Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Pielęgniarstwo studia Białystok | woj. podlaskie

 

Dla kogo ten kierunek?

Polska pielęgniarka Hanna Chrzanowska uważała swój zawód za powołanie do służenia innym ludziom. Pielęgniarstwo to niezwykle ważny i trudny kierunek studiów, który umożliwia abiturientom zajmowanie się ludźmi chorymi i zdrowymi. Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się także edukacją i promocją zdrowia oraz świadczą usługi diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo w Białymstoku rozpocznie się 4 maja 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | Pielęgniarstwo Białystok - terminy rekrutacji >

Idealni kandydaci na studia medyczne w zakresie pielęgniarstwa nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne jest także to, aby kandydaci byli zdyscyplinowani i odporni na stres. Pielęgniarki i pielęgniarze muszą się jednak odznaczać empatią i cierpliwością oraz powinni wypracować sobie odpowiednie podejście do pacjenta. Jeśli uważasz, że kierunek pielęgniarstwo w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie, wypełnij formularze rekrutacyjne.

Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 10 tys. kandydatów (o 948 mniej niż rok wcześniej).

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak pielęgniarstwo możesz realizować na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku chcą zapewnić najwyższy poziom kształcenia w zakresie najbardziej obleganych kierunków medycznych.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne seminarium, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych dorosłych, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, farmakologia, badania fizykalne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, psychologia i pielęgniarstwo psychologiczne, etypa zawodu pielęgniarski, promocja zdrowia i wiele innych.

Praca po studiach

Studia medyczne w zakresie pielęgniarstwa przygotowują abiturientów do świadczenia opieki zdrowotnej, planowania i realizowania opieki pielęgniarskiej, wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych czy rehabilitacyjnych, udzielania pomocy jednostce i rodzinie w osiąganiu zdrowia poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki, promowania zdrowego trybu życia i edukacji zdrowotnej.

Abiturienci bardzo chętnie zatrudniani są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, to jest w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, w szpitalach, w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w domach opieki społecznej, w ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej. Zgodnie z rogulacjami prawnymi i normami etycznymi zapewniają bezpieczeństwo i wysoką jakość usług pacjentom, a także udzielają świadczeń w zakresie zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom.

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku pielęgniarstwo uchodzą za jedne z najbardziej obleganych wśród propozycji kierunków medycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę i astronomię, matematykę. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku pielęgniarstwo potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Białymstoku?

Studia medyczne w Białymstoku na kierunku pielęgniarstwo możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci studia w formie regularnych spotkań i systematycznej nauki, warto rozważyć tryb dzienny studiowania. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, rozważ spotkania weekendowe i studia zaoczne. Pamiętaj jednak, że tryb niestacjonarny jest płatny nawet na uczelniach publicznych.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
 • badania fizykalne,
 • rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych dorosłych,
 • neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne,
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
 • etyka zawodu pielęgniarki,
 • zdrowie publiczne,
 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia,
 • geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • i wiele innych.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie w zakresie teoretycznym, zyskując tym samym niezbędną wiedzę medyczną z zakresu anatomii, fizjologii, genetyki, zdrowia publicznego, psychologii, radiologii, patologii, socjologii, ale także kierunkowym, które skupia się na filozofii i etyce zawodu pielęgniarki, promocji zdrowia, podstawowej opiece zdrowotnej, ginekologii i pielęgniarstwie położniczo-ginekologicznym, chirurgii i pielęgniarstwie chirurgicznym, rehabilitacji i pielęgniarstwie niepełnosprawnych, opiece paliatywnej, ratownictwie medycznym, badaniach w pielęgniarstwie i tym podobne. Studenci zyskują także niezbędne umiejętności, które umożliwiają im udzielanie świadczeń na rzecz chorych oraz rozpoznawanie potrzeb chorych i ich rodziny. Uczą się także empatii oraz komunikatywności i pracy w grupie oraz uodparniają się na ból i stres.

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku kierunek pielęgniarstwo oferują w ramach dwóch komplementarnych cyklów kształcenia. Oznacza to, że tego typu studia medyczne możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim, który upoważnia absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Warto podkreślić, że studia drugiego stopnia mogą realizować przede wszystkim abiturienci pierwszego stopnia pielęgniarstwa lub pokrewnych kierunków medycznych.

Pielęgniarstwo w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa

Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Białymstoku?

Kierunek pielęgniarstwo w Białymstoku gwarantuje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci zajmują się oceną stanu pacjenta, rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych pacjentów, wykonywaniem świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, organizacją czasu wolnego osobom zdrowym lub osobom chorym w instytucjach opieki zdrowotnej, w instytucjach oświatowych, w instytucjach społecznych. Abiturienci podejmują działania opiekuńczo-wychowawcze w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, zajmują się promocją zdrowego trybu życia i edukacją zdrowotną, co znaczy, że prowadzą poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia, nauczają w zakresie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych, uczą osoby chore, jak żyć z chorobą i niepełnosprawnością, organizują edukacyjne kampanie zdrowotne w zakresie lokalnym i krajowym.

Studia w Białymstoku zapewniają absolwentom pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, czyli w ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w domach opieki społecznej, w szpilach, w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, w szpitalu uzdrowiskowym, w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w ośrodkach służby medycznej, w stacji pogotowia ratunkowego, w ośrodkach naukowo-badawczych, w hospicjach, w oddziałach szpitalnych, w sanatorium, w uzdrowiskach, w placówkach nauczania i wychowania, w poradniach specjalistycznych. Najlepiej wyspecjalizowani abiturienci świadczą najwyższy poziom opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym, promują zdrowie i świadczą usługi zapobiegawcze i rehabilitacyjne, a wszystko w zakresie zarówno prywatnym, jak i publicznym.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. 

 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

 

Pielęgniarstwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Białymstoku?

Pielęgniarstwo to kierunek dla osób z powołaniem, które pragną zajmować się chorymi i służyć im nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale i dobrym słowem. Nim zadecydujesz o rekrutacji na tego typu studia medyczne, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy interesują Cię kwestie medyczne, a w przyszłości pragniesz ratować życie i zdrowie?
 • Czy jesteś osobą odporną na stres?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, biologię, fizykę i astronomię, matematykę. Maksymalną ilość punktów zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się zawsze wysokimi miejscami na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej lub w Olimpiadzie Chemicznej.

Pamiętaj także o tym, że w przypadku kierunku pielęgniarstwo i innych pokrewnych studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń lekarskich, podania i oświadczenia, ankiety osobowej, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo studia online

studia medyczne w Białymstoku

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Białymstoku?

Studia medyczne w Białymstoku na kierunku pielęgniarstwo uchodzą za jedne z najczęściej wybieranych.

Robert, student trzeciego roku studiów licencjackich, wyznał:

Mężczyzna na pielęgniarstwie wzbudza zainteresowanie, ponieważ w Polsce jest to głównie zawód feministyczny. Dokonałem wyboru świadomie, ponieważ chcę być jak najbliżej pacjenta i żyć jego życiem. Pielęgniarstwo wymaga dużej dozy empatii i wiedzy medycznej, także nie jest to kierunek łatwy.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Białystok studia i stopnia

Pielęgniarstwo Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Białystok studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Białystok studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Białymstoku

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W BIAŁYMSTOKU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia