Farmacja - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Farmacja

Odkryj kierunek Farmacja w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Farmacja studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Farmacja w Toruniu to 5,5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej). 

Studia na kierunku farmacja w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5,5 roku (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Farmacja to jeden z kierunków, który od wielu lat bije rekordy popularności. Studia w Warszawie pozwolą zdobyć wszechstronną wiedzę przygotowującą do pełnienia odpowiedzialnego zawodu farmaceuty. Studenci uczestniczą wic w szeregu zajęć poświęconych chemii, biochemii czy nawet psychologii. W toku kształcenia nie może zabraknąć także przedmiotów o charakterze medycznym.

Ukończenie studiów farmaceutycznych daje absolwentom bardzo duży wybór ścieżki zawodowej. Studia przygotowują do pracy w inspektoratach, ośrodkach badawczych, aptekach czy hurtowniach leków. Farmaceuci mogą też podjąć pracę w firmach farmaceutycznych i zajmować się m.in. produkcją, testowaniem i wdrażaniem leków na rynek farmakologiczny.

 

Uczelnie

W Toruniu farmację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku farmacja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku farmacja w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Farmacja - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek FARMACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek farmacja w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku farmacja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Toruniu takie jak farmacja uchodzą za jedne z najciekawszych propozycji wśród kierunków medycznych. Kandydatów na studia jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich absolwentów kierunków, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz obowiązkowo zdawać na poziomie rozszerzonym biologię lub chemię oraz przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, a do wyboru masz biologię, chemię, matematykę, fizykę i astronomię, fizykę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Farmacja w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku farmacja w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Farmacja to niezwykle istotna dziedzina medyczna, która skupia się na lekach. Niegdyś farmację tłumaczono jako to, co zapewnia bezpieczeństwo. Farmaceuci swoją wiedzą służą nie tylko pacjentom, ale przede wszystkim lekarzom, a zajmują się nie tylko dystrybucją leków, ale i samym ich wytworem oraz oceną ich skuteczności.

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie farmacji muszą radzić sobie bardzo dobrze z przedmiotami ścisłymi, zwłaszcza biologią i chemią. Chłonący wiedzę, analityczny umysł musi być też nastawiony na detale. Praca farmaceuty bywa stresująca, dlatego warto, abyś radził/a sobie ze stresem i potrafił/a reagować racjonalnie w sytuacjach kryzysowych. W tym zawodzie nie można pozwolić sobie na błędy.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku farmacja możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku farmacja w Toruniu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają 5,5 roku.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek farmacja w Toruniu możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnie w Toruniu dbają o najwyższy poziom kształcenia w szerokim zakresie.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu w zakresie farmacji zapewniają swoim studentom wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci zatrudniani są chętnie w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, laboratoriach, instytucjach naukowo-badawczych, które zajmują się prowadzeniem badań klinicznych, w koncernach, gdzie pracują jako przedstawiciele i prezentują najnowsze leki w gronie lekarzy.

Absolwenci pracują w przemyśle farmaceutycznym, inspekcji farmaceutycznej, zakładach opieki zdrowotnej, w hurtowniach farmaceutycznych, w instytucjach państwowych czy samorządowych, które działają w dziedzinie farmacji oraz ochrony zdrowia, w wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, w jednostkach kontrolno-pomiarowych, które zajmują się higieną, kontrolą i badaniami żywności.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku farmacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia i genetyka,
 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • socjologia,
 • statystyka,
 • chemia analityczna,
 • fizjologia,
 • immunologia,
 • technologia postaci leku,
 • farmakologia i farmakodynamika,
 • synteza i technologia środków leczniczych,
 • biotechnologia farmaceutyczna,
 • leki pochodzenia naturalnego,
 • etyka zawodu,
 • opieka farmaceutyczna,
 • prawo farmaceutyczne
 • i wiele innych.

 

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć praktycznych, a całość zwieńczona jest wielogodzinnymi praktykami zawodowymi.

Studia opierają się na szczegółowej znajomości chemii i biologii, a studenci zapoznają się z syntezowaniem i przygotowywaniem leków. Studia medyczne w zakresie farmacji przekazują niezbędną wiedzę odnoszącą się do farmakoterapii, działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych, uczą, w jaki sposób sporządzać, wytwarzać i oceniać jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych w skali aptecznej i przemysłowej. Absolwenci posiadają niezbędne umiejętności, które pozwalają im dyspensować oraz sprawować nadzór nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Studenci zapoznają się z najnowszymi technologiami, jak również rozwijają zdolności analityczne i komunikacyjne, niezbędne do pracy w grupach.

Ile trwają studia na kierunku farmacja w Toruniu?

Studia na kierunku farmacja w Toruniu trwają 5,5 roku (studia jednolite).

Studia w Toruniu na kierunku farmacja realizowane są w postaci jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć i pół roku, czyli jedenaście semestrów. Jednolite studia magisterskie kończą się egzaminem magisterskim i zapewniają tytuł magistra, który upoważnia do podjęcia pracy w aptekach na terenie całej Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

Ze względu na obszerność materiału i wielogodzinne praktyki zawodowe kierunek farmacja w Toruniu nie może być podzielony na dwa komplementarne cykle kształcenia. Studenci oczywiście mogą poszerzać swoją wiedzę w zakresie studiów doktoranckich bądź podyplomowych. Podyplomowe specjalizacje pozwalają rozwijać się studentom w zakresie farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej, farmakologii, analityki farmaceutycznej, leków roślin i wielu innych.

Farmacja w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5,5 roku magister farmacji

Jaka praca po kierunku farmacja w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak farmacja zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, laboratoriach, hurtowniach farmaceutycznych, instytucjach naukowo-badawczych, w których prowadzą badania kliniczne, w koncernach jako przedstawiciele leków.

Absolwenci zatrudniani są chętnie w jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, w jednostkach diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska, w jednostkach kontroli i badania żywności, w inspekcji farmaceutycznej, w instytucjach państwowych lub w instytucjach samorządowych działających w zakresie farmacji i ochrony zdrowia, w wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, w przemyśle farmaceutycznym, który odpowiada za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek lub ma uprawnienia do wytwarzania produktów leczniczych, w instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w zakładach opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych, w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

Absolwenci w pracy zawodowej zajmują się głównie analizą farmaceutyczną, farmacją przemysłową i lekami roślinnymi, postępami farmakologii, nadzorem nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, prowadzą badania chemiczne, farmaceutyczne, farmakologiczne i toksykologiczne produktów leczniczych, a także biorą udział w badaniach klinicznych. Kierunek farmacja w Toruniu zapewnia bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju, dlatego też tak wielu kandydatów rozważa tego typu studia medyczne.

Gdzie studiować na kierunku farmacja w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku farmacja, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 140 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Kierunek farmacja - uczelnie w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Farmacja studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 
Farmacja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek farmacja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Farmaceutyczny w Bydgoszczy) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek farmacja w Toruniu?

Kierunek farmacja w Toruniu to bardzo renomowane studia, które kształcą najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie. Tego typu kierunek medyczny uchodzi za jeden z najbardziej fascynujących, ale i niezwykle trudnych. Nie są to więc studia dla każdego, a najlepiej odnajdą się na nich pasjonaci biologii i chemii. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz analityczny umysł i jesteś wyczulony/a na szczegóły?
 • Czy w przyszłości pragniesz pomagać ludziom w przypadku zagrożenia zdrowia i życia?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich absolwentów kierunków, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz obowiązkowo zdawać na poziomie rozszerzonym biologię lub chemię oraz przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, a do wyboru masz biologię, chemię, matematykę, fizykę i astronomię, fizykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Fizycznej lub w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym im. Antoniego Swinarskiego.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku farmacja i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, a także zaświadczeń odnoszących się do uzyskania wysokich wyników w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

FARMACJA - ważne informacje

farmacja studia

studia medyczne w Toruniu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku farmacja w Toruniu?

Studia medyczne w zakresie farmacji w Toruniu uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych.

Iza, studentka czwartego roku studiów magisterskich, wyjaśnia:

Zawód farmaceuty jest bardzo ważny, ale i niesłychanie odpowiedzialny. To lata nauki, z którą zawsze musisz być na bieżąco. Tutaj nie ma miejsca na błędy, gdyż każdy błąd może doprowadzić do katastrofy. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną i odporną na stres, a także kochasz biologię i chemię, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Farmacja Toruń studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Farmacja Toruń studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Toruniu

Rozwiń

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia