Farmacja - Warszawa

Farmacja - Warszawa

Farmacja - Warszawa

Studia w Warszawie

farmacja

Odkryj kierunek farmacja w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Farmacja studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Farmacja w Warszawie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5,5 roku (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Farmacja to jeden z kierunków, który od wielu lat bije rekordy popularności. Studia w Warszawie pozwolą zdobyć wszechstronną wiedzę przygotowującą do pełnienia odpowiedzialnego zawodu farmaceuty. Studenci uczestniczą wic w szeregu zajęć poświęconych chemii, biochemii czy nawet psychologii. W toku kształcenia nie może zabraknąć także przedmiotów o charakterze medycznym.

Przyszli farmaceuci muszą poznać bowiem tajniki anatomii, fizjologii czy kwalifikowanej pierwszej pomocy. A jakie perspektywy zawodowe czekają na nich po odbyciu praktyk i zaliczeniu egzaminów? Czeka praca w aptekach, firmach farmaceutycznych, laboratoriach czy ośrodkach badawczo-rozwojowych!

czytaj dalej wszystko o Farmacja - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek farmacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek farmacja w Warszawie?

 

Kierunki studiów w Warszawie takie jak farmacja co roku wybierane są przez wielu absolwentów szkół średnich. Uczelnie w Warszawie dbają jednak o to, by dostawali się na nie wyłącznie najlepsi kandydaci, którzy doskonale poradzą sobie z opanowywaniem rozbudowanej podstawy programowej, obowiązującej na tym kierunku.

Aby znaleźć się na listach osób przyjętych, swoje przygotowania do egzaminów maturalnych musisz zacząć odpowiednio wcześnie. W kręgu twoich zainteresowań powinny znaleźć się przede wszystkim przedmioty ścisłe – chemia oraz biologia. Warto abyś zadbał także o swoją wiedzę z przedmiotów takich jak matematyka oraz fizyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Farmacja w Warszawie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FARMACJA WARSZAWA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FARMACJA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku farmacja w Warszawie?

Dziś zawód farmaceuty cieszy się dużą popularnością – nieustannie przekonują nas o tym statystyki. Dużo chętniej korzystamy bowiem z porad magistrów w aptekach, ze swoimi problemami zdrowotnymi wolimy udać się do nich niż do specjalistów. To także przekłada się na liczbę środków farmakologicznych, jakie przyjmujemy.

Postęp cywilizacyjny przyzwyczaja nas do tego, że łatwiej sięgnąć po tabletkę niż zająć się profilaktyką chorób. Przed farmaceutami staje zatem bardzo wiele wyzwań, ponieważ są oni odpowiedzialni za zdrowie oraz bezpieczeństwo swoich klientów.

Studia na kierunku farmacja znajdują się od wielu lat w ofercie polskich ośrodków akademickich i cieszą się nieustającą popularnością. Jest to jednak kierunek wymagający bardzo jasno określonych predyspozycji – nie odnajdą się na nim na pewno urodzeni humaniści. Jeżeli chciałbyś rozpocząć studia farmaceutyczne, powinieneś zastanowić się, czy jesteś miłośnikiem przedmiotów ścisłych, takich jak biologia i chemia. W twojej przyszłej pracy znaczenie będzie mieć także szereg kompetencji miękkich, ściśle związanych z komunikacją z klientami.

 

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku farmacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie
2. Tryb:
 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku farmacja w Warszawie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć i pół roku.

Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

 

Program kształcenia na studiach farmaceutycznych powinien mieć charakter interdyscyplinarny, ponieważ tylko wtedy wiedza studentów będzie kompletna. Farmaceuci wykonują niezwykle odpowiedzialny zawód, ponieważ to oni bardzo często jako pierwsi polecają środki, które łagodzą objawy różnych dolegliwości. Jak mogliby zatem robić to kompetentnie, jeśli nie znaliby chociażby anatomii człowieka oraz różnorodnych patofizjologii?

 

 

W programie studiów na kierunku farmacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

 • anatomia
 • biofizyka
 • immunologia
 • czy biologia molekularna

 

Zanim przyszli farmaceuci dowiedzą się, jak dokładnie preparować leki, poznają różne odmiany chemii:

 

 • ogólną i nieorganiczną
 • analityczną
 • fizyczną
 • organiczną

 

Wszystkie te przedmioty dadzą studentom farmacji gruntowne przygotowanie teoretyczne, które stanowi niezbędną bazę podczas kolejnych, intensywnych lat nauki. Studia w Warszawie na kierunku farmacja obfitują bowiem w zajęcia, które kształcą niezbędne umiejętności podczas wykonywania zawodu farmaceuty. Jeżeli wybierzesz ten kierunek, dowiesz się, jak wygląda proces tworzenia leków, ich preparowania, testowania oraz wdrażania na rynek farmaceutyczny.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia w Warszawie na kierunku farmacja rozpoczniesz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. To uczelnia z długą historią dydaktyczną, która kształci specjalistów z zakresu nauk medycznych. Warto byś odpowiednio wcześnie prześledził ofertę tego ośrodka akademickiego i zastanowił się, czy w pełni odpowiada ona twoim intelektualnym oczekiwaniom. Przyszli farmaceuci otrzymają bowiem wszechstronne wykształcenie, które pozwoli na dynamiczny rozwój zawodowy.

 

Studia medyczne mają bardzo rozbudowany program kształcenia, dzięki któremu studenci zdobędą wiedzę z wielu zakresów. W ofertę dydaktyczną wpisane są nie tylko wykłady, lecz przede wszystkim ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia laboratoryjne, podczas których przyszli farmaceuci będą uczyć się między innymi tego, jak wyprodukować różnego rodzaju środki farmakologiczne.

Ile trwają studia na kierunku farmacja w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku farmacja w Warszawie?

Studia na kierunku Farmacja w Warszawie trwają 5,5 roku (studia jednolite).

Studia w Warszawie na kierunku farmacja zaliczają się do grona kierunków jednostopniowych. W praktyce oznacza to, że studenci tego kierunku przygotowują się wyłącznie do obrony pracy magisterskiej bez przerwy na otrzymanie tytułu licencjata.

Dzieje się tak dlatego, że program na kierunkach farmaceutycznych jest wyjątkowo rozbudowany i studenci po pierwszych trzech latach nauki otrzymują jedynie podstawową wiedzę, której posiadanie nie daje jeszcze żadnych uprawnień do wykonywania tego zawodu.

Na studiach farmaceutycznych będziesz się także uczyć o jeden semestr dłużej w odróżnieniu od standardowych kierunków, trwają one bowiem pięć i pół roku, czyli jedenaście semestrów.

Gdzie studiować na kierunku farmacja w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek farmacja w Warszawie

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek farmacja w Warszawie?

 

Czy te studia są dla ciebie

 

Studia na kierunku farmacja mają bardzo długą tradycję akademicką, a proces tworzenia i dobru odpowiednich leków fascynuje ludzi od wieków. Warto podkreślić jednak, że studia farmaceutyczne zaliczają się do grona bardzo wymagających kierunków i nie każdy absolwent szkoły średniej będzie się czuć na nim komfortowo. Zastanów się, czy twój wybór przyszłej ścieżki edukacyjnej współgra z twoją wiedzą i predyspozycjami. Aby to sprawdzić, odpowiedz sobie na kilka poglądowych pytań:

 

 • Czy twoimi ulubionymi przedmiotami w szkole są biologia oraz chemia?
 • Czy nie przeraża cię wizja spędzonych wielu godzin podczas zajęć laboratoryjnych?
 • Czy czujesz w sobie powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu?

 

Warto także, abyś zastanowił się nad swoimi umiejętnościami interpersonalnymi, to one pełnią bowiem w zawodzie farmaceuty bardzo istotną rolę. Podczas swojej kariery zawodowej będziesz spotykać się z różnymi typami ludzi, którzy oczekiwać będą od ciebie zrozumienia, wsparcia oraz doraźnej pomocy. To przed tobą niejednokrotnie stać będzie trudny wybór, co doradzić na opisywane dolegliwości.

 

 

Proces rekrutacji

 

Osoby, które wybierają ten zawód muszą wykazywać się zatem bardzo dużą cierpliwością. Zanim jednak dojdzie do długo oczekiwanego rozwoju, to najpierw trzeba przejść przez wszystkie etapy nauki, a jeszcze wcześniej – dostać się na studia farmaceutyczne. Jedno jest pewne – musisz jak najlepiej przygotować się do rekrutacji, a wśród twoich przedmiotów maturalnych obowiązkowo powinny się znaleźć biologia oraz chemia. Warto również abyś poświęcił czas na naukę matematyki, fizyki oraz dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego, ponieważ to w przyszłości może otworzyć ci drzwi do międzynarodowej kariery.

 

Jeżeli nie boisz się intelektualnych wyzwań, to śmiało możesz pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To konkurs orgaznizowany wyłącznie dla najlepszych uczniów szkół średnich, którzy chcieliby popisać się swoją wiedzą. Warto podkreślić, że jest o co walczyć - na najlepszych czekają miejsca na listach osób przyjętych poza kolejnością. Na osoby, które myślą o rozpoczęciu studiów farmaceutycznych, czekają olimpiady z zakresu przedmiotów ścisłych – Olimpiada Biologiczna oraz Chemiczna.

 

 

Wymagane dokumenty

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji warto także sprawdzić, jakie dokumenty będziesz musiał dostarczyć do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni w pierwszej kolejności. Powinny się na ogół znaleźć wśród nich skany dowodu, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji.

 

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku farmacja w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku farmacja w Warszawie?

Uczelnie w Warszawie pragną wyposażyć swoich studentów w taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą na znalezienie stabilnej i satysfakcjonującej pracy. Dziś młodzi ludzie chcą wybierać takie kierunki studiów, dzięki którym będą mieć poczucie, że mogą realizować się w obszarze zgodnym z wykształceniem.

 

Absolwenci farmacji nie powinni mieć tego typu rozterek, ponieważ w XXI w. przemysł farmaceutyczny nieustannie się rozwija i wciąż na rynku potrzebni są profesjonaliści, którzy wykorzystają swój intelektualny potencjał. Ukończenie studiów farmaceutycznych nadaje na absolwentów farmacji tytuły magistrów. Mogą się oni wtedy ubiegać o zatrudnienie w:

 

 • aptekach ogólnodostępnych;
 • aptekach szpitalnych;
 • hurtowniach farmaceutycznych;
 • ośrodkach badawczych;
 • instytucjach naukowych;
 • przemyśle farmaceutycznym itd.

 

Zakres obowiązków, które należą do farmaceutów jest potężny. Mogą oni zajmować się sprzedażą leków w aptekach i obecnie jest to najpopularniejsza forma zawodowego rozwoju. Studia farmaceutyczne przygotowują także do podejmowania wielu innych rozbudowanych aktywności. Absolwenci farmacji mogą z powodzeniem zajmować się produkcją leków, prowadzeniem testów, wdrażaniem produktów na rynek farmakologiczny itd. Możliwości jest bardzo dużo – to, jak potoczy się kariera farmaceutów, zależy od indywidualnych aspiracji absolwentów tego kierunku.

 

 

Praca po studiach

 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że studia farmaceutyczne wybierane są przez tak wielu absolwentów szkół średnich właśnie przez perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Dziś na dobrą sprawę w każdej aptece możemy spotkać tłumy klientów, a jest to przecież jedna z wielu możliwych ścieżek zawodowego rozwoju. Absolwenci farmacji mogą się realizować w wielu obszarach, które mają ścisły związek z profilem wykształcenia, a nie oznaczają też wyłącznie sprzedaży leków.

 

Farmaceuci otrzymują gruntowne wykształcenie, które pozwala na pracę w różnorodnych ośrodkach badawczych, instytucjach naukowych, inspektoratach itd. Na absolwentów tego kierunku czeka również szeroko rozumiany przemysł farmaceutyczny, mogą oni zajmować się produkcją leków oraz ich wdrażaniem na rynek. Farmaceuci mogą występować również w roli przedstawicieli handlowych, którzy podejmują twórczą współpracę z innymi reprezentantami obszarów medycznych.

Jakie opinie mają studia na kierunku farmacja w Warszawie?

Osoby, które wybierają kierunki studiów takie jak farmacja, oprócz tego, że kochają nauki ścisłe, powinny dostrzegać w sobie jeszcze powołanie do wykonywania tego zawodu.

 

Karolina, studentka czwartego roku, mówi:

 

Farmacja to fascynujący kierunek studiów, choć na początku bywa dość ciężko. Każdy w pewnym momencie ma dość chemii. Warto jednak przeczekać ten krytyczny moment, ponieważ później badania laboratoryjne potrafią sprawiać bardzo dużo satysfakcji. Na co dzień zapominamy o tym, że farmaceuci nie tylko zajmują się sprzedażą leków – to dzięki nim bardzo często okazuje się, że mogą zostać wdrażane nowe, często innowacyjne formy leczenia farmakologicznego. Mogę polecić ten kierunek studiów z czystym sumieniem.

Kierunki medyczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)