Farmacja - Katowice i woj. śląskie

Farmacja - Katowice i woj. śląskie

Farmacja - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

farmacja

Odkryj kierunek farmacja w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Farmacja studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku farmacja w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra farmacji).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Farmacja - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek farmacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek farmacja?

Studia na kierunku farmacja budzą duże zainteresowanie wśród osób, które pragną kształcić się w zakresie kierunków medycznych i farmaceutycznych. Ilość kandydatów często przewyższa oczekiwania, a miejsc na studiach zawsze brakuje, dlatego przyszli studenci niejednokrotnie są skazani na listy rezerwowe. Pamiętaj o tym, że prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku farmacja w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka

 

Do wyboru masz na przykład biologię, chemię, fizykę, fizykę i astronomię, matematykę. Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Szczegółowe informacje odnoszące się do procesu rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Farmacja w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FARMACJA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FARMACJA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

FARMACJA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FARMACJA?

Interesują Cię nauki medyczne? Tworzenie receptur nowych leków, badanie leków i ich wytwarzanie Cię fascynuje? Chcesz pracować w laboratorium? Kierunek farmacja w sposób interdyscyplinarny łączy nauki farmaceutyczne, medyczne, biologiczne, chemiczne i społeczne.

Przyszli farmaceuci muszą radzić sobie z naukami biologicznymi i chemicznymi, które stanowią podłoże studiów medycznych. Analityczny umysł i chęć przeprowadzania różnego typu badań, także laboratoryjnych ma ogromne znaczenie w postawie kandydatów na studia. Potrafisz pracować w zespole i jesteś osobą komunikatywną? Priorytetem jest dla Ciebie ratowanie życia i zdrowia? Jesteś gotowy/a do tego, by nieustannie kształcić się w zakresie nauk medycznych? Studia są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku farmacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku farmacja w Katowicach realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunek farmacja możesz realizować na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, który jest placówką należącą do Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczelnie śląskie starają się zapewnić najwyższy poziom kształcenia w zakresie kierunków studiów medycznych najpopularniejszych w skali polskiej.

Studia medyczne opierają się na naukach biologicznych i chemicznych, dlatego w siatce zajęć znajdziesz przede wszystkim takie przedmioty jak:

 • chemia fizyczna
 • fizjologia z elementami ergonomii
 • statystyka
 • biologia i genetyka
 • biologia molekularna
 • kwalifikowana pierwsza pomoc
 • profilaktyka i leczenie chorób pasożytniczych człowieka
 • synteza i technologia środków leczniczych
 • technologia postaci leku
 • farmakognozja
 • rośliny lecznicze Polski
 • apiterapia i apitoksynoterapia
 • wyroby medyczne i gazy medyczne
 • hodowle in vitro 
 • transgeneza roślin w produkcji leków

Ile trwają studia na kierunku farmacja w Katowicach?

Studia na kierunku farmacja w Katowicach trwają 5,5 lata (studia jednolite magisterskie).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FARMACJA?

Studia medyczne na kierunku farmacja przygotowują do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych, w przemyśle farmaceutycznym i podmiotach, które odpowiadają za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych, w inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia.

Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, mimo że branża farmaceutyczna wydaje się tak wąska. Absolwenci zatrudniani są w:

 • jednostkach kontrolno-pomiarowych
 • laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej
 • kontroli i badania żywności
 • diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska
 • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej
 • instytucjach badawczych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych

 

Gdzie studiować na kierunku farmacja w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek farmacja w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek farmacja w Katowicach i woj. śląskim?

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

FARMACJA - ważne informacje

farmacja studia

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)