjonarne) w Lublinie

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Podobnie jest z administracją. Ta druga skierowana jest do studentów, którzy chcą połączyć pracę zawodową ze zdobywaniem przyszłościowego wykształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na taki tryb nauki, to będziesz uczęszczał na wykłady i zajęcia, które będą odbywać się w wybrane piątki, soboty i niedziele.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Administracja to nauka, która na szeroką skalę zajmuje się podejmowaniem działań organizatorskich na rzecz sprawy publicznej, a jej funkcjonowanie szczegółowo regulują normy prawne. Dyscyplina ta dzieli się na kilka działów odpowiedzialnych za inny sektor funkcjonowanie państwowości. Choć historia administracji jest bardzo długa i sięga czasów starożytnych, to współcześnie zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, którzy posiadaliby rozwiniętą wiedzę społeczną, prawną oraz polityczną i potrafiliby wykorzystać ją podczas pracy zawodowej, stale rośnie. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek administracja w Lublinie.
Idealnymi kandydatami na studia prawnicze będą osoby o zainteresowaniach z obszaru nauk administracyjnych, humanistycznych, politycznych i prawniczych. Jeżeli dodatkowo jesteś osobą zorganizowaną i odpowiedzialną, to studia na kierunku administracja będą dla ciebie odpowiednim wyborem.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia prawnicze w Lublinie cieszą się coraz większą popularnością wśród studentów, dlatego też uczelnie decydują się na zamieszczenie w swojej ofercie kierunków związanych z tą tematyką. Informacje o uczelniach, na których możesz studiować administrację w Lublinie w trybie niestacjonarnym znajdziesz w dziale poniżej.
 

4. Praca po studiach

Kierunek administracja w Lublinie ma program w pełni dopasowany do potrzeb stawianych przez współczesny rynek pracy. Ukończenie tych perspektywicznych studiów sprawi, że będziesz kompleksowo przygotowany do związania swojej przyszłości zawodowej z wieloma prężnie rozwijającymi się branżami.
Przede wszystkim zostaniesz kompleksowo przygotowany do pracy w jednostkach administracji samorządowej, między innymi w urzędach miast, starostwach, urzędach pracy czy w ministerstwach.
Ponadto, idealnie odnajdziesz się także, jako pracownik fundacji, wolontariatu i innych organizacjach pozarządowych. Wszechstronne wykształcenie oraz znajomość języka obcego umożliwią Ci podjęcie pracy w środowisku międzynarodowym. Absolwenci będą także posiadać kompetencje i kwalifikacje niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 
5. Program studiów i przedmioty
Studia prawnicze w Lublinie mają ciekawy, dopasowany do realiów współczesnego świata i obecnego rynku pracy, program kształcenia. Studenci mają szansę rozwinąć i ugruntować swoją wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, administracyjnych i prawniczych i tym samym zyskać wszechstronne wykształcenie.
 
W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • historia państwa i administracji
 • prawo międzynarodowe
 • ochrona prawna
 • nauka administracji
 • prawo policyjne i etyka zawodowa

 

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych w siatce zajęć znajdą się także bloki specjalizacyjne. Wszyscy studenci będą mogli dokonać wyboru pomiędzy: administracją publiczną, e-administracją, a administracją bezpieczeństwa publicznego. Ponadto, będziesz miał okazję rozwinąć swoje zdolności językowe i tym samym zwiększysz swoje szansę na karierę w środowisku międzynarodowym. Uzyskaną wiedzę teoretyczną oraz kompetencje praktyczne wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich. Jako że forma ich realizacji może się różnić w zależności od wybranej uczelni, przed procesem rekrutacji powinieneś dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami i aktualnościami związanymi z tym zagadnieniem.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Lublinie?

Studia na kierunku Administracja w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Uczelnie w Lublinie mają w swojej ofercie zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia, dzięki czemu będziesz mógł wybrać tryb kształcenia, który będzie najbardziej dopasowany do twoich potrzeb i oczekiwań. Studia licencjackie skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy pozytywnie zdali egzamin maturalny i chcieliby zdobywać dalsze wykształcenie.
W tym przypadku nauka trwa sześć semestrów, czyli trzy lata i kończy się obroną pracy dyplomowej. Natomiast, studia magisterskie będą odpowiednim wyborem dla osób o wyższym wykształceniu. Jeżeli dokonasz takiego wyboru, na zdobywanie wykształcenia będziesz musiał poświęcić dwa lata. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich, które umożliwią im rozpoczęcie kariery naukowej.

Administracja w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku administracja w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie kształcą specjalistów, którzy doskonale odnajdują się na współczesnym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy i mogą liczyć na wiele ciekawych ofert zawodowych. Dlatego też jako absolwent administracji bez problemu znajdziesz zatrudnienie w wielu ciekawych branżach. Przede wszystkim zostaniesz przygotowany do podjęcia pracy w różnorodnych jednostkach administracji samorządowej i rządowej, między innymi w: urzędach miast i gmin, zakładach pomocy społecznej, starostwach powiatowych, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy, ministerstwach, urzędach skarbowych oraz w urzędach marszałkowskich.
Po ukończeniu studiów będziesz mógł także wykonywać pracę biurową, zarówno w prywatnych firmach, jak i instytucjach publicznych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami. Absolwenci odnajdują się także jako pracownicy instytucji oświatowych, działów kadr i płac oraz firm doradczych, konsultingowych. Ponadto, idealnie odnajdziesz się, jako pracownik sektora finansowego, między innymi banków lub agencji ubezpieczeniowych.
Rozwinięte kompetencje miękkie pozwolą Ci podjąć pracę w dużych zespołach oraz w firmach, w których wysoko ceniony jest kontakt z klientem. Dodatkowo, bardzo dobra znajomość języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w krajowych oddziałach światowych firm, jak i poza granicami kraju, także w instytucjach Unii Europejskiej. Jako absolwent możesz także założyć własną działalność gospodarczą. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych, dzięki czemu zyskasz nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.
 

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek administracja w Lublinie?

W procesie rekrutacji na kierunek administracja w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów
Uczelnie w Lublinie są przygotowane na przyjęcie jak największej ilości osób chcących poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę z obszaru nauk społecznych, prawniczych i ekonomicznych. Jednak musisz pamiętać, że aby zostać studentem administracji powinieneś spełnić kilka, istotnych warunków. Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek, muszą zdać maturę z przedmiotów obowiązkowych, czyli z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki oraz z wybranych przez siebie przedmiotów dodatkowych.
Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, uczelnie decydują się na konkurs świadectw lub przyjmują kandydatów wg. kolejoności zgłoszeń. Dokładne informacje na temat wymagań znajdziesz na stronach internetowych uczelni.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Uczelnie w Lublinie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji UMCS) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Lublinie?

Studia prawnicze w Lublinie cieszą się dużą popularnością wśród studentów chcących rozwijać swoją wiedzę i kompetencje z obszaru nauk społecznych, humanistycznych oraz administracyjnych. Jeżeli ty także chciałbyś wziąć udział w rekrutacji na kierunek administracja w Lublinie powinieneś najpierw zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestiami, mianowicie:
 • Czy w kręgu twoich zainteresowań znajdują się zagadnienia z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, prawnych i administracyjnych?
 • Czy jesteś osobą zdyscyplinowaną, odpowiedzialną i wiesz, że odnalazłbyś się w pracy administracyjno-biurowej?
 • Czy masz osobowość lidera, a zarządzanie pracą innych nie stanowi dla ciebie problemu?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, to studia na kierunku administracja będą dla Ciebie odpowiednim wyborem! Jednak, aby dostać się na studia prawnicze, konieczne jest spełnienie wymogów rekrutacyjnych. Najważniejszym z nich jest zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których należą historia, język obcy, WOS lub geografia. Dodatkowym atutem, który wyróżni Cię na tle innych kandydatów będzie uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach naukowych.
Kolejny etap rekrutacji będzie polegał na wypełnieniu kwestionariusza internetowego oraz dokonaniu opłaty wpisowej. Po spełnieniu wszystkich warunków i pozytywnym przejściu całego procesu rekrutacyjnego, kandydaci są zobowiązani do terminowego dostarczenia wymaganych dokumentów. Najczęściej należą do nich: kserokopia świadectwa dojrzałości, zdjęcia legitymacyjne oraz podanie o przyjęcie na studia. W przypadku studiów magisterskich konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Szczegółowe informacje dotyczące Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz procesu rekrutacyjnego, znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Lublinie?

Kierunek administracja w Lublinie jest coraz częściej wybieranym przez studentów kierunkiem.

Tak wypowiada się o nim Anna, studentka trzeciego roku studiów licencjackich:

Jako studentka administracji mogę rozwijać się na kilku polach jednocześnie i zdobyć wszechstronne wykształcenie, dzięki któremu otworzy się przede mną wiele zawodowych drzwi. Praca administarcyjno-biurowa jest obecnie niezwykle popularna, a specjaliści z tego obszaru zajmują wysoką pozycję na rynku pracy. Polecam te studia każdemu.

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Lublinie

Kierunki prawnicze i administracja w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Lublinie

Komentarze (0)