Filologia angielska - Wrocław

Filologia angielska - Wrocław

Studia na kierunku anglistyka w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Anglistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

28.05.2024

Filologia angielska studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Filologia angielska we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 5 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Filologia angielska - Wrocław
Studia na kierunku anglistyka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska oferują połączenie nauki języka angielskiego z historią, literaturą i kulturą Anglii. Studenci tego kierunku poza zaawansowaną wiedzą z zakresu gramatyki i fonetyki uczą się też m.in. technik przekładu literackiego. Absolwenci filologii angielskiej posiadają umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, które pozwalają na swobodne posługiwanie się angielskim w sprawach prywatnych i zawodowych.

Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska daje uniwersalne umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie kariery w wielu branżach. Absolwenci anglistyki z mogą ubiegać się o pracę jako tłumacz w międzynarodowych korporacjach, czy nauczyciel w szkołach językowych i oświacie. Zaawansowane umiejętności językowe doceniane są także w biznesie czy pracy dziennikarza.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku anglistyka w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | Anglistyka Wrocław - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek filologia angielska we Wrocławiu

We Wrocławiu filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Wrocławski oferuje 110 miejsc na bezpłatnych studiach stacjonarnych.

Kierunek filologia angielska - uczelnie we Wrocławiu:

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska we Wrocławiu

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: dowolny przedmiot, język angielski, język polski. | filologia angielska Wrocław - przedmioty maturalne

By stać się studentem anglistyki na jednej z wrocławskich uczelni, najpierw musisz wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej, w której uwzględniane są wyniki z egzaminu maturalnego. Musisz już dziś zastanowić się, jakie przedmioty sprawią, że dostaniesz się na wymarzony kierunek. Studia filologiczne zaliczane są do grona kierunków o profilu humanistycznym, zatem tego typu przedmioty powinieneś zdawać na maturze. 

 

Filologia angielska Uniwersytet Wrocławski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku filologia nagielska na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów obowiązkowych: języka angielskiego oraz języka polskiego. Oba przedmioty muszą być napisane na poziomie rozszerzonym. Ponadto kandydaci mogą wybrać jeden przedmiot do wyboru, który nie jest językiem angielskim lub językiem polskim. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na filologię angielską w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska we Wrocławiu

Studia na kierunku filologia angielska we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

 

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek anglistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny UWr) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Wrocławskie uczelnie wyższe zadbały, by program studiów na filologii angielskiej był bardzo atrakcyjny dla przyszłych studentów. W swojej ofercie zadbano o przedmioty językoznawcze, takie jak: gramatyka opisowa, czy ortografia. Ponadto, przyszły adept tego kierunku może odnaleźć przedmioty literaturoznawcze, a także kulturotwórcze.

Wszystko po to, by po opuszczeniu murów uczelni absolwent miał wiedzę kompleksową, a dalsza ewentualna edukacja, nie sprawiała mu problemów. Absolwent tego kierunku musi być pewien swoich kwalifikacji oraz rozumieć niezbędne zagadnienia w kontekście przyszłej pracy.

W programie studiów na kierunku anglistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.

 • Wstęp do językoznawstwa
 • Literatura brytyjska
 • Literatura amerykańska
 • Gramatyka opisowa
 • Fonologia
 • Morfologia
 • Teorie przyswajania języka
 • Filozofia w językoznawstwie
 • Gramatyka historyczna
 • Łacina

 

Nabywane umiejętności

Studenci filologii angielskiej rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: prowadzenia poprawnej wymowy, prowadzenia konwersacji oraz tworzenia i tłumaczenia treści w języku angielskim. W trakcie nauki uczestnicy zajęć uczą się np. zasad tłumaczenia i przekładania tekstów z języka polskiego na język angielski i odwrotnie czy podstaw językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, związanych z krajami anglojęzycznymi. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia studenci filologii angielskiej rozwijają również cenne kompetencje w zakresie m.in. nauczania języka angielskiego

Absolwenci filologii angielskiej mogą zatem rozpocząć pracę np. na stanowisku nauczyciela języka obcego, a także szukać zatrudnienia w takich miejscach jak m.in.: biura tłumaczeń, wydawnictwa, media czy biura turystyczne. Ponadto osoby, które ukończyły studia na kierunku filologia angielska, mogą liczyć na podjęcie pracy np. branży związanej z dyplomacją, polityką, bankowością, komunikacją społeczną i wielokulturową, public relations czy administracją samorządu lokalnego. Filologowie angielscy mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na filologii angielskiej we Wrocławiu

Współczesne studia z filologii angielskiej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku filologia angielska we Wrocławiu: język angielski w komunikacji profesjonalnejtłumaczenia pisemneglobalne kultury i odmiany języka angielskiegotłumaczenia ustne.

Sprawdź specjalności na filologii angielskiej we Wrocławiu

 

Po jakim profilu na kierunek filologia angielska we Wrocławiu

Na studiach na kierunku filologia angielska we Wrocławiu najlepiej odnajdą się absolwenci szkół średnich o profilach lingwistycznych, ponieważ ich nauka języka angielskiego odbywała się na rozszerzonym poziomie. Warto zaznaczyć, że w klasach lingwistycznych oprócz język angielskiego, uczniowie zgłębiają również tajniki innych języków obcych, co z pewnością przyda im się w trakcie dalszego rozwoju zawodowego.

Jednakże nie tyle profil klasy w szkole średniej, co wyniki z egzaminu maturalnego grają najważniejszą rolę w procesie rekrutacyjnym. Na filologię angielską we Wrocławiu pod uwagę mogą być brane przedmioty, takie jak: język angielski, język polski orz jeden dowolny przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Sprawdź 

 

 

Czy studia na kierunku filologia angielska we Wrocławiu są trudne

Poziom trudności na studiach na kierunku filologia angielska we Wrocławiu zależy od indywidualnych predyspozycji studenta. Jeżeli biegle i swobodnie posługujesz się językiem angielskim, to nie powinieneś mieć większych problemów ze studiami. Proces kształcenia może okazać się wymagający dla tych osób, które nie mają wcześniejszego doświadczenia z językiem angielskim, czy literaturą.

Kluczem do sukcesu na studiach na kierunku filologia angielska jest przede wszystkim skrupulatna i systematyczna nauka. Student powinien charakteryzować się rosnąca chęcią do nieustannego rozwoju i doszkalania się. Studia na tym kierunku wymagają przyswojenia zaawansowanej wiedzy z zakresu gramatyki, fonetyki, historii literatury czy kultury anglojęzycznej.

 

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na filologii angielskiej we Wrocławiu

Najtrudniejszy przedmiot na filologii angielskiej może być różny dla różnych osób, ponieważ zależy to od indywidualnych preferencji i umiejętności. Jednakże często studenci wskazują na przedmioty, takie jak fonetyka, składnia czy analiza literacka jako te, które mogą być szczególnie wymagające.

Należy jednak pamiętać, że każdy student może odczuwać trudności podczas nauki innych przedmiotów. W programie kształcenia możemy spodziewać się również przedmiotów, takich jak m.in.: historia Wielkiej Brytanii i USA, teorie przyswajania języka, wiedza o społeczeństwie brytyjskim, gramatyka kontrastywna, czy wprowadzenie do tłumaczenia.

 

 

Czy studia na kierunku filologia angielska we Wrocławiu to studia z przyszłością

Studia na kierunku filologia angielska we Wrocławiu są często uważane za studia z przyszłością, ponieważ otwierają one szeroki wachlarz możliwości zawodowych w obszarach związanych z tłumaczeniami, nauczaniem języka angielskiego, pracy w mediach czy instytucjach międzynarodowych. Znając język angielski na poziomie zaawansowanym oraz posiadając wiedzę z zakresu literatury i kultury anglojęzycznej, absolwenci mogą znaleźć atrakcyjne oferty pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Należy jednak zaznaczyć, że rynek pracy dla absolwentów filologii angielskiej jest nieco konkurencyjny. Dlatego studenci przed wkroczeniem na rynek pracy powinni rozwinąć również dodatkowe umiejętności związane ze studiami, które często są częścią programu poszczególnych specjalności – np. zdolności tłumaczeniowe, nauczycielskie czy związane z literaturą.

Sprawdź 

 

 

Jak trudno się dostać na studia na filologii angielskiej we Wrocławiu

Trudność w dostaniu się na studia na filologii angielskiej we Wrocławiu zależy głównie od konkurencji oraz wymagań stawianych przez uczelnie. Wartościowe wyniki w nauce, szczególnie z języka angielskiego są istotne podczas rekrutacji. Jednakże każdy rok i uczelnia mogą mieć różne warunki przyjęć, dlatego trudność w dostaniu może się różnić.

Filologia angielska od kilku lat znajduje się na licie kierunków najchętniej wybieranych przez kandydatów na studia, W procesie rekrutacji najważniejsze są wyniki maturalne. Na ten kierunek zazwyczaj liczą się przedmioty, takie jak: język angielski, język polski orz jeden dowolny przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku filologia angielska we Wrocławiu jest matematyka

Na studiach na kierunku filologia angielska we Wrocławiu nie natkniesz się na matematykę. Program kształcenia skupia się głównie na rozwoju umiejętności językowych z zakresu gramatyki, słownictwa, rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz zdolności dodatkowych, różniących się od siebie w zależności od wyboru specjalności.

Ponadto w planie zajęciowym możesz spodziewać się również zajęć związanych z zagadnieniami z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej, językoznawstwa czy kulturoznawstwa. Kierunek ten jest, więc przyjazny wszystkim absolwentom szkół średnich, którzy nie przepadają za przedmiotami ścisłymi, a przede wszystkim za matematyką.

 

Filologia angielska studia podyplomowe we Wrocławiu

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu filologii. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska we Wrocławiu

Studia na specjalności filologia angielska we Wrocławiu trwają 3 lata (studia I stopnia).

Sprawdź

Anglistyka w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po filologii angielskiej

Studenci kierunku filologia angielska rozwiną swoje zdolności językowe i nauczą się praktycznego wykorzystania języka w mowie i piśmie. Ponadto poznają zasady dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych, a także analizy wybranych utworów literackich z kanonu literatury amerykańskiej i angielskiej. W czasie studiów nauczą się komunikacji biznesowej oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość ze szkołami językowymi, wydawnictwami, redakcjami czasopism, instytucjami kultury, biurami tłumaczeniowymi oraz z branżą turystyczną. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach.

czytaj dalej jaka praca po filologii angielskiej

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po filologii angielskiej we Wrocławiu

Trudność w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów na kierunku filologia angielska we Wrocławiu zależy od wielu czynników, takich jak obecna sytuacja na rynku pracy, umiejętności i doświadczenie absolwenta oraz specjalizacja. Jednakże osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka angielskiego oraz dodatkowe umiejętności, takie jak tłumaczenia, nauczanie czy redakcja tekstów, mogą znaleźć atrakcyjne oferty zatrudnienia.

Absolwenci tego kierunku studiów pracują w: szkołach, uniwersytetach i lektoratach językowych, mediach, biurach tłumaczeń, turystyce i hotelarstwie, a także w świecie szeroko pojętego biznesu oraz w instytucjach międzynarodowych. Zajmują stanowiska takie jak m.in.: nauczyciel w szkołach, lektor języka angielskiego w szkołach językowych, korepetytor, tłumacz, lektor i korektor, redaktor, konsultant ds. komunikacji, specjalista ds. obsługi klienta, czy pracownik biura podróży, przewodnik turystyczny.

 

Ile zarabia się po studiach na kierunku filologia angielska we Wrocławiu

Średnie zarobki po studiach na kierunku filologia angielska we Wrocławiu mogą być zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj pracy, doświadczenie, umiejętności oraz specjalizacja. Absolwenci tego kierunku mogą pracować jako nauczyciele języka angielskiego, tłumacze, redaktorzy, specjaliści ds. komunikacji międzykulturowej czy pracownicy mediów, co wpływa na zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń.

 

Średnie zarobki brutto w styczniu 2024 r.:

 • Lektor języka angielskiego w szkołach językowych: 5380 zł
 • Tłumacz: 6710 zł
 • Lektor i korektor: 4680 zł
 • Wykładowca akademicki: 7060 zł
 • Redaktor: 6230 zł
 • Konsultant ds. komunikacji: 7620 zł

Jak wygląda rekrutacja na filologię angielską we Wrocławiu

Filologia angielska należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 13 tys. kandydatów (o 827 mniej niż rok wcześniej).

Filologia angielska - rekrutacja na uczelniach we Wrocławiu:

sprawdź rekrutacja na studia we Wrocławiu

 

Jakie przedmioty liczą się na filologii angielskiej we Wrocławiu

Wyniki z egzaminu maturalnego mają decydujące znaczenie, czy kandydat dostanie się na studia na kierunku filologia angielska. Procedura rekrutacyjna już określa zdolności lingwistyczne abiturienta – przedmiotem najważniejszym i najwyżej punktowanym jest oczywiście język angielski.

To on stanowi obligatoryjną podstawę, musisz go zdawać na poziomie rozszerzonym, by w ogóle wziąć udział w procesie rekrutacji. W dalszej kolejności liczą się wyniki uzyskane z języka polskiego oraz dowolnego dodatkowego przedmiotu.

 • Przedmioty maturalne Uniwersytet Wrocławski: język angielski, język polski, przedmioty dodatkowe: dowolny przedmiot.


 

 

Ile osób na miejsce na filologię angielską we Wrocławiu

Filologia angielska we Wrocławiu należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków we Wrocławiu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Wrocławski aplikowało 1015 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 9 kandydatów.

 

Limity miejsc

O zakwalifikowaniu kandydatów na wybrane kierunki studiów decyduje to, ile punktów uzyskali oni w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także, które miejsce zajęli oni na liście rankingowej – liczba miejsc na studiach jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc.

Limity miejsc na kierunku filologia angielska we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 110

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Uczelnie samodzielnie decydują o terminie, w którym kandydatom zostają udostępnione informacje dotyczące m.in. liczby punktów zdobytych przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym czy zajmowanego miejsca na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej składa się osobiście, bezpośrednio w siedzibie wybranej uczelni. Czasem jednak zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać pliki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Preferowana forma doręczenia dokumentów może różnić się w zależności od decyzji danej szkoły wyższej – dlatego warto wcześniej zapoznać się z zasadami rekrutacji w wybranej uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne kandydatów zazwyczaj przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – terminy składania dokumentów mogą być jednak różne na poszczególnych uczelniach. Kandydaci powinni pamiętać o tym, by złożyć kompletny zestaw dokumentów. Spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem zakwalifikowanego kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku filologia angielska we Wrocławiu

Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

Sprawdź

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować filologię angielską we Wrocławiu

Filologię angielską we Wrocławiu można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim i jednej niepublicznej: Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu.

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie we Wrocławiu

Filologię angielską we Wrocławiu można podjąć bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie podstawą rekrutacji jest konkurs świadectw.

Gdzie studiować filologię angielską niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku filologia angielska we Wrocławiu można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim.

Ile kosztują studia niestacjonarne na filologię angielską we Wrocławiu

Studia niestacjonarne we Wrocławiu na kierunku filologia angielska na uczelniach publicznych, a także i tych prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku filologia angielska we Wrocławiu wynoszą około 4600 za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia niestacjonarne we Wrocławiu są płatne, wyjątek stanowią jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych, które są bezpłatne. 

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Anglistyka Wrocław studia i stopnia

Anglistyka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Anglistyka Wrocław studia stacjonarne

Anglistyka Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku anglistyka w Mieście wrocławiu

Filologia angielska w mieście Wrocławiu

 • Anglistyka w mieście Wrocławiu - studia niestacjonarne

  Filologia angielska studia niestacjonarne - uczelnie we Wrocławiu  

   

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w mieście Wrocławiu - studia niestacjonarne na kierunku anglistyka

  Uniwersytet Wrocławski

  Uniwersytet Wrocławski

  Anglistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na specjalności filologia angielska we Wrocławiu?

Studia na specjalności filologia angielska zadedykowane są dla prawdziwych pasjonatów.

Julia, studentka anglistyki, tak wspomina swój pierwszy rok studiów:

W szkole nauka angielskiego nigdy nie była dla mnie problemem, więc na studia dostałam się z łatwością. Jednak na początku ilość materiału, który musiałam przyswajać, była przerażająca. Kilka książek do czytania z tygodnia na tydzień był standardem. Jednak przy odrobinie determinacji ciężka praca może zamienić się w prawdziwą żądzę zdobywania wiedzy, która interesuje i pochłania intelektualnie. Nie zamieniłabym tych studiów na inne.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w mieście Wrocławiu na których jest kierunek ANGLISTYKA

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia