Grafika - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

01.08.2022

Grafika studia 2022 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku grafika w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku grafika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku grafika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 4 maja 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | Grafika Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Trójmieście grafikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Grafiki ASP), Politechnice Gdańskiej (PG) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Kierunek grafika w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie wiedzy zarówno z zakresu grafiki artystycznej, to znaczy warsztatowej, jak i z grafiki projektowej. Studenci uczą się posługiwać różnorodnymi środkami plastycznymi na najwyższym poziomie. Zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu kultury i sztuki, a także poznają tradycyjne i nowoczesne techniki pracy współczesnego grafika. 
 
Specjalności
Współczesne studia z grafikii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku grafika w Trójmieście: grafika artystyczna, grafika projektowa... specjalności na grafice w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku grafika w roku akademickim 2022/2023 najczęściej brany jest pod uwagę wynik egzaminu praktycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku grafika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 8000 zł do 13500 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku grafika w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci posługują się tradycyjnymi środkami wyrazu, to znaczy potrafią stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową i malarską, jak również funkcjonują na rynku komercyjnym, gdzie projektują plakaty, opakowania, opracowują skład, okładkę, ilustracje książki, wykonują fotografie analogowe i cyfrowe i tym podobne. Zatrudniani są między innymi w wydawnictwach, artystycznych studiach projektowych i agencjach reklamowych, instytucjach kulturalno-artystycznych, takich jak galerie i teatry. 

czytaj dalej wszystko o Grafika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek grafika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Grafika stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku grafika

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Grafika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku grafika

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Matematyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku informatyka

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Multimedia i grafika komputerowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku multimedia i grafika komputerowa

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Grafika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Żeby dostać się na studia na kierunku Grafika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, należy pozytywnie przejść przez dwuetapowy proces rekrutacyjny. Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie najczęściej wymagają od kandydatów nie tylko uzyskanie wysokich wyników z matematyki, informatyki oraz języka obcego na rozszerzonym egzaminie maturalnym, ale również zdanie wstępnego egzaminu sprawdzającego umiejętności plastyczne.

Warto pamiętać, że szczegółowe procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni w Trójmieście oraz zmieniać się na przestrzeni czasu. Dlatego aby być w pełni przygotowanym na wyzwania ze strony wybranej uczelni, należy na bieżąco śledzić ustalenia wybranych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Grafika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Grafika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Kierunek grafika w Trójmieście przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane kształceniem w zakresie grafiki artystycznej (warsztatowej) oraz grafiki projektowej. Interdyscyplinarnie opracowany program kształcenia pozwoli Ci zdobyć wykształcenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu grafika w zakresie komercyjnym, jak i jako twórcy-artysty. Rozwiniesz świadome i samodzielne myślenie, które będzie opierało się na wiedzy teoretycznej z zakresu kultury i sztuki, a także znajomości tradycyjnych i nowoczesnych technik pracy.

Po ukończeniu studiów graficznych będziesz w stanie stworzyć odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową bądź malarską, zaprojektować plakat czy opakowanie, stworzyć animację, videoklip lub inną krótką formę multimedialną. Grafika to propozycja kształcenia dla osób kreatywnych, nastawionych na szeroko pojmowane tworzenie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku grafika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku grafika w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają od 3 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci mają okazję poznać podstawowe zasady, teorie i koncepcje odnoszące się do realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem grafika w Trójmieście. Zapoznają się z wybranymi technikami i metodami działania, które dotyczą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych, które są niezbędne w trakcie projektowania i realizowania prac artystycznych w zakresie grafiki.

Będziesz miał/a okazję zgłębiać fakty, zjawiska i obiekty z zakresu wybranych zagadnień nauki, także odnoszących się do nauk humanistycznych i pokrewnych dyscyplin artystycznych, które stanowią podstawę studiów graficznych. Poznasz style w sztuce rozwijające się na przestrzeni historii, a także zrozumiesz tendencje rozwojowe z zakresu poszczególnych dyscyplin artystycznych, dzięki czemu będziesz w stanie rozróżniać epokowe wartości z zakresu historii sztuki, kultury i nauk humanistycznych. Nauczysz się formułować, różnicować i edytować wypowiedź artystyczną właściwymi narzędziami i technologiami.

 

Umiejętności

W trakcie realizowanych zajęć na kierunku grafika w Trójmieście będziesz miał/a okazję rozwijać umiejętności związane z wyrażaniem ekspresji artystycznej. Nauczysz się podejmować samodzielne decyzje i realizować je przy pomocy projektów i prac artystycznych z obszaru wybranych sztuk plastycznych w dowolnej technice graficznej lub wypracowanej technice autorskiej.

Będziesz w stanie rozwiązywać zadania projektowe i technologiczne, a także świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego. Wybierzesz właściwą metodę projektową i technikę graficzną do realizacji pracy artystycznej i projektowej w zakresie grafiki. Będziesz realizować działania artystyczne i projektowe, opierane na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania inwencji twórczej. Rozwiniętą wyobraźnię, intuicję i emocjonalność będziesz wykorzystywał/a do realizacji własnej koncepcji artystycznej.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci grafiki są przygotowani do prowadzenia własnej działalności twórczej dzięki doświadczeniom zdobytym w okresie swojej aktywności, a także do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu zadań projektowych i artystycznych. Nie boją się jednak zasięgać opinii ekspertów w przypadkach trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów.

Będziesz realizować własne koncepcje i działania artystyczne na podstawie dobrej organizacji, wewnętrznej motywacji i umiejętności pracy własnej. Nieustannie będziesz dążyć do poszerzania swoich umiejętności oraz wiedzy, dzięki czemu świadomie będziesz formułował krytycznego zdania. Absolwenci efektywnie wykorzystują wyobraźnię, intuicję, emocję, a także twórczą postawę do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów. Będziesz w stanie pracować indywidualnie i zbiorowo.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia i siatka zajęć uzależnione są od wybranej uczelni, na której chcesz realizować studia graficzne w Trójmieście, a także od realizowanej specjalizacji. Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które pozwalają zdobyć wiedzę artystyczną i humanistyczną. Z pewnością rozwiniesz umiejętności fotograficzne, rysunkowe i malarskie, rozwiniesz się w zakresie grafiki interaktywnej i technologii multimedialnych, a także zdobędziesz wiedzę z zakresu historii sztuki.

Będziesz w stanie projektować plakaty i opakowania, opracowywać okładki i ilustracje książek, a także wykonywać fotografie analogowe i cyfrowe. Stworzysz niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, a także wykonasz prace rysunkowe lub malarskie.

 

W programie studiów na kierunku Grafika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek i malarstwo
 • liternictwo i typografia
 • projektowanie dla kultury
 • propaganda społeczna
 • ilustracja
 • historia sztuki
 • historia grafiki
 • podstawy grafiki interaktywnej
 • techniki cyfrowe
 • sygnał graficzny w przestrzeni publicznej

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia artystyczne w Trójmieście na kierunku grafika przeznaczone są dla osób, które są kreatywne i ciekawe świata. Kandydaci powinni interesować się sztuką i mieć predyspozycje artystyczne, zwłaszcza że zdolności rysunkowe i malarskie będą weryfikowane już na poziomie rekrutacyjnym.

Jest to propozycja kształcenia dla osób, które chcą zajmować się sztukami wizualnymi, reklamą, twórczością artystyczną. Warto interesować się najnowszymi technologiami, zwłaszcza że w pracy możesz wykorzystywać różnego typu działania multimedialne i techniki wizualizacji. Studia graficzne pozwolą Ci pracować nad plastycznym talentem oraz predyspozycjami manualnymi.

Ile trwają studia na kierunku Grafika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Grafika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku grafika w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzielą się na jednolite magisterskie oraz takie, które składają się z dwóch komplementarnych etapów, z których wystarczy ukończyć jedynie pierwszy z nich, aby otrzymać upragnione uprawnienia do wykonywania pracy w zawodzie. Grafika należy do tego szerszego grona kierunków. Zatem co to oznacza w praktyce?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika będą trwały sześć lub osiem semestrów, a więc trzy lub cztery lata, a zwieńczone zostaną uzyskaniem przez każdego absolwenta dyplomu licencjata. Na ukończenie studiów drugiego stopnia każdy z chętnych będzie musiał poświęcić kolejne dwa lata nauki, po których będzie mógł się pochwalić tytułem magistra oraz zwiększoną atrakcyjnością w oczach przyszłych pracodawców.

Grafika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 4 lat licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Grafika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Absolwenci grafiki w Trójmieście mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju badawczego i artystycznego. Zatrudniani są w wydawnictwach, artystycznych studiach projektowych i agencjach reklamowych, instytucjach kulturalno-artystycznych, takich jak galerie i teatry. Mogą pracować zarówno w szkolnictwie, jak i w reklamie i kulturze. Wielu z absolwentów decyduje się także na prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie świadczą usługi graficzne.

Miejsce pracy i charakter wykonywanych obowiązków uzależnione są od realizowanej specjalności. Absolwenci mogą zajmować się animacją, grafiką projektową, grafiką artystyczną.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Grafika:

 • publiczne instytucje kultury
 • branża poligraficzna
 • branża wydawnicza
 • branża fotograficzna
 • biura projektowe
 • agencje reklamowe
 • biura promocji
 • firmy konsultingowe
 • wydziały instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną
 • galerie i muzea

Miejsce pracy i stanowisko zatrudnienia absolwentów uzależnione są od ukończonej specjalizacji i zdobytych kwalifikacji.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Grafika:

 • projektant komunikacji wizualnej i medialnej
 • grafik
 • konsultant ds. grafiki
 • projektant
 • instruktor zajęć plastycznych

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Grafika?

Osoby, które ukończyły kierunek studiów Grafika, mogą przystąpić do poszukiwania swojej często pierwszej pracy w zawodzie. Absolwenci często decydują się na pracę m.in. w wydawnictwach, agencjach reklamowych i marketingowych, biurach projektowych, drukarniach, mediach, a także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zajmują oni najczęściej stanowisko grafika lub projektanta. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Projektant

Projektanci mogą pracować m.in. w biurach projektowych lub mediach. Czym zajmują się na co dzień i czym różni się projektant od grafika? Projektant może zajmować się nie tylko tworzeniem projektów logo czy ilustracji, ale także np. mebli lub ubrań. Może tworzyć różne kolekcje lub aranżacje. Mediana zarobków projektanta wynosi około 5770 zł brutto miesięcznie.

 

Grafik

Graficy mogą podejmować zatrudnienie m.in. w drukarniach, wydawnictwach, biurach projektowych, a także mogą prowadzić własną działalność gospodarczą i pracować jako freelancerzy. Czym zajmują się graficy? Odpowiadają oni za tworzenie różnych grafik, logo, banerów, a także grafik na opakowania produktów. Dodatkowo mogą zajmować się także edycją zdjęć czy projektów tak, aby spełniały wymagania klienta.

Ważną kwestią przy pracy grafika jest znajomość praw autorskich i licencji. Są one ważne nie tylko pod względem tego, że grafik powinien wiedzieć, czy dane działanie nie naruszy cudzych praw autorskich, ale także pod względem ochrony swojej własności intelektualnej. Dzięki temu grafik wie co zrobić, kiedy ktoś np. używa jego pracy do własnych celów zarobkowych. Mediana zarobków grafika wynosi około 4510 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku grafika w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, jako specjalność na Politechncie Gdańskiej oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku grafika, w roku akademickim 2022/2023, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na ASP w Gdańsku oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 8000 zł do 13500 zł za pierwszy rok studiów.

 

Grafika studia w Trójmieście - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek grafika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Grafiki) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Gdańska (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Grafika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Grafika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Proces rekrutacji

W przypadku kierunku grafika w Trójmieście warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. Pamiętaj, że przebieg rekrutacji uzależniony jest od poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

W przypadku kierunków artystycznych uczelnie przewidują egzaminy wstępne między innymi z rysunku. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź na stronie wybranej uczelni, czy musisz przygotować portfolio z autorskimi pracami.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

GRAFIKA - ważne informacje

grafika studia

grafika studia online

studia artystyczne w Trójmieście

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Grafika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Bardzo często świeżo upieczeni absolwenci szkół średnich, pomimo zbliżającej się wielkimi krokami matury, wciąż nie wiedzą, na jakie studia chcieliby pójść. Jeśli jesteś zainteresowany Grafiką w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, powinieneś poznać opinie swoich starszych kolegów.

Julian, student trzeciego roku Grafiki w Trójmieście, mówi:

„Wybrałem studiowanie w Trójmieście nie tylko dlatego, że właśnie tutaj się urodziłem. Uważam, że to miejsce z tradycją, wyróżniające się pod względem wielu czynników na tle innych polskich miast. Nie wyobrażam sobie spędzenia czasu poświęconego na ukończenie studiów gdziekolwiek innym. A dlaczego Grafika? Od zawsze lubiłem rysować, dodatkowo chciałem studiować coś, co zapewni mi dobrą pracę w przyszłości. Polecam wszystkim zainteresowanym.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Grafika Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Grafika Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Grafika Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Grafika Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku grafika w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki artystyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia