Dodaj do ulubionych

23.08.2023

Kierunek lekarski studia Białystok | woj. podlaskie

Kierunek lekarski w Białymstoku to 6-letnie studia (jednolite magisterskie). Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na kierunku lekarskim w Białymstoku w 2023 r. zaczynają się od 44000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Dla kogo ten kierunek?

Gabriel Weston napisał: „Świadomość własnych ograniczeń ratuje życie częściej niż skalpel.” Studia medyczne są studiami dla silnych umysłów, które potrafią przeciwstawiać się własnym ograniczeniom, ale także nie ukrywają swoich błędów i dążą do tego, by być jak najlepszym w swoim fachu. Lekarze zajmują się zdrowymi, chorymi, umierającymi, ale prócz wiedzy i umiejętności, muszą odznaczać się zdrowym rozsądkiem, odpornością na stres i empatią.

Idealni kandydaci na studia medyczne w Białymstoku nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza biologią i chemią. Kandydaci powinni odznaczać się komunikatywnością, ponieważ nie mogą mieć problemów z pracą w zespole lub kontaktem z pacjentem i jego rodziną. Jeśli potrafisz poprawnie i racjonalnie reagować w przypadku sytuacji ekstremalnych, kierunek lekarski w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).

 

Program studiów i gdzie studiować

Tak prestiżowe kierunki studiów w Białymstoku jak kierunek lekarski możesz realizować na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku zapewniają wiele możliwości kształcenia w zakresie medycznym, a program studiów uzupełniany jest praktykami zawodowymi i innego typu zajęciami praktycznymi.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii, chemii, fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: higiena i epidemiologia, choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, rehabilitacja, diagnostyka laboratoryjna, biologia medyczna, psychologia lekarska, mikrobiologia, pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa, medycyna regeneracyjna, profesjonalizm w medycynie, ortopedia i traumatologia dziecięca, anestezjologia i intensywna terapia, ginekologia i położnictwo i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku lekarskim dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci zaczynają staże zawodowe w klinikach i oddziałach szpitalnych odnoszących się do pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, interny, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, a także w przychodniach, zakładach diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, na pogotowiu ratunkowym.

Abiturienci przygotowani są do pracy w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej, w klinikach prywatnych i publicznych, w administracji państwowej i samorządowej.

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Białymstoku?

Studia medyczne w ramach kierunku lekarskiego są jednymi z najtrudniejszych i najbardziej wymagających. Mimo to kandydatów jest bardzo wielu, ale jak wiadomo, liczba miejsc jest ograniczona, dlatego uczelnie w Białymstoku przyjmują tylko najlepszych. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, obowiązkowo na poziomie rozszerzonym musisz zdawać także biologię, a do wyboru masz również chemię, matematykę i fizykę. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku lekarskiego potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku lekarski w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewniać komfort studiowania, dlatego studia medyczne w zakresie kierunku lekarskiego możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Pamiętaj, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne zarówno w formie zaocznej, jak i wieczorowej, są płatne.

 

 

 

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak:

 

 • pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa,
 • podstawy medycyny prewencyjnej,
 • profesjonalizm w medycynie,
 • diagnostyka laboratoryjna,
 • profesjonalizm w medycynie,
 • ortopedia i traumatologia dziecięca,
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • gerontologia,
 • ginekologia i położnictwo,
 • medycyna ratunkowa,
 • choroby wewnętrzne
 • i wiele innych.

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim studenci mogą podjąć dalszą edukację w ramach wybranej specjalności, na przykład w zakresie kardiologii, pediatrii, ginekologii, psychiatrii czy chirurgii.

Po każdym roku studenci odbywają także obowiązkowe praktyki, na przykład w ramach chirurgii, pediatrii, ginekologii, chorób wewnętrznych i intensywnej terapii.

Studenci zdobywają gruntowną wiedzę medyczną, która uzupełniana jest przez umiejętności w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, ale także zdolności do przeprowadzania wywiadu z pacjentem, porozumiewania się z pacjentami i ich rodzinami, przeprowadzania badań chorego, stawiania wstępnych diagnoz, leczenia, udzielania niezbędnej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Ile trwają studia na kierunku lekarski w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak kierunek lekarski realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają sześć lat, czyli dwanaście semestrów, i kończą się egzaminem magisterskim, który gwarantuje tytuł magistra. Po końcowym etapie studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, który gwarantuje tytuł lekarza.

Po ukończeniu sześcioletnich studiów magisterskich absolwenci mogą kontynuować edukację w ramach specjalności w zakresie chirurgii, kardiologii, pediatrii, ginekologii, psychiatrii i tym podobne. W zależności od wybranej specjalizacji kontynuacja nauki może trwać nawet do pięciu lat. Studia medyczne wiążą się również z dużą ilością godzin praktyk zawodowych, które studenci odbywają po ukończeniu każdego roku kształcenia.

Kierunek lekarski (medycyna) w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz

Jaka praca po kierunku lekarski w Białymstoku?

Studenci, którzy podejmują studia medyczne w Białymstoku na kierunku lekarskim, zaczynają swoją praktykę zawodową od pracy w klinikach i oddziałach szpitalnych, które zajmują się pediatrią, chirurgią, ginekologią i położnictwem, interną, psychiatrią, medycyną ratunkową, medycyną rodzinną, a także w przychodniach, zakładach diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologicznej lub radiologicznej, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, na pogotowiu ratunkowym.

Abiturienci przygotowują się do pracy w przychodniach, szpitalach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w laboratoriach, zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Absolwenci po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego i uzyskaniu tytuły lekarza, pełnią obowiązki lekarza i zajmują się diagnostyką, profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją, orzecznictwem. Zatrudniani są przede wszystkim w szpitalach i klinikach, w pogotowiu ratunkowym, w przychodniach specjalistycznych, otwierają także własną działalność gospodarczą, współpracują z marketingiem i mediami społecznościowymi, z administracją państwową i samorządową. Pracę podejmują nie tylko w kraju, ale i w państwach Unii Europejskiej.

Interdyscyplinarny kierunek lekarski w Białymstoku kształci ekspertów w zakresie pielęgniarstwa, lecznictwa otwartego, chorób wewnętrznych, pomocy doraźnej, chirurgii ogólnej, pediatrii, ginekologii i położnictwa. Absolwenci mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pacjentów, a także służyć ludziom wiedzą i umiejętnościami w zakresie udzielania pomocy medycznej.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

 

Kierunek lekarski studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Kierunek lekarski studia niestacjonarne - uczelnie w Białymstoku

 

Kierunek lekarski studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Białymstoku?

Kierunek lekarski w Białymstoku uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych kierunków medycznych, wymaga jednak dużego nakładu pracy i zaangażowania. Nim zdecydujesz się rekrutować na tego typu studia w Białymstoku, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz pomagać ludziom i dbać o ich zdrowie, szerząc wiedzę o odpowiednim trybie życia i odżywiania się?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w grupie?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia medyczne w Białymstoku są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, obowiązkowo na poziomie rozszerzonym musisz zdawać także biologię, a do wyboru masz również chemię, matematykę i fizykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami. Spróbuj swoim sił na przykład w Olimpiadzie Biologicznej czy Olimpiadzie Chemicznej.

W przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym złożeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zaświadczenia lekarskiego, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach osiągniętych w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Białymstoku

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarski w Białymstoku?

Kierunek lekarski w Białymstoku jest jednym z najtrudniejszych wśród kierunków medycznych.

Małgorzata, studentka drugiego roku specjalizacji kardiologicznej, stwierdziła:

Studia medyczne to zaledwie początek edukacji w zakresie kierunku lekarskiego. Każdy z nas musi być najlepszy, ponieważ w grę wchodzi ludzkie życie, a tu nie ma miejsca na błędy. Po etapie sześcioletnich studiów magisterskich pojawia się pytanie: „I co dalej?”. W moim przypadku tym „dalej” jest kardiologia. Jeśli wybierzesz studia medyczne, musisz liczyć się z latami nauki i praktyki zawodowej. Ale warto.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Białystok studia jednolite magisterskie


Kierunki medyczne w Białymstoku

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia