Kulturoznawstwo - Toruń
Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Kulturoznawstwo studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Kulturoznawstwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku kulturoznawstwo w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Toruniu kulturoznawstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Humanistyczny UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Kulturoznawstwo dają studentom możliwość zyskania interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu m.in. współczesnej i dawnej kultury oraz jej obszarów takich jak: język, literatura, film, muzyka czy sztuki wizualne.

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Kulturoznawstwo dają ich absolwentom możliwość zdobycia pracy w branżach związanych m.in. z kulturą, turystyką, życiem społecznym czy mediami, np. w muzeach, galeriach, wydawnictwach czy redakcjach.

 

czytaj dalej wszystko o Kulturoznawstwo - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek KULTUROZNAWSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia I stopnia (licencjackie) wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Rekrutacja na studia w Toruniu na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Kulturoznawstwo bierze pod uwagę średnią ocen na dyplomie oraz ocenę ocenę z pracy i egzaminu dyplomowego.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Kulturoznawstwo:

 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • WOS,
 • filozofia,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO?

Kulturoznawstwo to jeden z kierunków oferowanych przez szkoły wyższe w Toruniu, które dają studentom możliwość połączenia szerokiej wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. W trakcie trwania studiów studenci mogą zdobyć wiedzę m.in. z zakresu społecznej historii mediów, metod animacji kultury czy antropologii kultury.

Studenci mają również możliwość zdobyć wiedzę o współczesnej kulturze i sztuce oraz ich zjawiskach. Mogą także nauczyć się samodzielnie analizować problemy, z którymi spotykamy się w nowoczesnym świecie.

Studenci kierunku Kulturoznawstwo mogą wybrać specjalność, która umożliwi im dostosowanie programu do ich indywidualnych zainteresowań.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kulturoznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów w Toruniu takie jak Kulturoznawstwo mają na celu przede wszystkim przygotować studentów do pracy po studiach w miejscach związanych z kulturą, sztuką i mediami. Takie kierunki studiów jak Kulturoznawstwo często mają w swojej ofercie specjalności. Uczelnie w Toruniu oferują studentom specjalności takie jak np. animacja kultury czy folklorystyka.

Studenci tego kierunku mają możliwość nauki o kulturze na wielu płaszczyznach. Program studiów zakłada zdobycie wiedzy przez studentów m.in. o kulturze muzycznej, literackiej czy filmowej. Mogą także zdobyć wiedzę o różnych formach kultury popularnej, jak np. o widowiskach sportowych, grach wideo czy mediach elektronicznych.

Przykładowe przedmioty na kierunku Kulturoznawstwo to: współczesna kultura muzyczna, instytucje kultury i prawo autorskie czy film dokumentalny.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO?

Studia na kierunku Kulturoznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Kulturoznawstwo w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO

Studia na kierunku Kulturoznawstwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w miejscach związanych z szeroko rozumianą kulturą. Mogą oni znaleźć zatrudnienie np. w placówkach kulturalno-oświatowych czy w muzeach. Mogą zajmować się organizacją życia kulturowego, np. jako animatorzy kulturzy, edukacją kulturalną i popularyzacją kultury, np. jako krytycy i nauczyciele lub też zarządzaniem instytucjami kulturalnymi. Osoby, które dobrze czują się w reklamie, mogą podjąć pracę w firmach zajmujących się branżą reklamową czy marketingową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kulturoznawstwo:

 • instytucje kulturalne,
 • redakcje czasopism,
 • muzea,
 • galerie sztuki,
 • jednostki administracji publicznej,
 • agencje reklamowe i marketingowe,
 • animator kultury,
 • agencje artystyczne.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kulturoznawstwo Toruń studia i stopnia

Kulturoznawstwo Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kulturoznawstwo Toruń studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Toruniu

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia