Farmacja - Poznań

Farmacja - Poznań

Farmacja - Poznań

Studia w Poznaniu 

farmacja

Odkryj farmację w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Farmacja studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku farmacja to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Farmacja - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek farmacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek farmacja?

Jeśli chcesz studiować farmację w Poznaniu, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Kandydaci na studia medyczne powinni poddać się badaniom lekarskim, które zweryfikują możliwość kształcenia w tym zakresie.

Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów musisz zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Farmacja w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FARMACJA POZNAŃ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FARMACJA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

FARMACJA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FARMACJA W POZNANIU?

Farmacja to niezwykle istotny kierunek medyczny, który pozwoli Ci zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie. Wyszkoleni specjaliści, absolwenci farmacji, służą wiedzą odnoszącą się do jakości produktów leczniczych, a także z zakresu nauk farmaceutycznych, medycznych, chemicznych, biologicznych i społecznych.

Kierunek jest niezwykle istotny, zwłaszcza że służy do zapewniania bezpieczeństwa poprzez wytarzanie leków oraz do dzielenia się specjalistyczną wiedzą na temat zdrowia i życia.

Program kształcenia umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wytwarzania jakości preparatów farmaceutycznych, a także rozwijanie kompetencji odnoszących się do umiejętnego udzielania porad w zakresie działania produktów leczniczych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Farmacja możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Farmację możesz studiować przede wszystkim w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Studentów obowiązuje także praktyka zawodowa w aptece.

Kierunek realizowany jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie opracowanym programie studiów w zakresie farmacji znajdziemy takie przedmioty jak: farmakognozja, chemia leków, biochemia farmaceutyczna, technologia postaci leku, chemia radiofarmaceutyczna i wiele innych.

Studenci zdobywają wykształcenie techniczne i praktyczne. Uczą się wytwarzać i oceniać jakość preparatów farmaceutycznych. W trakcie zdobywanej edukacji poznają także zasady prowadzenia badań naukowych i mechanizmy nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem wyrobów medycznych.

Nauczysz się także, jak udzielać informacji i porad odnoszących się do działania produktów leczniczych. Program kształcenia realizowany jest w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń, seminariów, a zdobyte wykształcenie weryfikowane jest w trakcie obowiązkowych praktyk zawodowych w aptekach.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FARMACJA W POZNANIU?

Studia na kierunku Farmacja trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FARMACJA W POZNANIU?

Absolwenci farmacji mogą pracować w aptekach szpitalnych i ogólnodostępnych, jednak nie jest to jedyne miejsce ich zatrudnienia. Odnajdą się z pewnością także w laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej, w ośrodkach naukowo-badawczych, w przemyśle farmaceutycznym oraz w zakładach opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku farmacja:

 • firmy farmaceutyczne
 • szpitalne laboratorium, w którym przeprowadza się analizy materiału biologicznego
 • uczelnie
 • wytwórnie branży kosmetycznej i chemicznej
 • apteki, w których będziesz nie tylko wydawał/a leki zapisane przez lekarzy, ale również doradzał/a przy zakupie specyfików dostępnych bez recepty

Zawodowo zajmiesz się sporządzaniem, wytwarzaniem i oceną jakości i tożsamości produktów leczniczych, a także będziesz miał/a okazję sprawować nadzór nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Kierunki medyczne w Poznaniu

Rozwiń

Komentarze (0)