Biotechnologia medyczna - Poznań

Biotechnologia medyczna - Poznań

Studia na kierunku biotechnologia medyczna w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Biotechnologia medyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Biotechnologia medyczna w Poznaniu - uczelnie publiczne


19.01.2024

Biotechnologia medyczna studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku biotechnologia medyczna w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Biotechnologia medyczna - Poznań
Studia na kierunku biotechnologia medyczna w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biotechnologia medyczna w Poznaniu rozpocznie się 13 maja 2024 r. i potrwa do 14 sierpnia 2024 r. | Biotechnologia medyczna Poznań - terminy rekrutacji >

Opis kierunku 

Studenci tego kierunku zdobędą obszerną wiedzę z zakresu biologii doświadczalnej. Poznają tajniki biologii komórki i biologii molekularnej, genetyki, inżynierii genetycznej, komórkowej i tkankowej, medycyny molekularnej, a także bioinformatyki. Uczestnicy zajęć będą doskonalić również swoje umiejętności praktyczne: zdolność przeprowadzania badań naukowych, obsługa specjalistycznego sprzętu badawczego, opracowywanie i optymalizowanie procesów biotechnologicznych oraz wdrażanie innowacyjnych produktów biomedycznych.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku biotechnologia medyczna będą mogli rozwinąć swoją karierę edukacyjną w firmach biotechnologicznych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej. Zatrudnienia mogą szukać w sektorze ochrony środowiska, a także w instytutach uprawy roślin lub hodowli zwierząt. Odnajdą się również w przemyśle chemicznym wykorzystującym bioprocesy i farmaceutycznym. Niektórzy biotechnolodzy medyczni decydują się podążać za swoim naukowym powołaniem, znajdując pracę w jednostkach badawczych.

 

Uczelnie

Studia w Poznaniu 2024/2025 na kierunku biotechnologia medyczna możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Medyczny UMP).

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek biotechnologia medyczna w Poznaniu?

Kandydaci na kierunek biotechnologia medyczna będą musieli spełnić kilka istotnych warunków. Najważniejszym z nich będzie zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych, takich jak biologia, chemia lub dodatkowy język obcy.

Ponadto, będziesz zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. W przypadku studiów magisterskich konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych o podobnym profilu naukowym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA?

Osiągnięcia i efekty badań biologicznych znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Rozwój biologii i pokrewnych dyscyplin, takich jak genetyka, biologia molekularna czy inżynieria genetyczna miało największy wpływ na branże medyczną, w której dzięki wykorzystywaniu innowacyjnych metod zaszły duże zmiany. W związku z rozwojem nauk biologicznych oraz medycyny wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę i wykształcenie z obszaru tych dwóch dziedzin i potrafiących zastosować ją w praktyce. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek biotechnologia medyczna w Poznaniu.

Studia przyrodnicze i biologiczne będą idealnym wyborem dla osób interesujących się tematami z obszaru nauk ścisłych, biologicznych, przyrodniczych i medycznych. Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie najnowszymi badaniami i osiągnięciami biotechnologii. Jeżeli spełniasz te warunki to aplikuj na kierunek biotechnologia medyczna w Poznaniu.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku biotechnologia medyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku biotechnologia medyczna w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Poznaniu coraz częściej decydują się na wprowadzenie do swojej oferty studiów przyrodniczych i biologicznych, które od lat są chętnie wybierane przez studentów. Obecnie biotechnologie medyczną możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.

Studia w Poznaniu wyróżniają się interdyscyplinarnym i dopasowanym do współczesnego rynku pracy, programem nauczania. Kierunek biotechnologia medyczna nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Oferta kształcenia oscyluje głównie wokół nauk ścisłych, biologicznych, przyrodniczych czy medycznych, dzięki czemu studenci mogą rozwijać się na kilku płaszczyznach jednocześnie. W planie zajęć przewidziano między innymi, takie przedmioty jak:

 • mikrobiologia przemysłowa
 • immunologia
 • biologia molekularna
 • wirusologia
 • onkologia
 • oraz wiele innych

 

Oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także umiejętności praktyczne i nauczysz się prowadzić badania naukowe czy obsługiwać profesjonalny sprzęt badawczy.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek biotechnologia medyczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Medyczny) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA?

Absolwenci kierunku biotechnologia medyczna, dzięki zdobytej wiedzy i kompetencjom praktyczny, mogą liczyć na wiele interesujących ofert pracy i możliwości rozwoju zawodowego. Po ukończeniu studiów przyrodniczych i biologicznych będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w:

 • specjalistycznych laboratoriach badawczych i diagnostycznych
 • jednostkach naukowo-badawczych
 • branży farmaceutycznej
 • przemyśle chemicznym

 

Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik firm i instytucji zajmujących się wdrażaniem działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, gdzie wykorzystasz swoją wiedzę przyrodniczą i biologiczną. Co więcej, możesz zostać pracownikiem wydawnictw naukowych, redakcji czasopism i innych mediów. Absolwenci często decydują się także na założenie własnej działalności gospodarczej o profilu zbliżonym do uzyskanego przez nich wykształcenia. Dodatkowo, dzięki znajomości języka obcego możesz rozważyć karierę na arenie międzynarodowej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia medyczna w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia medyczna w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Biotechnologia medyczna w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia medyczna Poznań studia i stopnia

Biotechnologia medyczna Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia medyczna Poznań studia stacjonarne

Biotechnologia medyczna w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia