Informatyka - Gdańsk

Informatyka - Gdańsk

Studia na kierunku informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

Pokaż więcej
Akademia Ateneum w Gdańsku

Akademia Ateneum w Gdańsku

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

14.02.2024

Informatyka studia Gdańsk - 2024 | woj. pomorskie

Studia na kierunku informatyka w Gdańsku to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjat, inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Informatyka - Gdańsk
Studia na kierunku informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia w Trójmieście (Gdańsku, Gdyni, Sopocie) 2024/2025 na kierunku informatyka możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Gdańskiej (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG),  Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku oraz Akademii Ateneum w Gdańsku.

 

Opis kierunku

Studenci informatyki na gdańskich uczelniach szkolą się szczególnie w praktycznym zakresie nauk informatycznych. Przyszli informatycy uczą się nie tylko tego, w jaki sposób wykorzystywać matematyczne rozwiązania podczas analizy problemów powszechnych w przestrzeni cyfrowej, ale także poznają architekturę systemów komputerowych czy specyfikę baz danych. Dzięki profesjonalnie dobranym programom nauczania uczestnicy zajęć zdobywają komplementarną wiedzę, która umożliwia im rozpoczęcie pracy w różnorodnych środowiskach komputerowych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku informatyka w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 36 tys. kandydatów. W Gdańsku najwięcej kandydatów (ponad 2933 osób) chciało studiować informatykę na Uniwersytecie Gdańskim. 

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku informatyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 5050 zł do 10000 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Praca po studiach

Absolwenci informatyki mogą rozwijać swoją karierę zawodową np. w dziedzinach związanych ze ścieżką specjalizacyjną, którą obrali w trakcie studiów. Dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi informatyczne oraz dynamicznie zmieniającej się przestrzeni cyfrowej i technologicznej informatycy mogą szukać zatrudnienia m.in. w: firmach wytwarzających oprogramowanie komputerowe, administracji systemów i sieci komputerowych czy agencjach reklamowych i marketingowych.

Gdzie studiować na kierunku informatyka w Gdańsku?

Informatyka studia w Gdańsku - uczelnie 2024/2025:

 

Jakie wymagania na kierunek informatyka w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na informatykę powinni przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów o charakterze ścisłym. Uczelnie gdańskie oczekują od studentów posiadania podstawowej wiedzy z zakresu m.in. matematyki, fizyki czy informatyki. Ponadto dobrze, by kandydaci wykazywali się zdolnościami językowymi.

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku administracja w Gdańsku najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • język polski
 • język obcy

Uczelnie niepubliczne w Gdańsku przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku informatyka w Gdańsku?

Jak wyglądają studia na kierunku informatyka w Gdańsku?

Informatyka to dziedzina, która swój dynamiczny rozwój zawdzięcza w szczególności postępowi technologicznemu. Dzięki profesjonalnym narzędziom oraz nowoczesnym technikom informatycznym studenci tego kierunku zdobywają wyjątkowe zdolności związane m.in. z tworzeniem i testowaniem aplikacji mobilnych, administrowaniem środowiskami serwerowymi, projektowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych czy programowaniem.

Dowiedz się więcej

studia informatyczne w Gdańsku

studia informatyczne w Gdyni

studia informatyczne w Trójmieście

informatyka studia w Trójmieście

uczelnie w Trójmieście

 


1. Wiedza i umiejętności:

Studenci informatyki rozwijają swoje kompetencje w zakresie m.in. prowadzenia obliczeń naukowo-badawczych, tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych, a także kreowania elastycznych i wydajnych systemów rozproszonych. Absolwenci tego kierunku umiejętnie programują w różnorodnych środowiskach przetwarzania i bezproblemowo zarządzają rozbudowanymi bazami danych.


 

Wiedza

Studia na kierunku informatycznym pozwalają przyszłym specjalistom zdobyć uniwersalną wiedzę teoretyczną z zakresu m.in. fizyki, techniki i matematyki – studenci poznają matematyczne podstawy informatyki i stosują je w praktyce. W trakcie zajęć uczą się języków programowania (np.: C/C++, Java, Scala), a także poznają nowe technologie powszechne na rynku IT. Absolwenci informatyki obeznani są z zagadnieniami poświęconymi m.in. sztucznej inteligencji, grafice komputerowej czy relacji człowiek-komputer.

Teoretyczne zajęcia pozwalają studentom zrozumieć architekturę współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, a także sprawnie zarządzają m.in. systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, bazami danych czy systemami wbudowanymi. Przyszli informatycy rozwijają swoją zdolność do krytycznego myślenia i poznają sposoby analizy algorytmów i struktur danych.

Wiedza, którą mają absolwenci informatyki:

 • wykorzystują rozwiązania matematyczne w informatyce
 • znają języki programowania (np. C/C++, Java, Scala)
 • potrafią scharakteryzować nowe technologie IT
 • rozumieją podstawy sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji między człowiekiem a komputerem
 • znają architekturę współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących
 • myślą krytycznie
 • sprawnie analizują algorytmy i struktury danych


Umiejętności

Studenci informatyki uczą się m.in. samodzielnego projektowania, wytwarzania i testowania nieskomplikowanych aplikacji komputerowych lub mobilnych. Przyszli specjaliści szkolą się w zakresie administrowania środowiskami serwerowymi oraz projektowania i zarządzania bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych. Ponadto uczestnicy zajęć rozwijają swoje zdolności techniczne, tworząc animacje oraz grafikę komputerową z wykorzystaniem obiektowych języków skryptowych i narzędzi cyfrowych.

Praktyczne zajęcia na tym kierunku umożliwiają studentom poznanie zasad inżynierii oprogramowania, a także prowadzenie skutecznej współpracy z zespołami programistycznymi. Absolwenci informatyki, w zależności od specjalności, którą ukończyli, są przygotowani także do programowania komputerów z wykorzystaniem różnych środowisk programistycznych.

Umiejętności, które mają absolwenci informatyki:

 • samodzielnie projektują, wytwarzają i testują aplikacje komputerowe lub mobilne
 • administrują środowiskami serwerowymi
 • zapewniają bezpieczeństwo sieciom teleinformatycznym
 • tworzą animacje i grafikę komputerową, wykorzystują obiekty języków skryptowych
 • znają zasady inżynierii oprogramowania
 • współpracują z zespołami programistycznymi


2. Typ i tryb studiów


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:
 

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)


2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne


Studia na kierunku administracja w Gdańsku realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają od 3 do 4 lat, studia II stopnia przewidują od 1,5 roku do 2 lat nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studenci stacjonarni mogą liczyć na możliwość zdobywania wiedzy w profesjonalnych warunkach i pod opieką doświadczonych ekspertów. Stacjonarna nauka może jednak utrudnić studentom pracę na pełnym etacie lub połączenie studiów z innymi obowiązkami.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarne studia to tryb skierowany do osób, którym zależy na tym, by nie rezygnować z innych czynności i obowiązków na rzecz studiowania. Niestacjonarni studenci bez problemu mogą podjąć pracę na pełnym etacie, powinni jednak mieć zdolność do samodzielnego uzupełniania wiedzy.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.


 

3. Program studiów i przedmioty

W programie informatyki przewidywane są przedmioty poświęcone w szczególności matematyczno-fizycznym i technicznym podstawom informatyki. Studenci poznają m.in. architekturę komputerów, strukturę baz danych czy zasady i języki programowania. Praktyczne zajęcia na kierunku informatyka umożliwiają absolwentom tych studiów podjęcie działań w zakresie np. projektowania aplikacji mobilnych i internetowych, a także grafiki lub gier komputerowych.

 

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • sieci komputerowe
 • matematyka dyskretna
 • analiza matematyczna
 • języki programowania
 • programowanie obiektowe
 • inżynieria oprogramowania
 • aplikacje bazodanowe

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na informatykę muszą świadomie podjąć decyzję o kształceniu się w dziedzinach komputerowych – w trakcie studiów czekać na nich będą trudne problemy, które wymagać mogą od nich zdolności matematycznych i analitycznych. Studenci tego kierunku powinni mieć dobrą pamięć i mieć zdolność do logicznego myślenia. Przyszłym specjalistom przydadzą się umiejętność organizacji czasu i pracy. Informatycy muszą być rzetelni i odpowiedzialni. Dobrze, by mieli wcześniejsze doświadczenie z zagadnieniami informatycznymi lub technicznymi.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek informatyka w Gdańsku:

 • zdolności matematyczne i analityczne
 • dobra pamięć
 • zdolność do logicznego myślenia
 • zorganizowanie, odpowiedzialność
 • rzetelność
 • doświadczenie z zagadnieniami informatycznymi lub technicznymi

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

INFORMATYKA - ważne informacje

informatyka studia

informatyka studia online

studia informatyczne w Trójmieście

studia informatyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek informatyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Elektryczny UMG) stacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Gdynia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku informatyka w Gdańsku?

Program studiów na kierunku informatyka w Gdańsku organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają od 3 do 4 lat – w tym czasie studenci informatyki zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą m.in. architektury komputerów, podstaw programowania, zasad tworzenia grafiki i animacji komputerowej czy narzędzi wykorzystywanych w tworzeniu aplikacji mobilnych i komputerowych. Studenci I stopnia na kierunku informatyka w Gdańsku dążą do uzyskania tytułu licencjata lub inżyniera.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować edukację na studiach II stopnia. Przez kolejne 1,5 roku lub 2 lata studenci informatyki mają szansę zdobyć praktyczne doświadczenie w świecie IT, przy jednoczesnym rozwijaniu specjalistycznej wiedzy z wybranego zakresu.

Informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 4 lat licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister
Jaka praca po studiach na kierunku informatyka w Gdańsku?

Jaka praca po studiach na kierunku informatyka w Gdańsku?

Kompetencje informatyków cenione są przez współczesnych pracodawców na całym świecie. Społeczeństwo rozwija się technologicznie stale i dynamicznie, co oznacza, że dziedziny informatyczne bez przerwy kształtują coraz to nowsze specjalności, które pozwalają dogłębniej zbadać zjawiska zachodzące w świecie cyfrowym i komputerowym.

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów studiów na kierunku informatyka:

 • zespoły zajmujące się obsługą IT
 • jednostki administracji informatycznej
 • instytucje edukacyjne
 • firmy wytwarzające oprogramowania komputerowe
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • firmy wytwarzające aplikacje na urządzenia mobilne lub systemy wbudowane

Zapotrzebowanie na usługi informatyczne wzrasta, a to pozwala przyszłym specjalistom rozwinięcie kariery w różnorodnych zawodach związanych z informatyką.

 

Absolwent informatyki może rozpocząć pracę jako:

 • Deweloper/programista
 • Projektant
 • Analityk
 • Administrator baz danych
 • Informatyk
 • Tester oprogramowania

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Informatyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Informatyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Informatyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

14 Uczelni w Gdańsku

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia