Farmacja - Kielce

Farmacja - Kielce

Studia na kierunku farmacja w Kielcach możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

02.04.2024

Farmacja - studia Kielce 2024 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku farmacja to jednolite studia magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Farmacja - Kielce
Studia na kierunku farmacja w Kielcach
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja w Kielcach rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 24 września 2024 r. | Farmacja Kielce - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Farmacja to studia, które przekazują uczestnikom wiedzę na temat chemii leków, technologii, biotechnologii farmaceutycznej czy toksykologii. W efekcie rozumieją procesy produkcji leków, od surowca do gotowego produktu farmaceutycznego. Kierunek rozwija też umiejętności praktyczne studentów takie, jak przygotowanie leków, sporządzanie recept, udzielanie porad pacjentom na temat stosowania leków i prowadzenie dokumentacji farmaceutycznej. Studenci uczą się również świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym monitorowania leczenia pacjentów, identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z farmakoterapią oraz współpracy z innym personelem medycznym w celu optymalizowania terapii pacjentów.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów z zakresu farmacji mogą pracować jako farmaceuci w tradycyjnych aptekach, aptekach szpitalnych lub internetowych. Ich obowiązki mogą obejmować doradztwo pacjentom w zakresie leków, przygotowywania recept oraz nadzoru nad procesem dystrybucji leków. Podejmą pracę także w zakładach produkcyjnych leków, gdzie zajmą się kontrolą jakości, badaniami i rozwojem nowych leków, produkcją oraz zarządzaniem produkcją farmaceutyczną.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia w Kielcach na ten kierunek ma formę konkursu świadectw maturalnych. Uwzględniane są wyniki uzyskane z takich przedmiotów, jak np. chemia, biologia, fizyka, matematyka, język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku farmacja?

Rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na wykwalifikowanych specjalistów z zakresu opieki zdrowotnej oraz na dynamiczny rozwój nauk farmaceutycznych czy farmakologicznych sprawiło, że uczelnie w Kielcach wraz z aktywnymi praktykami zawodowymi przygotowały kierunek studiów farmacja.

Studenci uczą się na temat chemii leków, farmakologii czy toksykologii. Kierunek rozwija w uczestnikach umiejętności praktyczne w zakresie przygotowywania leków, sporządzania recept, udzielania porad pacjentom na temat stosowania leków oraz prowadzenia dokumentacji farmaceutycznej.

Studia w Kielcach na kierunku farmakologia obejmują także praktyki zawodowe i liczne staże, w ramach których studenci uczą się świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym monitorowania leczenia pacjentów, identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z farmakoterapią czy współpracy z innym personelem medycznym w celu optymalizacji terapii pacjenta.

Program obejmuje także zagadnienia związane z prawem farmaceutycznym, etyką zawodową farmaceuty oraz przepisami dotyczącymi obrotu lekami czy substancjami psychoaktywnymi.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku farmacja możemy podzielić na:

1. Typ

  • jednolite studia magisterskie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę na temat chemii leków, farmakologii, farmacji klinicznej czy toksykologii. Wyróżniają ich też praktyczne umiejętności związane z przygotowaniem leków, sporządzaniem recept, wykonywaniem analiz farmaceutycznych, prowadzeniem dokumentacji farmaceutycznej czy obsługą aparatury laboratoryjnej.

Potrafią świadczyć kompleksową opiekę farmaceutyczną nad pacjentem, włączając w to monitorowanie leczenia, identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z farmakoterapią czy doradztwo pacjentom w zakresie stosowania leków.

Medyczne kierunki studiów w Kielcach zazwyczaj oferują też możliwość odbycia staży i praktyk zawodowych. Nie inaczej jest w przypadku studiów na kierunku farmacja. Uczestnicy w efekcie uczą się efektywnego komunikowania z pacjentami oraz innymi profesjonalistami z zakresu zdrowia, prowadzenia rozmów, udzielania porad czy współpracowania w zespołach terapeutycznych.

Uczelnie w Kielcach - kierunek farmacja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Collegium Medicum UJK) stacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku farmacja?

Studia na kierunku farmacja trwają 5 lat (jednolite studia licencjackie).

Farmacja w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister farmacji

Jaka praca po studiach na kierunku farmacja

Absolwenci mogą pracować jako farmaceuci w aptekach i być odpowiedzialni za doradztwo pacjentom w zakresie leków, przygotowanie recept i nadzór nad procesem dystrybucji leków. Podejmą pracę w zakładach produkcyjnych leków, gdzie zajmą się kontrolą jakości, badaniami i rozwojem nowych leków, produkcją oraz zarządzaniem produkcją farmaceutyczną.

Podejmą pracę także w instytucjach rządowych odpowiedzialnych za regulację i nadzór nad sektorem farmaceutycznym. Znajdą zatrudnienie również w placówkach opieki zdrowia – szpitale, przychodnie czy ośrodki rehabilitacji, gdzie będą pełnić funkcje farmaceutyczne, prowadzić porady pacjentom.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku farmacje

  • konsulting farmaceutyczny,
  • działy badawcze firm farmaceutycznych,
  • placówki opieki zdrowia,
  • instytucje rządowe,
  • koordynatorzy badań klinicznych,
  • przemysł farmaceutyczny,
  • apteki.

Studia farmaceutyczne przygotowują więc studentów do pracy w dynamicznym i rozwijającym się sektorze opieki zdrowotnej, umożliwiając im profesjonalny rozwój oraz wpływ na poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Farmacja Kielce studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Farmacja Kielce studia stacjonarne

Farmacja w Kielcach

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia