Biotechnologia medyczna - Poznań

Biotechnologia medyczna - Poznań

Biotechnologia medyczna - Poznań

Studia w Poznaniu 

biotechnologia medyczna

Odkryj biotechnologię medyczną w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Biotechnologia medyczna studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku biotechnologia medyczna w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia medyczna - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek biotechnologia medyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Biotechnologia medyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek biotechnologia medyczna w Poznaniu?

Kandydaci na kierunek biotechnologia medyczna będą musieli spełnić kilka istotnych warunków. Najważniejszym z nich będzie zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych, takich jak biologia, chemia lub dodatkowy język obcy.

Ponadto, będziesz zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. W przypadku studiów magisterskich konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych o podobnym profilu naukowym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 30.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.07.2021
do 31.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.08.2021
do 16.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.08.2021
do 31.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku biotechnologia medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biotechnologia medyczna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, język angielski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biotechnologia medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac. I stopnia:
25
II stopnia:
20
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biotechnologia medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stac. I stopnia:
199 + biologia 90
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia medyczna w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia medyczna w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Poznaniu

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA?

Osiągnięcia i efekty badań biologicznych znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biologii i pokrewnych dyscyplin, takich jak genetyka, biologia molekularna czy inżynieria genetyczna miało największy wpływ na branże medyczną, w której dzięki wykorzystywaniu innowacyjnych metod zaszły duże zmiany. W związku z rozwojem nauk biologicznych oraz medycyny wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę i wykształcenie z obszaru tych dwóch dziedzin i potrafiących zastosować ją w praktyce. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek biotechnologia medyczna w Poznaniu.

Studia przyrodnicze i biologiczne będą idealnym wyborem dla osób interesujących się tematami z obszaru nauk ścisłych, biologicznych, przyrodniczych i medycznych. Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie najnowszymi badaniami i osiągnięciami biotechnologii. Jeżeli spełniasz te warunki to aplikuj na kierunek biotechnologia medyczna w Poznaniu.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku biotechnologia medyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku biotechnologia medyczna w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Poznaniu coraz częściej decydują się na wprowadzenie do swojej oferty studiów przyrodniczych i biologicznych, które od lat są chętnie wybierane przez studentów. Obecnie biotechnologie medyczną możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.

Studia w Poznaniu wyróżniają się interdyscyplinarnym i dopasowanym do współczesnego rynku pracy, programem nauczania. Kierunek biotechnologia medyczna nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Oferta kształcenia oscyluje głównie wokół nauk ścisłych, biologicznych, przyrodniczych czy medycznych, dzięki czemu studenci mogą rozwijać się na kilku płaszczyznach jednocześnie. W planie zajęć przewidziano między innymi, takie przedmioty jak:

 • mikrobiologia przemysłowa
 • immunologia
 • biologia molekularna
 • wirusologia
 • onkologia
 • oraz wiele innych

 

Oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także umiejętności praktyczne i nauczysz się prowadzić badania naukowe czy obsługiwać profesjonalny sprzęt badawczy.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA?

Absolwenci kierunku biotechnologia medyczna, dzięki zdobytej wiedzy i kompetencjom praktyczny, mogą liczyć na wiele interesujących ofert pracy i możliwości rozwoju zawodowego. Po ukończeniu studiów przyrodniczych i biologicznych będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w:

 • specjalistycznych laboratoriach badawczych i diagnostycznych
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • branży farmaceutycznej
 • przemyśle chemicznym

 

Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik firm i instytucji zajmujących się wdrażaniem działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, gdzie wykorzystasz swoją wiedzę przyrodniczą i biologiczną. Co więcej, możesz zostać pracownikiem wydawnictw naukowych, redakcji czasopism i innych mediów. Absolwenci często decydują się także na założenie własnej działalności gospodarczej o profilu zbliżonym do uzyskanego przez nich wykształcenia. Dodatkowo, dzięki znajomości języka obcego możesz rozważyć karierę na arenie międzynarodowej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)