Studia skandynawsko-bałtyckie - Toruń

Studia skandynawsko-bałtyckie - Toruń

Studia skandynawsko-bałtyckie - Toruń
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Studia skandynawsko-bałtyckie studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Toruniu studia skandynawsko-bałtyckie możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Historycznych UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. dziejów, kultury oraz języków państw skandynawskich i regionu Morza Bałtyckiego.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach państwowych i samorządowych, instytucjach kultury czy redakcjach.

 

czytaj dalej wszystko o Studia skandynawsko-bałtyckie - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia skandynawsko-bałtyckie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Toruniu na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie:

 • historia,
 • język polski,
 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • geografia,
 • WOS,
 • historia sztuki,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE?

Studia skandynawsko-bałtyckie to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Toruniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez praktyki zawodowe, zajęcia w formie ćwiczeń czy laboratoriów.

Kierunki studiów w Toruniu takie jak Studia skandynawsko-bałtyckie dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Studia skandynawsko-bałtyckie umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. dziejów, kultury i języków państw regionu Morza Bałtyckiego i państw skandynawskich. Program studiów zakłada też, że studenci np. nauczą się języka norweskiego, zdobędą wiedzę o archeologii strefy Bałtyku, dziedzictwa kulturowego strefy Bałtyku czy geografii społeczno-ekonomicznej krajów bałtyckich.

Studenci kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie mogą również zdobyć wiedzę dotyczącą m.in. geografii społeczno-ekonomicznej krajów bałtyckich, inflantów od średniowiecza do XIX wieku czy geografii historycznej krajów bałtyckich. Mają także możliwość zdobycia wiedzy o polityce bałtyckiej Rosji czy uczestniczyć w warsztatach fotograficznych i filmowych.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mają też możliwość zdobycia wiedzy np. o historii i kulturze Nowogrodu w średniowieczu, roli i znaczeniu Gdańska w kulturze i sztuce, historii Skandynawii na przestrzeni wieków czy historii Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Toruniu na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie: sztuka i kultura Litwy, Łotwy i Estonii, wierzenia i religie w Skandynawii, Gdańsk w stosunkach polsko-niemieckich.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE?

Studia na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Studia skandynawsko-bałtyckie w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA SKANDYNAWSKO-BAŁTYCKIE

Studia na kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, które zajmują się współpracą międzynarodową, instytucjach kulturalnych, redakcjach czasopism, szczególnie historycznych i społeczno-politycznych, a także jako konsultanci ds. politycznych i kulturowych dotyczących państw regionu Skandynawii i Morza Bałtyckiego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Studia skandynaawsko-bałtyckie:

 • instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, zajmujące się współpracą międzynarodową,
 • instytucje kulturalne,
 • redakcje czasopism historycznych i społeczno-politycznych,
 • konsultanci ds. politycznych i kulturowych dotyczących państw skandynawskich i regionu Morza Bałtyckiego.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Studia skandynawsko-bałtyckie Toruń studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Studia skandynawsko-bałtyckie Toruń studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia skandynawsko-bałtyckie w Toruniu

Studia I stopnia

Kierunki humanistyczne w Toruniu

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia