Biologia i zdrowie człowieka - Poznań

Biologia i zdrowie człowieka - Poznań

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biologia i zdrowie człowieka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

22.01.2024

Biologia i zdrowie człowieka studia Poznań - 2024 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Biologia i zdrowie człowieka - Poznań
Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | Biologia i zdrowie człowieka Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Poznaniu 2024/2025 na kierunku biologia i zdrowie człowieka możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii UAM).
 
Opis kierunku

Kierunek biologia i zdrowie człowieka przygotowany został z myślą o kandydatach zainteresowanych biologią, zdrowiem oraz wpływem środowiska na ludzi. Może on być dobrym pomysłem dla osób, które zwracają szczególną uwagę na dbałość o środowisko naturalne, profilaktykę chorób czy promowanie zdrowego stylu życia. W czasie studiów studenci zostaną przygotowywani do aktywnej działalności na rzecz ochrony zdrowia, a także zapoznają się z takimi przyszłościowymi dziedzinami nauk jak mikrobiologia medyczna czy podstawy bioinformatyki. W siatce zajęć studenci mogą spodziewać się przedmiotów takich jak m.in.: genetyka człowieka, organizacja i zarządzanie ochroną zdrowia, budowa i fizjologia człowieka: ruch i integracja nerwowa, podstawy wirusologii medycznej, a także mechanizmy ewolucji i zmienność człowieka.

 

Praca po studiach

Ukończenie studiów na kierunku biologia i zdrowie człowieka umożliwia rozwój kariery w obszarach związanych ze zdrowiem publicznym i opieką nad ludźmi. Absolwenci mogą podjąć pracę w administracji publicznej, placówkach opieki zdrowotnej, instytucjach zajmujących się badaniami środowiskowymi, laboratoriach, firmach farmaceutycznych, hospicjach i poradniach zdrowego stylu życia. Ponadto, mają możliwość pracy w klubach seniora, stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz placówkach oświatowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia i zdrowie człowieka w Poznaniu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku biologia i zdrowie człowieka:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

 

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku biologia i zdrowie człowieka, pod uwagę brane są: średnia ocen ze studiów wyższych oraz ocena z egzaminu dyplomowego. Absolwentów innych kierunków studiów wyższych obowiązuje ponadto rozmowa kwalifikacyjna.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA W POZNANIU?

Biologia i zdrowie człowieka to kierunek wyróżniający się bogatą i różnorodną ofertą przedmiotów i zajęć praktycznych. Stworzono go we współpracy z pracodawcami i wzbogacono o dodatkowe formy kształcenia, m.in. kursy i staże zawodowe, co umożliwi zdobycie doświadczenia oraz cennych kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.

Studia te oferują studentom naukę skutecznych rozwiązań, mających usprawnić diagnostykę chorób oraz przyczynić się do poprawienia zdrowotnej kondycji współczesnego człowieka. Skupiają się też w dużej mierze na zaznajomieniu studentów z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu, czyli jego biologii.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo i zdrowie człowieka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studiując na kierunku biologia i zdrowie człowieka dowiesz się, jak działa ludzki metabolizm, układ ruchu oraz układ nerwowy. Opanujesz podstawy biologicznych uwarunkowań procesów poznawczych i wirusologii medycznej. Będziesz zorientowany w nowoczesnych formach terapii, takich jak fitoterapia, zooterapia czy terapia tańcem.

Mając świadomość wpływu czynników zewnętrznych na stan zdrowia człowieka, będziesz umiał monitorować i oceniać stan środowiska przyrodniczego. Ponadto poznasz m.in. etapy rozwoju prenatalnego człowieka, weźmiesz udział w zajęciach z biochemii i genetyki, a także opanujesz najważniejsze zagadnienia z takich dziedzin jak psychologia zdrowia czy bioetyka.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek biologia i zdrowie człowieka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii UAM) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA W POZNANIU?

Studia na kierunku biologia i zdrowie człowieka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Biologia i zdrowie człowieka w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA I ZDROWIE CZŁOWIEKA W POZNANIU?

Absolwent kierunku biologia i zdrowie człowieka jest kompleksowo przygotowany do pracy m.in. w laboratoriach kontrolnych, badawczych i diagnostycznych, centrach terapeutycznych, placówkach ochrony zdrowia, jak również w różnego rodzaju instytucjach działających w branży biologicznej czy medycznej.

Kierunek zapewnia też wykształcenie, które przyda się w pracy operatora sprzętu diagnostycznego lub samodzielnego trenera-doradcy w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia.

Twoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów chętnie wykorzystają też specjaliści medyczni, analitycy i diagnostycy, z którymi będziesz mógł współpracować m.in. przy badaniach nowoczesnych terapii.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku biologia i zdrowie człowieka:

 • jednostki administracji publicznej,
 • instytucje zajmujące się obsługą biologicznych i medycznych baz danych,
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • centra terapeutyczne,
 • firmy o profilu biologicznym, biotechnologicznym lub farmaceutycznym,
 • laboratoria badawcze i diagnostyczne,
 • instytucje zajmujące się oceną czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu człowieka,
 • poradnie z zakresu zdrowego stylu życia,
 • placówki służby zdrowia.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biologia i zdrowie człowieka Poznań studia i stopnia

Biologia i zdrowie człowieka Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biologia i zdrowie człowieka Poznań studia stacjonarne

Biologia i zdrowie człowieka w Poznaniu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia