Dodaj do ulubionych

23.08.2023

Fizjoterapia studia Białystok 2023 | woj. podlaskie

Fizjoterapia w Białymstoku to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. 

Studia na kierunku fizjoterapia w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Opis kierunku

Fizjoterapia to kierunek, na którym studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania ciała. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których przyszli absolwenci zdobywają umiejętności niezbędne do leczenia zaburzeń układu ruchu. Studenci fizjoterapii zdobywają doświadczenie w pracy m.in. z osobami starszymi, kobietami w ciąży oraz dziećmi.

Fizjoterapeuci mają wiele możliwości zawodowych. Mogą pracować w miejscach zajmujących się opieką zdrowotną takich jak: szpitale, uzdrowiska czy hospicja. Absolwenci fizjoterapii często znajdują zatrudnienie w klubach sportowych, na siłowniach oraz w klinikach odnowy biologicznej. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwalają także na prowadzenie własnej działalności.

 

Uczelnie

W Białymstoku Fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Białymstoku na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek FIZJOTERAPIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Białymstoku?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka

Kierunek fizjoterapia w Białymstoku jest jednym z najbardziej obleganych kierunków wśród propozycji studiów medycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę i astronomię, matematykę. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku fizjoterapia potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić najwyższy komfort studiowania, dlatego studia medyczne w zakresie fizjoterapii oferują w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto wybrać dzienny tryb kształcenia. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studia stacjonarne, wybierz studia zaoczne i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak o tym, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Lance Armstrong powiedział: „Ból jest przemijający, a skutki rezygnacji pozostają na zawsze”. Fizjoterapeuci to specjaliści, którzy zachęcają do pokonywania bólu na korzyść psychicznego spokoju. Dzięki wyćwiczonym umiejętnością manualnym i wszechstronnej wiedzy medycznej pomagają ludziom pokonywać trudności fizyczne, których doświadczyli na skutek urazów i chorób.

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie fizjoterapii nie mogą mieć trudności z nauką przedmiotów ścisłych, a także powinni odznaczać się nienaganną sprawnością fizyczną, która ułatwi im pracę w zakresie fizjoterapii. Ważne są predyspozycje manualne, cierpliwość i empatia, ale także odporność na stres i umiejętność emocjonalnego nieangażowanie się w życie pacjenta. Zawód fizjoterapeuty sprowadza się do żmudnej pracy, która nie zawsze przynosi odpowiednie rezultaty.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku fizjoterapia w Białymstoku realizowane są w ramach studiów jednolitych. Studia jednolite trwają pięć lat.
Uczelnie w Białymstoku umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak fizjoterapia możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku starają się zapewnić interdyscyplinarny poziom kształcenia w różnorodnych kierunkach studiów.

 

4. Praca po studiach

Studia medyczne w Białymstoku w ramach fizjoterapii dają wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy lub podjęcia praktyki w klinikach rehabilitacyjnych w pracowni kinezyterapii, w zakresie fizjoterapii klinicznej dzieci i osób dorosłych, w zakresie fizjoterapii klinicznej, w zakresie fizjoterapii. Absolwenci zajmują się podtrzymywaniem i przywracaniem sprawności i wydolności osób w różnym wieku, wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych, kontrolowaniem procesu fizjoterapii.

Absolwenci bardzo często zatrudniani są w sanatoriach, w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, w zakładach opieki leczniczej, w centrach odnowy biologicznej, w placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych i adaptacyjnej aktywności ruchowej, w klubach sportowych i tym podobne.

 

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • diagnostyka fizjologiczna,
 • demografia i epidemiologia,
 • ekonomia i systemy ochrony zdrowia,
 • kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu,
 • fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia,
 • propedeutyka badań elektroradiologicznych w fizjoterapii,
 • podstawy neurofizjologii klinicznej,
 • diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu,
 • planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu,
 • fizjoterapia kobiet w okresie okołomenopauzalnym
 • i wiele innych.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie sprowadzające się do teorii, metodyki i praktyki w ramach fizjoterapii oraz umiejętności wykonywania poszczególnych zabiegów fizjoterapii, masażu, kinezyterapii, terapii manualnej. Zadaniem specjalistów w zakresie fizjoterapii jest kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności i wydolności pacjentom zróżnicowanym wiekowo.

Studenci doskonalą własną sprawność fizyczną, a także uczą się empatii, odporności na stres, odporności emocjonalnej, profesjonalizmu, komunikatywności oraz pracy w zespole; doskonalą także predyspozycje językowe. Interdyscyplinarne wykształcenie skupia się na teoretycznej wiedzy medycznej, to znaczy anatomii, fizjologii, psychologii, kinezjologii czy biomechanice, ale także na wiedzy kierunkowej, to znaczy terapii manualnej, masażu lecznicznym, kształceniu ruchowym i metodyce nauczania ruchu, fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych.

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Białymstoku?

Studia na kierunku fizjoterapia w Białymstoku trwają 5 lat (studia jednolite).

Kierunek fizjoterapia w Białymstoku jest realizowany w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów, czyli pięć lat.

Fizjoterapia w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po kierunku fizjoterapia w Białymstoku?

Kierunek fizjoterapia w Białymstoku to bardzo interesująca propozycja oferowana przez studia medyczne. Studenci są przygotowywani do pracy w licznych klinikach rehabilitacyjnych, a zawodowo zajmują się kształtowaniem, podtrzymywaniem i przywracaniem sprawności i wydolności osób zróżnicowanych wiekowo, których sprawność jest obniżona przez liczne choroby i urazy, wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych, kontrolowaniem efektywności procesów fizjoterapii.

Absolwenci zatrudniani są w przychodniach, szpitalach, gabinetach prywatnych, gabinetach odnowy biologicznej i spa, sanatoriach, ośrodkach rekreacji sportowej, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, klubach sportowych, fundacjach specjalistycznych. W poszczególnych placówkach zajmują się urazami rdzenia kręgowego, urazami czaszkowo-mózgowymi, wadami postaw, zaburzeniami wieku rozwojowego, wadami wrodzonymi, osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane lub chorobę Parkinsona, zaburzeniami równowagi i tym podobne. Studia medyczne w ramach fizjoterapii kształcą specjalistów, którzy odnajdują się w pracy w ośrodkach dla niepełnosprawnych, w zakładach opieki leczniczej, w placówkach ochrony zdrowia, w placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych i adaptacyjnej aktywności ruchowej, w zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, w gabinetach masażu, w ośrodkach sportowych, w ośrodkach rehabilitacyjnych, w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia.

Absolwenci zajmują się kinezyterapią, terapią manualną, masażem leczniczym, fizjoterapią, fizykoterapią, fizjoterapią kliniczną, fizjoterapią kliniczną w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapią kliniczną w chorobach narządów wewnętrznych, kształceniem ruchowym i nauczaniem ruchu. Fizjoterapia to niezwykła dziedzina nauki, która dąży do zapewnienia komfortu pacjentom, którzy borykają się z przeciwnościami ruchowymi.

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oferuje 110 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej.

 

Kierunek fizjoterapia - uczelnie w Białymstoku

 

czytaj dalej uczelnie w Białymstoku

 

Fizjoterapia studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

 

Fizjoterapia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizjoterapia w Białymstoku?

Studia w Białymstoku skupiają miłośników nauk medycznych. Fizjoterapia to jeden z najbardziej obleganych kierunków, który wymaga wiele pracy, ale daje dużą satysfakcję w obliczu pozytywnych rezultatów rehabilitacyjnych. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz dobrą kondycję fizyczną?
 • Czy masz predyspozycje manualne, a w przyszłości pragniesz pomagać ludziom pokonywać ich fizyczne trudności?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę i astronomię, matematykę. Maksymalną ilość punktów zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się zawsze wysokimi miejscami na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności lub w Olimpiadzie Biologicznej.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku fizjoterapia i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, podania i oświadczenia, ankiety osobowej, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

FIZJOTERAPIA - ważne informacje

fizjoterapia studia

studia medyczne w Białymstoku

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia w Białymstoku?

Studia medyczne w Białymstoku w zakresie fizjoterapii są jednymi z najbardziej prestiżowych i wymagających.

Michał, student czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, stwierdził:

Pokonać siebie jest bardzo trudno, ale na tym właśnie polega fizjoterapia. Na czas rehabilitacji stajemy się najlepszymi przyjaciółmi, którzy wymagają od swoich pacjentów dwustu procent i zachęcają ich do tego, by się nie poddawali. To niezwykle ważny kierunek, ale wytrwają najlepsi.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Białystok studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Białystok studia stacjonarne

Fizjoterapia Białystok studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Białymstoku

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W BIAŁYMSTOKU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia