Farmacja - Białystok

Farmacja - Białystok

Dodaj do ulubionych

Farmacja studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Farmacja ma zapewniać bezpieczeństwo i dąży do tego, kształcąc najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. Farmaceuci zajmują się lekami syntetycznymi, biologicznymi, lekami pochodzenia naturalnego, składnikami żywności i kosmetyków. Absolwenci służą swoją wiedzą pacjentom i ich rodzinom, ale także lekarzom, a tym samym biorą czynny udział w dbaniu o życie i zdrowie.

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie farmacji nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. Ważne, aby kandydaci byli odporni na stres, potrafili podejmować racjonalne decyzje w sytuacjach ekstremalnych, a także potrafili współpracować w zespole. Jeśli odznaczasz się tego typu cechami, kierunek farmacja w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek farmacja w Białymstoku możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Farmaceutycznym w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić najwyższy poziom kształcenia zarówno w naukach technicznych i humanistycznych, jak i medycznych.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: chemia analityczna, chemia ogólna i nieorganiczna, postępy syntezy organicznej w projektowaniu leków, psychologia z socjologią, fizjologiczne podstawy profilaktyki chorób cywilizacyjnych, farmakologia i farmakodynamika, farmakoterapia monitorowana, synteza i technologia środków leczniczych, metody modelowania cząsteczkowego, technologia postaci leku, toksykologia, farmacja praktyczna w aptece z opieką farmaceutyczną i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku farmacja dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, a także w hurtowniach farmaceutycznych, w zakładach opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych, w inspekcji farmaceutycznej.

Abiturienci zatrudniani są także w kontroli i przy badaniach żywności oraz ochrony środowiska, w przemyśle farmaceutycznym, który odpowiedzialny jest za wprowadzanie produktu leczniczego na rynek, w zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.

czytaj dalej wszystko o Farmacja - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek farmacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek farmacja w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak farmacja uchodzą za jedne z najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych wśród kierunków medycznych. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, na poziomie rozszerzonym obowiązkowo musisz zdawać chemię, a do wyboru masz także biologię, matematykę, fizykę. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku farmacja w Białymstoku potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Farmacja w Białymstoku - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FARMACJA BIAŁYSTOK STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FARMACJA BIAŁYSTOK STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku farmacja w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić komfort studiowania, dlatego kierunek farmacja możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, idealny będzie dzienny tryb studiów. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studia stacjonarne, warto rozważyć tryb zaoczny lub wieczorowy. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • biologia i genetyka,
 • postępy syntezy organicznej w projektowaniu leków,
 • synteza i technologia środków leczniczych,
 • kosmeceutyki we współczesnej terapii,
 • farmakologia i farmakodynamika,
 • farmacja praktyczna w aptece z opieką farmaceutyczną,
 • farmakoterapia z naukową informacją o lekach,
 • propedeutyka onkologii,
 • biotechnologia farmaceutyczna,
 • molekularne mechanizmy farmakoterapii nowotworów,
 • leki pochodzenia naturalnego
 • i wiele innych.

Studenci zgłębiają wiedzę z zakresu nauk chemicznych, biologicznych, medycznych i społecznych, a także szczegółowo zapoznają się z naukami farmaceutycznymi, które obejmują wiedzę o lekach i substancjach, które używane są do ich wytwarzania, informacje odnoszące się do technologii farmaceutycznej, metabolizmu i skutków działania leków, metod i technik badań produktów leczniczych pod kątem chemicznym, farmaceutycznym, farmakologicznym i toksykologicznym. Studenci rozwijają umiejętności badawcze, analityczne i interpretacyjne, a także predyspozycje językowe i umiejętność pracy w zespole. Zapoznaje się także z prawem działającym w zakresie farmacji i medycyny, a także potrafi zarządzać w obszarze farmacji.

Ile trwają studia na kierunku farmacja w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku farmacja realizowane są w postaci jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć i pół roku, czyli jedenaście semestrów. Jednolity tryb studiów kończy się egzaminem magisterskim i zapewnia tytuł magistra, który pozwala podejmować pracę w aptekach na terenie całej Polski i krajów Unii Europejskiej.

Obszerny program kształcenia uniemożliwia podjęcie studiów medycznych w zakresie farmacji w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, które dzielą się na studia licencjackie bądź inżynierskie oraz studia magisterskie. Absolwenci jednolitych studiów magisterskich mają jednak możliwość poszerzania wiedzy w ramach studiów doktoranckich lub podyplomowych, a także podejmują dalszą edukację w ramach kursów poszerzających wiedzę i umiejętności odnoszące się do farmacji.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek farmacja w Białymstoku?

Studia medyczne w zakresie farmacji uchodzą za jedne z najtrudniejszych. Obszerny materiał wymaga dużego nakładu pracy, ponieważ magister farmacji ma za zadanie dzielić się swoją wiedzą z pacjentami i ich rodzinami i dąży do postępów, które można uzyskać w leczeniu. Nim zdecydujesz się aplikować na tego typu kierunek, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz ratować życie i zdrowie innych ludzi?
 • Czy jesteś przygotowany na nieustanne dokształcanie się w zakresie nauk medycznych i stricte farmaceutycznych?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek farmacja w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie. Kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, na poziomie rozszerzonym obowiązkowo musisz zdawać chemię, a do wyboru masz także biologię, matematykę, fizykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Chemicznej lub w Olimpiadzie Fizycznej.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku farmacja i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

Jaka praca po kierunku farmacja w Białymstoku?

Interdyscyplinarny kierunek farmacja w Białymstoku przygotowuje studentów do podjęcia pracy w bardzo różnorodnych miejscach, a także daje wiele możliwości rozwoju. Absolwenci studiów medycznych zatrudniani są przede wszystkim w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych, w zakładach opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych, w instytutach naukowo-badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzanie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania produktów leczniczych i materiałów medycznych, w zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych, w inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych, które działają w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia, w kontroli i badaniu żywności oraz ochrony środowiska.

Abiturienci pracują także w jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, w jednostkach kontroli i badania żywności, w inspekcji farmaceutycznej, w jednostkach diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska, w instytucjach państwowych, w instytucjach samorządowych działających w zakresie farmacji i ochrony zdrowia, w zakładach opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych. Studenci są przygotowywani do zajmowania się analizą farmaceutyczną, postępami farmakologii, farmacją przemysłową i lekami roślinnymi, nadzorem nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, prowadzą badania chemiczne, farmaceutyczne, farmakologiczne i toksykologiczne produktów leczniczych, biorą udział w badaniach klinicznych.

Jakie opinie mają studia na kierunku farmacja w Białymstoku?

Studia medyczne w Białymstoku w zakresie farmacji są jednymi z najbardziej obleganych.

Justyna, studentka czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, stwierdziła:

Zawód farmaceuty wymaga ogromnej wiedzy i nieustannego dokształcania się. Farmaceuci służą swoją wiedzą pacjentom, a także biorą czynny udział w badaniach, które dążą do zwalczania różnego rodzaju dolegliwości i próbują pokonać choroby, na które zapada człowiek. Kierunek trudny, ale warto.

Kierunki medyczne w Białymstoku

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)