Biotechnologia - Białystok

Biotechnologia - Białystok

Studia na kierunku biotechnologia w Białymstoku możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Uniwersytet w Białymstoku

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

18.01.2024

Biotechnologia studia Białystok | woj. podlaskie

Biotechnologia w Białymstoku to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) lub 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej), a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na PB wyniósł 42 punkty.

Studia na kierunku biotechnologia w Białymstoku
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biotechnologia w Białymstoku rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 16 września 2024 r. | Biotechnologia Białystok - terminy rekrutacji >

Dla kogo ten kierunek?

„Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, obejmującą różne kierunki technicznego wykorzystania materiałów i procesów biologicznych” – to jedna z definicji biotechnologii, którą odnajdziemy w publikacji redagowanej przez Jerzego Bogdanienko. Biotechnologia wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową, wykorzystując przy tym najnowsze technologie.

Idealni kandydaci na studia biologiczne i przyrodnicze nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza z biologią i chemią. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się takie zagadnienia, jak fizjologia roślin, anatomia człowieka czy mikrobiologia. Jeśli potrafisz pracować w grupie i odznaczasz się analitycznym myśleniem, kierunek biotechnologia w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek biotechnologia w Białymstoku możesz przede wszystkim realizować na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić najwyższy poziom kształcenia w zakresie różnorodnych kierunków studiów.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii, chemii, fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, grafika inżynierska, matematyka w biotechnologii, statystyka w biotechnologii, planowanie i prowadzenie eksperymentu w biotechnologii, składniki bioaktywne produktów naturalnych (surowców i produktów rolnospożywczych), modelowanie procesów biotechnologicznych, kultury komórkowe roślin, żywność modyfikowana genetycznie, metody biotechnologiczne w produkcji energii i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku biotechnologia zapewniają bardzo wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia. Studenci przygotowywani są do tego, by objąć stanowiska inżynierskie w instytucjach, które wiążą się z ochroną środowiska, takich jak laboratoria badawcze i laboratoria kontrolno-diagnostyczne. Abiturienci zatrudniani są także w przedsiębiorstwach branży chemicznej, spożywczej i biotechnologicznej oraz w firmach farmaceutycznych.

Absolwenci pracują w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach naukowo-badawczych, w kontroli żywności i zakładach związanych z produkcją żywności, w laboratoriach kryminalistycznych, w firmach farmaceutycznych, w laboratoriach kontrolnych, w laboratoriach weterynaryjnych i służby zdrowia, w stacjach ochrony roślin, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak biotechnologia wzbudzają zainteresowanie bardzo wielu kandydatów na studia, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: fizykę, chemię, biologię. Maksymalną ilość punktów z wybranych przedmiotów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Pamiętaj o tym, by zweryfikować, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić komfortowe studiowanie, dlatego kierunek biotechnologia oferują zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, wybierz studia zaoczne i spotkania weekendowe. Jeśli jednak bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto rozważyć studia dzienne. Pamiętaj, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

 

 

Program kształcenia opiera się zwłaszcza na przedmiotach ścisłych, takich jak biologia, chemia czy fizyka. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • chemia ogólna i nieorganiczna,
 • matematyka w biotechnologii,
 • planowanie i prowadzenie eksperymentu w biotechnologi,
 • chemiczna analiza toksykologiczna,
 • projektowanie procesów technologicznych,
 • mikrobiologiczne metody utylizacji odpadów,
 • składniki bioaktywne produktów naturalnych,
 • prawne i społeczne podstawy biotechnologii przemysłowej i środowiskowe
 • i wiele innych.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach wybranych specjalności, na przykład biotechnologii w przetwórstwie rolno-spożywczym. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie odnoszące się do biotechnologii, procesów chemicznych, kwestii matematycznych. Zdobywają umiejętności, które pozwalają opisywać i wyjaśniać procesy i zjawiska zachodzące w przyrodzie i życiu codziennym. Zapoznają się także z obsługą i funkcjonowaniem aparatury laboratorium, a także z zaawansowanymi technikami, które są wykorzystywane w biotechnologii surowców i produktów rolno-spożywczych. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności do projektowania, planowania i prowadzenia eksperymentów i prac badawczych, rozwijają zdolności interpretacyjne i analityczne, a także predyspozycje językowe.

Uczelnie w Białymstoku - kierunek biotechnologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Białostocka (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Biologii UWB) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Białymstoku?

Kierunek biotechnologia w Białymstoku podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia inżynierskie tego typu możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów, i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem magisterskim, zapewniając tym samym tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia mogą podjąć absolwenci także innych pokrewnych kierunków inżynierskich, którzy mają już tytuł inżyniera lub magistra.

Biotechnologia w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

Jaka praca po kierunku biotechnologia w Białymstoku?

Studia biologiczne i przyrodnicze na kierunku biotechnologia przygotowują studentów do pracy na stanowiskach inżynierskich w instytucjach, które wiążą się z ochroną środowiska, takich jak laboratoria badawcze i laboratoria kontrolno-diagnostyczne. Abiturienci zatrudniani są również w przedsiębiorstwach branży chemicznej, spożywczej i biotechnologicznej oraz w firmach farmaceutycznych.

Abiturienci znajdują pracę w laboratoriach kontrolnych, w laboratoriach kryminalistycznych, w laboratoriach weterynaryjnych i służby zdrowia, w stacjach ochrony roślin, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, w ogrodach botanicznych, w laboratoriach, które wykorzystują materiał biologiczny, w laboratoriach naukowo-badawczych, w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach diagnostycznych, w kontroli żywności i zakładach, które wiążą się z produkcją żywności. Absolwenci pracują także w instytutach i ośrodkach badawczych, które opracowują i wdrażają nowoczesne techniki i technologie, to znaczy w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym oraz w rolnictwie, w instytucjach, które zajmują się nadzorem i kontrolą jakości środowiska, to znaczy w miejscach, które zajmują się oczyszczaniem ścieków i kompostowaniem odpadów, w stacjach hodowli roślin, w firmach doradczych i szkoleniowych, w firmach kosmetycznych, w firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, w firmach farmaceutycznych, w firmach biotechnologicznych, w urzędach, które zajmują się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody, w zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej.

Studia w Białymstoku na kierunku biotechnologia kształcą najlepszych specjalistów do spraw rejestracji leków przemysłowych w ośrodkach naukowo-badawczych, techników analityków, laborantów, genetyków.

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Białostockiej.

 

Biotechnologia studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Biotechnologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Ile punktów na biotechnologię w Białymstoku

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 42 punkty.

czytaj dalej progi na biotechnologię w Białymstoku

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biotechnologia w Białymstoku?

Studia biologiczne i przyrodnicze w Białymstoku na kierunku biotechnologia uchodzą za jedne z najbardziej popularnych, ale i niezwykle trudnych. Kierunek jest fascynujący i obfituje w praktyczne umiejętności, ale nie jest odpowiedni dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy interesuje Cię świat nauki i pragniesz weryfikować bioróżnorodność świata żywego w trakcie eksperymentów i badań?
 • Czy potrafisz współpracować w grupie?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek biotechnologia w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest wielu kandydatów, a liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: biologię, chemię, fizykę. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych pozycjach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Fizycznej lub w Olimpiadzie Chemicznej.

Warto także zweryfikować, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną sprawdzić zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie niezbędne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

biotechnologia studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Białymstoku

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Białystok studia i stopnia

Biotechnologia Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Białystok studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Białymstoku

Studia II stopnia

Biotechnologia w Białymstoku

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze w Białymstoku

Jakie opinie mają studia na kierunku biotechnologia w Białymstoku?

Studia biologiczne i przyrodnicze w Białymstoku na kierunku biotechnologia są jednymi z najpopularniejszych wśród kierunków technicznych.

Martyna, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Biotechnologia to jeden z najbardziej istotnych kierunków inżynierskich, chociaż wciąż zbyt mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Procesy biologiczne wykorzystywane na saklę przemysłową to domena XXI wieku. Specjalizuję się w biotechnologii w przetwórstwie rolno-spożywczym. Polecam ten kierunek.

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia