Farmacja - Opole

Studia w Opolu

na kierunku Farmacja

Odkryj kierunek Farmacja w Opolu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

25.07.2022

Farmacja studia Opole - 2022 | woj. opolskie

Studia na kierunku elektrotechnika to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra farmacji.

Studia na kierunku farmacja w Opolu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5,5 roku (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja w Opolu rozpocznie się 19 kwietnia 2022 r. i potrwa do 23 lipca 2022 r. | Farmacja Opole - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Opolu farmację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Opolskim (UO) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
W trakcie studiów studenci otrzymają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk farmaceutycznych i chemicznych. Nauczą się m.in. wytwarzania oraz oceny jakości produktów leczniczych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także prowadzenia badań chemicznych, farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Opolu na kierunku farmacja w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku farmacja w uczelniach publicznych są bezpłatne. 
 
Praca po studiach
Jako absolwent studiów na kierunku farmacja będziesz mógł podjąć pracę m.in. w aptekach, szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym, wytwórniach i laboratoriach firm z branży kosmetycznej, instytucjach inspekcji farmaceutycznej, a także w urzędach państwowych oraz samorządowych działających w zakresie ochrony zdrowia.

czytaj dalej wszystko o Farmacja - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek farmacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek farmacja w Opolu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku farmacja:

 • chemia,
 • biologia,
 • fizyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Farmacja w Opolu

Jak wyglądają studia na kierunku farmacja w Opolu?

Farmacja to kierunek studiów, po których absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra farmacji i uprawnienia do wykonywania zawodu farmaceuty. Podczas nauki nacisk kładziony jest więc na zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych oraz społecznych, a także szereg umiejętności praktycznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej w przemyśle farmaceutycznym.

Ważne jest, aby student, oprócz zdolności analitycznego myślenia i zamiłowania do przedmiotów ścisłych, posiadał również motywację i chęci do odkrywania oraz zrozumienia chemicznych, biologicznych i fizycznych podstaw procesów zachodzących nie tylko w organizmach żywych, lecz także w naszym otoczeniu.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku farmacja możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Farmacja jest prężnie rozwijającą się dziedziną, która poszukuje coraz to nowych rozwiązań w zakresie chemii stosowanej, immunologii oraz toksykologii, co daje praktycznie nieograniczone możliwości pracy i rozwoju zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jeśli zdecydujesz się na studiowanie farmacji, w Twoim planie kształcenia znajdą się takie przedmioty, jak m.in. chemia ogólna i nieorganiczna, matematyka i statystyka, biofizyka i informatyka, biologia i genetyka, botanika, fizjologia, a także anatomia człowieka.

Nacisk kładziony będzie również na rozwijanie zdolności komunikacyjnych i społecznych, co ułatwi Ci w przyszłości sprawne porozumiewanie się ze współpracownikami i pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia, a także, co najważniejsze, z pacjentami. W ramach potwierdzenia zdobytych przez Ciebie umiejętności, na koniec studiów będziesz także odbywać obowiązkowy staż w aptece pod okiem doświadczonych farmaceutów.

Ile trwają studia na kierunku farmacja w Opolu?

Studia na kierunku farmacja trwają 5,5 roku (studia jednolite magisterskie).

Farmacja w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5,5 roku magister farmacji

Jaka praca po studiach na kierunku farmacja w Opolu?

Absolwenci studiów na kierunku farmacja mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w aptekach na stanowisku farmaceuty, lecz także zostać specjalistami w zakresie farmacji naukowej (tworzenie nowych leków), farmacji klinicznej (analizy materiałów biologicznych, współpraca z lekarzami w kontekście określania interakcji leków) lub też farmacji technologicznej (nadzór produkcji farmaceutyków).

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku farmacja:

 • apteki ogólne oraz szpitalne,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • zakłady opieki zdrowotnej prowadzące badania kliniczne,
 • jednostki kontrolno-pomiarowe,
 • laboratoria branży kosmetycznej,
 • laboratoria przeprowadzające analizę leków,
 • podmioty uprawnione do wytwarzania produktów leczniczych i materiałów medycznych,
 • urzędy i instytucje państwowe i samorządowe działające w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia.

Gdzie studiować na kierunku farmacja w Opolu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwerystecie Opolskim.

Uczelnie na których można studiować kierunek farmacja w Opolu

 

czytaj dalej uczelnie w Opolu

Uczelnie w Opolu - kierunek farmacja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Opolski (Wydział Chemii) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Farmacja Opole studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Farmacja Opole studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Opolu

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia