Architektura - Kielce

Studia w Kielcach

na kierunku Architektura

Odkryj kierunek Architektura w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Architektura - studia Kielce 2023 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku Architektura w Kielcach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku architektura w Kielcach
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura w Kielcach rozpocznie się 22 maja 2023 r. i potrwa do 27 lipca 2023 r. | Architektura Kielce - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Kielcach architekturę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Świętokrzyskiej (PŚK)  w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
Architektura to interdyscyplinarny kierunek studiów, który oferuje zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego i konserwatorskiego, jak również planowania przestrzennego. Studenci dowiedzą się więcej na temat przepisów prawa i procedur niezbędnych do realizacji projektów budynków, metod i środków wdrażania ekologicznie odpowiedzialnego projektowania zrównoważonego, a także technik niezbędnych do prawidłowego wykonywania projektów architektonicznych.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Kielcach na kierunku architektura w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brany pod uwagę jest wynik egzaminu wstępnego oraz konkurs świadectw. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura w uczelniach publicznych są bezpłatne. 
 
Praca po studiach
Absolwenci architektury świetnie sprawdzą się w roli doradców w firmach budowlanych, projektantów wnętrz, kreślarzy oraz konstruktorów. Z powodzeniem odnajdą się również na stanowisku inspektorów w zakresie instalacji elektrycznych oraz konstrukcji i robót ogólnobudowlanych. Co więcej, będą mogli podejmować współpracę ze specjalistami innych dziedzin – technicznych, artystycznych, czy nawet humanistycznych. Dodatkowo zdobyte w czasie kształcenia kwalifikacje umożliwią absolwentom architektury podjęcie pracy w sektorze nadzoru budowlanego.

czytaj dalej wszystko o Architektura - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Świętokrzyska

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Architekturę w Kielcach

Wszystkie kierunki studiów w Kielcach ustalają własne wymagania rekrutacyjne, zależne od charakteru danego kierunku i liczby chętnych do jego podjęcia – niektóre studia są wybierane tak chętnie, że komisje rekrutacyjne stanęły przed zadaniem zaostrzenia wymogów, żeby wyłonić jedynie tych najlepszych.

Rekrutacja na Architekturę w Kielcach przebiega dwuetapowo. Pierwszym krokiem, który przybliży cię do ukończenia tego kierunku, jest podejście do rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, informatyki oraz języka angielskiego. Drugim etapem jest sprawdzian umiejętności praktycznych. Na kandydatów czeka sprawdzian polegający na wykonaniu kilku prac plastycznych o odgórnie określonej tematyce.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Kielcach

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura w Kielcach

Uczelnie w Kielcach nie tylko oferują studentom możliwość przyswojenia interesującej ich wiedzy poprzez studiowanie wybranego kierunku studiów, ale również zapewniają podwyższony komfort wynikający z zaproponowania trybu stacjonarnego oraz zaocznego. Chciałbyś wiedzieć nieco więcej na temat każdej z tych propozycji, żeby móc dopasować konkretny wybór do swojego codziennego życia?

Jeżeli cenisz sobie systematyczność i regularność przyswajanej wiedzy i umiejętności, a codzienne uczęszczanie na zajęcia to dla ciebie szansa na sukcesywne zgłębianie niewielkich porcji materiału, to studia stacjonarne prawdopodobnie okażą się dla ciebie najlepszym z możliwych wyborów.

Studia zaoczne, czyli inaczej mówiąc niestacjonarne, są doskonałym wyborem dla tych, którzy z jakichś powodów woleliby uniknąć uczęszczania na zajęcia i wykłady w tygodniu lub na przykład pogodzić kształcenie na uczelni wyższej z pełnoetatową pracą. Uczęszczanie na weekendowe zjazdy, odbywające się najczęściej dwa razy w miesiącu, dają gwarancje otrzymania kompleksowej, skoncentrowanej wiedzy.

 

 

Początki architektonicznego dorobku naszej cywilizacji sięgają czasów prehistorycznych. Nawet wtedy ludzie cenili nie tylko pragmatyczność przejawiającą się łatwością użytkowania zamieszkiwanych pomieszczeń, ale również starali się dbać o ich estetykę. Witruwiusz, rzymski architekt i inżynier powiedział kiedyś, że „architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna”, co doskonale obrazuje podstawowe założenia tej interdyscyplinarnej dziedziny naukowej i udowadnia ich uniwersalność.

Każdy z nas ceni sobie komfort pomieszczeń, w których mieszka albo które odwiedza regularnie. Psychologowie udowodnili wielokrotnie, że kolor wystroju oraz rozmieszczenie poszczególnych mebli ma wpływ na nasze samopoczucie. Dlatego architekci w swojej pracy muszą zadbać o zaspokojenie potrzeb pragmatycznych oraz estetycznych każdego klienta.

Studia architektoniczne stanowią bardzo atrakcyjną propozycję edukacyjną dla młodych ludzi, którzy posiadają wszechstronne zainteresowania naukowe. Ze względu na to, że Architektura w idealny sposób łączy w sobie zagadnienia z pogranicza przedmiotów ścisłych oraz artystycznych, stawiając przed kandydatami nie łatwe zadanie, jako przyszły student musisz wykazać się ponadprzeciętnym talentem plastycznym oraz zdolnością do operowania wiedzą matematyczną.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia w Kielcach na kierunku Architektura zaliczają się do grona dziedzin interdyscyplinarnych, co w praktyce oznacza, że każdy ze studentów stanie przed koniecznością zmierzenia się z listą przedmiotów, których specyfikę wyznacza kilka różnych nauk. Jako przyszły architekt poznasz podstawy teoretyczne, opisujące bardziej zaawansowane aspekty kierunku, dowiesz się nieco o technikach projektowania budowli i wiele, wiele innych. Siatka studiów będzie składała się z dużym prawdopodobieństwem z następujących przedmiotów:

  • techniki komputerowe,
  • rysunek i malarstwo,
  • rysunek techniczny,
  • projektowanie architektoniczne,
  • geometria wykreślana,
  • historia sztuki.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku architektura w Kielcach realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynieria, które trwają 4 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Kielcach umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Nie da się jednoznacznie określić sztuki, podobnie jak ludzi, którzy powinni się ową sztuką zajmować. Nie ma nic bardziej subiektywnego i zależnego od indywidualnych przekonań, niż odbiór owoców pracy światowych artystów. Jednak jedno nie ulega wątpliwości – kandydat na Architekturę w Kielcach powinien wykazywać się ponadprzeciętną kreatywnością i wyobraźnią, bez których najwybitniejsze dzieła architektoniczne nie mogłyby powstać.

Ponadto Architektura wymaga od kandydatów posiadania bardzo dobrze ugruntowanej wiedzy matematycznej, której przejawem będzie wysoki wynik maturalny, niezwykle cenny w procesie rekrutacji. Jeżeli wydaje ci się, że sylwetka idealnego kandydata na te studia idealnie pokrywa się z twoją, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na Architekturę w Kielcach!

 

4. Program studiów

Architektura została stworzona w celu uposażenia wszystkich przyszłych praktyków tego kierunku w taki zestaw wiedzy i umiejętności, który pozwoli na odpowiedzialne wywiązywanie się z przyszłych zobowiązań wynikających ze specyfiki wybranego zawodu. Najcenniejszymi umiejętnościami są oczywiście te praktyczne, dzięki którym studenci poszerzą wachlarz znanych technik o całkiem nowe oraz odnajdą się w świecie kreślonym przez połączenie dziedziny artystycznej z pragmatyczną edukacją techniczną.

Przedmioty teoretyczne również odgrywają istotną rolę w całokształcie procesu edukacyjnego, dlatego studia architektoniczne uposażą cię w cały zestaw podstawowych zagadnień, dzięki którym jeszcze lepiej ukształtujesz swoją przyszłą ścieżkę kariery. Wszystko dzięki mądrze zaprojektowanej siatce studiów, obowiązującej na studiach architektonicznych.

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Kielcach

Studia na kierunku Architektura w Kielcach, w zależności od wybranego stopnia trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia architektoniczne, jak zdecydowana większość istniejących kierunków studiów, składają się z dwóch etapów kształcenia. Pierwszy z nich ma charakter studiów inżynierskich i trwa cztery lata. Obronienie pracy dyplomowej skutkuje możliwością rozpoczęcia kariery zawodowej.

Studia magisterskie drugiego stopnia trwają półtora roku i zostają zwieńczone obroną pracy, dzięki której kompetencje każdego absolwenta wydadzą się jeszcze bardziej atrakcyjne w oczach potencjalnych pracodawców.

Architektura w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier architekt
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier architekt

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Kielcach

Ukończenie Architektury w Kielcach gwarantuje możliwość dopasowania ścieżki edukacyjnej do osobistych upodobań i przekonań. Absolwenci Architektury znajdują zatrudnienie w biurach planistycznych, architektonicznych, międzynarodowych korporacjach związanych z tworzeniem i projektowaniem budowli i wystroju wnętrz, a także własnej działalności gospodarczej, co jest niezwykle korzystną opcją dla wszystkich tych, którzy pragną realizować własne plany i cenią sobie niezależność, wynikającą z braku szefostwa.

Gdzie studiować na kierunku architektura w Kielcach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Świętokrzyskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Świętokrzyska oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura w Kielcach

 

czytaj dalej uczelnie w Kielcach

 

Architektura studia stacjonarne - uczelnie w Kielcach

 

Architektura studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Kielcach 

 

Uczelnie w Kielcach - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Świętokrzyska (Wydział Budownictwa i Architektury) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura w Kielcach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura w Kielcach

Przed rekrutacją na Architekturę warto upewnić się, że jest to kierunek, który w największym stopniu odpowie na indywidualne potrzeby, zainteresowania i predyspozycje danego kandydata. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu opisywanego kierunku studiów, ale wciąż nie masz pewności, czy jest to dziedzina dla ciebie, spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań, a być może rozwieją się twoje największe wątpliwości.

  • Tajniki pisma i rysunku technicznego nie są ci obce?
  • Jesteś kreatywny i posiadasz duży zakres wyobraźni?
  • Twój talent plastyczny pozwoli ci pozytywnie przejść sprawdzian umiejętności praktycznych?

Jeśli tak, to rozpocznij przygotowania do rozszerzonej matury z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego – właśnie te przedmioty odgrywają główną rolę w procesie rekrutacji i zapewnią ci dużą liczbę potrzebnych punktów. Dodatkowym źródłem ich pozyskania może się okazać udział w ogólnopolskich olimpiadach, a zdobycie tytułu finalisty lub laureata zagwarantuje bezproblemowe rozpoczęcie dowolnego kierunku studiów, również Architektury.

 

Proces rekrutacji

Po zarejestrowaniu swojej kandydatury za pośrednictwem elektronicznego formularza, znajdującego się na stronach internetowych wszystkich uczelni, czeka cię okres niepewności, który może zostać zakończony ujrzeniem twojego nazwiska na jednej z list przyjętych na Architekturę. Jeżeli tak się stanie, postaraj się o terminowe dostarczenie kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii do legitymacji, dowodu osobistego i wydrukowanego formularza aplikacyjnego, aby zwieńczyć całą procedurę rekrutacyjną.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia architektura i budownictwo w Kielcach

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Kielcach

Architektura w Kielcach stanowi bardzo atrakcyjną propozycję edukacji dla dużej liczby przyszłych studentów. Niektórzy z nich wciąż nie są do końca przekonani, czy kierunek ten sprosta ich oczekiwaniom, dlatego cenne są dla nich opinie starszych kolegów.

Dominika, absolwentka Architektury w Kielcach, mówi:

„Niedawno ukończyłam Architekturę, zdobywając upragniony tytuł magistra. Bywały trudniejsze okresy, jednak dzięki samozaparciu i długich godzinach spędzonych na doskonaleniu rysunku technicznego udało mi się. Dzisiaj pracuję we własnym biurze i nie narzekam na zarobki.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura Kielce studia i stopnia

Architektura Kielce studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Kielce studia stacjonarne

Popularne kierunki architektura i budownictwo w Kielcach

Kierunki architektura i budownictwo w Kielcach

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia