Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Toruń

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Toruń

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Toruń

Studia w Toruniu

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Odkryj archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją  studia Toruń - 2023 | woj. kujawsko – pomorskie

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Toruniu archiwistykę i zarządzanie dokumentacją możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Historycznych UMK).

 

Opis kierunku

Studia w Toruniu na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia interdyscyplinarne, które gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Studia te skupiają się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności między innymi z zakresu historii, terminologii, teorii, metodologii oraz procesów rozwojowych z obszaru badań materiałami archiwalnymi, a także zarządzania. Ponadto studenci będą mieli możliwość rozwinięcia swoich kompetencji, a także poszerzenia wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących norm prawnych, kierunku rozwoju archiwistyki Oraz metod i narzędzi selekcji archiwalnej.

 

Praca po studiach

Absolwenci z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi we wszelkiego rodzaju archiwach bieżących działających w każdym urzędzie, urzędach, biurach i kancelariach na stanowisku menadżera procesu zarządzania dokumentacją, a także w firmach outsourcingowych, jak i będą przygotowani do tego, by założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. 

czytaj dalej wszystko o Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Toruniu

Jak wyglądają studia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Toruniu?

Studia w Bydgoszczy na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją zdobędą między innymi wszechstronną wiedzę z zakresu norm prawnych, warunkujących funkcjonowanie archiwów oraz postępowanie z dokumentacją w różnych instytucjach, ustroju Polski od czasów średniowiecza po współczesność, a także z obszaru funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Bydgoszczy na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych, zarządzania oraz archiwów.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzę z zakresu archiwistyki, postępowania administracyjnego, projektowania badań archiwistycznych, rozpoznawania źródeł z zakresu archiwistyki oraz zarządzania dokumentacją, dokonywania ich analiz, a także interpretacji.  

Studenci nauczą się również biegłego i twórczego posługiwania się językiem obcym, gromadzenia oraz wykorzystywania informacji dotyczących archiwistyki, poznają podstawy zarządzania dokumentacją w różnego rodzaju instytucjach, a także zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji publicznych w Polsce.

Ile trwają studia archiwistyka i zarządzanie dokumentacją wToruniu?

Studia na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia)

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach archiwistyka i zarządzanie dokumentacją W Toruniu ?

 Uczelnie w Toruniu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania, oraz znajomości norm prawnych, a także archiwistyki, postępowania administracyjnego oraz znajomością języka angielskiego, mają szerokie możliwości zatrudnienia.

Absolwenci między innymi mogą rozpocząć pracę we wszelkiego rodzaju archiwach bieżących działających w każdym urzędzie, urzędach, biurach i kancelariach na stanowisku menadżera procesu zarządzania dokumentacją, a także w firmach outsourcingowych, jak i będą przygotowani do tego, by założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją:

 • archiwista w instytucjach historycznych, np. w archiwach państwowych, kościelnych, wojskowych, uniwersyteckich czy w placówkach Instytutu Pamięci Narodowej ,
 • pracownik archiwów zakładowych lub w składnicach akt (urzędy, przedsiębiorstwa, instytucje) ,
 • archiwista w instytucjach kultury, na przykład w muzeach ,
 • pracownik biblioteki (działy rękopisów lub zbiorów specjalnych) ,
 • ekspert do spraw archiwizacji i zarządzania dokumentacją ,
 • pracownik w sektorze prywatnym – usługi back-office ,
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji ,
 • własna działalność gospodarcza świadcząca usługi archiwalno-kancelaryjne ,
 • organizator pracy biurowej ,
 • specjalista do spraw zarządzania dokumentacją w biurach, urzędach oraz różnego rodzaju kancelariach ,
 • pracownik archiwów społecznych ,
 • pracownik ośrodków dokumentacyjno - informacyjnych .

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Toruń studia stacjonarne

Kierunki historyczne w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w miastach

Nadchodzące wydarzenia